Σεμινάρια rss feed

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ - ΜΕΤΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2016/679 (GDPR) (ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ)

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ - ΜΕΤΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2016/679 (GDPR) (ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ)

Τετάρτη 12 Σεπτεμβρίου 2018
Δ. Ζωγραφόπουλος ΔΝ, Δικηγόρος, Ειδικός Επιστήμονας
DATA PROTECTION OFFICER (DPO), 11o ΤΜΗΜΑ, 18 Σεπτεμβρίου έως 11 Οκτωβρίου  2018

DATA PROTECTION OFFICER (DPO), 11o ΤΜΗΜΑ, 18 Σεπτεμβρίου έως 11 Οκτωβρίου 2018

18 Σεπτεμβρίου 2018
Δ. Ζωγραφόπουλος ΔΝ, Δικηγόρος, Ειδικός Επιστήμονας , I. Γιαννακάκης Δικηγόρος, FIP, CIPM, CIPP/E, CIPP/US, CFE, Cert. GDPR P, Founding Member
DPO Academy, K. Παπαδάτος Information Security Executive, MSC Infosec, CISSP-ISSMP, CISM, ISO27001 LA, ISO27005 RM, PMP, MBCI, N. Γεωργόπουλος MBA cyRM, Cyber Privacy Risks Advisor / Cromar, Coverholder at Lloyd’s, Founding Member DPO Academy, Δ. Γεωργόπουλος Co-Founder - Managing Partner at Rethink Business Lab, Founding Member DPO Academy, Ν. Λουκάς MSc, PhD, C/DPO, PRINCE2/P, Founder STREAMLINE Training and Consulting, Founding Member DPO Academy
ROADMAP TO GDPR COMPLIANCE (ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ)

ROADMAP TO GDPR COMPLIANCE (ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ)

Τρίτη & Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2018
I. Γιαννακάκης Δικηγόρος, FIP, CIPM, CIPP/E, CIPP/US, CFE, Cert. GDPR P, Founding Member
DPO Academy, Ν. Λουκάς MSc, PhD, C/DPO, PRINCE2/P, Founder STREAMLINE Training and Consulting, Founding Member DPO Academy
ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΦΑΤΟ Ν 4548/2018 (ΝΕΟ ΤΜΗΜΑ)

ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΦΑΤΟ Ν 4548/2018 (ΝΕΟ ΤΜΗΜΑ)

Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου 2018
Ε. Δρυλλεράκης Δικηγόρος, Κ. Γιαννίκας Δικηγόρος, Ι. Δρυλλεράκης Δικηγόρος
ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ - ΝΕΑ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ - ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ -    ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν 3869/2010 ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΩΝ Ν 4336/2015 ΚΑΙ Ν 4346/2015
ΕΙΔΙΚΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΣΥΝΝΟΜΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΕΠΙΒΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Περισσότερα

Eγγραφή Newsletter

Εισάγετε το email σας για να λαμβάνετε δωρεάν το εβδομαδιαίο newsletter του epixeirisi .gr

25 Μαϊου 2010

Εισόδημα αλλοδαπής από Έλληνα κάτοικο εξωτερικού

Έλληνας εργάζεται πάνω από 3 χρόνια στη Γερμανία και υποβάλλει στην Ελλάδα  μηδενικές φορολογικές δηλώσεις, διότι ασκούσε πριν φύγει επάγγελμα στην Ελλάδα. Τα εισοδήματα που αποκτά στη Γερμανία, τα δηλώνει και φορολογούνται στη Γερμανία. Πρέπει να τα δηλώσει και δω στην Ελλάδα; Το κεφάλαιο που θα έχει δημιουργήσει από τη  εργασία του στη Γερμανία, πώς θα το φέρει στην  Ελλάδα; Θα πληρώσει φόρους; Δεδομένου ότι αυτά έχουν φορολογηθεί στη Γερμανία.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1, του άρθρου 2 του ΚΝ 2238/1994, σε φόρο εισοδήματος υπόκειται και το φυσικό πρόσωπο που αποκτά εισόδημα από πηγή που βρίσκεται στην Ελλάδα ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας και την ιθαγένειά του. Επίσης, σε φόρο εισοδήματος υπόκειται κάθε φυσικό πρόσωπο για τα εισοδήματα που προκύπτουν στην αλλοδαπή, εφόσον κατοικεί στην Ελλάδα. Από τον συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων προκύπτει ότι, Έλληνας που κατοικεί μόνιμα και εργάζεται στο εξωτερικό (Γερμανία), δεν φορολογείται στην Ελλάδα για τα εισοδήματα που αποκτά στην ξένη χώρα.
Η μεταφορά μέσω τραπέζης, του εισοδήματος – κεφαλαίου που αποκτήθηκε (και φορολογήθηκε) στην Γερμανία, προκειμένου αυτό να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη της απόκτησης περιουσιακού στοιχείου στην Ελλάδα (για την αγορά π.χ. ακινήτου, αυτοκινήτου κ.λπ.), αποδεικνύεται με το πρωτότυπο του, κατά περίπτωση, εκδιδόμενου από κάθε Τράπεζα παραστατικού, με την προϋπόθεση ότι περιέχει το ονοματεπώνυμο του δικαιούχου του εισαγόμενου χρηματικού ποσού, το ύψος του ποσού, το νόμισμα και την χώρα προέλευσης. Το ανωτέρω παραστατικό συνυποβάλλεται με την ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Πολ. 1130/2002). Τονίζεται δε ότι ο παραπάνω τρόπος αποτελεί στην ουσία και τον μοναδικό τρόπο τεκμηρίωσης της εισαγωγής κεφαλαίων από το εξωτερικό (Εγγ. αρ. πρωτ. 1047709/2008). Επιπλέον, αναφέρουμε ότι δεν απαιτείται η δικαιολόγηση της απόκτησης (μόνο η τεκμηρίωση της εισαγωγής) του ως άνω χρηματικού ποσού από το εξωτερικό, σε ευρώ (ή κατά περίπτωση, συναλλάγματος), για κάποιον που κατοικεί μονίμως στο εξωτερικό (υποπερ. αα, της περ. δ, της παρ. 2, του άρθρου 19 του ΚΦΕ. Βλέπε και την υποπερίπτωση ββ, για όσους είχαν διαμείνει τρία τουλάχιστον χρόνια, στην αλλοδαπή και η εισαγωγή του συναλλάγματος, γίνεται μέσα σε δύο χρόνια από την μετοικεσία τους).
Η εισαγωγή, τέλος, ξένων κεφαλαίων μέσω τράπεζας δεν επιβαρύνει τον δικαιούχο με φόρο εισοδήματος, καθώς το κεφάλαιο αυτό προέρχεται από εισόδημα που  φορολογείται στην αλλοδαπή.
25.5.2010

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.