Σεμινάρια rss feed

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ - ΜΕΤΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2016/679 (GDPR) (ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ)

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ - ΜΕΤΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2016/679 (GDPR) (ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ)

Τετάρτη 12 Σεπτεμβρίου 2018
Δ. Ζωγραφόπουλος ΔΝ, Δικηγόρος, Ειδικός Επιστήμονας
DATA PROTECTION OFFICER (DPO), 11o ΤΜΗΜΑ, 18 Σεπτεμβρίου έως 11 Οκτωβρίου  2018

DATA PROTECTION OFFICER (DPO), 11o ΤΜΗΜΑ, 18 Σεπτεμβρίου έως 11 Οκτωβρίου 2018

18 Σεπτεμβρίου 2018
Δ. Ζωγραφόπουλος ΔΝ, Δικηγόρος, Ειδικός Επιστήμονας , I. Γιαννακάκης Δικηγόρος, FIP, CIPM, CIPP/E, CIPP/US, CFE, Cert. GDPR P, Founding Member
DPO Academy, K. Παπαδάτος Information Security Executive, MSC Infosec, CISSP-ISSMP, CISM, ISO27001 LA, ISO27005 RM, PMP, MBCI, N. Γεωργόπουλος MBA cyRM, Cyber Privacy Risks Advisor / Cromar, Coverholder at Lloyd’s, Founding Member DPO Academy, Δ. Γεωργόπουλος Co-Founder - Managing Partner at Rethink Business Lab, Founding Member DPO Academy, Ν. Λουκάς MSc, PhD, C/DPO, PRINCE2/P, Founder STREAMLINE Training and Consulting, Founding Member DPO Academy
ROADMAP TO GDPR COMPLIANCE (ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ)

ROADMAP TO GDPR COMPLIANCE (ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ)

Τρίτη & Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2018
I. Γιαννακάκης Δικηγόρος, FIP, CIPM, CIPP/E, CIPP/US, CFE, Cert. GDPR P, Founding Member
DPO Academy, Ν. Λουκάς MSc, PhD, C/DPO, PRINCE2/P, Founder STREAMLINE Training and Consulting, Founding Member DPO Academy
ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΦΑΤΟ Ν 4548/2018 (ΝΕΟ ΤΜΗΜΑ)

ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΦΑΤΟ Ν 4548/2018 (ΝΕΟ ΤΜΗΜΑ)

Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου 2018
Ε. Δρυλλεράκης Δικηγόρος, Κ. Γιαννίκας Δικηγόρος, Ι. Δρυλλεράκης Δικηγόρος
ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ - ΝΕΑ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ - ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ -    ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν 3869/2010 ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΩΝ Ν 4336/2015 ΚΑΙ Ν 4346/2015
ΕΙΔΙΚΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΣΥΝΝΟΜΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΕΠΙΒΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Περισσότερα

Eγγραφή Newsletter

Εισάγετε το email σας για να λαμβάνετε δωρεάν το εβδομαδιαίο newsletter του epixeirisi .gr

9 Νοεμβρίου 2011

Φορολόγηση κερδών ΕΠΕ χρήσης 2010

ΚΕΡΔΗ ΕΠΕ ΧΡΗΣΗΣ 2010 (31-12-2010) ΦΟΡΟΛΟΓΗΘΕΝΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΦΟΡΟ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ Γ.Σ. ΜΕΧΡΙ 31-03-2011 ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ 2011 ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΚΑΙ ΣΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΦΟΡΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 14 ΤΟΥ Ν.3963/2011 ΝΑΙ Η ΟΧΙ ΚΑΙ ΜΕ ΠΟΙΟ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΝΑΙ.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Σημ.: Στο ερώτημα αναγράφεται άρθρο 14 του Ν 3963/2011, προφανώς νοείται ο Ν. 3943/2011.
Με τον Ν. 3943/2011 εξομοιώθηκε στην ουσία ο τρόπος φορολογίας των ΕΠΕ με αυτόν των ΑΕ. Ειδικότερα, με το άρθρο 14 του παραπάνω νόμου προβλέφθηκε ότι τα διανεμόμενα κέρδη ΕΠΕ, μεταξύ άλλων, που εγκρίνονται από τη συνέλευση των εταίρων της ΕΠΕ από 1.1.2012 και μετά υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου με συντελεστή 25%, ενώ ειδικά για τα κέρδη που διανέμονται εντός του 2011 ενεργείται παρακράτηση φόρου με συντελεστή φόρου 21%. Σύμφωνα, εξάλλου, με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 14 του Ν. 3943/2011 (=τελευταίο εδάφιο της νέας περ. δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 55 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος), η παραπάνω ρύθμιση εφαρμόζεται ανάλογα και στα διανεμόμενα κέρδη παλαιοτέρων χρήσεων.
Για το τελευταίο αυτό ζήτημα, το Υπ. Οικονομικών με την σχετική Πολ. 1129/2011 διευκρίνισε ότι ειδικά για τα κέρδη παρελθουσών χρήσεων ΕΠΕ που έχουν σχηματισθεί μέχρι 31.12.2010 (κέρδη ισολογισμών 31.12.2009, σε ομαλή διαχειριστική περίοδο), όταν αυτά διανέμονται μετά την 1.1.2011 δεν ενεργείται παρακράτηση φόρου, καθόσον δεν νοείται παρακράτηση φόρου σε εισοδήματα που έχουν ήδη αποκτηθεί κατά τις προϊσχύσασες διατάξεις (δηλ. κατά το χρόνο έγκρισης του εκάστοτε ισολογισμού, βλ. άρθρο 28 παρ. 4 ΚΦΕ, ως είχε πριν το άρθρο 14 παρ. 15 του Ν. 3943/2011), αλλά μόνο σε αυτά που σχηματίζονται μετά την έναρξη ισχύος του Ν. 3943/2011 σχετικά με το χρόνο κτήσης των εισοδημάτων από συμμετοχή σε ΕΠΕ, δηλ. μετά την 31.12.2010. Έτσι, εισοδήματα χρήσης 2010 (που αποκτώνται από το χρόνο έγκρισης της διανομής, αντί του χρόνου έγκρισης του ισολογισμού), τα οποία εγκρίνονται και διανέμονται με απόφαση από 1.1.2011 και μετά υπόκεινται σε φόρο παρακράτησης με συντελεστή 21%.
9.11.2011

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.