Σεμινάρια rss feed

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

Παρασκευή 29 Μαρτίου 2019
Π. Γιώτης Λογιστής, MBA, Εισηγητής σεμιναρίων
BLOCKCHAIN - DISTRIBUTED LEDGER TECHNOLOGY (DLT): ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ

BLOCKCHAIN - DISTRIBUTED LEDGER TECHNOLOGY (DLT): ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ

Πέμπτη 4 Απριλίου 2019
Κ. Λογαράς Δικηγόρος, LL.M., Senior Associate στη Δικηγορική Εταιρία Ζέπος & Γιαννόπουλος
DATA PROTECTION OFFICER (DPO), 14o ΤΜΗΜΑ, 8 έως 23 Απριλίου 2019

DATA PROTECTION OFFICER (DPO), 14o ΤΜΗΜΑ, 8 έως 23 Απριλίου 2019

8 Απριλίου 2019
Δ. Ζωγραφόπουλος ΔΝ, Δικηγόρος, Ειδικός Επιστήμονας , I. Γιαννακάκης Δικηγόρος, FIP, CIPM, CIPP/E, CIPP/US, CFE, Cert. GDPR P, K. Παπαδάτος Information Security Executive, MSC Infosec, CISSP-ISSMP, CISM, ISO27001 LA, ISO27005 RM, PMP, MBCI, Δ. Γεωργόπουλος Co-Founder - Managing Partner at Rethink Business Lab, Founding Member DPO Academy, N. Γεωργόπουλος MBA cyRM, Cyber Privacy Risks Advisor / Cromar, Coverholder at Lloyd’s, Founding Member DPO Academy, Ν. Λουκάς MSc, PhD, C/DPO, PRINCE2/P, Founder STREAMLINE Training and Consulting, Founding Member DPO Academy
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ «GDPR»

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ «GDPR»

Δευτέρα 8 Απριλίου 2019
Α. Βενέρης ΔΝ, Νομικός σύμβουλος για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, Δ. Ζωγραφόπουλος ΔΝ, Δικηγόρος, Ειδικός Επιστήμονας
ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ
ΕΙΔΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ - ΈΞΟΔΟΣ / ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ - ΈΞΟΔΟΣ / ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Τετάρτη 10 Απριλίου 2019
Γ. Πανίτσας Δικηγόρος, ΜΔΕ, Συντονιστής Ν 4469/2017, Ι. Γεροντίδης Δικηγόρος, ΜΔΕ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 2019

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 2019

Πέμπτη 11 Απριλίου 2019
Ιωάννης Τριανταφύλλου Φοροτεχνικός – Σύμβουλος Επιχειρήσεων
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ: ΠΤΩΧΕΥΣΗ  ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ: ΠΤΩΧΕΥΣΗ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

Παρασκευή 12 Απριλίου 2019
Μ. Ορφανίδου Δικηγόρος, LLM, εταίρος της δικηγορικής εταιρίας «Δ.Κ. Αυγητίδης & Συνεργάτες»
Περισσότερα

Eγγραφή Newsletter

Εισάγετε το email σας για να λαμβάνετε δωρεάν το εβδομαδιαίο newsletter του epixeirisi .gr

12 Ιανουαρίου 2011

Καταστροφή εμπορευμάτων με τεκμαρτή απογραφή (10%), σε βιβλία Β

Φαρμακείο με βιβλία β κατηγορίας και τεκμαρτή απογραφή προβαίνει σε καταστροφή ληγμένων φαρμάκων με πρωτόκολλο καταστροφής άξιας 25.000,00 ευρώ. Είναι δυνατόν η απομείωση αυτή να μειώσει τα κέρδη της επιχείρησης δεδομένου του ότι δεν πραγματοποιείται πραγματική  απογραφή;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Σύμφωνα με τις αρχές της Λογιστικής, τα τυχόν ελλείμματα (ή πλεονάσματα) που διαπιστώνονται κατά την πραγματική (φυσική) απογραφή των αποθεμάτων, επηρεάζουν το αποτέλεσμα της χρήσης, χωρίς την διενέργεια λογιστικών εγγραφών, αφού οι διαφορές αυτές αποτυπώνονται στην αξία του τελικού αποθέματος και στη συνέχεια μεταφέρονται στο κόστος των πωληθέντων. Για παράδειγμα, αν στην απογραφή 31/12 βρέθηκαν 100 τεμάχια του είδους Α (αντί για 110, άρα έχουμε 10 τεμάχια έλλειμμα) και η αποτίμησή τους είναι 10.000 ευρώ (αντί 11.000 ευρώ, αν δεν υπήρχε το έλλειμμα), είναι προφανές ότι η ζημιά των 1.000 ευρώ, θα αποτυπωθεί στο κόστος των πωληθέντων, αφού θα χρησιμοποιηθεί ως τελικό απόθεμα η πραγματική αξία της φυσικής απογραφής, που είναι τα 10.000 ευρώ και συνεπώς, το αποτέλεσμα (αν είναι κέρδος), θα εμφανισθεί μειωμένο κατά το ποσό των 1.000 ευρώ.
Κατά την ίδια ως άνω έννοια, θα επηρεασθεί το αποτέλεσμα, αν η επιχείρηση προχωρήσει σε καταστροφή, για διάφορους λόγους (λήξη ημερομηνίας, απαξίωση, εκτός μόδας κ.λπ.)  μερίδας αποθεμάτων, με σύνταξη σχετικού πρωτόκολλου.
Ωστόσο, γίνεται αντιληπτό ότι το αυτό θα το έχουν εκείνες οι επιχειρήσεις που διενεργούν πραγματική (φυσική) απογραφή και επομένως, υπολογίζουν το αποτέλεσμα της χρήσης, κατεξοχήν  με λογιστικό προσδιορισμό και όχι κατά συνθήκη, όπως συμβαίνει με τις επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία κατηγορίας και  απαλλάσσονται από την διενέργεια πραγματικής απογραφής (άρθρο 6, παράγραφος 6 του ΚΒΣ), ακολουθώντας την σχετική παραδοχή του σχηματισμού της αξίας των απογραφών (αρχής - λήξης), με την χρήση του 10%, επί των αγορών (περίπτωση γ, της παραγράφου 1, του άρθρου 31, του ΚΦΕ).
Κατά την γνώμη μας, στην περίπτωση της μη διενέργειας φυσικών απογραφών (άρα, με χρήση των , κατά παραδοχή, απογραφών), η επιχείρηση δεν έχει την δυνατότητα να από τυχόν ελλείμματα ή καταστροφές αποθεμάτων. Αντιθέτως, είναι υποχρεωμένη να χρησιμοποιεί τις αξίες των που προκύπτουν από τον πολλαπλασιασμό των αγορών με τον συντελεστή 10%. Τούτο, ενισχύεται και από το γεγονός  ότι ο νομοθέτης δίνει την ευκαιρία στην επιχείρηση της κατηγορίας του ΚΒΣ, να επιλέξει προαιρετικά την διενέργεια πραγματικής απογραφής (με την προϋπόθεση της τριετίας, βλέπε το προτελευταίο εδάφιο της ως άνω περίπτωσης γ), παρόλο ότι μπορεί αυτή να απαλλάσσεται. Σημειώνουμε δε, ότι δεν υπάρχει θέση της Διοίκησης που να αναφέρεται στην αφαίρεση της αξίας των καταστρεφόμενων αποθεμάτων, ως ζημιάς, είτε από την αξία των αγορών της χρήσης, είτε από το κέρδος της χρήσης.
12.1.2011

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.