Σεμινάρια rss feed

ΒΑΣΙΚΕΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΗ ΝΟΜΙΚΟΥΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΗ ΝΟΜΙΚΟΥΣ

Τρίτη & Πέμπτη 26 Μαρτίου 2019
Κ. Σαϊτάκης Δικηγόρος, Δ.Ν.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

Παρασκευή 29 Μαρτίου 2019
Π. Γιώτης Λογιστής, MBA, Εισηγητής σεμιναρίων
BLOCKCHAIN - DISTRIBUTED LEDGER TECHNOLOGY (DLT): ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ

BLOCKCHAIN - DISTRIBUTED LEDGER TECHNOLOGY (DLT): ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ

Πέμπτη 4 Απριλίου 2019
Κ. Λογαράς Δικηγόρος, LL.M., Senior Associate στη Δικηγορική Εταιρία Ζέπος & Γιαννόπουλος
DATA PROTECTION OFFICER (DPO), 14o ΤΜΗΜΑ, 8 έως 23 Απριλίου 2019

DATA PROTECTION OFFICER (DPO), 14o ΤΜΗΜΑ, 8 έως 23 Απριλίου 2019

8 Απριλίου 2019
Δ. Ζωγραφόπουλος ΔΝ, Δικηγόρος, Ειδικός Επιστήμονας , I. Γιαννακάκης Δικηγόρος, FIP, CIPM, CIPP/E, CIPP/US, CFE, Cert. GDPR P, K. Παπαδάτος Information Security Executive, MSC Infosec, CISSP-ISSMP, CISM, ISO27001 LA, ISO27005 RM, PMP, MBCI, Δ. Γεωργόπουλος Co-Founder - Managing Partner at Rethink Business Lab, Founding Member DPO Academy, N. Γεωργόπουλος MBA cyRM, Cyber Privacy Risks Advisor / Cromar, Coverholder at Lloyd’s, Founding Member DPO Academy, Ν. Λουκάς MSc, PhD, C/DPO, PRINCE2/P, Founder STREAMLINE Training and Consulting, Founding Member DPO Academy
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ «GDPR»

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ «GDPR»

Δευτέρα 8 Απριλίου 2019
Α. Βενέρης ΔΝ, Νομικός σύμβουλος για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, Δ. Ζωγραφόπουλος ΔΝ, Δικηγόρος, Ειδικός Επιστήμονας
ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ
ΕΙΔΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ - ΈΞΟΔΟΣ / ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ - ΈΞΟΔΟΣ / ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Τετάρτη 10 Απριλίου 2019
Γ. Πανίτσας Δικηγόρος, ΜΔΕ, Συντονιστής Ν 4469/2017, Ι. Γεροντίδης Δικηγόρος, ΜΔΕ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 2019

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 2019

Πέμπτη 11 Απριλίου 2019
Ιωάννης Τριανταφύλλου Φοροτεχνικός – Σύμβουλος Επιχειρήσεων
Περισσότερα

Eγγραφή Newsletter

Εισάγετε το email σας για να λαμβάνετε δωρεάν το εβδομαδιαίο newsletter του epixeirisi .gr

26 Μαϊου 2009

Καταχώριση δαπανών σε βιβλία επιτηδευματιών που απαλλάσσονται του ΦΠΑ

Πώς καταχωρούνται οι δαπάνες στους φυσικοθεραπευτές στο βιβλίο εσόδων-εξόδων τους; Ο ΦΠΑ δεν εκπίπτει. Ωστόσο από τα έσοδα, θα αφαιρεθεί η καθαρή αξία συν ο ΦΠΑ των εξόδων; Αν γίνεται έτσι, δεν θα είναι λάθος στη συγκεντρωτική πελατών-προμηθευτών;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Στην περίπτωση επιτηδευματιών που απαλλάσσονται του ΦΠΑ ο φόρος με τον οποίο έχουν επιβαρυνθεί οι εισροές τους, συνιστά έξοδο. Σκόπιμο είναι, για να διευκολυνθεί η κατάρτιση της συγκεντρωτικής κατάστασης των προμηθευτών, του άρθρου 20 του ΚΒΣ, να δημιουργηθεί ειδικός λογαριασμός ΦΠΑ - εξόδου στον οποίο θα καταχωρίζεται η αξία του ΦΠΑ, διακεκριμένα.
 
Στα βιβλία Γ’ κατηγορίας αυτό επιτυγχάνεται με την καταχώριση των ποσών του ΦΠΑ, στον λογαριασμό εξόδου: 63.98.08 «ΦΠΑ εκπιπτόμενος στη φορολογία εισοδήματος» ή στον: 63.98.09 «ΦΠΑ μη εκπιπτόμενος στη φορολογία εισοδήματος», αναλόγως του δικαιώματος έκπτωσης του φόρου (ως εξόδου), στη φορολογία εισοδήματος. Αν στις εισροές περιλαμβάνονται δαπάνες οι οποίες εκπίπτουν κατά ένα μέρος (π.χ. τα έξοδα για τα επιβατικά αυτοκίνητα, ή την κινητή τηλεφωνία), ο ΦΠΑ χρεώνεται στο λογαριασμό 63.98.09 κατά το μέρος που δεν εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα και στο λογαριασμό 63.98.08 κατά το μέρος που αυτός εκπίπτει (Γνωμάτευση 243/1995 του ΕΣΥΛ).
 
Κατ’ αναλογία λοιπόν, θα προτείναμε και στο βιβλίο εσόδων - εξόδων να δημιουργήσετε δύο στήλες εξόδων στις οποίες θα καταχωρίζεται διακεκριμένα ο ΦΠΑ, αναλόγως του δικαιώματος έκπτωσης, ώστε στην σχετική στήλη του κυρίως εξόδου που πραγματοποιήθηκε, να εγγράφεται η καθαρή αξία του.
 
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
 
Καταχώριση λογαριασμού κινητής τηλεφωνίας 310 ευρώ (συν ΦΠΑ 19%).
 
Με βάση την περίπτωση ψ, της παραγράφου 1, του άρθρου 31 του ΚΦΕ, η δαπάνη αυτή εκπίπτει κατά ποσοστό 50% (με την προϋπόθεση ότι οι λογαριασμοί κινητής τηλεφωνίας, δεν υπερβαίνουν τον αριθμό των απασχολουμένων στην επιχείρηση).
 
Με το δεδομένο ότι ο φυσικοθεραπευτής απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ, άρα ενσωματώνει το σχετικό ποσό αυτού, στο αρχικό έξοδο, η συνολική δαπάνη είναι: 310,00 + 58,90 = 368,90 ευρώ. Στη φορολογία εισοδήματος, σύμφωνα με όσα αναφέραμε πιο πάνω, εκπίπτει το 50% αυτής της δαπάνης, συνεπώς και το 50% του ενσωματωμένου ΦΠΑ.
 
Θα γίνει η ακόλουθη εγγραφή στη σελίδα των εξόδων:
 
#matrix#
 
Κατ’ αυτήν την έννοια, έχουμε διακεκριμένα, το ποσό της κύριας δαπάνης, που είναι τα 310 ευρώ, για να συμπεριληφθεί στη συγκεντρωτική κατάσταση του άρθρου 20 του ΚΒΣ, ενώ ταυτόχρονα έχουμε καταγράψει και τον ενσωματωμένο ΦΠΑ, ο οποίος δεν εκπίπτει λόγω της απαλλασσόμενης δραστηριότητας, από ΦΠΑ εκροών, εκπίπτει όμως από το εισόδημα, κατά 50%.
 
Να σημειώσουμε ότι, αν είχαμε φορολογητέα δραστηριότητα στον ΦΠΑ και συνεπώς δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ των εισροών, το ανωτέρω ποσό των 58,90 ευρώ (310,00 Χ 19%), θα εξέπιπτε 100% από τον ΦΠΑ των εκροών.
 
26.5.2009

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.