CD-ROM ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ

Περιλαμβάνει 90 υποδείγματα
  • Επιμέλεια: Β. Τσούμας
  • Συνεργασία: Α. Δανηλάτου
  • Έκδοση: 2004
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ
Επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε
€50.00 Φυσικά πρόσωπα
€65.00 Νομικά πρόσωπα
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ

Περιγραφή


Το CD-ROM ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ περιλαμβάνει σε ηλεκτρονική μορφή 90 συνολικά υποδείγματα με χρήσιμα σχόλια και παρατηρήσεις, ενημερωμένα έως σήμερα.

Περιλαμβάνει ενδεικτικά αγωγές για απόδοση μισθίου, για καταβολή μισθωμάτων, για αποζημίωση εκμισθωτή - μισθωτή, για επανεγκατάσταση - προτίμηση, για αναπροσαρμογή - μείωση μισθώματος, άλλες αγωγές κατά του εκμισθωτή, αίτηση έκδοσης διαταγής απόδοσης της χρήσης μισθίου, ανακοπή, αίτηση αναστολής εκτέλεσης διαταγής, αγωγή καθορισμού μισθώματος καθώς και σχετικές ανακοινώσεις και εξώδικα.

Σχετικά έργα


Περιεχόμενα


Α. Ιδιωτικό συμφωνητικό εμπορικής μισθώσεως  
1. Ιδιωτικό συμφωνητικό εμπορικής μισθώσεως  
Β. Μίσθωμα - αναπροσαρμογή  
2. Αγωγή του εκμισθωτή για τον καθορισμό του μηνιαίου μισθώματος  
3. Αγωγή κατά του εκμισθωτή για μείωση του μισθώματος λόγω απόκρυψης ελαττωμάτων του μισθίου  
4. Αγωγή του εκμισθωτή για αναπροσαρμογή του μισθώματος (288Α.Κ.)  
5. Αγωγή αναπροσαρμογής του μισθώματος λόγω απρόοπτης μεταβολής των συνθηκών (388 Α.Κ.)  
6. Αγωγή καταβολής της διαφοράς της αναπροσαρμογής του μισθώματος  
7. Αγωγή του μισθωτή για μείωση του ποσοστού αναπροσαρμογής του μισθώματος  
8. Αγωγή αναπροσαρμογής του μισθώματος μετά διετία από την έναρξη της μισθώσεως  
Γ.Μίσθιο (αποζημίωση λόγω φθορών, ελαττώματα, δαπάνες κ.λ.π.)  
9. Αγωγή αποζημίωσης λόγω ολοκληρωτικής καταστροφής του μισθίου  
10. Αγωγή κατά του μισθωτή για αποκατάσταση φθορών στο μίσθιο (χωρίς αίτημα για απόδοσή του)  
11. Αγωγή κατά του μισθωτή για αποζημίωση λόγω φθορών στο μίσθιο  
12. Αγωγή κατά του μισθωτή λόγω φθορών στο μίσθιο - αποκατάσταση  
13. Αγωγή κατά του μισθωτή για αποζημίωση λόγω ύπαρξης οφειλών σε Δ.Ε.Η. κλπ  
14. Αγωγή κατά απομακρυνθέντος μισθωτή για εξόφληση απλήρωτου λογαριασμού  
15. Αγωγή αποζημίωσης λόγω μη δυνατότητας χρήσης του μισθίου λόγω πραγματικών ελαττωμάτων του  
16. Αγωγή κατά του εκμισθωτή για αποζημίωση ένεκα αποκρυβέντων ελαττωμάτων στο μίσθιο  
17. Αγωγή κατά του εκμισθωτή για αποζημίωση λόγω πρόωρης λύσης της μίσθωσης από ευθύνη του αποκρύψαντος το ελάττωμα εκμισθωτή  
18. Αγωγή κατά του εκμισθωτή για απόδοση δαπανών στο μίσθιο  
19. Αγωγή κατά του εκμισθωτή για απόδοση προστεθέντων στο μίσθιο  
20. Αγωγή για καταβολή της δαπάνης για νέα ηλεκτρική εγκατάσταση βιοτεχνικής επιχείρησης  
Δ. Υπομίσθωση  
21. Αγωγή κατά του μισθωτή για αποζημίωση εξαιτίας φθορών που προκάλεσε ο υπομισθωτής  
22. Αγωγή κατά του μισθωτή και του υπομισθωτή για απόδοση της χρήσης του μισθίου λόγω παρέλευσης δωδεκαετίας  
23. Αγωγή για αποζημίωση λόγω παράνομης παρακράτησης του μισθίου, μετά τη λύση της μίσθωσης (από υπαιτιότητα του υπομισθωτή)  
24. Αγωγή του εκμισθωτή κατά του υπομισθωτή για αποζημίωση λόγω φθορών στο μίσθιο  
25. Αγωγή του εκμισθωτή ευθέως κατά του υπομισθωτή για αποζημίωση εξαιτίας φθορών που προκάλεσε ο τελευταίος στο μίσθιο (βάσει των περί αδικοπραξιών διατάξεων)  
Ε. Εγγυοδοσία  
26. Αγωγή απόδοσης εγγυοδοσίας  
27. Αγωγή απόδοσης εγγυοδοσίας (2)  
ΣΤ. Διάρκεια της μίσθωσης  
28. Αγωγή απόδοσης της χρήσης μισθίου λόγω λήξης του συμβατικού χρόνου  
29. Αγωγή απόδοσης της χρήσης μισθίου λόγω παρέλευσης δωδεκαετίας  
30. Αγωγή για αποζημίωση λόγω παράνομης παρακράτησης του μισθίου μετά τη λύση της μίσθωσης  
31. Αγωγή αποζημίωσης λόγω εγκατάλειψης του μισθίου  
32. Αγωγή απόδοσης της χρήσης διατηρητέου μισθίου μετά την παρέλευση της οκταετούς παράτασης της μίσθωσης  
Ζ. Αποκατάσταση άυλης εμπορικής αξίας  
33. Αγωγή κατά του εκμισθωτή για αποκατάσταση της άυλης εμπορικής αξίας  
34. Αγωγή για αποκατάσταση της άυλης εμπορικής αξίας επί λήγουσας μίσθωσης ακάλυπτου χώρου  
35. Αγωγή απόδοσης χρήσης μισθίου λόγω παρέλευσης δωδεκαετίας και αναγνώρισης μη ύπαρξης δικαιώματος αποκατάστασης άυλης εμπορικής αξίας  
Η. Καταγγελία της μίσθωσης  
36. Αγωγή απόδοσης της χρήσης μισθίου για κακή χρήση  
37. Αγωγή απόδοσης της χρήσης μισθίου για κακή χρήση (με αντιπρόσωπο)  
38. Αγωγή απόδοσης της χρήσης μισθίου για παράβαση συμβατικού όρου  
39. Αγωγή απόδοσης της χρήσης μισθίου για παράβαση συμβατικού όρου (2)  
40. Αγωγή απόδοσης της χρήσης μισθίου για παράβαση συμβατικού όρου (χωρίς ανάγκη διαμαρτυρίας)  
41. Αγωγή απόδοσης της χρήσης μισθίου για δυστροπία  
42. Αγωγή απόδοσης της χρήσης μισθίου για δυστροπία και καταβολής μισθωμάτων  
43. Αγωγή απόδοσης της χρήσης μισθίου για καθυστέρηση μισθωμάτων  
44. Αγωγή απόδοσης της χρήσης μισθίου για καθυστέρηση μισθωμάτων και καταβολής αυτών  
45. Αγωγή απόδοσης της χρήσης μισθίου λόγω υπομίσθωσης  
46. Αγωγή απόδοσης της χρήσης μισθίου λόγω παραχώρησης χρήσης  
47. Αγωγή απόδοσης της χρήσης μισθίου λόγω ανάγκης κατεδάφισης  
48. Αγωγή απόδοσης του μισθίου λόγω πτώχευσης  
49. Αγωγή απόδοσης της χρήσης μισθίου λόγω μη καταβολής των κοινοχρήστων  
50. Αγωγή απόδοσης της χρήσης μισθίου λόγω αχρησίας  
51. Αγωγή απόδοσης της χρήσης μισθίου προώρως λόγω αχρησίας  
i) Ανοικοδόμηση  
52. Αγωγή απόδοσης της χρήσης μισθίου λόγω ανοικοδόμησης  
53. Αγωγή απόδοσης της χρήσης μισθίου για ανοικοδόμηση, υπέρ του κυρίου του μισθίου  
54. Αγωγή για αύξηση του ποσού της αποζημίωσης του μισθωτή λόγω αποβολής του από το μίσθιο για ανοικοδόμηση  
55. Αγωγή αναγνωρίσεως του αποκρουσθέντος δικαιώματος προτιμήσεως του μισθωτή  
56. Ανακοίνωση στον υπομισθωτή της δίκης αποβολής από το μίσθιο λόγω ανοικοδόμησης  
ii) Ιδιόχρηση  
57. Αγωγή απόδοσης της χρήσης μισθίου για ιδιόχρηση  
58. Αγωγή απόδοσης της χρήσης μισθίου για ιδιόχρηση υπέρ του τέκνου του εκμισθωτή  
59. Αγωγή απόδοσης της χρήσης μισθίου για ιδιόχρηση υπέρ του κυρίου του μισθίου  
60. Αγωγή απόδοσης της χρήσης μισθίου αγορασθέντος με συνάλλαγμα για ιδιόχρηση και αποζημίωση  
61. Αγωγή απόδοσης της χρήσης μισθίου για ιδιόχρηση (σε συνενωμένη χρήση)  
62. Αγωγή απόδοσης της χρήσης μισθίου υπερβαίνοντος το 75% του συνόλου της μισθωμένης επιφάνειας (σε συνενωμένη χρήση)  
63. Αγωγή απόδοσης της χρήσης ακάλυπτου χώρου για ιδιόχρηση και αναγνώριση μη ύπαρξης υποχρέωσης αποζημίωσης του μισθωτή  
64. Αγωγή απόδοσης της χρήσης μισθίου για ιδιόχρηση, μετά την παρέλευση χρονικού διαστήματος μεγαλύτερου της τετραετίας από την ανάκληση προηγούμενης καταγγελίας  
65. Αγωγή για αύξηση του ποσού της αποζημίωσης του μισθωτή λόγω αποβολής του από το μίσθιο για ιδιόχρηση  
66. Αγωγή συμπλήρωσης αποζημίωσης λόγω αποβολής από το μίσθιο για ιδιόχρηση  
67. Αγωγή αποζημίωσης και επανεγκατάστασης λόγω παράλειψης της ιδιόχρησης  
68. Αγωγή αποζημίωσης και επανεγκατάστασης λόγω παράλειψης της ιδιόχρησης (κοινοποιηθείσα και στον νυν μισθωτή του ακινήτου)  
69. Αγωγή του μισθωτή για αποζημίωση λόγω λύσης της μίσθωσης εξαιτίας της επανεγκατάστασης του παλαιού μισθωτή  
70. Αγωγή αποζημίωσης λόγω επανεκμίσθωσης εντός διετίας σε τρίτον (32 παρ. 1 β π.δ. 34/95) και αποκατάσταση περαιτέρω ζημιών (αρ. 33 παρ. 1 π.δ. 34/95)  
71. Αγωγή για παράταση του χρόνου επέλευσης των αποτελεσμάτων της καταγγελίας για ιδιόχρηση  
72. Αγωγή για αύξηση του ποσού της αποζημίωσης του αποβληθέντος μισθωτή λόγω όμοιας χρήσης του μισθίου  
73. Εξώδικη δήλωση ανάκλησης της καταγγελίας για ιδιόχρηση  
74. Εξώδικη δήλωση στον αποβληθέντα μισθωτή περί αδυναμίας του εκμισθωτή να ιδιοχρησιμοποιήσει το μίσθιο.  
iii) Ιδιοκατοίκηση  
75. Αγωγή απόδοσης της χρήσης μισθίου για ιδιοκατοίκηση  
76. Αγωγή απόδοσης της χρήσης μισθίου για ιδιοκατοίκηση από άτομο απολύτως και ισοβίως ανάπηρο  
77. Αγωγή απόδοσης της χρήσης μισθίου για ιδιοκατοίκηση και αποζημίωση  
78. Αγωγή απόδοσης της χρήσης μισθίου για ιδιοκατοίκηση από τον νέο κύριο  
79. Αγωγή απόδοσης της χρήσης μισθίου για ιδιοκατοίκηση από εκμισθωτή που διαθέτει και άλλη ιδιόκτητη κατοικία  
80. Αγωγή για αύξηση του ποσού της αποζημίωσης λόγω αποβολής του από το μίσθιο για ιδιοκατοίκηση  
81. Αγωγή του αποβληθέντος λόγω ιδιοκατοίκησης μισθωτή για αναγνώριση του δικαιώματος επανεγκατάστασης  
82. Αγωγή απόδοσης της χρήσης μισθίου για δημιουργία κύριας κατοικίας  
83. Αγωγή ακύρωσης της καταγγελίας της μίσθωσης από τον μισθωτή  
84. Αίτηση εκδόσεως διαταγής αποδόσεως μισθίου  
85. Ανακοπή κατά της διαταγής αποδόσεως μισθίου  
86. Αίτηση αναστολής εκτελέσεως της διαταγής αποδόσεως του μισθίου  
87. (Διαταγή αποδόσεως του μισθίου) - Εξώδικος Διαμαρτυρία και Όχληση προ μηνός  
Θ. Διάφορα θέματα  
88. Αγωγή αποζημίωσης λόγω αποβολής από το μίσθιο δυνάμει προσωρινώς εκτελεστής απόφασης του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου η οποία ανακλήθηκε από το Εφετείο  
89. Αγωγή καταδίκης σε δήλωση βουλήσεως του υπογράψαντος προσύμφωνο εκμίσθωσης  
90. Αγωγή για αναγνώριση του δικαιώματος του εκμισθωτή να τοποθετήσει πινακίδα για εκμίσθωση του ακινήτου μετά τη λήξη της μίσθωσης  
 
Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.