Σεμινάρια rss feed

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΑΔΕ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΑΔΕ

Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου 2019
Ιωάννης Τριανταφύλλου Φοροτεχνικός – Σύμβουλος Επιχειρήσεων
GDPR AUDITORS EXECUTIVE COURSE - ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ

GDPR AUDITORS EXECUTIVE COURSE - ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ

23 Σεπτεμβρίου 2019
I. Γιαννακάκης Δικηγόρος, FIP, CIPM, CIPP/E, CIPP/US, CFE, Cert. GDPR P, Β. Καλαμποκίδου Σύμβουλος Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας
ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ (Ν 4601/2019) (ΝΕΟ ΤΜΗΜΑ)

ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ (Ν 4601/2019) (ΝΕΟ ΤΜΗΜΑ)

Τρίτη 24 & Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου 2019 24 Σεπτεμβρίου 2019
Θ. Κατσάς Λέκτορας Νομικής Σχολής ΔΠΘ, Δικηγόρος, Εταίρος Δικ. Εταιρίας «Μαρίνος - Κατσάς - Λιάσκος & συνεργάτες» , Ι. Λιναρίτης Δικηγόρος, ΔΝ, MBA (International Banking & Finance)
ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥΣ (ADVANCED PROGRAMME)

ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥΣ (ADVANCED PROGRAMME)

Δευτέρα & Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2019
Ιωάννης Καρδίζης Head of Reporting & Controlling, Deloitte Greece, Kωνσταντίνος Ρουμπής Δικηγόρος LL.M. International Taxation, Partner, Tax Services, Deloitte Greece
DATA PROTECTION OFFICER (DPO), 15o ΤΜΗΜΑ, 9 έως 30 Οκτωβρίου 2019

DATA PROTECTION OFFICER (DPO), 15o ΤΜΗΜΑ, 9 έως 30 Οκτωβρίου 2019

9 Οκτωβρίου 2019
Δ. Ζωγραφόπουλος ΔΝ, Δικηγόρος, Ειδικός Επιστήμονας , Δ. Γεωργόπουλος Co-Founder - Managing Partner at Rethink Business Lab, Founding Member DPO Academy, N. Γεωργόπουλος MBA cyRM, Cyber Privacy Risks Advisor / Cromar, Coverholder at Lloyd’s, Founding Member DPO Academy, I. Γιαννακάκης Δικηγόρος, FIP, CIPM, CIPP/E, CIPP/US, CFE, Cert. GDPR P, K. Παπαδάτος Information Security Executive, MSC Infosec, CISSP-ISSMP, CISM, ISO27001 LA, ISO27005 RM, PMP, MBCI, Ν. Λουκάς MSc, PhD, C/DPO, PRINCE2/P, Founder STREAMLINE Training and Consulting, Founding Member DPO Academy
ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ
ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥΣ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ, ΔΕΙΚΤΕΣ & CASE STUDIES

ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥΣ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ, ΔΕΙΚΤΕΣ & CASE STUDIES

Δευτέρα - Τετάρτη - Πέμπτη 4 Νοεμβρίου 2019
Ιωάννης Καρδίζης Head of Reporting & Controlling, Deloitte Greece, Kωνσταντίνος Ρουμπής Δικηγόρος LL.M. International Taxation, Partner, Tax Services, Deloitte Greece
ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ - ΝΕΑ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ - ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
Περισσότερα

Eγγραφή Newsletter

Εισάγετε το email σας για να λαμβάνετε δωρεάν το εβδομαδιαίο newsletter του epixeirisi .gr

9 Οκτωβρίου 2009

Σύσταση Κοινωνίας και Φόρος Συγκέντρωσης Κεφαλαίου

Μετά από θάνατο αυτοκινητιστή, έγινε σύσταση κοινωνίας Α.Κ σε Λεωφορείο Δ.Χ με μερίδιο 50% για κάθε κληρονόμο και σκοπό την συνεκμετάλλευσή του. Στο ιδιωτικό συμφωνητικό δεν αναγράφεται κάποιο ποσό .Στην δήλωση φόρου κληρονομιάς δηλώθηκε το ποσό των 30.000,00 ευρώ για κάθε μερίδιο. Σε αυτή την περίπτωση καταβάλλεται Φόρος Συγκέντρωσης Κεφαλαίου και σε ποιό ποσό;
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Σύμφωνα με το άρθρο 785 του Αστικού Κώδικα, η Κοινωνία είναι ένα δικαίωμα το οποίο ανήκει σε περισσότερα από δύο πρόσωπα, από κοινού. Όπως αναφέρεται και στο ερώτημα, η πλέον συνηθισμένη περίπτωση δημιουργίας δικαιώματος Κοινωνίας, παρουσιάζεται με τον θάνατο κάποιου προσώπου, το οποίο όταν βρισκόταν στη ζωή, κατείχε (και εκμεταλλευόταν) κάποιο περιουσιακό στοιχείο (πχ αυτοκίνητο, ακίνητο, ή επιχείρηση). Το περιουσιακό αυτό στοιχείο και η εκμετάλλευσή του, περιέρχονται στους κληρονόμους του θανόντος, οπότε μεταξύ τους δημιουργείται Κοινωνία, κατ’ ιδανικά μέρη. Ο κάθε κοινωνός, έχει ανάλογη μερίδα στους καρπούς του κοινού αντικειμένου (άρθρο 786 Α.Κ.).
 
Σε σχέση με την επιβολή Φόρου στη Συγκέντρωση Κεφαλαίου, κατά την σύσταση Κοινωνίας, αναφέρουμε τα παρακάτω:
 
Με το άρθρο 17 κ.ε. του Ν. 1676/1986, επιβάλλεται Φόρος στη Συγκέντρωση Κεφαλαίου, όταν αυτή (δηλαδή, η συγκέντρωση) πραγματοποιείται από τα κατωτέρω πρόσωπα (περιοριστικά):
 
1. Εμπορικές εταιρείες (Ομόρρυθμες, Ετερόρρυθμες, ΕΠΕ, ΑΕ και Ετερόρρυθμες κατά μετοχές).
2. Κοινοπραξίες επιτηδευματιών (περιλαμβάνονται και οι κοινοπραξίες ελευθέρων επαγγελματιών).
3. Τα υποκαταστήματα των αλλοδαπών εταιρειών που εγκαθίστανται στην Ελλάδα.
4. Οι συνεταιριστικές οργανώσεις κάθε βαθμού, οποιαδήποτε άλλη μορφή εταιρείας, συνεπώς και η Αστική, οι Ενώσεις προσώπων και η Κοινωνία, με την προϋπόθεση ότι ο επιδιωκόμενος σκοπός από τα πρόσωπα αυτά, είναι κερδοσκοπικός (ΠΟΛ 349/1986).
 
Περαιτέρω, στην περίπτωση α, της παραγράφου 1, του  άρθρου 19, του Ν.1676/1986 και στις ερμηνευτικές εγκυκλίους που ακολούθησαν (βλέπε: «ΠΛΗΡΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 2008», σελίδα 1036 κ.ε.), περιγράφεται ο τρόπος που θα ορίζεται η αξία  της συγκέντρωσης κεφαλαίου, η οποία δημιουργείται κατά την σύσταση των ως άνω προσώπων και επί της οποίας θα υπολογίζεται ο σχετικός φόρος (1%). Ο νομοθέτης χρησιμοποιεί τον όρο «πραγματική αξία» των εισφερόμενων, για τις ανάγκες σύστασης του νομικού προσώπου, κάθε είδους περιουσιακών στοιχείων.
 
Σημειώνεται ότι από τα πρόσωπα που περιοριστικά αναφέρονται στο άρθρο 17 (εταιρείες, κοινοπραξίες κ.λπ.), ορισμένα υποχρεούνται να αναγράφουν στο καταστατικό τους (συστατική πράξη) το ελάχιστο όριο κεφαλαίου (πχ ΑΕ και ΕΠΕ) που ορίζουν οι σχετικές διατάξεις. Εν συνεχεία, οι προσωπικές εταιρείες  (ΟΕ, ΕΕ κ.λπ.), δεν έχουν μεν την υποχρέωση ελάχιστου ορίου κεφαλαίου, αλλά αναγράφουν ως κεφάλαιο οποιοδήποτε χρηματικό ποσό, κατά την κρίση και συμφωνία των εταίρων – μελών τους. Τέλος, υπάρχουν και κάποια νομικά πρόσωπα, μεταξύ των οποίων και η Κοινωνία (αλλά και η Κοινοπραξία, η Αστική Εταιρεία κ.λπ.) που δεν υποχρεούνται να αναγράφουν στην συστατική τους πράξη κάποιο χρηματικό ποσό ως κεφάλαιο,  αφού αυτό δεν προβλέπεται από κάποια διάταξη νόμου. Στην περίπτωση αυτή δεν θα επιβληθεί Φόρος στη Συγκέντρωση Κεφαλαίου, γιατί δεν υπάρχει φορολογητέα αξία (ΠΟΛ 349/19-12-1986).
 
Ωστόσο, επισημαίνεται ότι αν στη συστατική πράξη (καταστατικό) αναγράφονται εισφορές διαφόρων περιουσιακών στοιχείων, οι οποίες συνιστούν την «πραγματική αξία» της παραγράφου 1, του άρθρου 19, τότε οι εισφορές αυτές θα αποτιμηθούν για την εξεύρεση της φορολογητέας αξίας, επί της οποίας θα επιβληθεί ο φόρος (1%). Μεγαλύτερη προσοχή απαιτείται, αν εισφέρεται «προσωπική εργασία», η οποία περιλαμβάνεται στην έννοια της «πραγματικής αξίας». Βέβαια, η προσωπική εργασία πρέπει να εισφέρεται έναντι συμμετοχής στο κεφάλαιο της εταιρείας κ.λπ. Για την αποτίμηση της προσωπικής εργασίας, θα λαμβάνεται υπόψη το ποσοστό συμμετοχής του μέλους, ο τρόπος απασχόλησής του, η συμβολή του στην προαγωγή του έργου που έχει αναλάβει η Κοινωνία κ.λπ. (ΣτΕ 1320/1965). Πάντως, από καμία διάταξη νόμου δεν προκύπτει η επιβολή του Φ.Σ.Κ., σε σύσταση Κοινωνίας, επί της αξίας που δηλώνεται στη δήλωση του φόρου κληρονομιάς. Κατά την άποψή μας, η αξία αυτή, σε κάθε περίπτωση, δεν συνιστά εισφερόμενο κεφάλαιο.
 
9.10.2009

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.