Σεμινάρια rss feed

DATA PROTECTION OFFICER (DPO), 10o ΤΜΗΜΑ, 28 Ιουνίου έως 24 Ιουλίου 2018

DATA PROTECTION OFFICER (DPO), 10o ΤΜΗΜΑ, 28 Ιουνίου έως 24 Ιουλίου 2018

17 Ιουλίου 2018
Δ. Γεωργόπουλος Co-Founder - Managing Partner at Rethink Business Lab, Founding Member DPO Academy, N. Γεωργόπουλος MBA cyRM, Cyber Privacy Risks Advisor / Cromar, Coverholder at Lloyd’s, Founding Member DPO Academy, I. Γιαννακάκης Δικηγόρος, FIP, CIPM, CIPP/E, CIPP/US, CFE, Cert. GDPR P, Founding Member
DPO Academy, Δ. Ζωγραφόπουλος ΔΝ, Δικηγόρος, Ειδικός Επιστήμονας , K. Παπαδάτος Information Security Executive, MSC Infosec, CISSP-ISSMP, CISM, ISO27001 LA, ISO27005 RM, PMP, MBCI, Ν. Λουκάς MSc, PhD, C/DPO, PRINCE2/P, Founder STREAMLINE Training and Consulting, Founding Member DPO Academy
ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΦΑΤΟ Ν 4548/2018

ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΦΑΤΟ Ν 4548/2018

Τετάρτη 18 Ιουλίου 2018
Ε. Δρυλλεράκης Δικηγόρος, Κ. Γιαννίκας Δικηγόρος, Ι. Δρυλλεράκης Δικηγόρος
ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΦΑΤΟ Ν 4548/2018 (ΝΕΟ ΤΜΗΜΑ)

ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΦΑΤΟ Ν 4548/2018 (ΝΕΟ ΤΜΗΜΑ)

Πέμπτη 19 Ιουλίου 2018
Ε. Δρυλλεράκης Δικηγόρος, Κ. Γιαννίκας Δικηγόρος
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ - ΜΕΤΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2016/679 (GDPR) (ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ)

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ - ΜΕΤΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2016/679 (GDPR) (ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ)

Τετάρτη 12 Σεπτεμβρίου 2018
Δ. Ζωγραφόπουλος ΔΝ, Δικηγόρος, Ειδικός Επιστήμονας
DATA PROTECTION OFFICER (DPO), 11o ΤΜΗΜΑ, 18 Σεπτεμβρίου έως 11 Οκτωβρίου  2018

DATA PROTECTION OFFICER (DPO), 11o ΤΜΗΜΑ, 18 Σεπτεμβρίου έως 11 Οκτωβρίου 2018

18 Σεπτεμβρίου 2018
Δ. Ζωγραφόπουλος ΔΝ, Δικηγόρος, Ειδικός Επιστήμονας , I. Γιαννακάκης Δικηγόρος, FIP, CIPM, CIPP/E, CIPP/US, CFE, Cert. GDPR P, Founding Member
DPO Academy, K. Παπαδάτος Information Security Executive, MSC Infosec, CISSP-ISSMP, CISM, ISO27001 LA, ISO27005 RM, PMP, MBCI, N. Γεωργόπουλος MBA cyRM, Cyber Privacy Risks Advisor / Cromar, Coverholder at Lloyd’s, Founding Member DPO Academy, Δ. Γεωργόπουλος Co-Founder - Managing Partner at Rethink Business Lab, Founding Member DPO Academy, Ν. Λουκάς MSc, PhD, C/DPO, PRINCE2/P, Founder STREAMLINE Training and Consulting, Founding Member DPO Academy
ROADMAP TO GDPR COMPLIANCE (ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ)

ROADMAP TO GDPR COMPLIANCE (ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ)

Τρίτη & Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2018
I. Γιαννακάκης Δικηγόρος, FIP, CIPM, CIPP/E, CIPP/US, CFE, Cert. GDPR P, Founding Member
DPO Academy, Ν. Λουκάς MSc, PhD, C/DPO, PRINCE2/P, Founder STREAMLINE Training and Consulting, Founding Member DPO Academy
ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ - ΝΕΑ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ - ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ -    ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν 3869/2010 ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΩΝ Ν 4336/2015 ΚΑΙ Ν 4346/2015
Περισσότερα

Eγγραφή Newsletter

Εισάγετε το email σας για να λαμβάνετε δωρεάν το εβδομαδιαίο newsletter του epixeirisi .gr

5 Οκτωβρίου 2010

Τεκμήριο απόκτησης εταιρικών μεριδίων

Το ελάχιστο πόσο μεταβίβασης που υπολογίζεται βάσει των διατάξεων του άρθρου 13, του ΚΦΕ, θεωρείται έσοδο για τον πωλητή και σε ποιον κωδ. συμπληρώνεται στο Ε1; Για τον αγοραστή του μεριδίου αποτελεί τεκμήριο; Θα  υποβληθεί το έντυπο υπεράξιας στην ΔΟΥ και θα γίνει τροποποίηση του καταστατικού στο οποίο θα δηλωθεί η αποχώρηση του ενός εταίρου, λόγω συνταξιοδότησης και η παραχώρηση του μεριδίου του, στον ανιψιό και προσκόμιση του καταστατικού στο επιμελητήριο, στο πρωτοδικείο και στη ΔΟΥ; Χρειάζεται κάποια άλλη διαδικασία;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Το ποσό της ελάχιστης αξίας μεταβίβασης που υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ΚΦΕ, προορίζεται αποκλειστικά για τον υπολογισμό του φόρου μεταβίβασης. Συνεπώς, η πραγματική αξία μεταβίβασης των μεριδίων της ΟΕ είναι θέμα συμφωνίας μεταξύ των δύο συναλλασσομένων (αγοραστή – πωλητή) και μπορεί να διαφέρει από την ανωτέρω ελάχιστη αξία. Τονίζεται, επίσης, ότι η πραγματική αξία μεταβίβασης, καθώς και το τυχόν πραγματικό κέρδος από την συναλλαγή, θα πρέπει να αναγράφονται στο σχετικό συμβολαιογραφικό ή ιδιωτικό συμφωνητικό μεταβίβασης που κατατίθεται στην αρμόδια ΔΟΥ, μαζί με την οικεία δήλωση του φόρου μεταβίβασης (παρ. 1, του άρθρου 13 του ΚΦΕ). Επί πλέον, επισημαίνεται ότι αν από το παραπάνω συμφωνητικό προκύπτει αξία μεταβίβασης μεγαλύτερη της ελάχιστης αξίας που προσδιορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 13 (και τις σχετικές εγκυκλίους της Διοίκησης), ως αξία πώλησης λαμβάνεται αυτή που συμφωνήθηκε.
Περαιτέρω, σημειώνεται ότι τα ποσά που διατίθενται για αγορά επιχειρήσεων οποιασδήποτε νομικής μορφής ή για εισφορά στο κεφάλαιο υφιστάμενων ή συνιστώμενων εταιρειών, δεν αποτελούν τεκμήριο (ισχύς από 1.1.2003, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 10, του άρθρου 4, του Ν 3091/2002). Επομένως, το χρηματικό ποσό που παρέχεται για αγορά μεριδίων ΟΕ δεν αποτελεί τεκμήριο δαπάνης απόκτησης περιουσιακών στοιχείων και δεν συμπληρώνεται στον πιν. 5, του εντύπου Ε1, του προσώπου που αποκτά τα μερίδια. Ωστόσο, από την πλευρά του μεταβιβάζοντος, το ποσό που εισπράττεται από την πώληση εταιρικών μεριδίων θα περιληφθεί στον κωδ. 659-660, του πιν. 6 της φορολογικής δήλωσης, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη  (τυχόν) τεκμαρτής δαπάνης.
Τέλος, πέραν των όσων αναφέρετε σχετικά με τη διαδικασία μεταβίβασης του μεριδίου της ΟΕ, θα θέλαμε να σας επιστήσουμε την προσοχή στην υποχρέωση υποβολής σχετικής δήλωσης μεταβολής των υπευθύνων της επιχείρησης στο ΙΚΑ (εφόσον βέβαια η επιχείρηση απασχολεί προσωπικό, βλ. Εγκ. ΙΚΑ 54/2004), καθώς και στην υποχρέωση συμπλήρωσης δήλωσης Σχέσεων (έντυπο Μ7) στην αρμόδια ΔΥΟ φορολογίας της εταιρείας (παρ. 1β, του άρθρου 36, του ΦΠΑ). Με το ίδιο έντυπο (Μ7) θα δηλωθεί η διακοπή της σχέσης του προηγούμενου εταίρου και η έναρξη του νέου. λες οι ανωτέρω δηλώσεις θα πρέπει να υποβληθούν εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία της μεταβολής – μεταβίβασης του εταιρικού μεριδίου.
5.10.2010

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.