Σεμινάρια rss feed

ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥΣ - ΙI

ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥΣ - ΙI

Δευτέρα & Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2019
Ιωάννης Καρδίζης Head of Reporting & Controlling, Deloitte Greece, Kωνσταντίνος Ρουμπής Δικηγόρος LL.M. International Taxation, Partner, Tax Services, Deloitte Greece
DATA PROTECTION OFFICER (DPO), 15o ΤΜΗΜΑ, 9 έως 30 Οκτωβρίου 2019

DATA PROTECTION OFFICER (DPO), 15o ΤΜΗΜΑ, 9 έως 30 Οκτωβρίου 2019

9 Οκτωβρίου 2019
Δ. Ζωγραφόπουλος ΔΝ, Δικηγόρος, Ειδικός Επιστήμονας , Δ. Γεωργόπουλος Co-Founder - Managing Partner at Rethink Business Lab, Founding Member DPO Academy, N. Γεωργόπουλος MBA cyRM, Cyber Privacy Risks Advisor / Cromar, Coverholder at Lloyd’s, Founding Member DPO Academy, I. Γιαννακάκης Δικηγόρος, FIP, CIPM, CIPP/E, CIPP/US, CFE, Cert. GDPR P, K. Παπαδάτος Information Security Executive, MSC Infosec, CISSP-ISSMP, CISM, ISO27001 LA, ISO27005 RM, PMP, MBCI, Ν. Λουκάς MSc, PhD, C/DPO, PRINCE2/P, Founder STREAMLINE Training and Consulting, Founding Member DPO Academy
ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ
ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥΣ - Ι

ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥΣ - Ι

Παρασκευή - Δευτέρα - Παρασκευή 1 Νοεμβρίου 2019
Ιωάννης Καρδίζης Head of Reporting & Controlling, Deloitte Greece, Kωνσταντίνος Ρουμπής Δικηγόρος LL.M. International Taxation, Partner, Tax Services, Deloitte Greece
ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ - ΝΕΑ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ - ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
ΕΙΔΙΚΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΣΥΝΝΟΜΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΕΠΙΒΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Περισσότερα

Eγγραφή Newsletter

Εισάγετε το email σας για να λαμβάνετε δωρεάν το εβδομαδιαίο newsletter του epixeirisi .gr

22 Ιουλίου 2009

Εκδιδόμενα στοιχεία είσπραξης συνδρομών για εφημερίδες - περιοδικά

Οι εταιρείες εκδόσεων περιοδικών - εντύπων ποιο στοιχείο του ΚΒΣ πρέπει να εκδίδουν για συνδρομές σε επιτηδευματίες; Μπορούν να εκδίδουν μόνο αποδείξεις είσπραξης σύμφωνα με  την ΕγκΥπΟικΟικ 10/0983/156/21.2.1992;
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Σύμφωνα με την Διοίκηση (πλήθος αποφάσεων και εγγράφων από το 1953, με τελευταίο το, με αριθμό 1010983/21-2-1992), για τις εισπράξεις συνδρομών εφημερίδων και περιοδικών από συνδρομητές, φυσικά ή νομικά πρόσωπα,, δεν εκδίδονται τιμολόγια, αλλά αθεώρητες αποδείξεις είσπραξης. Η άποψη αυτή, επαναλήφθηκε, την ίδια χρονιά με την Ερμηνευτική Εγκύκλιο του ΚΒΣ -ΠΔ 186/92- (1118148/Εγκ.3/24-11-1992, παράγραφοι 12.2.4, περίπτωση η και 13.1.4, περίπτωση β). Οι αποδείξεις αυτές εκδίδονται κατά τον χρόνο είσπραξης της συνδρομής.
 
Ωστόσο, έχει δημιουργηθεί ζήτημα με απόφαση Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου (59/1982), στην οποία αναφέρεται ότι προκειμένου να θεωρηθούν από τους κατά τόπους Επιτρόπους του (πρώην Παρέδρους) , τα χρηματικά εντάλματα  πληρωμής του Δημοσίου (τα οποία αφορούν σε καταβολή συνδρομών εφημερίδων - περιοδικών, με συνδρομητές δημόσιες υπηρεσίες ή οργανισμούς, δήμους κ.λπ.), απαιτείται η έκδοση τιμολογίου - δελτίου αποστολής. Αυτό σημαίνει ότι, επιχείρηση που εκδίδει εφημερίδες ή περιοδικά και έχει ως πελάτες - συνδρομητές δημόσιες υπηρεσίες και περαιτέρω απαιτείται έγκριση (θεώρηση) της δαπάνης της συνδρομής, από Πάρεδρο (νυν Επίτροπο) του Ελεγκτικού Συνεδρίου, θα πρέπει στο σχετικό χρηματικό ένταλμα να επισυνάπτεται τιμολόγιο - δελτίο αποστολής (έκδοση, πριν την είσπραξη, εφόσον η δαπάνη, σύμφωνα με το Δημόσιο Λογιστικό, ελέγχεται προληπτικά).
 
Το Ελεγκτικό Συνέδριο, ως γνωστό είναι ένα από τα τρία ανώτατα δικαστήρια της χώρας, που έχει ως αποστολή τον έλεγχο των δαπανών του Δημοσίου (με την ευρεία έννοια) και την σωστή εκτέλεση του προϋπολογισμού του κράτους. Ταυτόχρονα, ελέγχεται και η νομιμότητα της δαπάνης. Στη διαδικασία, λοιπόν αυτού του ελέγχου, είναι πιθανό να συνεδριάσει το αρμόδιο Τμήμα του Ε.Σ. και να ορίσει δικαιολογητικά ή άλλα στοιχεία, τα οποία καθορίζουν το νόμιμο μιας δαπάνης του Δημοσίου. Στη συνέχεια, οι επίτροποι (πρώην πάρεδροι), τηρώντας την νομοθεσία και τις αποφάσεις των Τμημάτων, θεωρούν (εγκρίνουν), ή επιστρέφουν (χωρίς θεώρηση), τα σχετικά εντάλματα πληρωμής.
 
Συνεπώς, ένα ένταλμα πληρωμής του Δημοσίου, για δαπάνη συνδρομής εφημερίδων ή περιοδικών, το οποίο περιέχει απλή απόδειξη είσπραξης, δεν θεωρείται από τον επίτροπο του Ε.Σ.
 
Τέλος, να σημειώσουμε ότι σύμφωνα με  την περίπτωση 43, του Παραρτήματος ΙΙΙ, του Κώδικα ΦΠΑ (Ν.2859/2000), για τις εφημερίδες και τις περιοδικές εκδόσεις της δασμολογικής κλάσης 4902, ο συντελεστής του ΦΠΑ ορίζεται σε 4,5% (ο συντελεστής 9%, μειωμένος κατά 50%)..Ο φόρος αυτός, περιέχεται στο ποσό της συνδρομής.
 
22.7.2009

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.