Σεμινάρια rss feed

ΒΑΣΙΚΕΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΗ ΝΟΜΙΚΟΥΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΗ ΝΟΜΙΚΟΥΣ

Τρίτη & Πέμπτη 26 Μαρτίου 2019
Κ. Σαϊτάκης Δικηγόρος, Δ.Ν.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

Παρασκευή 29 Μαρτίου 2019
Π. Γιώτης Λογιστής, MBA, Εισηγητής σεμιναρίων
BLOCKCHAIN - DISTRIBUTED LEDGER TECHNOLOGY (DLT): ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ

BLOCKCHAIN - DISTRIBUTED LEDGER TECHNOLOGY (DLT): ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ

Πέμπτη 4 Απριλίου 2019
Κ. Λογαράς Δικηγόρος, LL.M., Senior Associate στη Δικηγορική Εταιρία Ζέπος & Γιαννόπουλος
DATA PROTECTION OFFICER (DPO), 14o ΤΜΗΜΑ, 8 έως 23 Απριλίου 2019

DATA PROTECTION OFFICER (DPO), 14o ΤΜΗΜΑ, 8 έως 23 Απριλίου 2019

8 Απριλίου 2019
Δ. Ζωγραφόπουλος ΔΝ, Δικηγόρος, Ειδικός Επιστήμονας , I. Γιαννακάκης Δικηγόρος, FIP, CIPM, CIPP/E, CIPP/US, CFE, Cert. GDPR P, K. Παπαδάτος Information Security Executive, MSC Infosec, CISSP-ISSMP, CISM, ISO27001 LA, ISO27005 RM, PMP, MBCI, Δ. Γεωργόπουλος Co-Founder - Managing Partner at Rethink Business Lab, Founding Member DPO Academy, N. Γεωργόπουλος MBA cyRM, Cyber Privacy Risks Advisor / Cromar, Coverholder at Lloyd’s, Founding Member DPO Academy, Ν. Λουκάς MSc, PhD, C/DPO, PRINCE2/P, Founder STREAMLINE Training and Consulting, Founding Member DPO Academy
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ «GDPR»

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ «GDPR»

Δευτέρα 8 Απριλίου 2019
Α. Βενέρης ΔΝ, Νομικός σύμβουλος για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, Δ. Ζωγραφόπουλος ΔΝ, Δικηγόρος, Ειδικός Επιστήμονας
ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ
ΕΙΔΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ - ΈΞΟΔΟΣ / ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ - ΈΞΟΔΟΣ / ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Τετάρτη 10 Απριλίου 2019
Γ. Πανίτσας Δικηγόρος, ΜΔΕ, Συντονιστής Ν 4469/2017, Ι. Γεροντίδης Δικηγόρος, ΜΔΕ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 2019

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 2019

Πέμπτη 11 Απριλίου 2019
Ιωάννης Τριανταφύλλου Φοροτεχνικός – Σύμβουλος Επιχειρήσεων
Περισσότερα

Eγγραφή Newsletter

Εισάγετε το email σας για να λαμβάνετε δωρεάν το εβδομαδιαίο newsletter του epixeirisi .gr

22 Μαρτίου 2012

Δωρεάν παραχώρηση χρήσης ακινήτου από ΑΕ

Α.Ε παραχωρεί δωρεάν σε άλλη Α.Ε τμήμα του αποθηκευτικού χώρου που έχει νοικιάσει για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα (2 μήνες).
ΕΡΏΤΗΣΗ Α. Θα πρέπει να απεικονίσει το τεκμαρτό έσοδο στα βιβλία της; Σε περίπτωση που χρειάζεται ποιοι οι λογαριασμοί που κινούνται;
Β. Υπάρχει υποχρέωση δημιουργίας κλάσματος pro rara στις περιοδικές του ΦΠΑ εξαιτίας του τεκμαρτού εσόδου;
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Επί του ερωτήματος που τίθεται θα παραθέσουμε την άποψή μας, καθώς δεν έχει υπάρξει τοποθέτηση στις διοικητικές λύσεις ή στη νομολογία, κατά το παρελθόν.

Κατ’ αρχήν είναι σαφές ότι δε νοείται δωρεάν παραχώρηση χρήσης ακινήτου από νομικό πρόσωπο σε τρίτον. Στην περίπτωση αυτή θα υπολογιστεί τεκμαρτό εισόδημα σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 22 του ΚΦΕ. Το εισόδημα αυτό δεν μπορεί να είναι μικρότερο (σε ετήσια βάση) από το 3,5% της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου. 

Όσον αφορά τη λογιστική απεικόνιση θα πρέπει αφενός να είναι σύμφωνη με το φορολογικό χειρισμό που αναφέραμε και αφετέρου να μην αλλοιώνει την απεικόνιση της πραγματικής χρηματοοικονομικής κατάστασης της εταιρείας. Για το λόγο αυτό θα μπορούσατε να πιστώσετε κατάλληλα δημιουργούμενο υπολογαριασμό του 78 ως τεκμαρτό ενοίκιο κτιρίου και παράλληλα να χρεώσετε κατάλληλα δημιουργούμενο υπολογαριασμό του 62.98.99 ούτως ώστε από την αλληλεπίδραση των δύο λογαριασμών να μην προκύπτει θετικό ή αρνητικό αποτέλεσμα για την εταιρεία. Με τον τρόπο αυτό δεν υπάρχει αλλοίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων της εταιρείας από την τεκμαρτή αυτή συναλλαγή, ενώ επιπλέον δεν υπάρχει αλλοίωση και του λογαριασμού γενικής εκμετάλλευσης δεδομένου ότι το υπόλοιπο του λογαριασμού 78 θα εμφανιστεί αφαιρετικά στη χρέωση του εν λόγω λογαριασμού γενικής εκμετάλλευσης. Στο τέλος της χρήσης και προκειμένου να τηρηθούν και τα προβλεπόμενα στον ΚΦΕ θα πρέπει το υπόλοιπο του λογαριασμού εξόδου να υπαχθεί στην κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης, ως μη εκπιπτόμενο έξοδο. Επιπλέον για το τεκμαρτό έσοδο του ενοικίου θα υπολογιστεί συμπληρωματικός φόρος 3%. Αντιθέτως δεν θα υπολογιστούν και δεν θα αποδοθούν τέλη χαρτοσήμου.  

Τέλος όσον αφορά το θέμα του ΦΠΑ όπως είναι γνωστό το εισόδημα από μισθώματα ακινήτων αποτελεί μέρος του παρονομαστή του κλάσματος pro rata και περαιτέρω η ύπαρξή του αποτελεί και λόγο δημιουργίας του εν λόγω κλάσματος. Επειδή κατά τον ΚΦΕ το προσδιοριζόμενο βάσει του άρθρου 22, παρ. 3 (χρησιμοποίηση της οικοδομής με άλλον τρόπο, χωρίς αντάλλαγμα), μίσθωμα του ακινήτου εξισώνεται με το κανονικά καταβαλλόμενο μίσθωμα και όχι με το τεκμαρτό εισόδημα ιδιόχρησης, η άποψή μας είναι ότι και για αυτό υπάρχει υποχρέωση δημιουργίας κλάσματος pro rata και συμμετοχής του σχετικού ποσού στον παρονομαστή του κλάσματος.
22.3.2012

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.