Σεμινάρια rss feed

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΣΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΕ (Ν 4548/2018)

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΣΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΕ (Ν 4548/2018)

Τετάρτη 29 Μαϊου 2019
Ε. Δημητροπούλου Δικηγόρος, LL.M., DEA, Εταίρος Δικηγορικής Εταιρίας «Κυριακίδης – Γεωργόπουλος» , Γ. Τζίφας Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, Εισηγητής, Συγγραφέας
ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ
GDPR AUDITORS EXECUTIVE COURSE - ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ

GDPR AUDITORS EXECUTIVE COURSE - ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ

4 Ιουνίου 2019
I. Γιαννακάκης Δικηγόρος, FIP, CIPM, CIPP/E, CIPP/US, CFE, Cert. GDPR P, Β. Καλαμποκίδου Σύμβουλος Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας
ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΛΩΝ ΔΣ ΑΕ

ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΛΩΝ ΔΣ ΑΕ

Τετάρτη & Πέμπτη 5 Ιουνίου 2019
Κ. Αλεπάκος Δικηγόρος, LL.M., Κ. Καλλιντέρης Δικηγόρος, Εταίρος Δικηγορικής Εταιρίας «Ζέπος & Γιαννόπουλος» , Π. Κουρελέας Δικηγόρος, LLM, Εταίρος, Giannidis Law Firm
ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ - ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΤΥΠΟΥ Airbnb (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ - ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΤΥΠΟΥ Airbnb (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

Παρασκευή 7 Ιουνίου 2019
Α. Σπυρίδωνος Δ.Ν., LL.M. (L.S.E.), Δικηγόρος, Ιωάννης Τριανταφύλλου Φοροτεχνικός – Σύμβουλος Επιχειρήσεων
ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ (ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ)

ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ (ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ)

10, 12, 18 & 19 Ιουνίου 2019 10 Ιουνίου 2019
Γ. Αρτίκης Ομ. Καθηγητής Χρηματοοικονομικής Πανεπιστημίου Πειραιώς, Π. Αρτίκης Καθηγητής Χρηματοοικονομικής Πανεπιστημίου Πειραιώς, Στ. Δρίτσας Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, Αναπλ. Δ/νων Σύμβουλος ΣΟΛ Συμβουλευτική, CroweSOL, Ι. Δρυλλεράκης Δικηγόρος
ΕΙΔΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ - ΈΞΟΔΟΣ / ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ - ΈΞΟΔΟΣ / ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Τρίτη 11 Ιουνίου 2019
Γ. Πανίτσας Δικηγόρος, ΜΔΕ, Συντονιστής Ν 4469/2017, Ι. Γεροντίδης Δικηγόρος, ΜΔΕ
ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Τετάρτη & Πέμπτη 19 Ιουνίου 2019
Α. Νιφόρου Προϊσταμένη Αυτοτελούς τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου - Εισηγήτρια στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης, Α. Σαρακινιώτη Προϊσταμένη Αυτοτελούς τμήματος Ασφάλισης & Παροχών ΕΤΕΑΕΠ - Εισηγήτρια στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης
Περισσότερα

Eγγραφή Newsletter

Εισάγετε το email σας για να λαμβάνετε δωρεάν το εβδομαδιαίο newsletter του epixeirisi .gr

21 Σεπτεμβρίου 2009

Υπολογισμός αποζημίωσης λόγω μη επαναπρόσληψης ξενοδοχοϋπαλλήλου

Ξενοδοχείο που λειτουργεί εποχιακά δεν επαναπροσέλαβε εργαζόμενο το 2009 ο οποίος εργαζόταν το 2008. Υπολόγισα την αποζημίωση από την ημερομηνία πρόσληψης (1/5/2002) έως και 31/12/2008, μη υπολογίζοντας ανά έτος τους μήνες που δεν εργάζονταν. O δικηγόρος του εργαζομένου απαιτεί να υπολογίσω τα έτη εργασίας σε 12μηνη βάση, και επίσης να ασφαλίσω τον εργαζόμενο το έτος που τον απολύω για 4 μήνες το 2009, διότι έτσι ορίζει η συλλογική σύμβαση των ξενοδοχοϋπαλλήλων. Ποιος τρόπος υπολογισμού της αποζημίωσης είναι ορθός;
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6, της ΣΣΕ των Ξενοδοχοϋπαλλήλων με πράξη κατάθεσης στο Υπουργείο Απασχόλησης 25/2006, οι εποχιακές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις (αυτές που λειτουργούν 9 μήνες τον χρόνο) έχουν υποχρέωση επαναπρόσληψης του προσωπικού που απασχολούσαν την προηγούμενη περίοδο. Να σημειώσουμε ότι η με αριθμό πράξης 30/10-6-2008 ΣΣΕ της τρέχουσας διετίας 2008 - 2009, επικυρώνει την ισχύ του ως άνω άρθρου 6, της προηγούμενης Σύμβασης.
 
Προϋπόθεση  για το καθιερωμένο αυτό δικαίωμα της επαναπρόσληψης του εργαζόμενου,  αποτελεί η έγγραφη δήλωση - ειδοποίηση του ιδίου προς την οικεία οργάνωση που ανήκει, η οποία στη συνέχεια, αποστέλλεται στον εργοδότη, μέχρι τις 30 Ιανουαρίου της νέας περιόδου, μέσω e-mail, ή fax, ή συστημένης επιστολής
 
Περαιτέρω, η εν λόγω υποχρέωση υφίσταται κατά την έκταση των διατάξεων του άρθρου 8, του Ν 1346/1983, οι οποίες καθορίζουν το ποσοστό υποχρεωτικής επαναπρόσληψης, ανάλογα με τον βαθμό πληρότητας της ξενοδοχειακής επιχείρησης (παρ. 2 του άρθρου). Στην παρ. 3 του ανωτέρω άρθρου, ορίζεται επίσης ότι: «Το ποσοστό πληρότητας θα μπορεί να διαπιστώνεται από το βιβλίο εισόδου ή από οποιαδήποτε άλλη πρόσφορη πηγή από υπάλληλο της επιθεώρησης εργασίας.»
 
Συνεπώς, η επαναπρόσληψη των εργαζομένων που απασχολήθηκαν κατά την προηγούμενη περίοδο, σε ξενοδοχειακές μονάδες μη συνεχούς λειτουργίας, υπόκειται στους προαναφερόμενους περιορισμούς και σε κάθε περίπτωση, δεν συνιστά μονομερή υποχρέωση του  εργοδότη.
 
Περαιτέρω, με την προϋπόθεση ότι έχει τηρηθεί, από την πλευρά του εργαζόμενου η τυπική διαδικασία και ο εργοδότης διαπιστωμένα (από τον αρμόδιο επιθεωρητή εργασίας) δεν προχώρησε στην επαναπρόσληψη, όπως είχε υποχρέωση βάσει των ανωτέρω διατάξεων, υποχρεούται σε καταβολή προστίμου, το οποίο καθορίζεται από τις διατάξεις της παρ. 8, του άρθρου 16, του Ν 1264/1982, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 5, του άρθρου 18, του Ν 1545/1985, και κυμαίνεται από 14,67 € έως και 293,99€ (5.000δρχ. έως 100.000δρχ. αντίστοιχα).
 
Οι συμβάσεις εργασίας των υπαλλήλων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, εποχιακής λειτουργίας, είναι ορισμένου χρόνου, με την έννοια ότι λύονται, μόλις παρέλθει η περίοδος λειτουργίας του ξενοδοχείου. Όπως αναφέραμε ήδη, ο εργαζόμενος έχει διαπλαστικό δικαίωμα προαίρεσης, με την άσκηση του οποίου συντελείται η επαναπρόσληψή του, κατά την νέα περίοδο εργασίας, με την προϋπόθεση της πληρότητας κ.λπ. Συνεπώς, η νέα σύμβαση καταρτίζεται με βάση τις παραπάνω προϋποθέσεις. Εάν κατά την «νεκρή» περίοδο καταγγελθεί από την εποχιακά λειτουργούσα επιχείρηση, η σύμβαση εργασίας ξενοδοχοϋπαλλήλου, ο οποίος είχε τηρήσει τις απαιτούμενες  διατυπώσεις για την επαναπρόσληψή του κατά την επόμενη περίοδο, οφείλεται στον τελευταίο η προβλεπόμενη αποζημίωση για απροειδοποίητη καταγγελία της σχέσης εργασίας, σύμφωνα με τον Ν.2112/1920. Για τον καθορισμό όμως του ύψους της αποζημίωσης αυτής λαμβάνεται υπόψη μόνο το χρονικό διάστημα που απομένει μετά την αφαίρεση, από τον (μετά την αρχική πρόσληψη), συνολικό χρόνο υπηρεσίας του απολυόμενου, του χρόνου των «νεκρών» περιόδων, κατά την διάρκεια των οποίων η σχέση εργασίας διακοπτόταν και ο μισθωτός μπορούσε να απασχοληθεί σε άλλον εργοδότη (ΑΠ 1085/2006, περιοδικό ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ, 4/2007, σελίδα 477).
 
Τέλος, επισημαίνεται ότι υποχρέωση ασφάλισης δεν υφίσταται κατά το διάστημα που ο εργαζόμενος δεν εργαζόταν στην ξενοδοχειακή επιχείρηση λόγω λήξης της σύμβασής του.
 
21.9.2009

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.