3 Αυγούστου 2010

Κόστος υλικών που χρησιμοποιούνται κατά την παροχή υπηρεσιών

Επιτηδευματίας με Β κατηγορίας βιβλία έχει συνεργείο καθαρισμού αλλά πουλά και καθαριστικά στο μαγαζί του. Στο τέλος της χρονιάς έχει αγορές υλικών π.χ. 10.000,00 και πωλήσεις 5.000,00. Τα υλικά τα υπόλοιπα όμως τα έχει χρησιμοποιήσει στην παροχή υπηρεσίας. Υπάρχει κάποιος τρόπος να το παρουσιάσω στο ε3 γιατί διαφορετικά του βγαίνει να πληρώσει μεγάλο ποσό στην περαίωση;
Και για την νέα χρονιά αυτός μπορεί να κόβει τιμολόγια στον εαυτό του τα υλικά για την παροχή υπηρεσίας; Ή να κόβει δελτία αποστολής κάθε φορά με τα υλικά που χρησιμοποιεί για την παροχή υπηρεσίας και στο τέλος της χρονιάς να υπολογίζω την διαφορά; ( είναι 2 λύσεις που μου πρότειναν δεν ξέρω αν ισχύει κάποια από αυτές).
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Τα υλικά που αναφέρετε στο ερώτημα καταχωρίζονται κατά τη στιγμή της αγοράς τους ως εμπόρευμα, δεδομένου ότι ο αρχικός προορισμός τους είναι η πώλησή τους. Ωστόσο εάν κάποια από αυτά χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια της χρήσης ως υλικά απαραίτητα για την παροχή της υπηρεσίας, μεταβάλλεται ο προορισμός τους και καθίστανται δαπάνες. Κατά συνέπεια θα πρέπει η μεταβολή αυτή να απεικονιστεί στο βιβλίο εσόδων – εξόδων με την μεταφορά του ποσού της αξίας των υλικών αυτών από τη στήλη των αγορών (του κλάδου της εμπορίας), στη στήλη των δαπανών (του κλάδου της παροχής υπηρεσιών, εάν οι δύο κλάδοι παρακολουθούνται αυτοτελώς). Για την πραγματοποίηση της κίνησης αυτής δεν απαιτείται η έκδοση στοιχείου αξίας του Κ.Β.Σ. ούτε συντρέχει λόγος για την έκδοση στοιχείου αυτοπαράδοσης δεδομένου ότι και στην παροχή υπηρεσίας τα υλικά χρησιμοποιούνται για την άσκηση φορολογητέας δραστηριότητας. Έτσι αρκεί η έκδοση λογιστικού σημειώματος - στοιχείου εσωτερικής διακίνησης με σκοπό την καταγραφή της ανάλωσης των υλικών στο βιβλίο εσόδων - εξόδων όπως αναφέραμε παραπάνω.
Σημειώνεται ωστόσο ότι εάν δεν πραγματοποιηθούν οι παραπάνω κινήσεις στο βιβλίο εσόδων - εξόδων, τότε κατά τη συμπλήρωση του εντύπου Ε3 το κόστος των πωληθέντων μοιραία θα επιβαρυνθεί και με την ανάλωση των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για την παροχή των υπηρεσιών καθώς τα ποσά του υποπίνακα ΣΤ πρέπει σε κάθε περίπτωση να συμφωνούν με τα δεδομένα του βιβλίου.
Τα παραπάνω ισχύουν ανεξάρτητα από την υποχρέωση έκδοσης Δελτίου Αποστολής που προβλέπεται από τον Κ.Β.Σ. για κάθε διακίνηση υλικών. Ειδικά για τις εταιρείες καθαρισμών κτιρίων ωστόσο έχει γίνει δεκτό με το με Α.Π. 1102494/860/0015/4.12.2006 έγγραφο του Υπ. Οικ. ότι δεν υφίσταται υποχρέωση έκδοσης Δ.Α., για τις διακινήσεις των πλυστικών μηχανημάτων, τα οποία απαιτούνται για την πραγματοποίηση του σκοπού τους, υπό τις εξής προϋποθέσεις: α)τα εργαλεία και τα μηχανήματα αυτά να είναι στην κυριότητά τους ή στην αποκλειστική χρήση τους και β) οι διακινήσεις αυτών να διενεργούνται με ιδιωτικής χρήσης μεταφορικά μέσα της επιχείρησης. Η απαλλαγή αυτή δεν καταλαμβάνει τις διακινήσεις μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού με μεταφορικά μέσα δημόσιας χρήσης, όπου απαιτείται η έκδοση Δ.Α., σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 16 του Κ.Β.Σ.
3.8.2010

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.