Σεμινάρια rss feed

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ - ΜΕΤΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2016/679 (GDPR) (ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ)

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ - ΜΕΤΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2016/679 (GDPR) (ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ)

Τετάρτη 12 Σεπτεμβρίου 2018
Δ. Ζωγραφόπουλος ΔΝ, Δικηγόρος, Ειδικός Επιστήμονας
DATA PROTECTION OFFICER (DPO), 11o ΤΜΗΜΑ, 18 Σεπτεμβρίου έως 11 Οκτωβρίου  2018

DATA PROTECTION OFFICER (DPO), 11o ΤΜΗΜΑ, 18 Σεπτεμβρίου έως 11 Οκτωβρίου 2018

18 Σεπτεμβρίου 2018
Δ. Ζωγραφόπουλος ΔΝ, Δικηγόρος, Ειδικός Επιστήμονας , I. Γιαννακάκης Δικηγόρος, FIP, CIPM, CIPP/E, CIPP/US, CFE, Cert. GDPR P, Founding Member
DPO Academy, K. Παπαδάτος Information Security Executive, MSC Infosec, CISSP-ISSMP, CISM, ISO27001 LA, ISO27005 RM, PMP, MBCI, N. Γεωργόπουλος MBA cyRM, Cyber Privacy Risks Advisor / Cromar, Coverholder at Lloyd’s, Founding Member DPO Academy, Δ. Γεωργόπουλος Co-Founder - Managing Partner at Rethink Business Lab, Founding Member DPO Academy, Ν. Λουκάς MSc, PhD, C/DPO, PRINCE2/P, Founder STREAMLINE Training and Consulting, Founding Member DPO Academy
ROADMAP TO GDPR COMPLIANCE (ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ)

ROADMAP TO GDPR COMPLIANCE (ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ)

Τρίτη & Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2018
I. Γιαννακάκης Δικηγόρος, FIP, CIPM, CIPP/E, CIPP/US, CFE, Cert. GDPR P, Founding Member
DPO Academy, Ν. Λουκάς MSc, PhD, C/DPO, PRINCE2/P, Founder STREAMLINE Training and Consulting, Founding Member DPO Academy
ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΦΑΤΟ Ν 4548/2018 (ΝΕΟ ΤΜΗΜΑ)

ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΦΑΤΟ Ν 4548/2018 (ΝΕΟ ΤΜΗΜΑ)

Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου 2018
Ε. Δρυλλεράκης Δικηγόρος, Κ. Γιαννίκας Δικηγόρος, Ι. Δρυλλεράκης Δικηγόρος
ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ - ΝΕΑ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ - ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ -    ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν 3869/2010 ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΩΝ Ν 4336/2015 ΚΑΙ Ν 4346/2015
ΕΙΔΙΚΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΣΥΝΝΟΜΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΕΠΙΒΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Περισσότερα

Eγγραφή Newsletter

Εισάγετε το email σας για να λαμβάνετε δωρεάν το εβδομαδιαίο newsletter του epixeirisi .gr

26 Οκτωβρίου 2010

Εισφορά ακινήτου σε ΟΕ

Στο τεύχος 63 σελ 1019 αναφέρεστε σε εισφορά στο εταιρικό κεφάλαιο ακινήτου ερώτημα: Γίνεται σε ΟΕ εισφορά ακινήτου στο κεφάλαιο της εταιρίας κατά την σύσταση, πληρώνοντας ΦΣΚ για την αξία του ακινήτου και γίνεται το συστατικό έγγραφο της εταιρίας . Στην συνέχεια θα πρέπει να γίνει και συμβολαιογραφική πράξη για την εισφορά αυτού του ακινήτου και αν ναι, υπάρχει χρονικό περιθώριο που θα πρέπει να γίνει η πράξη αυτή.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 369 του ΑΚ για τη μεταβίβαση ακινήτου απαιτείται η σύνταξη συμβολαιογραφικού εγγράφου. Για το λόγο αυτό, κατά τη σύσταση της ΟΕ απαιτείται επίσης η κατάρτιση συμβολαιογραφικής πράξης, σε κάθε περίπτωση που η εταιρική εισφορά συνίσταται σε ακίνητα (βλ. και σελ. 1072, Το Δίκαιο των Προσωπικών , του Νικόλαου Ρόκα, Εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη). Διευκρινίζεται ότι το ίδιο το καταστατικό της εταιρείας θα πρέπει να είναι συμβολαιογραφικό έγγραφο, εφόσον το ακίνητο εισφέρεται κατά τη σύσταση, αποτελεί δηλαδή μέρος του αρχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Στην περίπτωση, που το ακίνητο εισφέρεται σε χρόνο μεταγενέστερο της σύστασης, είναι προφανές, ότι το αρχικό καταστατικό της εταιρείας είναι το ιδιωτικό έγγραφο (συμφωνητικό) που προβλέπεται από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα. Τονίζεται δε ότι η εισφορά ακινήτου στο κεφάλαιο ΟΕ υπόκεινται σε φόρο μεταβίβασης (Ν 1587/1950). Ο ανωτέρω φόρος καταβάλλεται ολοκλήρου με την υποβολή της σχετικής δήλωσης στην αρμόδια ΔΟΥ του ακινήτου (άρθρο 8, του ΚΝ 1587/1950). Σημειώνεται ότι ο ΦΣΚ, οφείλεται και στην περίπτωση που τα εισφερόμενα ακίνητα υπόκεινται (εξ αιτίας της εισφοράς τους) και σε άλλου είδους φορολογία, όπως πχ, σε φόρο μεταβίβασης ακινήτων ή σε ΦΠΑ (ΠΟΛ 349/1986).
20.10.2010

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.