Σεμινάρια rss feed

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ - ΜΕΤΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2016/679 (GDPR) (ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ)

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ - ΜΕΤΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2016/679 (GDPR) (ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ)

Τετάρτη 12 Σεπτεμβρίου 2018
Δ. Ζωγραφόπουλος ΔΝ, Δικηγόρος, Ειδικός Επιστήμονας
DATA PROTECTION OFFICER (DPO), 11o ΤΜΗΜΑ, 18 Σεπτεμβρίου έως 11 Οκτωβρίου  2018

DATA PROTECTION OFFICER (DPO), 11o ΤΜΗΜΑ, 18 Σεπτεμβρίου έως 11 Οκτωβρίου 2018

18 Σεπτεμβρίου 2018
Δ. Ζωγραφόπουλος ΔΝ, Δικηγόρος, Ειδικός Επιστήμονας , I. Γιαννακάκης Δικηγόρος, FIP, CIPM, CIPP/E, CIPP/US, CFE, Cert. GDPR P, Founding Member
DPO Academy, K. Παπαδάτος Information Security Executive, MSC Infosec, CISSP-ISSMP, CISM, ISO27001 LA, ISO27005 RM, PMP, MBCI, N. Γεωργόπουλος MBA cyRM, Cyber Privacy Risks Advisor / Cromar, Coverholder at Lloyd’s, Founding Member DPO Academy, Δ. Γεωργόπουλος Co-Founder - Managing Partner at Rethink Business Lab, Founding Member DPO Academy, Ν. Λουκάς MSc, PhD, C/DPO, PRINCE2/P, Founder STREAMLINE Training and Consulting, Founding Member DPO Academy
ROADMAP TO GDPR COMPLIANCE (ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ)

ROADMAP TO GDPR COMPLIANCE (ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ)

Τρίτη & Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2018
I. Γιαννακάκης Δικηγόρος, FIP, CIPM, CIPP/E, CIPP/US, CFE, Cert. GDPR P, Founding Member
DPO Academy, Ν. Λουκάς MSc, PhD, C/DPO, PRINCE2/P, Founder STREAMLINE Training and Consulting, Founding Member DPO Academy
ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΦΑΤΟ Ν 4548/2018 (ΝΕΟ ΤΜΗΜΑ)

ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΦΑΤΟ Ν 4548/2018 (ΝΕΟ ΤΜΗΜΑ)

Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου 2018
Ε. Δρυλλεράκης Δικηγόρος, Κ. Γιαννίκας Δικηγόρος, Ι. Δρυλλεράκης Δικηγόρος
ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ - ΝΕΑ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ - ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ -    ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν 3869/2010 ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΩΝ Ν 4336/2015 ΚΑΙ Ν 4346/2015
ΕΙΔΙΚΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΣΥΝΝΟΜΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΕΠΙΒΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Περισσότερα

Eγγραφή Newsletter

Εισάγετε το email σας για να λαμβάνετε δωρεάν το εβδομαδιαίο newsletter του epixeirisi .gr

9 Μαρτίου 2012

Εξόφληση τιμολογίου μετρητοίς

Σε περίπτωση έκδοσης Τιμολογίου  στο οποίο αναγράφεται ως τρόπος πληρωμής  «ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ», θεωρείται εξοφλημένο ακόμη και εάν δεν φέρει σφραγίδα  «ΕΞΟΦΛΗΘΗ»   ή εάν δεν έχει εκδοθεί αντίστοιχη απόδειξη είσπραξης από τον εκδότη;
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Για την απόδειξη συναλλαγής που αφορά αγορές ή λήψη υπηρεσιών αξίας (3.000) ευρώ και άνω απαιτείται η τμηματική ή ολική εξόφληση από τον λήπτη του φορολογικού στοιχείου να γίνεται μέσω Τραπεζικού Λογαριασμού ή με απλή Επιταγή έκδοσης του λήπτη του στοιχείου. Ως αξία που λαμβάνεται υπόψη για την εφαρμογή της συγκεκριμένης  διάταξης (Εγκ. Πολ.1091/14-6-2010), νοείται το συνολικό ποσό της αξίας της συναλλαγής συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, δηλαδή το τελικό πληρωτέο ποσό.
 
Περαιτέρω, κάθε εγγραφή στα βιβλία που αφορά συναλλαγή ή άλλη πράξη του υπόχρεου, πρέπει να στηρίζεται σε στοιχεία που προβλέπονται από τις διατάξεις του Π.Δ. 186/1992 (ΚΒΣ) ή σε Δημόσια έγγραφα ή σε άλλα πρόσφορα αποδεικτικά στοιχεία. Περίπτωση τέτοιου πρόσφορου αποδεικτικού στοιχείου θεωρούνται  και οι αποδείξεις είσπραξης ή πληρωμής , οι οποίες δεν προβλέπονται  από τις διατάξεις του (ΚΒΣ) , αλλά εκδίδονται σύμφωνα με τις αρχές της λογιστικής επιστήμης για την ενημέρωση ειδικά των βιβλίων τρίτης κατηγορίας, είναι δηλαδή λογιστικά στοιχεία τα οποία είναι αποδεκτά από τη φορολογική νομοθεσία. Ακόμη και σε περίπτωση μη τήρησης ενιαίας αρίθμησης των ανωτέρω αθεωρήτων στοιχείων,  δεν επιβάλλεται πρόστιμο σύμφωνα με την απόφαση του ΣτΕ 3076/1994.
 
ʼρα, για εξοφλημένο τιμολόγιο προτείνουμε τα εξής:
 
- Τιμολόγιο μετρητοίς   
 Θεωρείται εξοφλημένο εφόσον φέρει σφραγίδα, υπογραφή του εκδότη του ή του προσώπου που ορίστηκε απ’ αυτόν, είναι αναγραμμένη η λέξη «εξοφλήθη»,  και εκδόθηκε η αντίστοιχη απόδειξη είσπραξης από τον εκδότη (δεν είναι υποχρεωτική η υπογραφή των φορολογικών στοιχείων από την φορολογική νομοθεσία, κατά την έκδοσή τους. Παρ 7 άρθρου 18 ΚΒΣ).
 
- Τιμολόγιο επί   πιστώσει
Θεωρείται εξοφλημένο εφόσον συνοδεύεται από απόδειξη είσπραξης του εκδότη ή του προσώπου που ορίστηκε απ ’αυτόν.

Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που το τιμολόγιο εξοφλήθηκε με επιταγή, θα πρέπει να συνοδεύεται από απόδειξη είσπραξης στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία της επιταγής και τα στοιχεία του τιμολογίου που εξοφλεί.  
Σε κάθε περίπτωση το βάρος της απόδειξης της συναλλαγής , φέρει τόσο ο εκδότης, όσο και ο λήπτης του στοιχείου (παρ. 9 άρθρου 18 ΚΒΣ).
9.3.2012

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.