Σεμινάρια rss feed

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΣΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΕ (Ν 4548/2018)

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΣΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΕ (Ν 4548/2018)

Τετάρτη 29 Μαϊου 2019
Ε. Δημητροπούλου Δικηγόρος, LL.M., DEA, Εταίρος Δικηγορικής Εταιρίας «Κυριακίδης – Γεωργόπουλος» , Γ. Τζίφας Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, Εισηγητής, Συγγραφέας
ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ
GDPR AUDITORS EXECUTIVE COURSE - ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ

GDPR AUDITORS EXECUTIVE COURSE - ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ

4 Ιουνίου 2019
I. Γιαννακάκης Δικηγόρος, FIP, CIPM, CIPP/E, CIPP/US, CFE, Cert. GDPR P, Β. Καλαμποκίδου Σύμβουλος Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας
ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΛΩΝ ΔΣ ΑΕ

ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΛΩΝ ΔΣ ΑΕ

Τετάρτη & Πέμπτη 5 Ιουνίου 2019
Κ. Αλεπάκος Δικηγόρος, LL.M., Κ. Καλλιντέρης Δικηγόρος, Εταίρος Δικηγορικής Εταιρίας «Ζέπος & Γιαννόπουλος» , Π. Κουρελέας Δικηγόρος, LLM, Εταίρος, Giannidis Law Firm
ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ - ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΤΥΠΟΥ Airbnb (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ - ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΤΥΠΟΥ Airbnb (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

Παρασκευή 7 Ιουνίου 2019
Α. Σπυρίδωνος Δ.Ν., LL.M. (L.S.E.), Δικηγόρος, Ιωάννης Τριανταφύλλου Φοροτεχνικός – Σύμβουλος Επιχειρήσεων
ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ (ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ)

ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ (ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ)

10, 12, 18 & 19 Ιουνίου 2019 10 Ιουνίου 2019
Γ. Αρτίκης Ομ. Καθηγητής Χρηματοοικονομικής Πανεπιστημίου Πειραιώς, Π. Αρτίκης Καθηγητής Χρηματοοικονομικής Πανεπιστημίου Πειραιώς, Στ. Δρίτσας Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, Αναπλ. Δ/νων Σύμβουλος ΣΟΛ Συμβουλευτική, CroweSOL, Ι. Δρυλλεράκης Δικηγόρος
ΕΙΔΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ - ΈΞΟΔΟΣ / ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ - ΈΞΟΔΟΣ / ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Τρίτη 11 Ιουνίου 2019
Γ. Πανίτσας Δικηγόρος, ΜΔΕ, Συντονιστής Ν 4469/2017, Ι. Γεροντίδης Δικηγόρος, ΜΔΕ
ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Τετάρτη & Πέμπτη 19 Ιουνίου 2019
Α. Νιφόρου Προϊσταμένη Αυτοτελούς τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου - Εισηγήτρια στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης, Α. Σαρακινιώτη Προϊσταμένη Αυτοτελούς τμήματος Ασφάλισης & Παροχών ΕΤΕΑΕΠ - Εισηγήτρια στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης
Περισσότερα

Eγγραφή Newsletter

Εισάγετε το email σας για να λαμβάνετε δωρεάν το εβδομαδιαίο newsletter του epixeirisi .gr

26 Νοεμβρίου 2010

Μετάταξη συμβολαιογράφου από το απαλασσόμενο στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ

Μετάταξη συμβολαιογράφου σε κανονικό καθεστώς ΦΠΑ. Πρέπει να γίνει δήλωση μετάταξης στη ΔΟΥ για τα πάγια που έχει 30-06-2010; Πρέπει να κάνει απογραφή και να εκτυπώσει την απογραφή σε θεωρημένο έγγραφο; Ποια είναι προθεσμία; Τα πάγια που έχουν αποσβεστεί 100% στις 30-06-2010 και αποκτηθεί εντός 5ετιας συμμετέχουν στον 5ετη διακανονισμό; Τι γίνεται με τον ΦΠΑ,  που έχει εκπέσει ως έξοδο στη φορολογία εισοδήματος;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33, του Κ.ΦΠΑ (Ν 2859/2000), καθώς και τις οδηγίες της Διοίκησης που δόθηκαν με τις Πολ. 1032/2010 και 1100/2010, ο υποκείμενος στον φόρο που μετατάσσεται στο κανονικό καθεστώς έχει δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ που επιβάρυνε την αγορά επενδυτικών αγαθών, τα οποία αποκτήθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν, εντός της τελευταίας πενταετίας, πριν την ένταξή του στο κανονικό καθεστώς. Απαραίτητη προϋπόθεση για την άσκηση του δικαιώματος της έκπτωσης είναι η υποβολή δήλωσης Αποθεμάτων Μετάταξης (έντυπο ΦΠΑ 012), εντός δύο μηνών από την ημερομηνία της μετάταξης στο κανονικό καθεστώς. Εν συνεχεία, η έκπτωση του ΦΠΑ που αναλογεί στα εναπομείναντα έτη μέχρι τη συμπλήρωση της πενταετίας, διενεργείται με την συμπλήρωση του σχετικού ποσού του φόρου στον κωδ. 402 του εντύπου της πρώτης περιοδικής δήλωσης που υποβάλλεται μετά την ένταξη της επιχείρησης στο κανονικό καθεστώς (τελευταία εδάφια της ΠΟΛ 1100/24-6-2010).
Πέραν της υποβολής της δήλωσης αποθεμάτων μετάταξης, ο συμβολαιογράφος υποχρεούται να προβεί και σε σχετική απογραφή πάγιων στοιχείων (π.χ. επίπλων, Η/Υ, λογισμικού κ.λπ.) που κατέχει την τελευταία, προ της μετάταξης ημέρα (30/6/2010) και για τα οποία πρόκειται να ασκήσει δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ που επιβάρυνε την αγορά τους (βλ. ανωτέρω). Η απογραφή αυτή, θα πρέπει να καταχωρίζεται το αργότερο μέχρι την 20ή του μεθεπόμενου μήνα από τη μετάταξη, ήτοι μέχρι τις 20.09.2010, σε ιδιαίτερο χώρο του βιβλίου εσόδων - εξόδων. Η ως άνω απογραφή καταχωρίζεται σε χωριστές σελίδες στο τέλος του τηρούμενου βιβλίου εσόδων - εξόδων (μηχανογραφικού ή μη) και δεν απαγορεύεται η χειρόγραφη καταχώριση αυτής σε τηρούμενο μηχανογραφικά βιβλίο.
Η αποτίμηση των επενδυτικών αγαθών θα πρέπει να περιλαμβάνει τη συνολική αξία (με ΦΠΑ), μείον το μέρος αξίας του ΦΠΑ που αντιστοιχεί στα εναπομείναντα έτη μέχρι την συμπλήρωση της πενταετίας, καθώς για την αξία αυτή η επιχείρηση ασκεί το δικαίωμα έκπτωσης.
Αναφέρεται δε τέλος ότι, σε κάθε περίπτωση, τα πάγια στοιχεία που βρίσκονται στην κατοχή του συμβολαιογράφου και χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο της άσκησης του επαγγέλματός του, καταχωρίζονται σε ιδιαίτερο χώρο του βιβλίου εσόδων - εξόδων, με μνεία της ημερομηνίας αγοράς τους, των αποσβέσεων που αναλογούν στο προηγούμενο διάστημα και της αναπόσβεστης αξίας τους, για τους σκοπούς της φορολογίας εισοδήματος (διενέργειας αποσβέσεων, παρ. 4γ, του άρθρου 6, του ΚΒΣ). Στην περίπτωση που τα εν λόγω πάγια έχουν αποσβεσθεί πλήρως θα εμφανίζουν αναπόσβεστη αξία ίση με ένα λεπτό (0,01 ).
Η καταχώριση αυτή των παγίων που γίνεται για τους σκοπούς της φορολογίας εισοδήματος και εφαρμόζεται από όλους τους επιτηδευματίες των οποίων το εισόδημα προσδιορίζεται με λογιστικό τρόπο (άρθρο 31 του ΚΦΕ), δε θα πρέπει να συγχέεται με την απογραφή μετάταξης (βλ. ανωτέρω) που διενεργείται για τους σκοπούς της φορολογίας του ΦΠΑ. λλωστε η τελευταία αυτή απογραφή, αφορά μόνο τα πάγια εκείνα για τα οποία ο υποκείμενος στο φόρος πρόκειται να ασκήσει το δικαίωμα της έκπτωσης του ΦΠΑ που επιβάρυνε την αγορά τους.
26.11.2010

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.