Σεμινάρια rss feed

ΒΑΣΙΚΕΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΗ ΝΟΜΙΚΟΥΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΗ ΝΟΜΙΚΟΥΣ

Τρίτη & Πέμπτη 26 Μαρτίου 2019
Κ. Σαϊτάκης Δικηγόρος, Δ.Ν.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

Παρασκευή 29 Μαρτίου 2019
Π. Γιώτης Λογιστής, MBA, Εισηγητής σεμιναρίων
BLOCKCHAIN - DISTRIBUTED LEDGER TECHNOLOGY (DLT): ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ

BLOCKCHAIN - DISTRIBUTED LEDGER TECHNOLOGY (DLT): ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ

Πέμπτη 4 Απριλίου 2019
Κ. Λογαράς Δικηγόρος, LL.M., Senior Associate στη Δικηγορική Εταιρία Ζέπος & Γιαννόπουλος
DATA PROTECTION OFFICER (DPO), 14o ΤΜΗΜΑ, 8 έως 23 Απριλίου 2019

DATA PROTECTION OFFICER (DPO), 14o ΤΜΗΜΑ, 8 έως 23 Απριλίου 2019

8 Απριλίου 2019
Δ. Ζωγραφόπουλος ΔΝ, Δικηγόρος, Ειδικός Επιστήμονας , I. Γιαννακάκης Δικηγόρος, FIP, CIPM, CIPP/E, CIPP/US, CFE, Cert. GDPR P, K. Παπαδάτος Information Security Executive, MSC Infosec, CISSP-ISSMP, CISM, ISO27001 LA, ISO27005 RM, PMP, MBCI, Δ. Γεωργόπουλος Co-Founder - Managing Partner at Rethink Business Lab, Founding Member DPO Academy, N. Γεωργόπουλος MBA cyRM, Cyber Privacy Risks Advisor / Cromar, Coverholder at Lloyd’s, Founding Member DPO Academy, Ν. Λουκάς MSc, PhD, C/DPO, PRINCE2/P, Founder STREAMLINE Training and Consulting, Founding Member DPO Academy
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ «GDPR»

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ «GDPR»

Δευτέρα 8 Απριλίου 2019
Α. Βενέρης ΔΝ, Νομικός σύμβουλος για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, Δ. Ζωγραφόπουλος ΔΝ, Δικηγόρος, Ειδικός Επιστήμονας
ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ
ΕΙΔΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ - ΈΞΟΔΟΣ / ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ - ΈΞΟΔΟΣ / ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Τετάρτη 10 Απριλίου 2019
Γ. Πανίτσας Δικηγόρος, ΜΔΕ, Συντονιστής Ν 4469/2017, Ι. Γεροντίδης Δικηγόρος, ΜΔΕ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 2019

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 2019

Πέμπτη 11 Απριλίου 2019
Ιωάννης Τριανταφύλλου Φοροτεχνικός – Σύμβουλος Επιχειρήσεων
Περισσότερα

Eγγραφή Newsletter

Εισάγετε το email σας για να λαμβάνετε δωρεάν το εβδομαδιαίο newsletter του epixeirisi .gr

10 Ιανουαρίου 2012

Καταγγελία σύμβασης sale and lease back

Ξενοδοχειακή επιχείρηση έχει συνάψει με Τράπεζα σύμβαση sale and lease back για την χρηματοδότηση του ξενοδοχείου της. Η σύμβαση έχει καταγγελθεί, έχει εκδοθεί δε και διαταγή πληρωμής. Κατόπιν άτυπης συμφωνίας με την Τράπεζα, καταβάλλονται κάποια ποσά, είτε μετρητά, είτε επιταγές πελατείας έναντι της οφειλής. Ποίοι λογαριασμοί θα πρέπει να κινηθούν αφού η σύμβαση δεν λογιστικοποιείται σύμφωνα με το ΕΓΛΣ (αντίθετα από ΔΛΠ 17)?
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Σύμφωνα με τους κανόνες της λογιστικής και της φορολογίας εισοδήματος, όλες οι λογιστικές εγγραφές που διενεργούνται στα βιβλία της επιχείρησης, θα πρέπει να βασίζονται σε προβλεπόμενα από τον ΚΒΣ φορολογικά παραστατικά ή σε λοιπά δικαιολογητικά, τα οποία να αποδεικνύουν με τρόπο αντικειμενικό και να αιτιολογούν την απεικόνιση του κάθε λογιστικού γεγονότος. Επομένως, η σύναψη άτυπων συμφωνιών στο πλαίσιο της επιχειρηματικής δραστηριότητας, χωρίς την ύπαρξη έγγραφων δικαιολογητικών μέσων, δεν αιτιολογεί την διενέργεια λογιστικών εγγραφών στα βιβλία της επιχείρησης. 
 
Επιπλέον, αναφέρουμε ότι με την καταγγελία της σύμβασης leasing η επιχείρηση θα πρέπει να σταματήσει την καταχώριση του εξόδου του μισθώματος στα βιβλία της ξενοδοχειακής εταιρείας (χρέωση του 62.04.21 σε πίστωση του λογ. 53.98 – «Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε €»). Τα παραπάνω ισχύουν με την προϋπόθεση ότι η εν λόγω καταγγελία αποδεικνύεται με νόμιμα δικαιολογητικά έγγραφα όπως λ.χ. αποστολή εξώδικου από την εταιρεία leasing, έκδοση διαταγής πληρωμής κ.λπ. 
 
Οι λογιστικές εγγραφές των πληρωμών προς την εταιρεία leasing πριν και μετά την καταγγελία της σύμβασης περιγράφονται ως εξής:
 
α) Καταβολές οφειλόμενων μισθωμάτων leasing πριν την καταγγελία της σύμβασης
Οι καταβολές μισθωμάτων προς την εταιρεία leasing, θα πρέπει να  καταχωρίζονται σε χρέωση του λογ. 53.98 – «Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε €», βάσει των σχετικών αποδείξεων είσπραξης που εκδίδονται από την εταιρεία leasing ή άλλων επίσημων παραστατικών (καταθετήριο σε τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας leasing κ.λπ.), με πίστωση λογαριασμού χρηματικών διαθεσίμων.
β) Καταβολές ποσών μετά την ημερομηνία καταγγελίας της σύμβασης
Οι καταβολές χρηματικών ποσών μετά την ημερομηνία καταγγελίας της σύμβασης, θα πρέπει να καταχωρίζονται σε χρέωση σχετικού υπολογαριασμού, του λογ. 33.95 – «Λοιποί Χρεώστες» και πίστωση λογαριασμού χρηματικών διαθεσίμων.
Το τυχόν υπόλοιπο του ως άνω υπολογαριασμού, του λογ. 33.95 θα μεταφερθεί εν συνεχεία σε χρέωση του λογ. 53.98, στον οποίο παρακολουθείται η οφειλή προς την εταιρεία leasing, μόνο εφόσον υπάρξει σχετική απόφαση μεταξύ των δύο πλευρών, η οποία να ενσωματώνεται σε επίσημη, έγγραφη συμφωνία.
10.01.2012

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.