Σεμινάρια rss feed

Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ (COVID-19)

Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ (COVID-19)

Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2020
Κ. Παπαχριστοφής Information Security Advisor, MSc, MBA, cDPO, CEH, CEHi, CISM, ISO27001-LA, CCAI, CCSP, CCNP, VCP, Κ. Γρατσία Δικηγόρος, MSc, Νομική Σύμβουλος, DPO, Ν. Πέρος Λέκτορας Τεχνικών Μαθημάτων στην Α.Σ.Τ.Ε.Ρ. (Ανώτατη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου) και Operations & Training Consultant της ESPERIA GROUP OF HOTELS
DATA PROTECTION OFFICER (DPO), 18ο ΤΜΗΜΑ (21 Σεπτεμβρίου έως 7 Οκτωβρίου 2020)

DATA PROTECTION OFFICER (DPO), 18ο ΤΜΗΜΑ (21 Σεπτεμβρίου έως 7 Οκτωβρίου 2020)

21 Σεπτεμβρίου 2020
Δ. Γεωργόπουλος Co-Founder - Managing Partner at Rethink Business Lab, Founding Member DPO Academy, N. Γεωργόπουλος MBA cyRM, Cyber Privacy Risks Advisor / Cromar, Coverholder at Lloyd’s, Founding Member DPO Academy, I. Γιαννακάκης Δικηγόρος, FIP, CIPM, CIPP/E, CIPP/US, CFE, Cert. GDPR P, Δ. Ζωγραφόπουλος ΔΝ, Δικηγόρος, Ειδικός Επιστήμονας , Ν. Λουκάς MSc, PhD, C/DPO, PRINCE2/P, Founder STREAMLINE Training and Consulting, Founding Member DPO Academy, K. Παπαδάτος Information Security Executive, MSC Infosec, CISSP-ISSMP, CISM, ISO27001 LA, ISO27005 RM, PMP, MBCI
ΠΕΔΙΑ ΥΨΗΛΟΥ ΡΙΣΚΟΥ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΠΕΔΙΑ ΥΨΗΛΟΥ ΡΙΣΚΟΥ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Τρίτη & Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου 2020
Α. Δόσχορης Head of Employment & Social Security Law Practice, KBVL Law Firm - Member of Deloitte Legal network, Χ. Μαχαίρας Head of Alternative Dispute Resolution, Financial Advisory Services, Deloitte, Α. Μιχαήλ Head of HR Greece & HRBP Europe, Textile Care – Ecolab S.A, Ι. Χριστοδουλοπούλου Group Organizational Development & Employee Engagement Manager, SYSTEMS SUNLIGHT S.A
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ OFF SHORE ΕΤΑΙΡΙΩΝ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ OFF SHORE ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2020
Δ. Πάσσιου Δικηγόρος, Εταίρος της δικηγορικής εταιρίας «Saplegal - Α.Σ. Παπαδημητρίου & Συνεργάτες»
Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Ν 4548/2018 (11ο ΤΜΗΜΑ)

Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Ν 4548/2018 (11ο ΤΜΗΜΑ)

Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2020
Ε. Δρυλλεράκης Δικηγόρος, Κ. Γιαννίκας Δικηγόρος
ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥΣ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ, ΔΕΙΚΤΕΣ & CASE STUDIES (6o TMHMA)

ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥΣ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ, ΔΕΙΚΤΕΣ & CASE STUDIES (6o TMHMA)

Δευτέρα & Τετάρτη & Παρασκευή 12 Οκτωβρίου 2020
Ιωάννης Καρδίζης Head of Reporting & Controlling, Deloitte Greece, Kωνσταντίνος Ρουμπής Δικηγόρος LL.M. International Taxation, Partner, Tax Services, Deloitte Greece
GDPR AUDITORS EXECUTIVE COURSE - ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ

GDPR AUDITORS EXECUTIVE COURSE - ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ

20 Οκτωβρίου 2020
I. Γιαννακάκης Δικηγόρος, FIP, CIPM, CIPP/E, CIPP/US, CFE, Cert. GDPR P, Ν. Λουκάς MSc, PhD, C/DPO, PRINCE2/P, Founder STREAMLINE Training and Consulting, Founding Member DPO Academy, Β. Καλαμποκίδου Σύμβουλος Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΦΝΙΔΙΑΣΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ (DAWN RAID) ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΦΝΙΔΙΑΣΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ (DAWN RAID) ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2020
Τζ. Πουρναρά Δικηγόρος, εταίρος στην Εταιρία ΠΛΑΤΗΣ – ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ (δικηγορική εταιρία συνδεδεμένη με την Ernst & Young)
Περισσότερα

Eγγραφή Newsletter

Εισάγετε το email σας για να λαμβάνετε δωρεάν το εβδομαδιαίο newsletter του epixeirisi .gr

10 Μαϊου 2012

Αποζημιώσεις από πελάτες

Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης εισέπραξε προκαταβολή από πελάτη της για  LEASING αυτοκινήτου. Ο εν λόγω πελάτης άλλαξε γνώμη , η δε εταιρεία είχε ήδη προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την αγορά του αυτοκινήτου. Ο πελάτης έχασε την προκαταβολή που έδωσε. Η αρχική λογιστική εγγραφή που καταχωρίσθηκε στα βιβλία ήταν: Χρέωση του λογαριασμού  Ταμείο  (38.00)  και πίστωση του λογαριασμού Προκαταβολές πελατών (30.05). 
Το ποσό της προκαταβολής κρατήθηκε ως αποζημίωση από την Εταιρεία. Το ποσό αυτό λογιστικά μεταφέρεται σε πίστωση του λογαριασμού: Αποζημιώσεις από πελάτες (74.98.00) σε χρέωση  του λογαριασμού: Προκαταβολές πελατών (30.05), και εάν είναι έτσι, πρέπει να υπολογισθεί και ο ΦΠΑ που αναλογεί?
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Αποζημίωση θεωρείται η αποκατάσταση της ζημιάς ενός άλλου, ή επαναφορά ενός αγαθού ή πράγματος στην προηγούμενη θέση του, στη θέση δηλαδή που ήταν το αγαθό πριν επέλθει το γεγονός.
 
Για την είσπραξη της αποζημίωσης ή την πίστωση αυτής, μόλις ο δικαιούχος λάβει εγκαίρως γνώση αυτής, εκδίδει αθεώρητο τιμολόγιο αποζημιώσεων  της παραγράφου.3 του άρθρου 12 του Π.Δ. 186/1992 (ΚΒΣ) . Τιμολόγιο εκδίδεται ακόμα και στην περίπτωση που η αποζημίωση καταβάλλεται από ιδιώτη.
Οι αποζημιώσεις κατά κανόνα επιβαρύνονται με χαρτόσημο και ΟΓΑ 3,6% (άρθρο 13 παρ.3 ΚΝ.Τ.Χ.) όταν βρίσκονται εκτός πεδίου εφαρμογής του ΦΠΑ. Δεν εντάσσεται στη φορολογητέα αξία η αποζημίωση που καταβάλλεται για τη ζημία που υπέστη κάποιος επιχειρηματίας από άλλον, λόγω αθέμιτου ανταγωνισμού και γενικότερα οι αποζημιώσεις από τις οποίες λείπει το στοιχείο της αντιπαροχής. 
 
Στις περιπτώσεις αυτές  υπάγονται και οι καταβαλλόμενες αποζημιώσεις λόγω μη εκπλήρωσης προϋπάρχουσας εκ συμβάσεως ενοχής. Δηλαδή  καταβάλλονται όταν ο εκ  συμβάσεως οφειλέτης περιέλθει υπαιτίως σε αδυναμία εκπλήρωσης της παροχής ή όταν ο οφειλέτης καθυστερήσει υπαιτίως την παροχή ή εκτέλεσε κακώς την παροχή. Ως τέτοια,  η αποζημίωση δεν υπάγεται σε  ΦΠΑ, αλλά  υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου 3% ή 2% ανάλογα με την ιδιότητα των συμβαλλόμενων.
 
Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση καταβολής αποζημίωσης λόγω αδικοπραξίας, δηλαδή, αποζημίωσης, που, από τη φύση της, δεν απορρέει από καταρτισθείσα σύμβαση, εκδίδεται από τον λήπτη αυτής:
 - Απλή απόδειξη, εάν λήπτης αυτής είναι πρόσωπο φυσικό μη επιτηδευματίας.
 - Τιμολόγιο αποζημιώσεων με πλήρη αιτιολόγηση, σύμφωνα με την παρ.3  του άρθρου 12 (ΚΒΣ), εάν λήπτης αυτής είναι επιτηδευματίας φυσικό ή νομικό πρόσωπο.
 
H ανωτέρω απόδειξη ή το τιμολόγιο, κατά περίπτωση, υπόκεινται πάντοτε σε τέλος χαρτοσήμου 3% (πλέον εισφορά 20% υπέρ OΓA), σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 13 παρ. 3 του Kώδικα Xαρτοσήμου, ανεξάρτητα από την ιδιότητα του καταβάλλοντος ή του λαμβάνοντος την αποζημίωση. 
Το ποσό του χαρτοσήμου αποδίδεται με σχετική δήλωση στην αρμόδια ΔΟΥ της επιχείρησης (παρ. 9 του άρθρου 39, του ΚΒΣ) μέχρι την 20η ημέρα του μεθεπόμενου μήνα από τη λήξη του ημερολογιακού τριμήνου εντός του οποίου εισπράχθηκε η αποζημίωση. Δηλαδή για το τρίμηνο Ιανουαρίου – Μαρτίου μέχρι τις 20 Μαΐου, για το τρίμηνο Απριλίου – Ιουνίου μέχρι τις 20 Αυγούστου κ.ο.κ. 
 
Όσο αφορά την λογιστική απεικόνιση του εσόδου στα λογιστικά βιβλία , για την  περίπτωση αυτή,  χαρακτηρίζεται ως ανόργανο  έσοδο και μεταφέρεται σε υπολογαριασμό του 81 (81.01.99 Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έσοδα). 
 
Ο λογαριασμός  (74.98.00)  που αναφέρετε δεν είναι ο κατάλληλος , επειδή  αφορά πρόσθετα έσοδα πωλήσεων, δηλαδή έσοδα που προκύπτουν άμεσα ή έμμεσα από τις πωλήσεις της οικονομικής μονάδας μετά την έκδοση των σχετικών παραστατικών πωλήσεως και τη διενέργεια των σχετικών εγγραφών. 
 
Επομένως, η έκδοση του τιμολογίου αποζημιώσεων, δεν αφορά σε κάποια πώληση αγαθού ή σε παροχή κάποιας υπηρεσίας, αλλά εισπράττεται   αποκλειστικά για την αποκατάσταση της ζημιάς που υπέστη η επιχείρηση λόγω αθέτησης συμφωνίας.
10.5.2012

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.