Σεμινάρια rss feed

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΣΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΕ (Ν 4548/2018)

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΣΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΕ (Ν 4548/2018)

Τετάρτη 29 Μαϊου 2019
Ε. Δημητροπούλου Δικηγόρος, LL.M., DEA, Εταίρος Δικηγορικής Εταιρίας «Κυριακίδης – Γεωργόπουλος» , Γ. Τζίφας Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, Εισηγητής, Συγγραφέας
ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ
GDPR AUDITORS EXECUTIVE COURSE - ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ

GDPR AUDITORS EXECUTIVE COURSE - ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ

4 Ιουνίου 2019
I. Γιαννακάκης Δικηγόρος, FIP, CIPM, CIPP/E, CIPP/US, CFE, Cert. GDPR P, Β. Καλαμποκίδου Σύμβουλος Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας
ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΛΩΝ ΔΣ ΑΕ

ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΛΩΝ ΔΣ ΑΕ

Τετάρτη & Πέμπτη 5 Ιουνίου 2019
Κ. Αλεπάκος Δικηγόρος, LL.M., Κ. Καλλιντέρης Δικηγόρος, Εταίρος Δικηγορικής Εταιρίας «Ζέπος & Γιαννόπουλος» , Π. Κουρελέας Δικηγόρος, LLM, Εταίρος, Giannidis Law Firm
ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ - ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΤΥΠΟΥ Airbnb (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ - ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΤΥΠΟΥ Airbnb (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

Παρασκευή 7 Ιουνίου 2019
Α. Σπυρίδωνος Δ.Ν., LL.M. (L.S.E.), Δικηγόρος, Ιωάννης Τριανταφύλλου Φοροτεχνικός – Σύμβουλος Επιχειρήσεων
ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ (ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ)

ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ (ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ)

10, 12, 18 & 19 Ιουνίου 2019 10 Ιουνίου 2019
Γ. Αρτίκης Ομ. Καθηγητής Χρηματοοικονομικής Πανεπιστημίου Πειραιώς, Π. Αρτίκης Καθηγητής Χρηματοοικονομικής Πανεπιστημίου Πειραιώς, Στ. Δρίτσας Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, Αναπλ. Δ/νων Σύμβουλος ΣΟΛ Συμβουλευτική, CroweSOL, Ι. Δρυλλεράκης Δικηγόρος
ΕΙΔΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ - ΈΞΟΔΟΣ / ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ - ΈΞΟΔΟΣ / ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Τρίτη 11 Ιουνίου 2019
Γ. Πανίτσας Δικηγόρος, ΜΔΕ, Συντονιστής Ν 4469/2017, Ι. Γεροντίδης Δικηγόρος, ΜΔΕ
ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Τετάρτη & Πέμπτη 19 Ιουνίου 2019
Α. Νιφόρου Προϊσταμένη Αυτοτελούς τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου - Εισηγήτρια στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης, Α. Σαρακινιώτη Προϊσταμένη Αυτοτελούς τμήματος Ασφάλισης & Παροχών ΕΤΕΑΕΠ - Εισηγήτρια στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης
Περισσότερα

Eγγραφή Newsletter

Εισάγετε το email σας για να λαμβάνετε δωρεάν το εβδομαδιαίο newsletter του epixeirisi .gr

24 Νοεμβρίου 2011

Κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης

Στις συχνές ερωτήσεις της ΓΓΠΣ αναφέρεται ότι : ''ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΟΣΟΙ ΕΧΟΥΝ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 31 ΤΟΥ ΚΦΕ ΔΕΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ''. Παρακαλώ να διευκρινίσετε :
1) Αν λέγοντας ''ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ'' αναφέρονται στον πίνακα Ι (ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ) μόνο, ή μήπως συμπεριλαμβάνουν και τους πίνακες ΙΙ (ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑΣ),  ΙΙΙ (ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ) και  IV (ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΑΠΟΔΟΘΕΝΤΩΝ ΚΑΙ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΩΝ ΕΙΣΟΔ. ΚΑΙ ΕΜΜΕΣΩΝ ΦΟΡΩΝ.
2 ) Ποιες επιχειρήσεις τελικά απαλλάσσονται από την υποβολή των καταστάσεων αυτών.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Όπως έχουμε πολλές φορές επισημάνει στην αρθρογραφία μας μέσω του περιοδικού, είναι προφανές ότι υπάρχει μία αδυναμία των υπηρεσιών του Υπ. Οικονομικών τον τελευταίο 1-1,5 χρόνο, όσον αφορά την έγκαιρη έκδοση Υ.Α. και εγκυκλίων σχετικά με την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή νέων νομοθετικών ρυθμίσεων. Η πιο κλασική περίπτωση τέτοιας αδυναμίας έκδοσης διευκρινιστικής ΠΟΛ. είναι αυτή της «Κατάστασης φορολογικής αναμόρφωσης και Κατάστασης αποδοθέντων και οφειλόμενων φόρων». Είναι χαρακτηριστικό ότι ακόμη και το χειρόγραφο έντυπο υποβολής της ανωτέρω δήλωσης δεν κοινοποιήθηκε με κάποια ΠΟΛ. όπως συμβαίνει με όλα τα έντυπα, αλλά απλώς παρουσιάστηκε μέσω ανακοίνωσης του Γραφείου Τύπου του Υπ. Οικονομικών. Κατόπιν των παραπάνω όπως καταλαβαίνετε το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να παραμείνουμε στο γράμμα του Νόμου και εν προκειμένω, στα αναφερόμενα στην παρ. 9, του άρθρου 17 του Ν.3842/2010, δηλαδή των αρχικών διατάξεων για τις συγκεκριμένες υποχρεώσεις.
Σύμφωνα με αυτήν, ο λογιστής φοροτεχνικός είναι υπεύθυνος και «για την ορθή φορολογική αναμόρφωση των αποτελεσμάτων με τις δαπάνες που δεν αναγνωρίζονται και τις οποίες παραθέτει αναλυτικά σε κατάσταση που συνυποβάλλεται με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος. Το περιεχόμενο της κατάστασης αυτής υπόκειται σε έλεγχο σύμφωνα με το άρθρο 66 του Κ.Φ.Ε.. Τέλος, με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος δηλώνεται ότι κατά τη διαρρεύσασα διαχειριστική περίοδο έχουν υποβληθεί ορθά όλες οι δηλώσεις παρακρατούμενου φόρου εισοδήματος και απόδοσης των έμμεσων φόρων».
Με την παρουσίαση του εντύπου που προαναφέραμε προέκυψε ότι η κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης και η δήλωση απόδοσης των οφειλόμενων φόρων περιλαμβάνονται σε ενιαίο έντυπο και αντίστοιχα η εφαρμογή ηλεκτρονικής υποβολής των παραπάνω καταστάσεων, είναι ενιαία. Κατά συνέπεια για επιχειρήσεις που εμπίπτουν σε μία από τις παραπάνω περιπτώσεις δηλαδή:
α) να έχουν πραγματοποιήσει φορολογική αναμόρφωση των κερδών τους ή
β) να έχουν υποχρέωση απόδοσης οποιουδήποτε φόρου, υφίσταται υποχρέωση υποβολής της παραπάνω κατάστασης.
Καθώς στους αποδοθέντες ή οφειλόμενους φόρους περιλαμβάνεται και ο ΦΠΑ είναι προφανές ότι η υποχρέωση υποβολής της ανωτέρω κατάστασης ισχύει για όλες σχεδόν τις επιχειρήσεις και  επιτηδευματίες, που υπάγονται στον φόρο.
Δεν έχει διευκρινιστεί και είναι απολύτως ασαφές  στον  νόμο,  εάν απαιτείται και η υποβολή μηδενικής κατάστασης από επιτηδευματίες που απαλλάσσονται του ΦΠΑ, ή δεν έχουν υποχρέωση απόδοσης οποιουδήποτε άλλου φόρου και, παράλληλα, δεν έχουν προβεί σε φορολογική αναμόρφωση των αποτελεσμάτων τους.
24.11.2011

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.