Σεμινάρια rss feed

CORPORATE FINANCE & LAW (ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ)

CORPORATE FINANCE & LAW (ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ)

Δευτέρα & Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου 2019
Ι. Λιναρίτης Δ.Ν., Δικηγόρος, MBA (International Banking & Finance), Αθ. Κουλορίδας Δικηγόρος, Λέκτορας Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Κ. Ντζούφας Δικηγόρος, LL.M. Αστικού Δικαίου, Msc in Banking and Finance Law, νομικός σύμβουλος επιχειρήσεων και εταιριών, A. Στάμου Αντιπρόεδρος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
ΔΙΚΑΙΟ ΙΚΕ ΚΑΙ ΕΠΕ: ΒΙΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ΔΥΟ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΤΥΠΩΝ

ΔΙΚΑΙΟ ΙΚΕ ΚΑΙ ΕΠΕ: ΒΙΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ΔΥΟ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΤΥΠΩΝ

Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου 2019
Α. Σπυρίδωνος Δ.Ν., LL.M. (L.S.E.), Δικηγόρος
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΑΔΕ (ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΑΔΕ (ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ)

Τρίτη 14 Ιανουαρίου 2020
Ι. Τριανταφύλλου Φοροτεχνικός – Σύμβουλος Επιχειρήσεων
Η ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ (Γ.Ε.ΜΗ.) ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ Ν 4635/2019

Η ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ (Γ.Ε.ΜΗ.) ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ Ν 4635/2019

Πέμπτη 16 Ιανουαρίου 2020
Ι. Βενιέρης Επικ. Καθηγητής Νομικής ΕΚΠΑ, Δικηγόρος, Κ. Ντζούφας Δικηγόρος, LL.M. Αστικού Δικαίου, Msc in Banking and Finance Law, νομικός σύμβουλος επιχειρήσεων και εταιριών
Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Ν 4548/2018 (ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ)

Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Ν 4548/2018 (ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ)

Πέμπτη 23 Ιανουαρίου 2020
Ε. Δρυλλεράκης Δικηγόρος, Κ. Γιαννίκας Δικηγόρος
DATA PROTECTION OFFICER 16ο ΤΜΗΜΑ (27 Ιανουαρίου έως 12 Φεβρουαρίου 2019)

DATA PROTECTION OFFICER 16ο ΤΜΗΜΑ (27 Ιανουαρίου έως 12 Φεβρουαρίου 2019)

27 Ιανουαρίου 2020
Δ. Ζωγραφόπουλος ΔΝ, Δικηγόρος, Ειδικός Επιστήμονας , Δ. Γεωργόπουλος Co-Founder - Managing Partner at Rethink Business Lab, Founding Member DPO Academy, N. Γεωργόπουλος MBA cyRM, Cyber Privacy Risks Advisor / Cromar, Coverholder at Lloyd’s, Founding Member DPO Academy, I. Γιαννακάκης Δικηγόρος, FIP, CIPM, CIPP/E, CIPP/US, CFE, Cert. GDPR P, K. Παπαδάτος Information Security Executive, MSC Infosec, CISSP-ISSMP, CISM, ISO27001 LA, ISO27005 RM, PMP, MBCI, Ν. Λουκάς MSc, PhD, C/DPO, PRINCE2/P, Founder STREAMLINE Training and Consulting, Founding Member DPO Academy
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ (ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ)

ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ (ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ)

Τετάρτη & Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2020
Π. Αρτίκης Καθηγητής Χρηματοοικονομικής Πανεπιστημίου Πειραιώς, Γ. Αρτίκης Ομ. Καθηγητής Χρηματοοικονομικής Πανεπιστημίου Πειραιώς, Ι. Λιναρίτης Δ.Ν., Δικηγόρος, MBA (International Banking & Finance)
ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ - ΝΕΑ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ - ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
Περισσότερα

Eγγραφή Newsletter

Εισάγετε το email σας για να λαμβάνετε δωρεάν το εβδομαδιαίο newsletter του epixeirisi .gr

9 Νοεμβρίου 2011

Φορολόγηση κερδών ΕΠΕ χρήσης 2010

ΚΕΡΔΗ ΕΠΕ ΧΡΗΣΗΣ 2010 (31-12-2010) ΦΟΡΟΛΟΓΗΘΕΝΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΦΟΡΟ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ Γ.Σ. ΜΕΧΡΙ 31-03-2011 ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ 2011 ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΚΑΙ ΣΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΦΟΡΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 14 ΤΟΥ Ν.3963/2011 ΝΑΙ Η ΟΧΙ ΚΑΙ ΜΕ ΠΟΙΟ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΝΑΙ.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Σημ.: Στο ερώτημα αναγράφεται άρθρο 14 του Ν 3963/2011, προφανώς νοείται ο Ν. 3943/2011.
Με τον Ν. 3943/2011 εξομοιώθηκε στην ουσία ο τρόπος φορολογίας των ΕΠΕ με αυτόν των ΑΕ. Ειδικότερα, με το άρθρο 14 του παραπάνω νόμου προβλέφθηκε ότι τα διανεμόμενα κέρδη ΕΠΕ, μεταξύ άλλων, που εγκρίνονται από τη συνέλευση των εταίρων της ΕΠΕ από 1.1.2012 και μετά υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου με συντελεστή 25%, ενώ ειδικά για τα κέρδη που διανέμονται εντός του 2011 ενεργείται παρακράτηση φόρου με συντελεστή φόρου 21%. Σύμφωνα, εξάλλου, με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 14 του Ν. 3943/2011 (=τελευταίο εδάφιο της νέας περ. δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 55 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος), η παραπάνω ρύθμιση εφαρμόζεται ανάλογα και στα διανεμόμενα κέρδη παλαιοτέρων χρήσεων.
Για το τελευταίο αυτό ζήτημα, το Υπ. Οικονομικών με την σχετική Πολ. 1129/2011 διευκρίνισε ότι ειδικά για τα κέρδη παρελθουσών χρήσεων ΕΠΕ που έχουν σχηματισθεί μέχρι 31.12.2010 (κέρδη ισολογισμών 31.12.2009, σε ομαλή διαχειριστική περίοδο), όταν αυτά διανέμονται μετά την 1.1.2011 δεν ενεργείται παρακράτηση φόρου, καθόσον δεν νοείται παρακράτηση φόρου σε εισοδήματα που έχουν ήδη αποκτηθεί κατά τις προϊσχύσασες διατάξεις (δηλ. κατά το χρόνο έγκρισης του εκάστοτε ισολογισμού, βλ. άρθρο 28 παρ. 4 ΚΦΕ, ως είχε πριν το άρθρο 14 παρ. 15 του Ν. 3943/2011), αλλά μόνο σε αυτά που σχηματίζονται μετά την έναρξη ισχύος του Ν. 3943/2011 σχετικά με το χρόνο κτήσης των εισοδημάτων από συμμετοχή σε ΕΠΕ, δηλ. μετά την 31.12.2010. Έτσι, εισοδήματα χρήσης 2010 (που αποκτώνται από το χρόνο έγκρισης της διανομής, αντί του χρόνου έγκρισης του ισολογισμού), τα οποία εγκρίνονται και διανέμονται με απόφαση από 1.1.2011 και μετά υπόκεινται σε φόρο παρακράτησης με συντελεστή 21%.
9.11.2011

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.