Σεμινάρια rss feed

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ - ΜΕΤΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2016/679 (GDPR) (ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ)

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ - ΜΕΤΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2016/679 (GDPR) (ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ)

Τετάρτη 12 Σεπτεμβρίου 2018
Δ. Ζωγραφόπουλος ΔΝ, Δικηγόρος, Ειδικός Επιστήμονας
DATA PROTECTION OFFICER (DPO), 11o ΤΜΗΜΑ, 18 Σεπτεμβρίου έως 11 Οκτωβρίου  2018

DATA PROTECTION OFFICER (DPO), 11o ΤΜΗΜΑ, 18 Σεπτεμβρίου έως 11 Οκτωβρίου 2018

18 Σεπτεμβρίου 2018
Δ. Ζωγραφόπουλος ΔΝ, Δικηγόρος, Ειδικός Επιστήμονας , I. Γιαννακάκης Δικηγόρος, FIP, CIPM, CIPP/E, CIPP/US, CFE, Cert. GDPR P, Founding Member
DPO Academy, K. Παπαδάτος Information Security Executive, MSC Infosec, CISSP-ISSMP, CISM, ISO27001 LA, ISO27005 RM, PMP, MBCI, N. Γεωργόπουλος MBA cyRM, Cyber Privacy Risks Advisor / Cromar, Coverholder at Lloyd’s, Founding Member DPO Academy, Δ. Γεωργόπουλος Co-Founder - Managing Partner at Rethink Business Lab, Founding Member DPO Academy, Ν. Λουκάς MSc, PhD, C/DPO, PRINCE2/P, Founder STREAMLINE Training and Consulting, Founding Member DPO Academy
ROADMAP TO GDPR COMPLIANCE (ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ)

ROADMAP TO GDPR COMPLIANCE (ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ)

Τρίτη & Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2018
I. Γιαννακάκης Δικηγόρος, FIP, CIPM, CIPP/E, CIPP/US, CFE, Cert. GDPR P, Founding Member
DPO Academy, Ν. Λουκάς MSc, PhD, C/DPO, PRINCE2/P, Founder STREAMLINE Training and Consulting, Founding Member DPO Academy
ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΦΑΤΟ Ν 4548/2018 (ΝΕΟ ΤΜΗΜΑ)

ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΦΑΤΟ Ν 4548/2018 (ΝΕΟ ΤΜΗΜΑ)

Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου 2018
Ε. Δρυλλεράκης Δικηγόρος, Κ. Γιαννίκας Δικηγόρος, Ι. Δρυλλεράκης Δικηγόρος
ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ - ΝΕΑ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ - ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ -    ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν 3869/2010 ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΩΝ Ν 4336/2015 ΚΑΙ Ν 4346/2015
ΕΙΔΙΚΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΣΥΝΝΟΜΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΕΠΙΒΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Περισσότερα

Eγγραφή Newsletter

Εισάγετε το email σας για να λαμβάνετε δωρεάν το εβδομαδιαίο newsletter του epixeirisi .gr

30 Απριλίου 2012

ΟΕ υπό εκκαθάριση

Ομόρρυθμη εταιρεία οικοδομική επιχείρηση με βιβλία Β΄ κατηγορίας ΚΒΣ στις 15/12/2011 με καταστατικό κατατεθειμένο στο πρωτοδικείο Αθηνών αποφασίζεται λύση και εκκαθάριση της εταιρείας. 
Στο μητρώο της αρμόδιας ΔΟΥ δηλώνεται η ΟΕ υπό Εκκαθάριση.
Στις 28/12/2011 διανέμουν στην εταιρική περιουσία και δη των ακινήτων λαμβάνοντας ο καθένας το αναλογούν στη συμμετοχή τους στο εταιρικό κεφάλαιο αυτής, δηλαδή σε όλες τις οριζόντιες ιδιοκτησίες 66% εξ’ αδιαιρέτου ο ένας και 34% ο άλλος εταίρος. 
1) Θεωρείται ακαθάριστο εισόδημα για την εταιρεία η διανομή ακινήτων και φορολογείται με 20% σαν κέρδη από πώληση ακινήτων;
2) Τι γίνεται με την δήλωση φορολογίας εισοδήματος των εταίρων, δηλώνεται σαν κέρδος από εμπορική επιχείρηση.
3) Εάν δηλωθεί η διάλυση το 2011 υπάρχει προκαταβολή; ο φόρος καταβάλλεται εφ’ άπαξ.
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Αρχικά αναφέρουμε ότι για το εισόδημα που αποκτάται από την ΟΕ την περίοδο της εκκαθάρισης (15/12 – μέχρι την ημερομηνία της διάλυσης, ενδεχομένως 28/12/2011) υποβάλλεται δήλωση φορολογίας εισοδήματος εντός ενός (1) μηνός από την λήξη της εκκαθάρισης (λ.χ. μέχρι τις 28/1/2012 αν η ημερομηνία λήξης είναι η 28/12/2011). Ωστόσο, αν η περίοδος της εκκαθάρισης διαρκεί πέραν του έτους υποβάλλεται προσωρινή δήλωση φορολογίας εισοδήματος, βάσει των διατάξεων της περ. στ, της παρ. 1, του άρθρου 64 και της περ. γ, της παρ. 2 του άρθρου 107 του ΚΦΕ. Οι ως άνω προθεσμίες εφαρμόζονται ανεξάρτητα από την κατηγορία τήρησης βιβλίων του  νομικού προσώπου. Είναι προφανές, ότι κατά την υποβολή της οριστικής δήλωσης φορολογίας της υπό εκκαθάριση εταιρείας, δε θα υπολογισθεί προκαταβολή φόρου εφόσον η συγκεκριμένη εταιρεία παύει τελεσίδικα τη δραστηριότητά της (προκύπτει εξ’ αντιδιαστολής από τις διατάξεις της παρ. 2, του άρθρου 111 του ΚΦΕ).
 
Κατά κανόνα, η διανομή των ακινήτων που πραγματοποιείται κατά την διάλυση της ΟΕ στους εταίρους δεν ισοδυναμεί με εμπορική πράξη (πώληση) και συνεπώς με την τέλεση αυτής, δεν προκύπτει οποιοδήποτε φορολογητέο εισόδημα. Κατ' εξαίρεση στην περίπτωση που πρόσωπο της παρ. 4, του άρθρου 2 του ΚΦΕ (προσωπικές εταιρείες, κοινωνίες, κοινοπραξίες και αστικές εταιρείες) με αντικείμενο την εκτέλεση τεχνικών και οικοδομικών έργων, διαλύεται διανέμοντας τυχόν αυτοτελείς οικοδομές στα μέλη του, τότε η αντικειμενική (ή η πραγματική εφόσον είναι μεγαλύτερη της αντικειμενικής) αξία αυτών θεωρείται ακαθάριστο έσοδο της τελευταίας διαχειριστικής περιόδου του εν λόγω νομικού προσώπου. Εν συνεχεία, εφόσον πρόκειται για οικοδομικές επιχειρήσεις, από το σύνολο των ανωτέρω ακαθάριστων εσόδων προσδιορίζονται τεκμαρτώς τα καθαρά κέρδη με την εφαρμογή συντελεστή 20% (παρ. 1, του άρθρου 34 του ΚΦΕ). Ο δε φόρος υπολογίζεται βάσει του ισχύοντος φορολογικού συντελεστή, ήτοι 20% για τις ΟΕ και 25% για τις λοιπές εταιρείες (παρ. 1 του άρθρου 10 του ΚΦΕ).
 
Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθεί ότι το κέρδος που προκύπτει από την διανομή οικοδομών κατά το χρόνο της διάλυσης στα μέλη ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης οικοδομικής εταιρείας φορολογείται εξ’ ολοκλήρου στο όνομα του νομικού προσώπου με βάση τους ισχύοντες φορολογικούς συντελεστές και δίχως να υπολογίζονται επιχειρηματικές αμοιβές για τους ομόρρυθμους εταίρους.  
 
Σε κάθε περίπτωση επισημαίνεται ότι οι εν λόγω μεταβιβάσεις υπόκεινται σε φόρο κεφαλαίου (περ. γ, της παρ. 3, του άρθρου 1, του Ν 1587/1950). Ο φόρος μεταβίβασης που υπολογίζεται για το σκοπό της διανομής ακινήτων της ΟΕ στα μέλη της λόγω διάλυσης της πρώτης, περιορίζεται στο 1/4 (περ. Α΄ του άρθρου 4 του ανωτέρω νόμου). Τονίζεται δε, τέλος, ότι οι μεταβιβάσεις των ακινήτων της διαλυόμενης ΟΕ θα γίνουν υποχρεωτικά με την σύνταξη και υπογραφή συμβολαίου.
30.4.2012

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.