Σεμινάρια rss feed

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

Παρασκευή 29 Μαρτίου 2019
Π. Γιώτης Λογιστής, MBA, Εισηγητής σεμιναρίων
BLOCKCHAIN - DISTRIBUTED LEDGER TECHNOLOGY (DLT): ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ

BLOCKCHAIN - DISTRIBUTED LEDGER TECHNOLOGY (DLT): ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ

Πέμπτη 4 Απριλίου 2019
Κ. Λογαράς Δικηγόρος, LL.M., Senior Associate στη Δικηγορική Εταιρία Ζέπος & Γιαννόπουλος
DATA PROTECTION OFFICER (DPO), 14o ΤΜΗΜΑ, 8 έως 23 Απριλίου 2019

DATA PROTECTION OFFICER (DPO), 14o ΤΜΗΜΑ, 8 έως 23 Απριλίου 2019

8 Απριλίου 2019
Δ. Ζωγραφόπουλος ΔΝ, Δικηγόρος, Ειδικός Επιστήμονας , I. Γιαννακάκης Δικηγόρος, FIP, CIPM, CIPP/E, CIPP/US, CFE, Cert. GDPR P, K. Παπαδάτος Information Security Executive, MSC Infosec, CISSP-ISSMP, CISM, ISO27001 LA, ISO27005 RM, PMP, MBCI, Δ. Γεωργόπουλος Co-Founder - Managing Partner at Rethink Business Lab, Founding Member DPO Academy, N. Γεωργόπουλος MBA cyRM, Cyber Privacy Risks Advisor / Cromar, Coverholder at Lloyd’s, Founding Member DPO Academy, Ν. Λουκάς MSc, PhD, C/DPO, PRINCE2/P, Founder STREAMLINE Training and Consulting, Founding Member DPO Academy
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ «GDPR»

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ «GDPR»

Δευτέρα 8 Απριλίου 2019
Α. Βενέρης ΔΝ, Νομικός σύμβουλος για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, Δ. Ζωγραφόπουλος ΔΝ, Δικηγόρος, Ειδικός Επιστήμονας
ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ
ΕΙΔΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ - ΈΞΟΔΟΣ / ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ - ΈΞΟΔΟΣ / ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Τετάρτη 10 Απριλίου 2019
Γ. Πανίτσας Δικηγόρος, ΜΔΕ, Συντονιστής Ν 4469/2017, Ι. Γεροντίδης Δικηγόρος, ΜΔΕ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 2019

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 2019

Πέμπτη 11 Απριλίου 2019
Ιωάννης Τριανταφύλλου Φοροτεχνικός – Σύμβουλος Επιχειρήσεων
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ: ΠΤΩΧΕΥΣΗ  ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ: ΠΤΩΧΕΥΣΗ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

Παρασκευή 12 Απριλίου 2019
Μ. Ορφανίδου Δικηγόρος, LLM, εταίρος της δικηγορικής εταιρίας «Δ.Κ. Αυγητίδης & Συνεργάτες»
Περισσότερα

Eγγραφή Newsletter

Εισάγετε το email σας για να λαμβάνετε δωρεάν το εβδομαδιαίο newsletter του epixeirisi .gr

29 Ιουνίου 2009

Κατασκευή κτιρίου σε οικόπεδο κυριότητας 50% του επιχειρηματία

Ατομική επιχείρηση με την μορφή ξενοδοχείου. Το ακίνητο ανήκει 50% στον σύζυγο που ασκεί την δραστηριότητα και 50% στην σύζυγο, που του το παραχωρεί. Σε διπλανό οικόπεδο ιδιοκτησίας και των δυο (50% ο καθένας) ανεγέρθησαν τρεις μεζονέτες τύπου ενοικιαζομένων δωματίων. Στην ατομική επιχείρηση του συζύγου κάνω αίτηση επιστροφής ΦΠΑ. Την ημέρα του έλεγχου υποβάλλω και μισθωτήριο από την πλευρά της συζύγου (εκπρόθεσμο) με πρόστιμο για την μίσθωση του οικοπέδου διάρκειας 50 ετών με την παραχώρηση της ανέγερσης του ακινήτου. Η εφορία έκρινε ότι δεν υπάρχει δικαίωμα επιστροφής λόγω εκπρόθεσμης υποβολής του μισθωτηρίου που έπρεπε να γίνει πριν την εντολή έλεγχου, και θεώρησε την ανέγερση ως κατοικίες. Η ατομική επιχείρηση με την αποπεράτωση των ακίνητων υπέβαλε αίτηση στον ΕΟΤ για χορήγηση σήματος με όλα τα δικαιολογητικά τα οποία αποδέχτηκε και προχωρά τις διαδικασίες. Αφού ακυρώθηκε η επιστροφή εγώ καταχώρισα τον ΦΠΑ για συμψηφισμό. Η εφορία δεν αποδέχεται την παραπάνω ενέργεια και ισχυρίζεται ότι ο ΦΠΑ των εξόδων κατασκευής πρέπει να επιστραφεί στο κράτος μέσω της περαίωσης.
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. α, της παρ. 4, του άρθρου 33, του Ν 2859/2008, ως αγαθό επένδυσης νοείται και οποιοδήποτε κτίσμα κατασκευάζεται σε οικόπεδο τρίτου, του οποίου την χρήση έχει ο υποκείμενος στον φόρο επιχειρηματίας που αναλαμβάνει την κατασκευή. Περαιτέρω, σύμφωνα με τις οδηγίες της ΠΟΛ. 1094/1992, καθορίζεται ότι η παραχώρηση της χρήσης και η χρονική διάρκεια αυτής αποδεικνύονται:
 
α) με ιδιωτικό συμφωνητικό, το οποίο θα πρέπει να φέρει βεβαία χρονολογία
β) με συμβολαιογραφική πράξη, η οποία, εφόσον η μίσθωση είναι πάνω από 9 χρόνια, πρέπει να έχει μεταγραφεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 618 του Α.Κ. και,
γ) με το καταστατικό της εταιρείας (αν πρόκειται για την παραχώρηση της χρήσης  ή της κυριότητας του ακινήτου ως εισφορά κεφαλαίου σε εταιρεία) που θα έχει δημοσιευθεί νόμιμα, από το οποίο θα πρέπει να προκύπτει διάρκεια ορισμένου χρόνου (όχι αορίστου) τουλάχιστον εννέα ετών.
 
Επίσης, στην ίδια απόφαση (ΠΟΛ 1094/1992, παρ. 5 και 6) διευκρινίζεται ότι οι οικείες συμβάσεις μίσθωσης θα γίνονται δεκτές ως αποδεικτικά στοιχεία της παραχώρησης του δικαιώματος χρήσης ακόμη και στην περίπτωση που προσκομίζονται εκπρόθεσμα για θεώρηση στην αρμόδια ΔΟΥ, όπως ορίζουν οι διατάξεις της παρ. 1, του άρθρου 77, του ΚΦΕ. Στην προκειμένη περίπτωση όμως θα πρέπει να υφίστανται και οι σχετικές καταχωρίσεις των μισθωμάτων, στα βιβλία, τόσο του μισθωτή, όσο  και του εκμισθωτή, αντίστοιχα, καθώς και της δήλωσης του  εισοδήματος από ενοίκια, στις φορολογικές δηλώσεις (μίσθωση – εκμίσθωση). Τονίζεται ότι υποχρέωση δήλωσης εισοδήματος από ακίνητα από τον εκμισθωτή - ιδιοκτήτη υπάρχει και όταν το ακίνητο παραχωρείται δωρεάν για επαγγελματική χρήση (παρ. 1 του άρθρου 20 του Ν 2238/1994).
 
Σύμφωνα με τα ανωτέρω, λοιπόν, οι αρμόδιοι φορολογικοί ελεγκτές που ενδεχομένως πραγματοποίησαν προσωρινό έλεγχο στις υποβληθείσες δηλώσεις εισοδήματος (έντυπα Ε1, Ε2) του ατομικού επιχειρηματία, διαπίστωσαν ότι δεν έχει δηλωθεί εισόδημα από το συγκεκριμένο οικόπεδο από την πλευρά της συζύγου, λόγω της παραχώρησης της χρήσης του ποσοστού του δικαιώματός της στον σύζυγο. Για το λόγο αυτό, έκριναν βάσει των παραπάνω οδηγιών, ότι κατά τη κατασκευή του κτιρίου δεν υπήρχε έννομη σχέση χρήσης του οικοπέδου, από τον επιχειρηματία και συνεπώς το εν λόγω κτίριο δεν μπορεί να θεωρηθεί αγαθό επένδυσης για τους σκοπούς του ΦΠΑ.
 
Κατά τη γνώμη μας, μολονότι το συγκεκριμένο θέμα δεν αντιμετωπίζεται από τον νόμο ή από κάποιο επίσημο έγγραφο της Διοίκησης, εφόσον ο επιχειρηματίας κατέχει το 50% της κυριότητας του οικοπέδου δύναται να εκπέσει αντίστοιχο μέρος του ΦΠΑ των δαπανών κατασκευής του κτιρίου, καθότι εκ των πραγμάτων διαθέτει, έστω και περιορισμένα (δηλαδή σε ποσοστό 50%), το δικαίωμα χρήσης του οικοπέδου. Συμπερασματικά, κατά την άποψή μας, θα θεωρούσαμε ορθότερη την αντιμετώπιση, από τον έλεγχο, των ανεγειρόμενων ενοικιαζόμενων κατοικιών ως επαγγελματικών κτιρίων κατά το ήμισυ (50%), από τον πλήρη χαρακτηρισμό τους ως ανήκοντα εξ ολοκλήρου σε ιδιώτη. Τέλος, εξυπακούεται ότι σε αυτή την περίπτωση ο υποκείμενος στον φόρο διατηρεί και το δικαίωμα επιστροφής του 50% του ΦΠΑ των δαπανών που επιβάρυναν την κατασκευή.
 
29.6.2009

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.