30 Δεκεμβρίου 2009

Εταιρεία ασφαλιστικής πρακτόρευσης

Μπορώ να ιδρύσω εταιρεία ασφαλιστικής πρακτόρευσης ως εταιρεία περιορισμένης ευθύνης;
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Το νομικό πλαίσιο λειτουργίας των ασφαλιστικών πρακτόρων καθορίζεται από τις διατάξεις του Ν. 1569/1985, όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τους νόμους: 1867/1989, 2170/1993, 2496/1997 καθώς και το ΠΔ 298/1986 και 190/2006. Ειδικότερα, στην παρ. 1, του άρθρου 10 του ανωτέρω νόμου (όπως προστέθηκε με την παρ. 12, του άρθρου 11 του Ν 2170/1993) ορίζεται ότι στις εταιρείες ασφαλιστικής πρακτόρευσης περιλαμβάνονται και οι ΕΠΕ και μάλιστα υπό την προϋπόθεση της εγγραφής ενός τουλάχιστον διαχειριστή αυτής, στο μητρώο ασφαλιστικών πρακτόρων (άρθρο 6 του ως άνω νόμου, βλ. και παρ. 2 του άρθρου 3 του ΠΔ 190/2006).
 
30.12.2009

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.