Σεμινάρια rss feed

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΣΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΕ (Ν 4548/2018)

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΣΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΕ (Ν 4548/2018)

Τετάρτη 29 Μαϊου 2019
Ε. Δημητροπούλου Δικηγόρος, LL.M., DEA, Εταίρος Δικηγορικής Εταιρίας «Κυριακίδης – Γεωργόπουλος» , Γ. Τζίφας Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, Εισηγητής, Συγγραφέας
ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ
GDPR AUDITORS EXECUTIVE COURSE - ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ

GDPR AUDITORS EXECUTIVE COURSE - ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ

4 Ιουνίου 2019
I. Γιαννακάκης Δικηγόρος, FIP, CIPM, CIPP/E, CIPP/US, CFE, Cert. GDPR P, Β. Καλαμποκίδου Σύμβουλος Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας
ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΛΩΝ ΔΣ ΑΕ

ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΛΩΝ ΔΣ ΑΕ

Τετάρτη & Πέμπτη 5 Ιουνίου 2019
Κ. Αλεπάκος Δικηγόρος, LL.M., Κ. Καλλιντέρης Δικηγόρος, Εταίρος Δικηγορικής Εταιρίας «Ζέπος & Γιαννόπουλος» , Π. Κουρελέας Δικηγόρος, LLM, Εταίρος, Giannidis Law Firm
ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ - ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΤΥΠΟΥ Airbnb (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ - ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΤΥΠΟΥ Airbnb (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

Παρασκευή 7 Ιουνίου 2019
Α. Σπυρίδωνος Δ.Ν., LL.M. (L.S.E.), Δικηγόρος, Ιωάννης Τριανταφύλλου Φοροτεχνικός – Σύμβουλος Επιχειρήσεων
ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ (ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ)

ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ (ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ)

10, 12, 18 & 19 Ιουνίου 2019 10 Ιουνίου 2019
Γ. Αρτίκης Ομ. Καθηγητής Χρηματοοικονομικής Πανεπιστημίου Πειραιώς, Π. Αρτίκης Καθηγητής Χρηματοοικονομικής Πανεπιστημίου Πειραιώς, Στ. Δρίτσας Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, Αναπλ. Δ/νων Σύμβουλος ΣΟΛ Συμβουλευτική, CroweSOL, Ι. Δρυλλεράκης Δικηγόρος
ΕΙΔΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ - ΈΞΟΔΟΣ / ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ - ΈΞΟΔΟΣ / ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Τρίτη 11 Ιουνίου 2019
Γ. Πανίτσας Δικηγόρος, ΜΔΕ, Συντονιστής Ν 4469/2017, Ι. Γεροντίδης Δικηγόρος, ΜΔΕ
ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Τετάρτη & Πέμπτη 19 Ιουνίου 2019
Α. Νιφόρου Προϊσταμένη Αυτοτελούς τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου - Εισηγήτρια στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης, Α. Σαρακινιώτη Προϊσταμένη Αυτοτελούς τμήματος Ασφάλισης & Παροχών ΕΤΕΑΕΠ - Εισηγήτρια στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης
Περισσότερα

Eγγραφή Newsletter

Εισάγετε το email σας για να λαμβάνετε δωρεάν το εβδομαδιαίο newsletter του epixeirisi .gr

30 Απριλίου 2012

Τριγωνικές συναλλαγές

Εταιρεία (θυγατρική) εισάγει (από την μητρική εκτός Ε.Ε) αγαθά ΅ε το τιμολόγιο και το paking list της μητρικής. Τα αγαθά αυτά: 
α) αποστέλλονται την ίδια η΅έρα (΅ε ελληνικό τιμολόγιο) στον πελάτη από τον χώρο εισαγωγής (λιμάνι πχ) 
β) θα πάνε σε αποθήκη (αποθετήριο τρίτου που ενοικιάζουμε μηνιαία). 
Ερωτήματα σε α περίπτωση: 
Υπάρχει περίπτωση να θεωρείται ως τριγωνική συναλλαγή; Πρέπει να εκδίδεται δελτίο ποσοτικής παραλαβής; 
Ερωτήματα σε β περίπτωση: 
 Όταν το αποθετήριο αποστέλλει σε πελάτες ΅ας αγαθά εκδίδει το δελτίο αποστολής του και εμείς το τιμολόγιο. Χρειάζεται να εκδώσουμε κάτι άλλο;
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Στην συναλλακτική πρακτική έχει καθιερωθεί από παλιά η τριγωνική συναλλαγή. Σε αυτή ο αποστολέας - πωλητής των αγαθών αποστέλλει τα αγαθά στον υποδεικνυόμενο από τον αγοραστή τρίτο και τιμολογεί τον αγοραστή. Με τη σειρά του ο αγοραστής των αγαθών ενεργώντας ως πωλητής έναντι του τελικού παραλήπτη, εκδίδει προς αυτόν τιμολόγιο, αφού τα αγαθά έχουν αποσταλεί σε αυτόν με το Δ.Α. του αρχικού πωλητή. Η διαδικασία αυτή είναι απόλυτα νόμιμη και προβλέπεται από τον Κ.Β.Σ. Οι εμπλεκόμενοι στην διαδικασία μπορεί να είναι εγκατεστημένοι εντός ή εκτός της χώρας. Οι υποχρεώσεις σύμφωνα με τον Κ.Β.Σ. των Ελλήνων συμβαλλομένων εξαρτώνται από την ακριβή φύση της συναλλαγής. Όταν ο αποστολέας - πωλητής των αγαθών (Α) είναι εγκατεστημένος σε άλλη χώρα της Ε.Ε. υποχρεούται να εκδώσει Δ.Α. προς τον πελάτη του (Β), με παραλήπτη των υποδεικνυόμενο από τον Β συναλλασσόμενο (Γ) και με τόπο παράδοσης την εγκατάσταση του Γ. Ο Β υποχρεούται να λάβει αντίγραφα των παραστατικών εγγράφων που πιστοποιούν την αποστολή των αγαθών και επίσης να λάβει το εκδιδόμενο από τον Α τιμολόγιο. Η συναλλαγή αυτή θεωρείται ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών και ως τέτοια αντιμετωπίζεται τόσο ως προς την λογιστική καταγραφή της, όσο και ως προς στον ΦΠΑ. Σε αυτή τη μορφή τα αγαθά δεν εναποτίθενται σε αποθηκευτικό χώρο του Β ώστε να υπάρχει υποχρέωση έκδοσης από αυτόν οποιουδήποτε στοιχείου διακίνησης ή παραλαβής. Για την ολοκλήρωση της συναλλαγής ο Β εκδίδει, σημειώνοντας τα στοιχεία του παραστατικού αποστολής (delivery note κλπ.) τιμολόγιο προς τον πελάτη του Γ. Η συναλλαγή αυτή θεωρείται ως πώληση που λαμβάνει χώρα εντός της Ελλάδας, δηλαδή επιβαρύνεται κανονικά με ΦΠΑ και ως τέτοια καταγράφεται και στα λογιστικά βιβλία του Β.
 
Κατά παρόμοιο τρόπο μπορεί παραλήπτης των αγαθών να είναι και συνεργαζόμενη με τον Β εταιρεία - αποθηκευτικός χώρος των αγαθών, τα οποία στη συνέχεια θα διακινούνται στο εσωτερικό της χώρας. Στην περίπτωση αυτή ο Β έχει την υποχρέωση παρακολούθησης των αποθεμάτων που βρίσκονται στον αποθηκευτικό χώρο του τρίτου, τα οποία απογράφει διακεκριμένα στο τέλος της χρήσης (σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 27 του ΚΒΣ) ενώ στην περίπτωση που τηρείται βιβλίο αποθήκης υποχρεούται επίσης διακεκριμένα να παρακολουθεί σε αυτό τα εν λόγω αγαθά. Κατά την πώληση κάποιων από τα αγαθά αυτά η εταιρεία – αποθηκευτικός χώρος εκδίδει Δ.Α. προς τον Β με παραλήπτη των Γ. Αντίγραφο του Δ.Α. αποστέλλεται στον Β ο οποίος με βάση αυτό εκδίδει τιμολόγιο προς τον Γ, ώστε να ολοκληρωθεί με αυτό τον τρόπο η συναλλαγή.
 
Οι διεθνείς τριγωνικές συναλλαγές αποτέλεσαν ειδικά τα τελευταία έτη, μία κάλυψη προκειμένου να στηθούν διεθνή κυκλώματα απάτης και υψηλής φοροδιαφυγής. Επίσης «ύποπτες» θεωρούνταν ανέκαθεν, αλλά ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια και οι ενδοομιλικές συναλλαγές καθώς σε αρκετές από αυτές υποκρυπτόταν μεταφορά φορολογητέας ύλης από χώρα σε χώρα. Αυτά είχαν ως αποτέλεσμα τόσο οι Ευρωπαϊκές όσο και οι Ελληνικές αρχές, να λάβουν μέτρα προκειμένου να μπορέσουν να ελέγξουν τέτοιου είδους φαινόμενα. Έτσι με τα άρθρα 39 και 39Α του Κ.Φ.Ε. τίθενται συγκεκριμένοι κανόνες και υποχρεώσεις που πρέπει να τηρούνται κατά τη διενέργεια ενδοομιλικών  συναλλαγών, όσον αφορά την τιμολογιακή πολιτική κλπ. ενώ παράλληλα προβλέπονται και αυστηρές κυρώσεις στην περίπτωση που μέσω των συναλλαγών αυτών πραγματοποιείται μεταφορά φορολογητέας ύλης. 
 
Ταυτόχρονα με το Ν.3842/2010 προστέθηκε εδάφιο στο τέλος της περ. γ της παρ. 1 του άρθρου 31 του Ν.2238/1994, σύμφωνα με το οποίο το κόστος αγοράς ή η δαπάνη ημεδαπής επιχείρησης δεν αναγνωρίζεται για έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδά της, όταν καταβάλλεται ή οφείλεται σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα της οποίας η δραστηριότητα στη συγκεκριμένη συναλλαγή εξαντλήθηκε στην τιμολόγησή της και η παράδοση των αγαθών ή η παροχή των υπηρεσιών διενεργήθηκε από τρίτο πρόσωπο (τριγωνικές συναλλαγές). Ωστόσο με την εγκύκλιο ΠΟΛ. 1135/2010 διευκρινίστηκε ότι οι διατάξεις αυτές δεν αναφέρονται στις τριγωνικές συναλλαγές που πραγματοποιούν εντός της χώρας μας ημεδαπές επιχειρήσεις (π.χ. φασόν), αλλά μόνο σε αυτές που μεσολαβεί εταιρία με έδρα σε κράτη μη συνεργάσιμα ή με προνομιακό φορολογικό καθεστώς, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 51Α του Ν. 2238/1994 .
30.4.2012

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.