ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΥ & ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ [5]

Τακτικά Διοικητικά Δικαστήρια, Διοικητικό Πρωτοδικείο
  • Επιμέλεια: Χ. Χρυσανθάκης
  • Συνεργασία: Θ. Γαλάνης, Β. Θεοφυλάκτου, Β. Καραγκούνη, Γ. Κατρούγκαλος, Ε. Καϋμενάκη, Κ. Κωστελίδου, Ι. Λαμπρινάκη, Α. Μεταξάς, Α. Μπούμπα, Π. Πανταζόπουλος, Γ. Πατρίκιος, Α. Πετρόγλου, Γ. Τασσοπούλου, Χ. Τσόγκας, Δ. Φιλίππου
  • Έκδοση: 2009
  • Σελίδες: 800
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ
Επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε
€60 Φυσικά πρόσωπα
€80 Νομικά πρόσωπα
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ

Περιγραφή


Το συλλογικό αυτό έργο αποτελεί μία συνολική προσέγγιση της ύλης του Διοικητικού Ουσιαστικού και Διοικητικού Δικονομικού Δικαίου σε 28 λήμματα, ταξινομημένης σε θεματικές ενότητες, με πλούσιες αναφορές σε νομολογία και επιστήμη και ταυτόχρονη παράθεση χρηστικών υποδειγμάτων. Πρόκειται για τον πρώτο τόμο της σειράς που αναφέρεται στο Διοικητικό Πρωτοδικείο, ενώ θα επακολουθήσει και δεύτερος για το Διοικητικό Εφετείο.  Ειδικότερα, ο πρώτος τόμος  περιλαμβάνει τα επιμέρους αντικείμενα του ουσιαστικού διοικητικού και διοικητικού δικονομικού δικαίου που αφορούν στο φορολογικό δίκαιο, στο κοινωνικοασφαλιστικό δίκαιο, στην αστική ευθύνη του Δημοσίου, στις δημοτικές και κοινοτικές εκλογές, στον καθορισμό των ορίων της περιφέρειας δήμων και κοινοτήτων, στις στρατιωτικές, ναυτικές και αεροπορικές επιτάξεις, στα μεταλλεία - λατομεία, στα σήματα, στους αλλοδαπούς, στην αναγκαστική απαλλοτρίωση - άρση μη συντελεσμένης απαλλοτρίωσης, στην κατεδάφιση αυθαίρετου κτίσματος εντός δάσους, στα πρωτόκολλα ειδικής αποζημίωσης (Ν 1892/1990), στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, στην επιβολή πειθαρχικών ποινών σε μέλη επαγγελματικών ενώσεων με χαρακτήρα ΝΠΔΔ, στις αποδοχές προσωπικού του Δημοσίου, στις λοιπές διοικητικές διαφορές ουσίας  καθώς και στην προσφυγή, στην αγωγή, στην ανακοπή στο πλαίσιο της διοικητικής εκτέλεσης, στις εκλογικές διαφορές, στην έφεση, στην ανακοπή ερημοδικίας, στην αίτηση διόρθωσης και ερμηνείας, στην τριτανακοπή, στην αίτηση αναθεώρησης  και, τέλος, στην προσωρινή δικαστική προστασία. Συμπληρώνεται από ενιαίο αλφαβητικό ευρετήριο. Συνιστά ένα εύχρηστο βοήθημα για δικηγόρους και εφαρμοστές του δικαίου, που επιθυμούν να προσεγγίσουν με ευχερή και ταχύ τρόπο βασικούς θεσμούς του Διοικητικού Δικαίου, όπως αυτοί αναδεικνύονται μέσα από την πράξη.

Αγοράζονται συχνά μαζί

Σχετικά έργα

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.