Σεμινάρια rss feed

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

Παρασκευή 29 Μαρτίου 2019
Π. Γιώτης Λογιστής, MBA, Εισηγητής σεμιναρίων
BLOCKCHAIN - DISTRIBUTED LEDGER TECHNOLOGY (DLT): ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ

BLOCKCHAIN - DISTRIBUTED LEDGER TECHNOLOGY (DLT): ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ

Πέμπτη 4 Απριλίου 2019
Κ. Λογαράς Δικηγόρος, LL.M., Senior Associate στη Δικηγορική Εταιρία Ζέπος & Γιαννόπουλος
DATA PROTECTION OFFICER (DPO), 14o ΤΜΗΜΑ, 8 έως 23 Απριλίου 2019

DATA PROTECTION OFFICER (DPO), 14o ΤΜΗΜΑ, 8 έως 23 Απριλίου 2019

8 Απριλίου 2019
Δ. Ζωγραφόπουλος ΔΝ, Δικηγόρος, Ειδικός Επιστήμονας , I. Γιαννακάκης Δικηγόρος, FIP, CIPM, CIPP/E, CIPP/US, CFE, Cert. GDPR P, K. Παπαδάτος Information Security Executive, MSC Infosec, CISSP-ISSMP, CISM, ISO27001 LA, ISO27005 RM, PMP, MBCI, Δ. Γεωργόπουλος Co-Founder - Managing Partner at Rethink Business Lab, Founding Member DPO Academy, N. Γεωργόπουλος MBA cyRM, Cyber Privacy Risks Advisor / Cromar, Coverholder at Lloyd’s, Founding Member DPO Academy, Ν. Λουκάς MSc, PhD, C/DPO, PRINCE2/P, Founder STREAMLINE Training and Consulting, Founding Member DPO Academy
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ «GDPR»

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ «GDPR»

Δευτέρα 8 Απριλίου 2019
Α. Βενέρης ΔΝ, Νομικός σύμβουλος για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, Δ. Ζωγραφόπουλος ΔΝ, Δικηγόρος, Ειδικός Επιστήμονας
ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ
ΕΙΔΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ - ΈΞΟΔΟΣ / ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ - ΈΞΟΔΟΣ / ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Τετάρτη 10 Απριλίου 2019
Γ. Πανίτσας Δικηγόρος, ΜΔΕ, Συντονιστής Ν 4469/2017, Ι. Γεροντίδης Δικηγόρος, ΜΔΕ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 2019

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 2019

Πέμπτη 11 Απριλίου 2019
Ιωάννης Τριανταφύλλου Φοροτεχνικός – Σύμβουλος Επιχειρήσεων
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ: ΠΤΩΧΕΥΣΗ  ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ: ΠΤΩΧΕΥΣΗ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

Παρασκευή 12 Απριλίου 2019
Μ. Ορφανίδου Δικηγόρος, LLM, εταίρος της δικηγορικής εταιρίας «Δ.Κ. Αυγητίδης & Συνεργάτες»
Περισσότερα

Eγγραφή Newsletter

Εισάγετε το email σας για να λαμβάνετε δωρεάν το εβδομαδιαίο newsletter του epixeirisi .gr

28 Ιουνίου 2011

ΦΠΑ Φωτοβολταϊκών

Πελάτης μου προς το τέλος του 2009, αρχές του 2010, πραγματοποίησε επένδυση τοποθέτησης φωτοβολταϊκών στην περιοχή της Αρκαδίας. Μεταξύ των άλλων δαπανών κατέβαλε περίπου 15.000,00 ευρώ για κατασκευή δικτύου σύνδεσης με την ΔΕΗ ( από το κεντρικό δίκτυο της ΔΕΗ μέχρι την δική του μονάδα των φωτοβολταϊκών) με τον ανάλογο ΦΠΑ. Θα ήθελα να με ενημερώσετε εάν έχει δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ αυτής της δαπάνης σύνδεσης στο δίκτυο της ΔΕΗ. Αν όχι, πώς θα τακτοποιήσω το πιστωτικό υπόλοιπο ΦΠΑ που έχει; Με τροποποιητικές περιοδικές δηλώσεις ανά τρίμηνο ή με διακανονισμό παγίων στην εκκαθαριστική ΦΠΑ της χρήσης 2010; Σημειωτέον ότι η λειτουργία της φωτοβολταϊκής  μονάδας και η σύνδεση με το δίκτυο της ΔΕΗ έγινε τον Απρίλιο του 2010.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Βάσει της απόφασης Π. 2869/2389 /4.5.87 (η οποία ισχύει), παρέχεται η δυνατότητα αγοράς επενδυτικών αγαθών, στην έννοια των οποίων περιλαμβάνεται και η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων, καθώς  και του  επιμέρους εξοπλισμού,  χωρίς την καταβολή του αναλογούντος ΦΠΑ.
Για την απαλλαγή αυτή, πρέπει  να υποβληθεί σχετική αίτηση στον αρμόδιο για την επιβολή του ΦΠΑ, προϊστάμενο ΔΟΥ. Ο προϊστάμενος ΔΟΥ θα διερευνήσει και θα αποφανθεί για την χορήγηση της βεβαίωσης υπαγωγής του επιτηδευματία στις διατάξεις της ως άνω απόφασης.
Συνεπώς, αρχικά η επιχείρηση του ερωτήματος, είχε  την δυνατότητα να ζητήσει την απαλλαγή από την  καταβολή του ΦΠΑ.
Επί πλέον, σημειώνεται, ότι σε κάθε περίπτωση, η δαπάνη για την κατασκευή γραμμής σύνδεσης  με το δίκτυο της ΔΕΗ,  χαρακτηρίζεται ως πάγιος εξοπλισμός της επιχείρησης και ως εκ τούτου υφίσταται το δικαίωμα έκπτωσης του αναλογούντος ΦΠΑ.
Περαιτέρω, σύμφωνα με την παράγραφο 1, του άρθρου 34 του Κώδικα ΦΠΑ (Ν.2859/2000), προβλέπεται ότι το πιστωτικό υπόλοιπο του φόρου, επιστρέφεται στην περίπτωση που αυτό είναι αδύνατο να μεταφερθεί για έκπτωση σε επόμενη διαχειριστική περίοδο, ή σε περίπτωση μεταφοράς του για έκπτωση, δεν κατέστη δυνατός ο συμψηφισμός όλου ή μέρους αυτού (βλέπε και την παρ.1β, του άρθρου 6, της ΠΟΛ 1073/2004),
Σύμφωνα με τα ανωτέρω, κατά τη γνώμη μας, δικαιούται η επιχείρηση να καταθέσει αίτηση επιστροφής του ΦΠΑ. Ωστόσο, μετά την κατάθεση της αίτησης, με την οποία θα συνυποβληθεί και αντίγραφο της εκκαθαριστικής του ΦΠΑ του οικείου έτους, θα ειδοποιηθεί η επιχείρηση για την διενέργεια ελέγχου, ως προς την ορθή εφαρμογή των διατάξεων του ΦΠΑ, καθώς και για την διαπίστωση του δικαιώματος λήψης του αιτούμενου ποσού της επιστροφής.
28.6.2011

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.