Σεμινάρια rss feed

ΒΑΣΙΚΕΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΗ ΝΟΜΙΚΟΥΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΗ ΝΟΜΙΚΟΥΣ

Τρίτη & Πέμπτη 26 Μαρτίου 2019
Κ. Σαϊτάκης Δικηγόρος, Δ.Ν.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

Παρασκευή 29 Μαρτίου 2019
Π. Γιώτης Λογιστής, MBA, Εισηγητής σεμιναρίων
BLOCKCHAIN - DISTRIBUTED LEDGER TECHNOLOGY (DLT): ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ

BLOCKCHAIN - DISTRIBUTED LEDGER TECHNOLOGY (DLT): ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ

Πέμπτη 4 Απριλίου 2019
Κ. Λογαράς Δικηγόρος, LL.M., Senior Associate στη Δικηγορική Εταιρία Ζέπος & Γιαννόπουλος
DATA PROTECTION OFFICER (DPO), 14o ΤΜΗΜΑ, 8 έως 23 Απριλίου 2019

DATA PROTECTION OFFICER (DPO), 14o ΤΜΗΜΑ, 8 έως 23 Απριλίου 2019

8 Απριλίου 2019
Δ. Ζωγραφόπουλος ΔΝ, Δικηγόρος, Ειδικός Επιστήμονας , I. Γιαννακάκης Δικηγόρος, FIP, CIPM, CIPP/E, CIPP/US, CFE, Cert. GDPR P, K. Παπαδάτος Information Security Executive, MSC Infosec, CISSP-ISSMP, CISM, ISO27001 LA, ISO27005 RM, PMP, MBCI, Δ. Γεωργόπουλος Co-Founder - Managing Partner at Rethink Business Lab, Founding Member DPO Academy, N. Γεωργόπουλος MBA cyRM, Cyber Privacy Risks Advisor / Cromar, Coverholder at Lloyd’s, Founding Member DPO Academy, Ν. Λουκάς MSc, PhD, C/DPO, PRINCE2/P, Founder STREAMLINE Training and Consulting, Founding Member DPO Academy
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ «GDPR»

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ «GDPR»

Δευτέρα 8 Απριλίου 2019
Α. Βενέρης ΔΝ, Νομικός σύμβουλος για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, Δ. Ζωγραφόπουλος ΔΝ, Δικηγόρος, Ειδικός Επιστήμονας
ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ
ΕΙΔΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ - ΈΞΟΔΟΣ / ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ - ΈΞΟΔΟΣ / ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Τετάρτη 10 Απριλίου 2019
Γ. Πανίτσας Δικηγόρος, ΜΔΕ, Συντονιστής Ν 4469/2017, Ι. Γεροντίδης Δικηγόρος, ΜΔΕ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 2019

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 2019

Πέμπτη 11 Απριλίου 2019
Ιωάννης Τριανταφύλλου Φοροτεχνικός – Σύμβουλος Επιχειρήσεων
Περισσότερα

Eγγραφή Newsletter

Εισάγετε το email σας για να λαμβάνετε δωρεάν το εβδομαδιαίο newsletter του epixeirisi .gr

5 Αυγούστου 2011

Φορολογία επιδοτήσεων από Ευρωπαϊκή Ένωση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Η ΟΠΟΙΑ ΠΑΙΡΝΕΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕΣΩ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΣΑ ΑΥΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΣ ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΦΠΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΧΡΕΩΝΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟ. ΣΤΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΠΑΛΛΑΣΟΝΤΑΙ ΤΟΥ ΦΠΑ ΟΤΑΝ ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ. ΕΔΩ ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΣΕ Ν.Π.Ι.Δ. ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ; ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Όσον αφορά τη φορολογία εισοδήματος και σύμφωνα με τις κατά καιρούς διευκρινίσεις που έχουν παρασχεθεί από τη διοίκηση οι λαμβανόμενες επιχορηγήσεις αποτελούν ουσιαστικά μειωτικό στοιχείο του κόστους της δαπάνης η οποία επιχορηγείται (σχετικό εγγρ. Υπ. Οικ. 1062006/2008). Προκειμένου στο τελικό αποτέλεσμα της επιχείρησης να αποτυπώνεται η διαφορά αυτή, το ΣΛΟΤ υπέδειξε με την υπ’ αρίθμ.21/2004 γνωμοδότησή του την καταχώριση των μεν δαπανών που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα στους αρμόδιους υπολογαριασμούς της ομάδας 6 και των δε λαμβανομένων ενισχύσεων σε ανοιγόμενο, σύμφωνα με τις ανάγκες της επιχειρήσεως, υπολογαριασμό του 74.03 «Ειδικές επιχορηγήσεις – επιδοτήσεις». Εάν για παράδειγμα οι συνολικές δαπάνες της επιχείρησης για το ερευνητικό πρόγραμμα που επιδοτείται είναι 100.000 € , το δε ποσό της επιχορήγησης είναι 80.000 € με τον παραπάνω χειρισμό το τελικό αποτέλεσμα (αρνητικό) της επιχείρησης θα είναι 20.000 € το οποίο θα συμψηφιστεί με τα λοιπά έσοδα και έξοδα αυτής.
Όσον αφορά τον ΦΠΑ, πράγματι με την Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1128/1997 [1] μπορούν να αιτούνται την αναστολή καταβολής του ΦΠΑ που αναλογεί στην αξία απόκτησης αγαθών και λήψης υπηρεσιών και μέχρι του ποσοστού συμμετοχής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε κάθε ερευνητικό πρόγραμμα: τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Ιδρύματα Τεχνολογίας και Έρευνας, Τ.Ε.Ι.. Ε.Π.Ι. και λοιποί ερευνητικοί οργανισμοί του Δημόσιου Τομέα καθώς και κάθε άλλο ινστιτούτο ή κέντρο έρευνας που εποπτεύεται από το Δημόσιο γενικά. Επίσης μπορεί να απαλλάσσεται αναλόγως και η αμοιβή που καταβάλλεται, από τα παραπάνω πρόσωπα, για την αγορά ή χρήση δικαιωμάτων τεχνογνωσίας, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, σχεδίου ή υποδείγματος, εφόσον τα δικαιώματα αυτά θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση του ερευνητικού προγράμματος και θα εξυπηρετήσουν το πρόγραμμα για περισσότερες από μία διαχειριστικές περιόδους ή θα αποτελέσουν τη βάση για τη διενέργεια περαιτέρω ερευνών για την ανάπτυξη της τεχνολογίας ή των μεθόδων παραγωγής, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στη σύμβαση.
Η ανωτέρω υπουργική απόφαση αναφέρεται ωστόσο περιοριστικά στους εν λόγω φορείς και δεν περιλαμβάνει τις ιδιωτικές επιχειρήσεις, που συμβάλλονται και ενισχύονται από την Ε.Ε. για τη συμμετοχή τους σε ερευνητικά προγράμματα, η οποία συμμετοχή όμως πραγματοποιείται στο πλαίσιο της άσκησης της εμπορικής τους δραστηριότητας. Με την ίδια έννοια δεν απαλλάσσονται του ΦΠΑ και οι υπηρεσίες που λαμβάνει η επιχείρηση από εξωτερικούς συνεργάτες, στο πλαίσιο του ιδίου προγράμματος.
[1] Όπως συμπληρώθηκε με την Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1015/2000.
5.8.2011

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.