Σεμινάρια rss feed

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ - ΜΕΤΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2016/679 (GDPR) (ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ)

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ - ΜΕΤΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2016/679 (GDPR) (ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ)

Τετάρτη 12 Σεπτεμβρίου 2018
Δ. Ζωγραφόπουλος ΔΝ, Δικηγόρος, Ειδικός Επιστήμονας
DATA PROTECTION OFFICER (DPO), 11o ΤΜΗΜΑ, 18 Σεπτεμβρίου έως 11 Οκτωβρίου  2018

DATA PROTECTION OFFICER (DPO), 11o ΤΜΗΜΑ, 18 Σεπτεμβρίου έως 11 Οκτωβρίου 2018

18 Σεπτεμβρίου 2018
Δ. Ζωγραφόπουλος ΔΝ, Δικηγόρος, Ειδικός Επιστήμονας , I. Γιαννακάκης Δικηγόρος, FIP, CIPM, CIPP/E, CIPP/US, CFE, Cert. GDPR P, Founding Member
DPO Academy, K. Παπαδάτος Information Security Executive, MSC Infosec, CISSP-ISSMP, CISM, ISO27001 LA, ISO27005 RM, PMP, MBCI, N. Γεωργόπουλος MBA cyRM, Cyber Privacy Risks Advisor / Cromar, Coverholder at Lloyd’s, Founding Member DPO Academy, Δ. Γεωργόπουλος Co-Founder - Managing Partner at Rethink Business Lab, Founding Member DPO Academy, Ν. Λουκάς MSc, PhD, C/DPO, PRINCE2/P, Founder STREAMLINE Training and Consulting, Founding Member DPO Academy
ROADMAP TO GDPR COMPLIANCE (ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ)

ROADMAP TO GDPR COMPLIANCE (ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ)

Τρίτη & Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2018
I. Γιαννακάκης Δικηγόρος, FIP, CIPM, CIPP/E, CIPP/US, CFE, Cert. GDPR P, Founding Member
DPO Academy, Ν. Λουκάς MSc, PhD, C/DPO, PRINCE2/P, Founder STREAMLINE Training and Consulting, Founding Member DPO Academy
ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΦΑΤΟ Ν 4548/2018 (ΝΕΟ ΤΜΗΜΑ)

ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΦΑΤΟ Ν 4548/2018 (ΝΕΟ ΤΜΗΜΑ)

Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου 2018
Ε. Δρυλλεράκης Δικηγόρος, Κ. Γιαννίκας Δικηγόρος, Ι. Δρυλλεράκης Δικηγόρος
ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ - ΝΕΑ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ - ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ -    ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν 3869/2010 ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΩΝ Ν 4336/2015 ΚΑΙ Ν 4346/2015
ΕΙΔΙΚΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΣΥΝΝΟΜΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΕΠΙΒΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Περισσότερα

Eγγραφή Newsletter

Εισάγετε το email σας για να λαμβάνετε δωρεάν το εβδομαδιαίο newsletter του epixeirisi .gr

28 Ιουνίου 2011

ΦΠΑ Φωτοβολταϊκών

Πελάτης μου προς το τέλος του 2009, αρχές του 2010, πραγματοποίησε επένδυση τοποθέτησης φωτοβολταϊκών στην περιοχή της Αρκαδίας. Μεταξύ των άλλων δαπανών κατέβαλε περίπου 15.000,00 ευρώ για κατασκευή δικτύου σύνδεσης με την ΔΕΗ ( από το κεντρικό δίκτυο της ΔΕΗ μέχρι την δική του μονάδα των φωτοβολταϊκών) με τον ανάλογο ΦΠΑ. Θα ήθελα να με ενημερώσετε εάν έχει δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ αυτής της δαπάνης σύνδεσης στο δίκτυο της ΔΕΗ. Αν όχι, πώς θα τακτοποιήσω το πιστωτικό υπόλοιπο ΦΠΑ που έχει; Με τροποποιητικές περιοδικές δηλώσεις ανά τρίμηνο ή με διακανονισμό παγίων στην εκκαθαριστική ΦΠΑ της χρήσης 2010; Σημειωτέον ότι η λειτουργία της φωτοβολταϊκής  μονάδας και η σύνδεση με το δίκτυο της ΔΕΗ έγινε τον Απρίλιο του 2010.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Βάσει της απόφασης Π. 2869/2389 /4.5.87 (η οποία ισχύει), παρέχεται η δυνατότητα αγοράς επενδυτικών αγαθών, στην έννοια των οποίων περιλαμβάνεται και η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων, καθώς  και του  επιμέρους εξοπλισμού,  χωρίς την καταβολή του αναλογούντος ΦΠΑ.
Για την απαλλαγή αυτή, πρέπει  να υποβληθεί σχετική αίτηση στον αρμόδιο για την επιβολή του ΦΠΑ, προϊστάμενο ΔΟΥ. Ο προϊστάμενος ΔΟΥ θα διερευνήσει και θα αποφανθεί για την χορήγηση της βεβαίωσης υπαγωγής του επιτηδευματία στις διατάξεις της ως άνω απόφασης.
Συνεπώς, αρχικά η επιχείρηση του ερωτήματος, είχε  την δυνατότητα να ζητήσει την απαλλαγή από την  καταβολή του ΦΠΑ.
Επί πλέον, σημειώνεται, ότι σε κάθε περίπτωση, η δαπάνη για την κατασκευή γραμμής σύνδεσης  με το δίκτυο της ΔΕΗ,  χαρακτηρίζεται ως πάγιος εξοπλισμός της επιχείρησης και ως εκ τούτου υφίσταται το δικαίωμα έκπτωσης του αναλογούντος ΦΠΑ.
Περαιτέρω, σύμφωνα με την παράγραφο 1, του άρθρου 34 του Κώδικα ΦΠΑ (Ν.2859/2000), προβλέπεται ότι το πιστωτικό υπόλοιπο του φόρου, επιστρέφεται στην περίπτωση που αυτό είναι αδύνατο να μεταφερθεί για έκπτωση σε επόμενη διαχειριστική περίοδο, ή σε περίπτωση μεταφοράς του για έκπτωση, δεν κατέστη δυνατός ο συμψηφισμός όλου ή μέρους αυτού (βλέπε και την παρ.1β, του άρθρου 6, της ΠΟΛ 1073/2004),
Σύμφωνα με τα ανωτέρω, κατά τη γνώμη μας, δικαιούται η επιχείρηση να καταθέσει αίτηση επιστροφής του ΦΠΑ. Ωστόσο, μετά την κατάθεση της αίτησης, με την οποία θα συνυποβληθεί και αντίγραφο της εκκαθαριστικής του ΦΠΑ του οικείου έτους, θα ειδοποιηθεί η επιχείρηση για την διενέργεια ελέγχου, ως προς την ορθή εφαρμογή των διατάξεων του ΦΠΑ, καθώς και για την διαπίστωση του δικαιώματος λήψης του αιτούμενου ποσού της επιστροφής.
28.6.2011

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.