Σεμινάρια rss feed

ΒΑΣΙΚΕΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΗ ΝΟΜΙΚΟΥΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΗ ΝΟΜΙΚΟΥΣ

Τρίτη & Πέμπτη 26 Μαρτίου 2019
Κ. Σαϊτάκης Δικηγόρος, Δ.Ν.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

Παρασκευή 29 Μαρτίου 2019
Π. Γιώτης Λογιστής, MBA, Εισηγητής σεμιναρίων
BLOCKCHAIN - DISTRIBUTED LEDGER TECHNOLOGY (DLT): ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ

BLOCKCHAIN - DISTRIBUTED LEDGER TECHNOLOGY (DLT): ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ

Πέμπτη 4 Απριλίου 2019
Κ. Λογαράς Δικηγόρος, LL.M., Senior Associate στη Δικηγορική Εταιρία Ζέπος & Γιαννόπουλος
DATA PROTECTION OFFICER (DPO), 14o ΤΜΗΜΑ, 8 έως 23 Απριλίου 2019

DATA PROTECTION OFFICER (DPO), 14o ΤΜΗΜΑ, 8 έως 23 Απριλίου 2019

8 Απριλίου 2019
Δ. Ζωγραφόπουλος ΔΝ, Δικηγόρος, Ειδικός Επιστήμονας , I. Γιαννακάκης Δικηγόρος, FIP, CIPM, CIPP/E, CIPP/US, CFE, Cert. GDPR P, K. Παπαδάτος Information Security Executive, MSC Infosec, CISSP-ISSMP, CISM, ISO27001 LA, ISO27005 RM, PMP, MBCI, Δ. Γεωργόπουλος Co-Founder - Managing Partner at Rethink Business Lab, Founding Member DPO Academy, N. Γεωργόπουλος MBA cyRM, Cyber Privacy Risks Advisor / Cromar, Coverholder at Lloyd’s, Founding Member DPO Academy, Ν. Λουκάς MSc, PhD, C/DPO, PRINCE2/P, Founder STREAMLINE Training and Consulting, Founding Member DPO Academy
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ «GDPR»

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ «GDPR»

Δευτέρα 8 Απριλίου 2019
Α. Βενέρης ΔΝ, Νομικός σύμβουλος για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, Δ. Ζωγραφόπουλος ΔΝ, Δικηγόρος, Ειδικός Επιστήμονας
ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ
ΕΙΔΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ - ΈΞΟΔΟΣ / ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ - ΈΞΟΔΟΣ / ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Τετάρτη 10 Απριλίου 2019
Γ. Πανίτσας Δικηγόρος, ΜΔΕ, Συντονιστής Ν 4469/2017, Ι. Γεροντίδης Δικηγόρος, ΜΔΕ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 2019

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 2019

Πέμπτη 11 Απριλίου 2019
Ιωάννης Τριανταφύλλου Φοροτεχνικός – Σύμβουλος Επιχειρήσεων
Περισσότερα

Eγγραφή Newsletter

Εισάγετε το email σας για να λαμβάνετε δωρεάν το εβδομαδιαίο newsletter του epixeirisi .gr

14 Μαρτίου 2012

Ειδικό τέλος ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων σε περίπτωση

Ο ιδιοκτήτης οικοπέδου ενοικιάζει στον (α) οικόπεδο επί του οποίου κτίζεται ακίνητο με δικές του δαπάνες (α). Λόγω κακής πορείας εργασιών του ο (α) το μεταβιβάζει με την συναίνεση του ιδιοκτήτη στον (β) ο οποίος κάνει αποδεκτό το αρχικό συμφωνητικό στο οποίο αναφέρεται και αποδέχεται ο (β): 1) Το κτίσμα με τη λήξη της μίσθωσης θα κατεδαφίζεται με τις δικές του δαπάνες και θα μένει το οικόπεδο και 2) Τυχόν μελλοντικοί δημοτικοί ή δημόσιοι φόροι βαρύνουν τους ενοικιαστές. Ποιος θα επιβαρυνθεί το ειδικό τέλος ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων.
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4, του άρθρου 53 του Ν 4021/2011, το Ειδικό τέλος ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων βαρύνει  για μεν το έτος 2011 τον κατά την 17/9/2011 κύριο του ακινήτου της και σε περίπτωση επικαρπίας τον επικαρπωτή, για δε το έτος 2012 τον κατά την 31/3/2012 κύριο ή επικαρπωτή αντίστοιχα.
 
Στην περίπτωση που αναφέρετε ιδιοκτήτης του κτίσματος θεωρείται ο (β) εφόσον υπάρχει νόμιμος τίτλος ιδιοκτησίας – μεταβίβασης του εν λόγω ακινήτου, από τον ιδιοκτήτη του οικοπέδου. Είναι προφανές ότι στην προκειμένη περίπτωση ο (β) κατέχει εκτός από το κτίσμα και μέρος του οικοπέδου επί του οποίου έχει πραγματοποιηθεί η ανέγερση της οικοδομής, καθότι για την μεταβίβαση αυτού έχει συσταθεί κάθετη ή οριζόντια ιδιοκτησία. Επομένως, το ως άνω πρόσωπο (β) δε θεωρείται πλέον μισθωτής αλλά ιδιοκτήτης για το συγκεκριμένο ακίνητο και άρα θα επιβαρυνθεί το ίδιο με το τέλος ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων. Ωστόσο, διαφορετική είναι η περίπτωση που ο (β) δεν έχει καταστεί κύριος του ακινήτου αλλά έχει απλώς υπεισέλθει ως μισθωτής στη θέση του (α). Στην προκειμένη περίπτωση υπόχρεος για την καταβολή του ειδικού τέλους είναι ο ιδιοκτήτης του οικοπέδου ο οποίος θεωρείται ταυτόχρονα και ιδιοκτήτης του κτίσματος (ανεξάρτητα από το πρόσωπο που επιβαρύνθηκε το κόστος κατασκευής). Εν τούτοις, η αναφορά στη σύμβαση μίσθωσης ότι τυχόν μελλοντικοί δημόσιου φόροι βαρύνουν τον μισθωτή ενδεχομένως δημιουργεί νομικά το δικαίωμα του εκμισθωτή (ιδιοκτήτη του οικοπέδου) να απαιτήσει από τον μισθωτή ισόποση αποζημίωση για την καταβολή του ειδικού τέλους. Σε κάθε περίπτωση η παραπάνω δυνατότητα από την πλευρά του εκμισθωτή αποτελεί νομικό ζήτημα.
14.3.2012

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.