ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

  • Συγγραφέας: Β. Τσούμας
  • Έκδοση: 2009
  • Σελίδες: 336
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ
Επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε
€45.00 Φυσικά πρόσωπα
€55.00 Νομικά πρόσωπα
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ

Περιγραφή


Αντικείμενο του παρόντος έργου είναι οι ειδικές μισθωτικές συμβάσεις,¬ δηλαδή οι συμβάσεις για τις οποίες προβλέπουν ειδικοί αστικοί νόμοι, οι οποίοι εφαρμόζονται παράλληλα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ. Τα είδη των ειδικών μισθωτικών συμβάσεων που αναλύονται είναι: Χρονομεριστική μίσθωση (time-sharing), Σύμβαση υπό προειδοποίηση (allotment), Χρηματοδοτική μίσθωση (leasing), Αγρομίσθωση και Επίμορτη αγροληψία, Μισθώσεις περιπτέρων και κυλικείων, Μισθώσεις του Δημοσίου, Μισθώσεις ΝΠΔΔ – Εκμισθώσεις ακινήτων ΝΠΔΔ, Μισθώσεις & Εκμισθώσεις από Δήμους και Κοινότητες, Μισθώσεις & Εκμισθώσεις Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, Μισθώσεις λατομείων & μεταλλείων και Μίσθωση προσοδοφόρου πράγματος. Εκτός από την παράθεση του ειδικού αστικού νόμου που αφορά στην κάθε σύμβαση παρατίθεται σχετική νομολογία και επιμέρους αλφαβητικό ευρετήριο. Αποτελεί ένα χρηστικό εργαλείο τόσο για τους δικηγόρους, που ασχολούνται με θέματα αστικών συμβάσεων, όσο  και για κάθε μελετητή και εφαρμοστή του αστικού δικαίου.

Σχετικά έργα


Περιεχόμενα


1. Χρονομεριστική μίσθωση (time-sharing)Σελ. 1
ΝομοθεσίαΣελ. 29
2. Σύμβαση υπό προειδοποίηση (allotment)Σελ. 53
ΝομοθεσίαΣελ. 65
3. Χρηματοδοτική μίσθωση (leasing)Σελ. 67
ΝομοθεσίαΣελ. 103
4. Αγρομίσθωση και επίμορτη αγροληψίαΣελ. 115
ΝομοθεσίαΣελ. 133
5. Μισθώσεις περιπτέρων και κυλικείωνΣελ. 137
ΝομοθεσίαΣελ. 153
6. Μισθώσεις του ΔημοσίουΣελ. 161
ΝομοθεσίαΣελ. 185
7. Μισθώσεις ΝΠΔΔ - Εκμισθώσεις Ακινήτων ΝΠΔΔΣελ. 207
ΝομοθεσίαΣελ. 233
8. Μισθώσεις και εκμισθώσεις από Δήμους και ΚοινότητεςΣελ. 249
ΝομοθεσίαΣελ. 261
9. Μισθώσεις και εκμισθώσεις Νομαρχιακών ΑυτοδιοικήσεωνΣελ. 271
ΝομοθεσίαΣελ. 279
10. Μισθώσεις λατομείωνΣελ. 287
ΝομοθεσίαΣελ. 297
11. Μισθώσεις μεταλλείωνΣελ. 309
ΝομοθεσίαΣελ. 317
Επίμετρο - Η μίσθωση προσοδοφόρου πράγματοςΣελ. 321
 
Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.