Σεμινάρια rss feed

ΔΙΕΘΝΗΣ ΦΟΡΟΑΠΟΦΥΓΗ - ΑΠΑΤΗ ΦΠΑ - TAX RULINGS & ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ (ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ)

ΔΙΕΘΝΗΣ ΦΟΡΟΑΠΟΦΥΓΗ - ΑΠΑΤΗ ΦΠΑ - TAX RULINGS & ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ (ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ)

Δευτέρα, Τετάρτη & Πέμπτη 18 Νοεμβρίου 2019
Κ. Σαββαΐδου Κάτοχος της Έδρας Jean Monnet στην Ευρωπαϊκή Φορολογική Πολιτική και Διοίκηση, Επίκουρη Καθηγήτρια της Νομικής Σχολής ΑΠΘ, τ. ΓΓΔΕ, ADIT, Δικηγόρος-Φορολογική Σύμβουλος, Κ. Σαββαΐδου Κάτοχος της Έδρας Jean Monnet στην Ευρωπαϊκή Φορολογική Πολιτική και Διοίκηση, Επίκουρη Καθηγήτρια της Νομικής Σχολής ΑΠΘ, τ. ΓΓΔΕ, ADIT, Δικηγόρος-Φορολογική Σύμβουλος, Β. Αθανασάκη Ερευνήτρια της Έδρας Jean Monnet στην Ευρωπαϊκή Φορολογική Πολιτική και Διοίκηση, Διδάκτωρ Δημοσίου και Φορολογικού Δικαίου Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ, ADIT, Δικηγόρος - Φορολογική Σύμβουλος, Δ. Κούνη Δικηγόρος, MSc Business Law, ΜΔΕ Δημόσιο Δίκαιο
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΛΥΣΗ & ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΕ - ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ Ν 4548/2018 (ΝΕΟ ΤΜΗΜΑ)

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΛΥΣΗ & ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΕ - ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ Ν 4548/2018 (ΝΕΟ ΤΜΗΜΑ)

Παρασκευή 22 Νοεμβρίου 2019
Α. Γεωργαντάς Δικηγόρος, LL.M., Ε. Στυλιανού Δικηγόρος, LL.M.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Τετάρτη 27 Νοεμβρίου 2019
P. Pothos Attorney-at-law, LL.M., Partner at Kyriakides Georgopoulos Law Firm, Λ. Πανέτσος Δικηγόρος, LL.M. (LSE), MSc (Oxon), Συνεργάτης της Δικηγορικής Εταιρίας «Κυριακίδης Γεωργόπουλος», Ε. Δημητροπούλου Δικηγόρος, LL.M., DEA, Εταίρος Δικηγορικής Εταιρίας «Κυριακίδης – Γεωργόπουλος»
CORPORATE FINANCE & LAW (ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ)

CORPORATE FINANCE & LAW (ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ)

Δευτέρα & Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου 2019
Ι. Λιναρίτης Διδάκτωρ Νομικής, Δικηγόρος στον Άρειο Πάγο, Υποδιευθυντής Εταιρικών Σχεδιασμών και Μετασχηματισμών στη Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, Αθ. Κουλορίδας Δικηγόρος, Λέκτορας Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Κ. Ντζούφας Δικηγόρος, LL.M. Αστικού Δικαίου, Msc in Banking and Finance Law, νομικός σύμβουλος επιχειρήσεων και εταιριών, A. Στάμου Δικηγόρος, LLM, Επικεφαλής Μονάδας Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών
DATA PROTECTION OFFICER 16ο ΤΜΗΜΑ (3 έως 20 Δεκεμβρίου 2019)

DATA PROTECTION OFFICER 16ο ΤΜΗΜΑ (3 έως 20 Δεκεμβρίου 2019)

3 Δεκεμβρίου 2019
Δ. Ζωγραφόπουλος ΔΝ, Δικηγόρος, Ειδικός Επιστήμονας , Δ. Γεωργόπουλος Co-Founder - Managing Partner at Rethink Business Lab, Founding Member DPO Academy, N. Γεωργόπουλος MBA cyRM, Cyber Privacy Risks Advisor / Cromar, Coverholder at Lloyd’s, Founding Member DPO Academy, I. Γιαννακάκης Δικηγόρος, FIP, CIPM, CIPP/E, CIPP/US, CFE, Cert. GDPR P, K. Παπαδάτος Information Security Executive, MSC Infosec, CISSP-ISSMP, CISM, ISO27001 LA, ISO27005 RM, PMP, MBCI, Ν. Λουκάς MSc, PhD, C/DPO, PRINCE2/P, Founder STREAMLINE Training and Consulting, Founding Member DPO Academy
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2019
Γ. Τζίφας Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, Εισηγητής, Συγγραφέας
ΔΙΚΑΙΟ ΙΚΕ ΚΑΙ ΕΠΕ: ΒΙΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ΔΥΟ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΤΥΠΩΝ

ΔΙΚΑΙΟ ΙΚΕ ΚΑΙ ΕΠΕ: ΒΙΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ΔΥΟ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΤΥΠΩΝ

Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου 2019
Α. Σπυρίδωνος Δ.Ν., LL.M. (L.S.E.), Δικηγόρος
ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ - ΝΕΑ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ - ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
Περισσότερα

Eγγραφή Newsletter

Εισάγετε το email σας για να λαμβάνετε δωρεάν το εβδομαδιαίο newsletter του epixeirisi .gr

26 Νοεμβρίου 2010

Μετάταξη συμβολαιογράφου από το απαλασσόμενο στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ

Μετάταξη συμβολαιογράφου σε κανονικό καθεστώς ΦΠΑ. Πρέπει να γίνει δήλωση μετάταξης στη ΔΟΥ για τα πάγια που έχει 30-06-2010; Πρέπει να κάνει απογραφή και να εκτυπώσει την απογραφή σε θεωρημένο έγγραφο; Ποια είναι προθεσμία; Τα πάγια που έχουν αποσβεστεί 100% στις 30-06-2010 και αποκτηθεί εντός 5ετιας συμμετέχουν στον 5ετη διακανονισμό; Τι γίνεται με τον ΦΠΑ,  που έχει εκπέσει ως έξοδο στη φορολογία εισοδήματος;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33, του Κ.ΦΠΑ (Ν 2859/2000), καθώς και τις οδηγίες της Διοίκησης που δόθηκαν με τις Πολ. 1032/2010 και 1100/2010, ο υποκείμενος στον φόρο που μετατάσσεται στο κανονικό καθεστώς έχει δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ που επιβάρυνε την αγορά επενδυτικών αγαθών, τα οποία αποκτήθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν, εντός της τελευταίας πενταετίας, πριν την ένταξή του στο κανονικό καθεστώς. Απαραίτητη προϋπόθεση για την άσκηση του δικαιώματος της έκπτωσης είναι η υποβολή δήλωσης Αποθεμάτων Μετάταξης (έντυπο ΦΠΑ 012), εντός δύο μηνών από την ημερομηνία της μετάταξης στο κανονικό καθεστώς. Εν συνεχεία, η έκπτωση του ΦΠΑ που αναλογεί στα εναπομείναντα έτη μέχρι τη συμπλήρωση της πενταετίας, διενεργείται με την συμπλήρωση του σχετικού ποσού του φόρου στον κωδ. 402 του εντύπου της πρώτης περιοδικής δήλωσης που υποβάλλεται μετά την ένταξη της επιχείρησης στο κανονικό καθεστώς (τελευταία εδάφια της ΠΟΛ 1100/24-6-2010).
Πέραν της υποβολής της δήλωσης αποθεμάτων μετάταξης, ο συμβολαιογράφος υποχρεούται να προβεί και σε σχετική απογραφή πάγιων στοιχείων (π.χ. επίπλων, Η/Υ, λογισμικού κ.λπ.) που κατέχει την τελευταία, προ της μετάταξης ημέρα (30/6/2010) και για τα οποία πρόκειται να ασκήσει δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ που επιβάρυνε την αγορά τους (βλ. ανωτέρω). Η απογραφή αυτή, θα πρέπει να καταχωρίζεται το αργότερο μέχρι την 20ή του μεθεπόμενου μήνα από τη μετάταξη, ήτοι μέχρι τις 20.09.2010, σε ιδιαίτερο χώρο του βιβλίου εσόδων - εξόδων. Η ως άνω απογραφή καταχωρίζεται σε χωριστές σελίδες στο τέλος του τηρούμενου βιβλίου εσόδων - εξόδων (μηχανογραφικού ή μη) και δεν απαγορεύεται η χειρόγραφη καταχώριση αυτής σε τηρούμενο μηχανογραφικά βιβλίο.
Η αποτίμηση των επενδυτικών αγαθών θα πρέπει να περιλαμβάνει τη συνολική αξία (με ΦΠΑ), μείον το μέρος αξίας του ΦΠΑ που αντιστοιχεί στα εναπομείναντα έτη μέχρι την συμπλήρωση της πενταετίας, καθώς για την αξία αυτή η επιχείρηση ασκεί το δικαίωμα έκπτωσης.
Αναφέρεται δε τέλος ότι, σε κάθε περίπτωση, τα πάγια στοιχεία που βρίσκονται στην κατοχή του συμβολαιογράφου και χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο της άσκησης του επαγγέλματός του, καταχωρίζονται σε ιδιαίτερο χώρο του βιβλίου εσόδων - εξόδων, με μνεία της ημερομηνίας αγοράς τους, των αποσβέσεων που αναλογούν στο προηγούμενο διάστημα και της αναπόσβεστης αξίας τους, για τους σκοπούς της φορολογίας εισοδήματος (διενέργειας αποσβέσεων, παρ. 4γ, του άρθρου 6, του ΚΒΣ). Στην περίπτωση που τα εν λόγω πάγια έχουν αποσβεσθεί πλήρως θα εμφανίζουν αναπόσβεστη αξία ίση με ένα λεπτό (0,01 ).
Η καταχώριση αυτή των παγίων που γίνεται για τους σκοπούς της φορολογίας εισοδήματος και εφαρμόζεται από όλους τους επιτηδευματίες των οποίων το εισόδημα προσδιορίζεται με λογιστικό τρόπο (άρθρο 31 του ΚΦΕ), δε θα πρέπει να συγχέεται με την απογραφή μετάταξης (βλ. ανωτέρω) που διενεργείται για τους σκοπούς της φορολογίας του ΦΠΑ. λλωστε η τελευταία αυτή απογραφή, αφορά μόνο τα πάγια εκείνα για τα οποία ο υποκείμενος στο φόρος πρόκειται να ασκήσει το δικαίωμα της έκπτωσης του ΦΠΑ που επιβάρυνε την αγορά τους.
26.11.2010

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.