Σεμινάρια rss feed

ΒΑΣΙΚΕΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΗ ΝΟΜΙΚΟΥΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΗ ΝΟΜΙΚΟΥΣ

Τρίτη & Πέμπτη 26 Μαρτίου 2019
Κ. Σαϊτάκης Δικηγόρος, Δ.Ν.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

Παρασκευή 29 Μαρτίου 2019
Π. Γιώτης Λογιστής, MBA, Εισηγητής σεμιναρίων
BLOCKCHAIN - DISTRIBUTED LEDGER TECHNOLOGY (DLT): ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ

BLOCKCHAIN - DISTRIBUTED LEDGER TECHNOLOGY (DLT): ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ

Πέμπτη 4 Απριλίου 2019
Κ. Λογαράς Δικηγόρος, LL.M., Senior Associate στη Δικηγορική Εταιρία Ζέπος & Γιαννόπουλος
DATA PROTECTION OFFICER (DPO), 14o ΤΜΗΜΑ, 8 έως 23 Απριλίου 2019

DATA PROTECTION OFFICER (DPO), 14o ΤΜΗΜΑ, 8 έως 23 Απριλίου 2019

8 Απριλίου 2019
Δ. Ζωγραφόπουλος ΔΝ, Δικηγόρος, Ειδικός Επιστήμονας , I. Γιαννακάκης Δικηγόρος, FIP, CIPM, CIPP/E, CIPP/US, CFE, Cert. GDPR P, K. Παπαδάτος Information Security Executive, MSC Infosec, CISSP-ISSMP, CISM, ISO27001 LA, ISO27005 RM, PMP, MBCI, Δ. Γεωργόπουλος Co-Founder - Managing Partner at Rethink Business Lab, Founding Member DPO Academy, N. Γεωργόπουλος MBA cyRM, Cyber Privacy Risks Advisor / Cromar, Coverholder at Lloyd’s, Founding Member DPO Academy, Ν. Λουκάς MSc, PhD, C/DPO, PRINCE2/P, Founder STREAMLINE Training and Consulting, Founding Member DPO Academy
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ «GDPR»

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ «GDPR»

Δευτέρα 8 Απριλίου 2019
Α. Βενέρης ΔΝ, Νομικός σύμβουλος για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, Δ. Ζωγραφόπουλος ΔΝ, Δικηγόρος, Ειδικός Επιστήμονας
ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ
ΕΙΔΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ - ΈΞΟΔΟΣ / ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ - ΈΞΟΔΟΣ / ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Τετάρτη 10 Απριλίου 2019
Γ. Πανίτσας Δικηγόρος, ΜΔΕ, Συντονιστής Ν 4469/2017, Ι. Γεροντίδης Δικηγόρος, ΜΔΕ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 2019

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 2019

Πέμπτη 11 Απριλίου 2019
Ιωάννης Τριανταφύλλου Φοροτεχνικός – Σύμβουλος Επιχειρήσεων
Περισσότερα

Eγγραφή Newsletter

Εισάγετε το email σας για να λαμβάνετε δωρεάν το εβδομαδιαίο newsletter του epixeirisi .gr

28 Απριλίου 2011

Δωρεά ιατρικού εξοπλισμού προς ιδιώτη ιατρό

Ιδιωτική κλινική επρόκειτο να χαρίσει εξεταστικό κρεβάτι σε ιατρό που επρόκειτο να αναλάβω την τήρηση των βιβλίων του β΄ κατηγορίας. Α) Μπορεί ο ιατρός αν θέλει να δηλώσει ότι το εξεταστικό κρεβάτι το αγόρασε από ιδιώτη; (τιμολόγιο αγοράς από ιδιώτη;) Σε έλεγχο μπορεί να σταθεί κάτι τέτοιο. Β) Αν μέσω της ιδιωτικής κλινικής του το χαρίσουν πώς θα το εμφανίσω λογιστικά στα βιβλία αυτό; Ή μήπως να του εκδώσει η κλινική ένα ενδεικτικό ποσό για να μην έχει πρόβλημα στα βιβλία του. Σε κάθε περίπτωση τι παραστατικό και από ποιόν πρέπει να εκδοθεί ; Τι προτείνετε τον α) ή β) τρόπο; Για τους ιατρούς ότι αφορά ΚΒΣ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ κ.λπ. ποια άρθρα και Νόμους να διαβάσω που τους αφορούν;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Α) Στην περίπτωση που ιδιωτική κλινική προβαίνει σε δωρεά ιατρικού εξοπλισμού θα πρέπει να εκδώσει δελτίο αποστολής προς τον γιατρό που λαμβάνει το δωρεάν παρεχόμενο αγαθό. Ως τόπος αποστολής θα αναγραφεί η διεύθυνση εγκατάστασης του ιδιώτη γιατρού. Στο στοιχείο αυτό, επίσης, ως σκοπός αποστολής θα αναγραφεί η λέξη «ΔΩΡΕΑ». Τονίζεται ότι κάθε δωρεά υπόκειται σε φόρο κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 85-90 του Ν 2961/2001. Η σχετική δήλωση φόρου υποβάλλεται από τον δωρεοδόχο - γιατρό στην αρμόδια ΔΟΥ, πριν την αποδοχή της δωρεάς. Επιπλέον, αναφέρουμε ότι αντί της δωρεάς, η κλινική μπορεί να μεταβιβάσει (δηλαδή να πωλήσει) το εν λόγω πάγιο προς τον γιατρό με την έκδοση τιμολογίου – δελτίου αποστολής ή ακόμη και να συνάψει σύμβαση χρησιδανείου (άρθρα 810-821 του ΑΚ), με αυτόν. Στην τελευταία περίπτωση η κυριότητα του μηχανήματος παραμένει στην κλινική πλην όμως ο γιατρός αποκτά νομίμως τη χρήση αυτού, δίχως την καταβολή ανταλλάγματος (σχετικά με την φορολογική αντιμετώπιση του χρησιδανείου βλ. Πολ. 1056/2007). Επισημαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση για την αποστολή του μηχανήματος από την κλινική στην έδρα του ιδιώτη γιατρού είναι απαραίτητη η έκδοση δελτίου αποστολής. Η αγορά ιατρικού μηχανήματος από ιδιώτη με την έκδοση τιμολογίου αγοράς μπορεί να δημιουργήσει αμφιβολίες σε ενδεχόμενο έλεγχο σχετικά με την ιδιότητα του προσώπου που πώλησε το μηχάνημα, καθώς και την πραγματική φύση της συναλλαγής (με ποιο τρόπο απέκτησε το μηχάνημα ο ιδιώτης, μήπως ασκεί άτυπα εμπορική δραστηριότητα, κ.λπ., ή πρόκειται για γιατρό που έκανε διακοπή εργασιών πρόσφατα; κ.λπ.).
Β) Το επάγγελμα του ιατρού κατατάσσεται στα λεγόμενα «ελευθέρια επαγγέλματα» του άρθρου 48 του ΚΦΕ. Το φορολογητέο εισόδημα των ιατρών προσδιορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 48 και 49 του ΚΦΕ. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται, κυρίως μετά την ψήφιση του Ν.3842/2010, το γεγονός της καθιέρωσης του λογιστικού προσδιορισμού των αποτελεσμάτων και για τους ελεύθερους επαγγελματίες, οπότε θα διαπιστώσετε ότι το άρθρο 49, παραπέμπει στις εκπιπτόμενες δαπάνες του άρθρου 31 του ΚΦΕ.  Επιπρόσθετα αναφέρουμε ότι οι ιατρικές υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας θεωρούνται πράξεις απαλλασσόμενες του ΦΠΑ χωρίς δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών (άρα ο γιατρός, ελεύθερος επαγγελματίας δεν υποβάλλει δηλώσεις ΦΠΑ, αλλά ούτε δικαιούται την επιστροφή του φόρου αυτού). Ο ΦΠΑ που επιβαρύνει την αγορά (πρωτογενώς) των παγίων, προστίθεται στην αρχική αξία κτήσης τους και υφίσταται κανονικά απόσβεση. Κατά την ίδια έννοια, ο ΦΠΑ που επιβαρύνει τις δαπάνες, προστίθεται σε αυτές και μεταφέρεται στα έξοδα. Απεναντίας, οι ιατρικές υπηρεσίες δευτεροβάθμιας φροντίδας θεωρούνται πράξεις φορολογητέες με δικαίωμα έκπτωσης, για τους σκοπούς του κώδικα του ΦΠΑ (βλ. Πολ. 1100/2010), οπότε έχουμε κανονική διαχείριση του φόρου, όπως και στις λοιπές επιχειρήσεις.
Τέλος σε ότι αφορά την σχετική νομοθεσία, θα πρέπει να γνωρίζετε τα άρθρα 10 (πρόσθετα βιβλία) και 13 (ΑΠΥ), του ΚΒΣ (ΠΔ 186/1992), καθώς και τα άρθρα 48, 49 και 31 του ΚΦΕ (ενδεικτικά).
28.4.2011

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.