Σεμινάρια rss feed

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

Παρασκευή 29 Μαρτίου 2019
Π. Γιώτης Λογιστής, MBA, Εισηγητής σεμιναρίων
BLOCKCHAIN - DISTRIBUTED LEDGER TECHNOLOGY (DLT): ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ

BLOCKCHAIN - DISTRIBUTED LEDGER TECHNOLOGY (DLT): ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ

Πέμπτη 4 Απριλίου 2019
Κ. Λογαράς Δικηγόρος, LL.M., Senior Associate στη Δικηγορική Εταιρία Ζέπος & Γιαννόπουλος
DATA PROTECTION OFFICER (DPO), 14o ΤΜΗΜΑ, 8 έως 23 Απριλίου 2019

DATA PROTECTION OFFICER (DPO), 14o ΤΜΗΜΑ, 8 έως 23 Απριλίου 2019

8 Απριλίου 2019
Δ. Ζωγραφόπουλος ΔΝ, Δικηγόρος, Ειδικός Επιστήμονας , I. Γιαννακάκης Δικηγόρος, FIP, CIPM, CIPP/E, CIPP/US, CFE, Cert. GDPR P, K. Παπαδάτος Information Security Executive, MSC Infosec, CISSP-ISSMP, CISM, ISO27001 LA, ISO27005 RM, PMP, MBCI, Δ. Γεωργόπουλος Co-Founder - Managing Partner at Rethink Business Lab, Founding Member DPO Academy, N. Γεωργόπουλος MBA cyRM, Cyber Privacy Risks Advisor / Cromar, Coverholder at Lloyd’s, Founding Member DPO Academy, Ν. Λουκάς MSc, PhD, C/DPO, PRINCE2/P, Founder STREAMLINE Training and Consulting, Founding Member DPO Academy
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ «GDPR»

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ «GDPR»

Δευτέρα 8 Απριλίου 2019
Α. Βενέρης ΔΝ, Νομικός σύμβουλος για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, Δ. Ζωγραφόπουλος ΔΝ, Δικηγόρος, Ειδικός Επιστήμονας
ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ
ΕΙΔΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ - ΈΞΟΔΟΣ / ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ - ΈΞΟΔΟΣ / ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Τετάρτη 10 Απριλίου 2019
Γ. Πανίτσας Δικηγόρος, ΜΔΕ, Συντονιστής Ν 4469/2017, Ι. Γεροντίδης Δικηγόρος, ΜΔΕ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 2019

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 2019

Πέμπτη 11 Απριλίου 2019
Ιωάννης Τριανταφύλλου Φοροτεχνικός – Σύμβουλος Επιχειρήσεων
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ: ΠΤΩΧΕΥΣΗ  ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ: ΠΤΩΧΕΥΣΗ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

Παρασκευή 12 Απριλίου 2019
Μ. Ορφανίδου Δικηγόρος, LLM, εταίρος της δικηγορικής εταιρίας «Δ.Κ. Αυγητίδης & Συνεργάτες»
Περισσότερα

Eγγραφή Newsletter

Εισάγετε το email σας για να λαμβάνετε δωρεάν το εβδομαδιαίο newsletter του epixeirisi .gr

10 Μαρτίου 2010

Μεταφορά αγαθών κατ εντολή πελάτη εξωτερικού

Μεταφέρω κατ εντολή γερμανού πελάτη μου με φορτηγά ΔΧ τρίτων από το λιμάνι της Πάτρας στην Αθήνα ασυνόδευτα trailers.
Ερώτημα:
1)Το τιμολόγιο που θα εκδώσω στον γερμανό πελάτη μου θα έχει φπα;
2)Εάν όχι θα το συμπεριλάβω στον μηνιαίο ανακεφαλαιωτικό πίνακα ενδοκ.αποκτ.
3)Οι φορτωτικές που θα μου εκδώσουν οι τρίτοι σε μένα ως εντολέα της μεταφοράς θα έχουν φπα;
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Όπως είναι γνωστό από 1/1/2010 έχουν ισχύ οι νέες διατάξεις του άρθρου 14 του κώδικα ΦΠΑ, οι οποίες νομοθετήθηκαν με το άρθρο 22 του Ν.3763/2009 που τροποποιούν σε αρκετά σημεία τα έως σήμερα ισχύοντα ως προς τον τόπο παροχής των υπηρεσιών και τον καθορισμό του υπόχρεου στο φόρο. Παρ’ όλο που με τις προϊσχύουσες διατάξεις οι υποχρεώσεις του κάθε εμπλεκόμενου στη συναλλαγή που αναφέρετε ήταν ξεκάθαρες, η έως σήμερα αδυναμία του Υπουργείου να εκδώσει διευκρινιστική εγκύκλιο για τις διατάξεις του ως άνω άρθρου έχει σαν αποτέλεσμα να μην υπάρχει σαφής και ενιαία αντιμετώπιση από τις υπηρεσίες ορισμένων ζητημάτων που άπτονται σε θέματα ερμηνείας του Νόμου. Με την επιφύλαξη λοιπόν της, κατά το μέλλον, τυχόν διαφορετικής ερμηνείας του Νόμου από τη διοίκηση θα σας παρουσιάσουμε την άποψή μας για τα ζητήματα που θέτετε, με την προτροπή να υποβάλλετε και σχετικό έγγραφο ερώτημα στην αρμόδια για τη φορολογία σας Δ.Ο.Υ.
 
1. Σύμφωνα με παρ.2, του άρθρου 14 του κώδικα ΦΠΑ, όπως ισχύει:
 
«Με την επιφύλαξη των επόμενων παραγράφων:
 
α) Ο τόπος παροχής υπηρεσιών προς υποκείμενο στον φόρο πρόσωπο, που ενεργεί με την ιδιότητα αυτή, είναι ο τόπος όπου το εν λόγω πρόσωπο έχει την έδρα της οικονομικής του δραστηριότητας. Ωστόσο, εάν οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται σε μόνιμη εγκατάσταση του υποκείμενου στον φόρο προσώπου που βρίσκεται σε τόπο διαφορετικό από τον τόπο όπου έχει την έδρα της οικονομικής του δραστηριότητας, ως τόπος παροχής των υπηρεσιών αυτών θεωρείται ο τόπος όπου βρίσκεται η μόνιμη εγκατάστασή του.»
 
Κατά συνέπεια εφ’ όσον ο Γερμανός πελάτης σας δεν διαθέτει μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα και η υπηρεσία σας παρέχεται προς την έδρα του στη Γερμανία, θεωρείται ως τόπος φορολογίας η Γερμανία και δεν έχετε υποχρέωση να εισπράξετε ΦΠΑ κατά την έκδοση του τιμολογίου σας. Σημειώνεται ότι στις εξαιρέσεις από τον γενικό αυτό κανόνα περιλαμβάνονται οι μεταφορές αγαθών προς μη υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα (παρ. 6 και 7 του ιδίου άρθρου) άρα δεν αφορούν τη δική σας περίπτωση.
 
2. Σύμφωνα με τα ανωτέρω η συναλλαγή που περιγράφετε, θα καταχωρισθεί στον μηνιαίο ανακεφαλαιωτικό πίνακα ενδοκοινοτικών παραδόσεων και παροχών υπηρεσιών, ως παροχή υπηρεσίας.
 
3. Όσον αφορά την παροχή της υπηρεσίας των τρίτων προς εσάς, συνιστά παροχή υπηρεσίας στο εσωτερικό της χώρας κατά την οποία τόσο ο πάροχος όσο και ο λήπτης της υπηρεσίας είναι εγκατεστημένοι στο εσωτερικό της χώρας. Κατά συνέπεια οι φορτωτικές που θα εκδώσουν οι μεταφορείς προς εσάς, θα επιβαρυνθούν με ΦΠΑ. Σημειώνεται ότι με τις προηγούμενες διατάξεις του κώδικα ΦΠΑ, (πριν την τροποποίηση του με το άρθρο 22 του Ν.3763/2009), η μεταφορά αγαθών της οποίας ο τόπος αναχώρησης και ο τόπος άφιξης βρίσκονταν στο εσωτερικό της χώρας, εξομοιωνόταν προς ενδοκοινοτική μεταφορά, εφόσον η μεταφορά αυτή συνδεόταν άμεσα με μεταφορά αγαθών της οποίας ο τόπος αναχώρησης και ο τόπος άφιξης βρίσκονται στο έδαφος δύο διαφορετικών κρατών – μελών. Ωστόσο η διάταξη αυτή έχει πλέον απαλειφθεί και δεν ισχύει με τις νέες διατάξεις.
 
10.3.2010

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.