Σεμινάρια rss feed

ΔΙΕΘΝΗΣ ΦΟΡΟΑΠΟΦΥΓΗ - ΑΠΑΤΗ ΦΠΑ - TAX RULINGS & ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ (ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ)

ΔΙΕΘΝΗΣ ΦΟΡΟΑΠΟΦΥΓΗ - ΑΠΑΤΗ ΦΠΑ - TAX RULINGS & ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ (ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ)

Δευτέρα, Τετάρτη & Πέμπτη 18 Νοεμβρίου 2019
Κ. Σαββαΐδου Κάτοχος της Έδρας Jean Monnet στην Ευρωπαϊκή Φορολογική Πολιτική και Διοίκηση, Επίκουρη Καθηγήτρια της Νομικής Σχολής ΑΠΘ, τ. ΓΓΔΕ, ADIT, Δικηγόρος-Φορολογική Σύμβουλος, Κ. Σαββαΐδου Κάτοχος της Έδρας Jean Monnet στην Ευρωπαϊκή Φορολογική Πολιτική και Διοίκηση, Επίκουρη Καθηγήτρια της Νομικής Σχολής ΑΠΘ, τ. ΓΓΔΕ, ADIT, Δικηγόρος-Φορολογική Σύμβουλος, Β. Αθανασάκη Ερευνήτρια της Έδρας Jean Monnet στην Ευρωπαϊκή Φορολογική Πολιτική και Διοίκηση, Διδάκτωρ Δημοσίου και Φορολογικού Δικαίου Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ, ADIT, Δικηγόρος - Φορολογική Σύμβουλος, Δ. Κούνη Δικηγόρος, MSc Business Law, ΜΔΕ Δημόσιο Δίκαιο
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΛΥΣΗ & ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΕ - ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ Ν 4548/2018 (ΝΕΟ ΤΜΗΜΑ)

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΛΥΣΗ & ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΕ - ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ Ν 4548/2018 (ΝΕΟ ΤΜΗΜΑ)

Παρασκευή 22 Νοεμβρίου 2019
Α. Γεωργαντάς Δικηγόρος, LL.M., Ε. Στυλιανού Δικηγόρος, LL.M.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Τετάρτη 27 Νοεμβρίου 2019
P. Pothos Attorney-at-law, LL.M., Partner at Kyriakides Georgopoulos Law Firm, Λ. Πανέτσος Δικηγόρος, LL.M. (LSE), MSc (Oxon), Συνεργάτης της Δικηγορικής Εταιρίας «Κυριακίδης Γεωργόπουλος», Ε. Δημητροπούλου Δικηγόρος, LL.M., DEA, Εταίρος Δικηγορικής Εταιρίας «Κυριακίδης – Γεωργόπουλος»
CORPORATE FINANCE & LAW (ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ)

CORPORATE FINANCE & LAW (ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ)

Δευτέρα & Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου 2019
Ι. Λιναρίτης Διδάκτωρ Νομικής, Δικηγόρος στον Άρειο Πάγο, Υποδιευθυντής Εταιρικών Σχεδιασμών και Μετασχηματισμών στη Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, Αθ. Κουλορίδας Δικηγόρος, Λέκτορας Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Κ. Ντζούφας Δικηγόρος, LL.M. Αστικού Δικαίου, Msc in Banking and Finance Law, νομικός σύμβουλος επιχειρήσεων και εταιριών, A. Στάμου Δικηγόρος, LLM, Επικεφαλής Μονάδας Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών
DATA PROTECTION OFFICER 16ο ΤΜΗΜΑ (3 έως 20 Δεκεμβρίου 2019)

DATA PROTECTION OFFICER 16ο ΤΜΗΜΑ (3 έως 20 Δεκεμβρίου 2019)

3 Δεκεμβρίου 2019
Δ. Ζωγραφόπουλος ΔΝ, Δικηγόρος, Ειδικός Επιστήμονας , Δ. Γεωργόπουλος Co-Founder - Managing Partner at Rethink Business Lab, Founding Member DPO Academy, N. Γεωργόπουλος MBA cyRM, Cyber Privacy Risks Advisor / Cromar, Coverholder at Lloyd’s, Founding Member DPO Academy, I. Γιαννακάκης Δικηγόρος, FIP, CIPM, CIPP/E, CIPP/US, CFE, Cert. GDPR P, K. Παπαδάτος Information Security Executive, MSC Infosec, CISSP-ISSMP, CISM, ISO27001 LA, ISO27005 RM, PMP, MBCI, Ν. Λουκάς MSc, PhD, C/DPO, PRINCE2/P, Founder STREAMLINE Training and Consulting, Founding Member DPO Academy
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2019
Γ. Τζίφας Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, Εισηγητής, Συγγραφέας
ΔΙΚΑΙΟ ΙΚΕ ΚΑΙ ΕΠΕ: ΒΙΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ΔΥΟ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΤΥΠΩΝ

ΔΙΚΑΙΟ ΙΚΕ ΚΑΙ ΕΠΕ: ΒΙΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ΔΥΟ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΤΥΠΩΝ

Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου 2019
Α. Σπυρίδωνος Δ.Ν., LL.M. (L.S.E.), Δικηγόρος
ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ - ΝΕΑ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ - ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
Περισσότερα

Eγγραφή Newsletter

Εισάγετε το email σας για να λαμβάνετε δωρεάν το εβδομαδιαίο newsletter του epixeirisi .gr

25 Νοεμβρίου 2011

Διακοπή προγράμματος επιδότησης εισφορών

Μετά από 10 μήνες υπαγωγής σε πρόγραμμα διετούς Ν.Θ.Ε, διακόψαμε λόγω οικονομικών δυσχερειών. Υπέβαλα στο ΙΚΑ Δήλωση Μεταβολής Στοιχείων, στην οποία έβγαλα την επιδότηση 80% και έβαλα το ποσό των ασφαλιστικών εισφορών χωρίς την επιδότηση. Αποτέλεσμα να μου καταλογίσουν ΠΕΠΕΕ 30% ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ( ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ).Μήπως γνωρίζετε αν η επιβολή αυτή είναι σωστή;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τον Κανονισμό του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, Πράξη Επιβολής Πρόσθετης Επιβάρυνσης Εισφορών (ΠΕΠΕΕ), εκδίδεται σε βάρος των επιχειρήσεων και εργοδοτών που δεν υποβάλλουν ΑΠΔ, ή την υποβάλλουν εκπρόθεσμα. Κατά την ίδια έννοια, η ως άνω Πράξη, εκδίδεται όταν ο εργοδότης υποβάλλει ΑΠΔ για την οποία προκύπτει διαφορά μεταξύ των εισφορών που δηλώνονται από αυτόν, και των εισφορών που προκύπτουν κατά τον έλεγχο, είτε λόγω διαφοράς ημερών εργασίας, είτε λόγω  διαφοράς αποδοχών, κλάδου ασφάλισης και λοιπών στοιχείων, με τα οποία θα έπρεπε να προσδιορίζεται η ορθή υπαγωγή στην διαδικασία εισφορών – ασφάλισης των εργαζομένων. Ομοίως, η Πράξη εκδίδεται και στην περίπτωση που στην ΑΠΔ δεν έχει περιληφθεί εργαζόμενος ή εργαζόμενοι, που απασχολήθηκαν αποδεδειγμένα στην επιχείρηση, κατά το κρίσιμο χρονικό διάστημα.
Περαιτέρω, σύμφωνα με την ΥΑ 19721/790/15-10-2010 (άρθρο 10) που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (Β’) 1656/18-10-2010,  με την οποία καθορίσθηκαν λεπτομέρειες εφαρμογής του Προγράμματος «επιχορήγησης 200.000 θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης, με επιδότηση των εργοδοτικών εισφορών για την διατήρηση τουλάχιστον 400.000 θέσεων εργασίας σε επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα», σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση όρου, ή όρων, ή προϋποθέσεων, μετά από οποιαδήποτε καταβολή ποσού της επιχορήγησης στην επιχείρηση, θα εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις για την διακοπή της επιχορήγησης (άρθρο 18 του Ν.3833/2010). Συνεπώς, επιχειρήσεις που έχουν υπαχθεί στα καταρτιζόμενα προγράμματα απασχόλησης και για κάποιους λόγους, παραβαίνουν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις των προγραμμάτων αυτών ως προς την πρόσληψη, την διατήρηση και την μη απόλυση του υπόλοιπου προσωπικού και του προσωπικού που επιδοτείται, καθώς και εν γένει την εφαρμογή του προγράμματος, υποχρεούνται να καταβάλλουν οι ίδιες, το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών (δηλαδή και του εργοδότη και του εργαζόμενου), που αντιστοιχούν στο υπόλοιπο χρονικό διάστημα του συνολικού χρόνου απασχόλησης (επιχορηγούμενης και μη) των εργαζομένων μισθωτών που ορίζει το Πρόγραμμα.  Σημειώνουμε, ότι στην περίπτωση αυτή, η καταβολή του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών (εργοδότη και εργαζομένου) από τις επιχειρήσεις – εργοδότες  που έχουν παραβεί τις υποχρεώσεις, όπως αυτές απορρέουν από τις διατάξεις των Προγραμμάτων, γίνεται σύμφωνα με την νομοθεσία που διέπει τον οικείο Ασφαλιστικό Φορέα (στην περίπτωσή σας το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ). Σημειώνουμε ότι το ποσό της δαπάνης, βάσει των οδηγιών της Υπουργικής Απόφασης,  που καταβλήθηκε από τον ΟΑΕΔ (αχρεωστήτως) για τις ως άνω ασφαλιστικές εισφορές, αποδίδεται από τον οικείο ασφαλιστικό φορέα (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ) στον ΟΑΕΔ. Επισημαίνεται, ότι αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό είναι αυτό που αναλογεί από τον υπολογισμό αυτού του ποσού, επί του αριθμού των μηνών που δεν τήρησε η επιχείρηση τους όρους του Προγράμματος, δια των μηνών του συνολικού Προγράμματος.
Συνεπώς ορθώς το ΙΚΑ σας καταλογίζει τις μη καταβληθείσες εισφορές. Στην περίπτωση που κατά την περίοδο υποβολής της ΑΠΔ η επιχείρηση είχε ήδη απωλέσει τις προϋποθέσεις υπαγωγής της στο πρόγραμμα, αλλά εν τούτοις εξακολούθησε να παρουσιάζει σε αυτή ποσό επιδοτούμενων εισφορών και να καταβάλλει μειωμένες εισφορές, ορθώς επιβλήθηκε ΠΕΠΕΕ καθώς θεωρήθηκε ανακριβής η ΑΠΔ. Εάν δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση και απλώς αναζητούνται από το ΙΚΑ οι μη καταβληθείσες εισφορές της περιόδου υπαγωγής στο πρόγραμμα, λόγω της διακοπής του, η άποψή μας είναι ότι θα έπρεπε να επιβληθεί από το ΙΚΑ Πράξη Επιβολής Εισφορών (Π.Ε.Ε.) και Πράξη Επιβολής Πρόσθετων Τελών (Π.Ε.Π.Τ.) για το ποσό της επιδότησης και τις προσαυξήσεις αντίστοιχα.
25.11.2011
 

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.