Σεμινάρια rss feed

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ - ΜΕΤΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2016/679 (GDPR) (ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ)

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ - ΜΕΤΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2016/679 (GDPR) (ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ)

Τετάρτη 12 Σεπτεμβρίου 2018
Δ. Ζωγραφόπουλος ΔΝ, Δικηγόρος, Ειδικός Επιστήμονας
DATA PROTECTION OFFICER (DPO), 11o ΤΜΗΜΑ, 18 Σεπτεμβρίου έως 11 Οκτωβρίου  2018

DATA PROTECTION OFFICER (DPO), 11o ΤΜΗΜΑ, 18 Σεπτεμβρίου έως 11 Οκτωβρίου 2018

18 Σεπτεμβρίου 2018
Δ. Ζωγραφόπουλος ΔΝ, Δικηγόρος, Ειδικός Επιστήμονας , I. Γιαννακάκης Δικηγόρος, FIP, CIPM, CIPP/E, CIPP/US, CFE, Cert. GDPR P, Founding Member
DPO Academy, K. Παπαδάτος Information Security Executive, MSC Infosec, CISSP-ISSMP, CISM, ISO27001 LA, ISO27005 RM, PMP, MBCI, N. Γεωργόπουλος MBA cyRM, Cyber Privacy Risks Advisor / Cromar, Coverholder at Lloyd’s, Founding Member DPO Academy, Δ. Γεωργόπουλος Co-Founder - Managing Partner at Rethink Business Lab, Founding Member DPO Academy, Ν. Λουκάς MSc, PhD, C/DPO, PRINCE2/P, Founder STREAMLINE Training and Consulting, Founding Member DPO Academy
ROADMAP TO GDPR COMPLIANCE (ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ)

ROADMAP TO GDPR COMPLIANCE (ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ)

Τρίτη & Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2018
I. Γιαννακάκης Δικηγόρος, FIP, CIPM, CIPP/E, CIPP/US, CFE, Cert. GDPR P, Founding Member
DPO Academy, Ν. Λουκάς MSc, PhD, C/DPO, PRINCE2/P, Founder STREAMLINE Training and Consulting, Founding Member DPO Academy
ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΦΑΤΟ Ν 4548/2018 (ΝΕΟ ΤΜΗΜΑ)

ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΦΑΤΟ Ν 4548/2018 (ΝΕΟ ΤΜΗΜΑ)

Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου 2018
Ε. Δρυλλεράκης Δικηγόρος, Κ. Γιαννίκας Δικηγόρος, Ι. Δρυλλεράκης Δικηγόρος
ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ - ΝΕΑ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ - ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ -    ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν 3869/2010 ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΩΝ Ν 4336/2015 ΚΑΙ Ν 4346/2015
ΕΙΔΙΚΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΣΥΝΝΟΜΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΕΠΙΒΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Περισσότερα

Eγγραφή Newsletter

Εισάγετε το email σας για να λαμβάνετε δωρεάν το εβδομαδιαίο newsletter του epixeirisi .gr

18 Ιανουαρίου 2012

Aλλαγή δραστηριότητας και υποχρέωση απογραφής

α) Παντοπωλείο (μίνι μάρκετ) με βιβλία β'κατηγορίας, έχει ως κύρια δραστηριότητα τη λιανική πώληση τροφίμων και δευτερεύουσα τη χονδρική πώληση. Κατά τη χρήση 2011, οι χονδρικές πωλήσεις ξεπέρασαν το 60% του συνόλου των πωλήσεων, ενώ και τα ακαθάριστα έσοδα είναι περίπου 200.000 ευρώ. Σύμφωνα με τον ΚΒΣ, η επιχείρηση υποχρεούται σε αλλαγή της δευτερεύουσας σε κύρια δραστηριότητα. 
 
β) Το ερώτημα είναι: Ποιό το χρονικό περιθώριο δήλωσης αλλαγής της δραστηριότητας; Υποχρεούται σε απογραφή για τη χρήση 2011, δεδομένου ότι αν αλλάξει η κύρια δραστηριότητα σε χονδρική, δεν απαλλάσσεται της απογραφής;
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Α) Σύμφωνα με την περίπτωση β, της παραγράφου 1, του άρθρου 36 του Ν. 2859/2000 (Κώδικας ΦΠΑ), η Δήλωση Μεταβολών – Μετάταξης, με την οποία δηλώνεται οποιαδήποτε μεταβολή του υποκειμένου στον φόρο επιτηδευματία, υποβάλλεται εντός 30 ημερών από τον χρόνο που έλαβε μέρος αυτή. Περαιτέρω,  με την ΠΟΛ.1102/14.7.2005 (Ανακαθορισμός διαδικασιών και δικαιολογητικών κατά την υποβολή δηλώσεων έναρξης, μεταβολής και διακοπής εργασιών), διευκρινίσθηκαν μεταξύ άλλων και τα  παρακάτω:
Η δήλωση μεταβολής  της δευτερεύουσας σε κύρια δραστηριότητα,  προκειμένου για φυσικά πρόσωπα, υποβάλλεται (ομοίως, ως άνω) εντός τριάντα (30) ημερών  από την ημέρα της μεταβολής  δραστηριότητας.
 
Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών έναρξης, μεταβολής ή διακοπής εργασιών, χορηγείται από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. η αντίστοιχη βεβαίωση. Οι εν λόγω βεβαιώσεις φυλάσσονται από τον υπόχρεο και επιδεικνύονται σε οποιοδήποτε φορολογικό έλεγχο.
 
Επιπλέον , προς διευκόλυνση των επιχειρήσεων, έχει δημιουργηθεί  εφαρμογή ηλεκτρονικής υποβολής Δήλωσης  Αλλαγής  Κ.Α.Δ.  για να γίνει αντιστοίχιση , μέσω internet, των Κ.Α.Δ. της επιχείρησής  με τους Κ.Α.Δ. που είναι σε ισχύ από 1ης Δεκεμβρίου 2008. Για να  χρησιμοποιηθεί η  εφαρμογή αυτή, θα πρέπει η επιχείρησή  να είναι πιστοποιημένη στο  TAXISNET.  Η υποβολή γίνεται με τη μεταφόρτωση (upload) ενός αρχείου με τους νέους  Κ.Α.Δ. στο σύστημα της Γενικής Γραμματείας   Πληροφορικών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.  Το αρχείο το οποίο υποβάλλεται πρέπει να έχει δημιουργηθεί βάσει των προδιαγραφών που έχουν τεθεί από το Υπουργείο Οικονομίας  και Οικονομικών. Για την διευκόλυνση αυτών που δε διαθέτουν εφαρμογή δημιουργίας τέτοιου αρχείου, η ΓΓΠΣ έχει δημιουργήσει πρόγραμμα δημιουργίας αρχείου ΚΑΔ, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ελεύθερα. 

Β)  Σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 6 του ΚΒΣ (ΠΔ 186/92),  ο επιτηδευματίας της δεύτερης κατηγορίας τηρεί και βιβλίο απογραφών εμπορευσίμων περιουσιακών στοιχείων,  βάσει των διατάξεων των άρθρων 27 και 28 του ΚΒΣ, εφόσον τα ετήσια ακαθάριστα έσοδά του από πώληση αγαθών υπερβαίνουν το 10% του γενικού ορίου τήρησης βιβλίων Γ΄ κατηγορίας όπως αυτό ορίζεται από το άρθρο 4 του ανωτέρω κώδικα.
 
Περαιτέρω, οι επιτηδευματίες αυτοί, οι οποίοι τηρούν βιβλία Β΄κατηγορίας  ΚΒΣ  και έχουν ως κύριο αντικείμενο εργασιών τους  την εμπορία ειδών διατροφής (πώληση λιανική ή κυρίως λιανική), που αφορά κυρίως τα παντοπωλεία, είτε λειτουργούν με αυτοεξυπηρέτηση, είτε όχι, απαλλάσσονται από την υποχρέωση διενέργειας  απογραφής εμπορευσίμων περιουσιακών στοιχείων (Βλέπε την ΠΟΛ.1134/14-12-2004).
 
Συνεπώς , στην προκειμένη περίπτωση της επιχείρησης του ερωτήματος, εφόσον  πρόκειται για χονδρικές πωλήσεις,  δεν λαμβάνεται υπόψη η ανωτέρω  ΠΟΛ,  δηλαδή δεν ισχύει η απαλλαγή της υποχρέωσης απογραφής για τα εμπορεύσιμα περιουσιακά στοιχεία, η οποία απογραφή πρέπει να πραγματοποιηθεί  σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 27 του ΚΒΣ.
 
Στο βιβλίο απογραφών, η καταγραφή της ως άνω απογραφής των εμπορεύσιμων στοιχείων γίνεται κατά ποσότητα και αξία μέχρι την 20η Φεβρουαρίου εκάστου έτους και όχι αργότερα από την ημερομηνία υποβολής εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ ή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.
 
Επίσης η απογραφή στις επιχειρήσεις που τηρούν μηχανογραφικά βιβλία Β΄ κατηγορίας μπορεί να καταχωρισθεί και να εκτυπωθεί στις ήδη υπάρχουσες θεωρημένες σελίδες.
18.1.2012

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.