Σεμινάρια rss feed

ΒΑΣΙΚΕΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΗ ΝΟΜΙΚΟΥΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΗ ΝΟΜΙΚΟΥΣ

Τρίτη & Πέμπτη 26 Μαρτίου 2019
Κ. Σαϊτάκης Δικηγόρος, Δ.Ν.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

Παρασκευή 29 Μαρτίου 2019
Π. Γιώτης Λογιστής, MBA, Εισηγητής σεμιναρίων
BLOCKCHAIN - DISTRIBUTED LEDGER TECHNOLOGY (DLT): ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ

BLOCKCHAIN - DISTRIBUTED LEDGER TECHNOLOGY (DLT): ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ

Πέμπτη 4 Απριλίου 2019
Κ. Λογαράς Δικηγόρος, LL.M., Senior Associate στη Δικηγορική Εταιρία Ζέπος & Γιαννόπουλος
DATA PROTECTION OFFICER (DPO), 14o ΤΜΗΜΑ, 8 έως 23 Απριλίου 2019

DATA PROTECTION OFFICER (DPO), 14o ΤΜΗΜΑ, 8 έως 23 Απριλίου 2019

8 Απριλίου 2019
Δ. Ζωγραφόπουλος ΔΝ, Δικηγόρος, Ειδικός Επιστήμονας , I. Γιαννακάκης Δικηγόρος, FIP, CIPM, CIPP/E, CIPP/US, CFE, Cert. GDPR P, K. Παπαδάτος Information Security Executive, MSC Infosec, CISSP-ISSMP, CISM, ISO27001 LA, ISO27005 RM, PMP, MBCI, Δ. Γεωργόπουλος Co-Founder - Managing Partner at Rethink Business Lab, Founding Member DPO Academy, N. Γεωργόπουλος MBA cyRM, Cyber Privacy Risks Advisor / Cromar, Coverholder at Lloyd’s, Founding Member DPO Academy, Ν. Λουκάς MSc, PhD, C/DPO, PRINCE2/P, Founder STREAMLINE Training and Consulting, Founding Member DPO Academy
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ «GDPR»

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ «GDPR»

Δευτέρα 8 Απριλίου 2019
Α. Βενέρης ΔΝ, Νομικός σύμβουλος για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, Δ. Ζωγραφόπουλος ΔΝ, Δικηγόρος, Ειδικός Επιστήμονας
ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ
ΕΙΔΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ - ΈΞΟΔΟΣ / ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ - ΈΞΟΔΟΣ / ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Τετάρτη 10 Απριλίου 2019
Γ. Πανίτσας Δικηγόρος, ΜΔΕ, Συντονιστής Ν 4469/2017, Ι. Γεροντίδης Δικηγόρος, ΜΔΕ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 2019

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 2019

Πέμπτη 11 Απριλίου 2019
Ιωάννης Τριανταφύλλου Φοροτεχνικός – Σύμβουλος Επιχειρήσεων
Περισσότερα

Eγγραφή Newsletter

Εισάγετε το email σας για να λαμβάνετε δωρεάν το εβδομαδιαίο newsletter του epixeirisi .gr

3 Ιανουαρίου 2011

Έκδοση αποδείξεων διανικής πώλησης χωρίς τη χρήση ΦΤΜ

Θα ήθελα να μάθω εάν υπάρχει περίπτωση να κάνω έναρξη λιανικού εμπορίου, αλλά μόνον μέσω διαδικτύου χωρίς ΦΤΜ και χωρίς φορολογικό μηχανισμό, αλλά μόνον με θεωρημένο δελτίο λιανικής πώλησης και δελτίο αποστολής. Εάν υπάρχουν δηλαδή εξαιρέσεις που θα μπορούσαν να το επιτρέψουν αυτό.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1, του άρθρου 1, του Ν 1809/1988 όπως ισχύει  σήμερα, οι επιτηδευματίες που πωλούν αγαθά λιανικώς ή κυρίως λιανικώς, υποχρεούται στη χρήση φορολογικών ταμειακών μηχανών (ΦΤΜ) για την έκδοση των αποδείξεων λιανικής πώλησης. Εναλλακτικά, οι επιτηδευματίες της προηγούμενης περίπτωσης μπορούν να χρησιμοποιούν Η/Υ για την έκδοση διπλότυπων αποδείξεων λιανικής πώλησης (μηχανογραφική έκδοση στοιχείων), αντί τη ΦΤΜ. Στις αποδείξεις αυτές όμως θα πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία των αποδείξεων των ηλεκτρονικών ταμειακών μηχανών.
Στο σημείο αυτό θεωρούμε σκόπιμο να τονίσουμε ότι η λέξη έχει παραμείνει άστοχα, κατά την άποψή μας, στις διατάξεις της παρ. 1, του άρθρου 1, του Ν 1809/1988. Μάλιστα η σχετική τροποποίηση των ως άνω διατάξεων, επήλθε με το άρθρο 34, του Ν 3522/2006, ο οποίος σύμφωνα με την Πολ. 1024/2007 κατήργησε τις προϊσχύουσες διατάξεις "περί θεώρησης των μηχανογραφικώς εκδιδόμενων αποδείξεων του ρθρου 13 παρ. 1 του ΚΒΣ, δεδομένου ότι έχει πλέον καταστεί ανενεργός μετά τη θέσπιση της υποχρέωσης χρήσης φορολογικών μηχανισμών της παραγράφου 5 του ίδιου ρθρου για την έκδοση όλων των μηχανογραφικών στοιχείων." Ωστόσο, ότι φαίνεται ο νομοθέτης δεν προέβη και στη διαγραφή ή επαναδιατύπωση της επίμαχης λέξης ή πρότασης.
Σχετικά με την μηχανογραφική έκδοση στοιχείων, λοιπόν, επισημαίνουμε ότι τα στοιχεία που εκδίδονται με τον τρόπο αυτό, θα πρέπει να λαμβάνουν υποχρεωτικά σήμανση μέσω της χρήσης φορολογικού μηχανισμού (παρ. 5, του άρθρου 1, του Ν 1809/01988 και γγραφο 1059599/471/0015/9.8.2006).
Επιπλέον, αναφέρουμε ότι η χειρόγραφη έκδοση ΑΛΠ (αποδείξεων λιανικής πώλησης) προβλέπεται μόνο για ορισμένες κατηγορίες επαγγελματιών (λ.χ. για τους επιτηδευματίες που υποχρεούνται στην τήρηση πρόσθετων βιβλίων του άρθρου 10, του ΚΒΣ, ή για τους ελεύθερους επαγγελματίες του άρθρου 48 του ΚΦΕ) ή για ορισμένες περιπτώσεις (π.χ λόγω βλάβης της ΦΤΜ ή για συναλλαγές που πραγματοποιούνται εκτός του κεντρικού ή κάποιου υποκαταστήματος π.χ. σε μία εμπορική έκθεση κ.λπ.).
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι, κατά κανόνα, δεν είναι εφικτή η έκδοση αποδείξεων λιανικής για τις επιχειρήσεις που ασκούν εμπορική δραστηριότητα, δίχως τη χρήση ΦΤΜ ή Η/Υ με Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.
3.1.2011

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.