Σεμινάρια rss feed

ΔΙΕΘΝΗΣ ΦΟΡΟΑΠΟΦΥΓΗ - ΑΠΑΤΗ ΦΠΑ - TAX RULINGS & ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ (ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ)

ΔΙΕΘΝΗΣ ΦΟΡΟΑΠΟΦΥΓΗ - ΑΠΑΤΗ ΦΠΑ - TAX RULINGS & ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ (ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ)

Δευτέρα, Τετάρτη & Πέμπτη 18 Νοεμβρίου 2019
Κ. Σαββαΐδου Κάτοχος της Έδρας Jean Monnet στην Ευρωπαϊκή Φορολογική Πολιτική και Διοίκηση, Επίκουρη Καθηγήτρια της Νομικής Σχολής ΑΠΘ, τ. ΓΓΔΕ, ADIT, Δικηγόρος-Φορολογική Σύμβουλος, Κ. Σαββαΐδου Κάτοχος της Έδρας Jean Monnet στην Ευρωπαϊκή Φορολογική Πολιτική και Διοίκηση, Επίκουρη Καθηγήτρια της Νομικής Σχολής ΑΠΘ, τ. ΓΓΔΕ, ADIT, Δικηγόρος-Φορολογική Σύμβουλος, Β. Αθανασάκη Ερευνήτρια της Έδρας Jean Monnet στην Ευρωπαϊκή Φορολογική Πολιτική και Διοίκηση, Διδάκτωρ Δημοσίου και Φορολογικού Δικαίου Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ, ADIT, Δικηγόρος - Φορολογική Σύμβουλος, Δ. Κούνη Δικηγόρος, MSc Business Law, ΜΔΕ Δημόσιο Δίκαιο
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΛΥΣΗ & ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΕ - ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ Ν 4548/2018 (ΝΕΟ ΤΜΗΜΑ)

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΛΥΣΗ & ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΕ - ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ Ν 4548/2018 (ΝΕΟ ΤΜΗΜΑ)

Παρασκευή 22 Νοεμβρίου 2019
Α. Γεωργαντάς Δικηγόρος, LL.M., Ε. Στυλιανού Δικηγόρος, LL.M.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Τετάρτη 27 Νοεμβρίου 2019
P. Pothos Attorney-at-law, LL.M., Partner at Kyriakides Georgopoulos Law Firm, Λ. Πανέτσος Δικηγόρος, LL.M. (LSE), MSc (Oxon), Συνεργάτης της Δικηγορικής Εταιρίας «Κυριακίδης Γεωργόπουλος», Ε. Δημητροπούλου Δικηγόρος, LL.M., DEA, Εταίρος Δικηγορικής Εταιρίας «Κυριακίδης – Γεωργόπουλος»
CORPORATE FINANCE & LAW (ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ)

CORPORATE FINANCE & LAW (ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ)

Δευτέρα & Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου 2019
Ι. Λιναρίτης Διδάκτωρ Νομικής, Δικηγόρος στον Άρειο Πάγο, Υποδιευθυντής Εταιρικών Σχεδιασμών και Μετασχηματισμών στη Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, Αθ. Κουλορίδας Δικηγόρος, Λέκτορας Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Κ. Ντζούφας Δικηγόρος, LL.M. Αστικού Δικαίου, Msc in Banking and Finance Law, νομικός σύμβουλος επιχειρήσεων και εταιριών, A. Στάμου Δικηγόρος, LLM, Επικεφαλής Μονάδας Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών
DATA PROTECTION OFFICER 16ο ΤΜΗΜΑ (3 έως 20 Δεκεμβρίου 2019)

DATA PROTECTION OFFICER 16ο ΤΜΗΜΑ (3 έως 20 Δεκεμβρίου 2019)

3 Δεκεμβρίου 2019
Δ. Ζωγραφόπουλος ΔΝ, Δικηγόρος, Ειδικός Επιστήμονας , Δ. Γεωργόπουλος Co-Founder - Managing Partner at Rethink Business Lab, Founding Member DPO Academy, N. Γεωργόπουλος MBA cyRM, Cyber Privacy Risks Advisor / Cromar, Coverholder at Lloyd’s, Founding Member DPO Academy, I. Γιαννακάκης Δικηγόρος, FIP, CIPM, CIPP/E, CIPP/US, CFE, Cert. GDPR P, K. Παπαδάτος Information Security Executive, MSC Infosec, CISSP-ISSMP, CISM, ISO27001 LA, ISO27005 RM, PMP, MBCI, Ν. Λουκάς MSc, PhD, C/DPO, PRINCE2/P, Founder STREAMLINE Training and Consulting, Founding Member DPO Academy
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2019
Γ. Τζίφας Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, Εισηγητής, Συγγραφέας
ΔΙΚΑΙΟ ΙΚΕ ΚΑΙ ΕΠΕ: ΒΙΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ΔΥΟ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΤΥΠΩΝ

ΔΙΚΑΙΟ ΙΚΕ ΚΑΙ ΕΠΕ: ΒΙΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ΔΥΟ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΤΥΠΩΝ

Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου 2019
Α. Σπυρίδωνος Δ.Ν., LL.M. (L.S.E.), Δικηγόρος
ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ - ΝΕΑ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ - ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
Περισσότερα

Eγγραφή Newsletter

Εισάγετε το email σας για να λαμβάνετε δωρεάν το εβδομαδιαίο newsletter του epixeirisi .gr

2 Ιανουαρίου 2012

Έκθεση επιτροπής του άρθρου 9 του ΚΝ 2190/1920, για σύσταση ΕΠΕ

Όταν γίνεται εκτίμηση συγκεκριμένων παγίων περιουσιακών στοιχείων (όχι συνόλου επιχείρησης) για την εισφορά τους σε είδος σε υπό σύσταση εταιρεία , υπάρχει πρόβλημα να εισφερθούν τελικά μόνο μερικά από τα εκτιμηθέντα σε μία έκθεση στοιχεία, ενώ τα υπόλοιπα να μην εισφερθούν; Χρειάζεται νέα έκθεση της Επιτροπής; Αρνείται να κάνει διόρθωση της έκθεσης η Υπηρεσία. Σκέφτομαι με βάση τη συγκεκριμένη έκθεση να αναφερθεί στη συμβολαιογραφική πράξη (πρόκειται για ΕΠΕ) ότι εισφέρονται π.χ. τα εξής 3 στοιχεία, όπως αποτιμώνται από την έκθεση της Εκτιμητικής Επιτροπής.
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Σύμφωνα με το άρθρο 5, παρ. 2 του Ν.3190/1955, η αποτίμηση της αξίας των εισφορών σε είδος, κατά την σύσταση της ΕΠΕ (αλλά και σε κάθε αύξηση του κεφαλαίου της), γίνεται βάσει των διατάξεων του άρθρου 9 του ΚΝ 2190/1920 (περί ΑΕ), οι οποίες εφαρμόζονται αναλόγως και ρυθμίζουν το ζήτημα της αποτίμησης των εισφερόμενων περιουσιακών στοιχείων. Είναι σαφές ότι ο λόγος για τον οποίο ο νομοθέτης επιβάλλει την διαδικασία της εκτίμησης των εισφερόμενων στοιχείων και τον επακόλουθο  έλεγχο αυτής από την Διοίκηση, είναι  να μην γίνουν δεκτά περιουσιακά στοιχεία, σε αξία μικρότερη από την πραγματική τους, αλλά και να καθορισθούν επακριβώς τα στοιχεία αυτά. Σε αντίθετη περίπτωση, αυτό θα οδηγούσε σε ανακολουθία της αξίας του ενεργητικού προς το εταιρικό κεφάλαιο.
 
Περαιτέρω, η διαδικασία του εκτιμητικού ελέγχου αρχίζει με την υποβολή της σχετικής αίτησης προς την Περιφέρεια (πρώην Νομαρχία), όπου έχει την έδρα της η ΕΠΕ.  Η Περιφέρεια μέσα σε 15 ημέρες από την υποβολή της αίτησης πρέπει να ορίσει την Τριμελή Γνωμοδοτική Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων, η οποία επιφορτίζεται με το έργο της διαπίστωσης, κατ αρχάς, της ύπαρξης των εισφερόμενων περιουσιακών στοιχείων και εν συνεχεία, της αποτίμησής τους. Η έκθεση της Επιτροπής υποβάλλεται στην Περιφέρεια, το αργότερο εντός δύο μηνών, από την ημερομηνία του διορισμού της.
 
Ο Περιφερειάρχης αποφαίνεται για την αξία των εισφερόμενων περιουσιακών στοιχείων, με βάση την γνωμοδότηση της Επιτροπής. Ωστόσο, η έκθεση αποτίμησης της Επιτροπής, δεν είναι δεσμευτική για την Περιφέρεια, αλλά έχει χαρακτήρα καθαρά γνωμοδοτικό. Σαφώς, η Περιφέρεια πρέπει να την λάβει υπόψη της, αλλά μπορεί και να την απορρίψει. Στην περίπτωση που η έκθεση αποτίμησης της Επιτροπής, απορριφθεί, θα πρέπει η πράξη ακύρωσης να αιτιολογείται δεόντως. Οίκοθεν νοείται ότι αν η έκθεση γίνει δεκτή από την Περιφέρεια, δεν χρειάζεται περαιτέρω αιτιολόγηση.
 
Συνεπώς, η έκθεση της Επιτροπής που συντάχθηκε για την σύσταση της ΕΠΕ του ερωτήματος, θα πρέπει να γίνει δεκτή από το αρμόδιο τμήμα της Περιφέρειας, ώστε η σχετική απόφαση να κοινοποιηθεί στην Εταιρεία, προκειμένου να προχωρήσει στη σύνταξη του συμβολαιογραφικού εγγράφου σύστασης. Χωρίς την απόφαση αυτή, δεν έχει νόημα η έκθεση της Επιτροπής, η οποία όπως ήδη αναφέραμε, έχει καθαρά γνωμοδοτικό περιεχόμενο. Ο/Η συμβολαιογράφος δεν θα συντάξει το συστατικό έγγραφο της εταιρείας, αν δεν έχει την απόφαση του Περιφερειάρχη.

Κατά την γνώμη μας, ορθώς η Περιφέρεια δεν δέχεται την έκθεση διακεκριμένα για ορισμένα στοιχεία, από την άποψη ότι ενδέχεται να γεννηθούν αμφιβολίες ως προς την τελική διαμόρφωση των περιουσιακών στοιχείων που εισφέρονται στην εταιρεία.
Επομένως, η έκθεση θα απορριφθεί αιτιολογημένα και θα συσταθεί εκ νέου Επιτροπή, η οποία θα συντάξει νέα έκθεση των πράγματι εισφερόμενων στοιχείων.
2.1.2012

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.