Σεμινάρια rss feed

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

Παρασκευή 29 Μαρτίου 2019
Π. Γιώτης Λογιστής, MBA, Εισηγητής σεμιναρίων
BLOCKCHAIN - DISTRIBUTED LEDGER TECHNOLOGY (DLT): ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ

BLOCKCHAIN - DISTRIBUTED LEDGER TECHNOLOGY (DLT): ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ

Πέμπτη 4 Απριλίου 2019
Κ. Λογαράς Δικηγόρος, LL.M., Senior Associate στη Δικηγορική Εταιρία Ζέπος & Γιαννόπουλος
DATA PROTECTION OFFICER (DPO), 14o ΤΜΗΜΑ, 8 έως 23 Απριλίου 2019

DATA PROTECTION OFFICER (DPO), 14o ΤΜΗΜΑ, 8 έως 23 Απριλίου 2019

8 Απριλίου 2019
Δ. Ζωγραφόπουλος ΔΝ, Δικηγόρος, Ειδικός Επιστήμονας , I. Γιαννακάκης Δικηγόρος, FIP, CIPM, CIPP/E, CIPP/US, CFE, Cert. GDPR P, K. Παπαδάτος Information Security Executive, MSC Infosec, CISSP-ISSMP, CISM, ISO27001 LA, ISO27005 RM, PMP, MBCI, Δ. Γεωργόπουλος Co-Founder - Managing Partner at Rethink Business Lab, Founding Member DPO Academy, N. Γεωργόπουλος MBA cyRM, Cyber Privacy Risks Advisor / Cromar, Coverholder at Lloyd’s, Founding Member DPO Academy, Ν. Λουκάς MSc, PhD, C/DPO, PRINCE2/P, Founder STREAMLINE Training and Consulting, Founding Member DPO Academy
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ «GDPR»

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ «GDPR»

Δευτέρα 8 Απριλίου 2019
Α. Βενέρης ΔΝ, Νομικός σύμβουλος για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, Δ. Ζωγραφόπουλος ΔΝ, Δικηγόρος, Ειδικός Επιστήμονας
ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ
ΕΙΔΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ - ΈΞΟΔΟΣ / ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ - ΈΞΟΔΟΣ / ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Τετάρτη 10 Απριλίου 2019
Γ. Πανίτσας Δικηγόρος, ΜΔΕ, Συντονιστής Ν 4469/2017, Ι. Γεροντίδης Δικηγόρος, ΜΔΕ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 2019

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 2019

Πέμπτη 11 Απριλίου 2019
Ιωάννης Τριανταφύλλου Φοροτεχνικός – Σύμβουλος Επιχειρήσεων
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ: ΠΤΩΧΕΥΣΗ  ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ: ΠΤΩΧΕΥΣΗ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

Παρασκευή 12 Απριλίου 2019
Μ. Ορφανίδου Δικηγόρος, LLM, εταίρος της δικηγορικής εταιρίας «Δ.Κ. Αυγητίδης & Συνεργάτες»
Περισσότερα

Eγγραφή Newsletter

Εισάγετε το email σας για να λαμβάνετε δωρεάν το εβδομαδιαίο newsletter του epixeirisi .gr

3 Απριλίου 2009

Επιχείρηση με μικτή δραστηριότητα

Επιχείρηση με βιβλίο αγορών για το βενζινάδικο και βιβλίο εσόδων εξόδων στο υποκατάστημα και αντικείμενο εργασιών μηχανολόγος, όταν το βενζινάδικο κόβει τιμολόγιο πώλησης στο υποκ/μα για τη βενζίνη που του πωλεί για Ι.Χ. αυτοκ/το ποιος είναι ο τρόπος ενημέρωσης των δυο βιβλίων.
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Σε περίπτωση που πρατήριο υγρών καυσίμων διαθέτει ορισμένη ποσότητα βενζίνης για σκοπούς της επιχείρησης (όπως θέρμανση των εγκαταστάσεών της ή για την κίνηση των αυτοκινήτων που χρησιμοποιούνται), καθώς και για την εξυπηρέτηση του επαγγελματικού σκοπού άλλης ασκούμενης δραστηριότητας, δεν προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία η έκδοση τιμολογίου πώλησης προς την ίδια την επιχείρηση. Για την μεταφορά του αγαθού από την μία εγκατάσταση της επιχείρησης σε άλλη, εκδίδεται δελτίο αποστολής (παρ. 1, άρθρο 11, του ΚΒΣ), κατά περίπτωση.
 
Επιπλέον, επειδή ουσιαστικά δεν γίνεται πώληση του καυσίμου από το πρατήριο, αλλά χρησιμοποίηση αυτού για την εξυπηρέτηση του σκοπού της άλλης δραστηριότητας για την οποία τηρείται βιβλίο εσόδων – εξόδων, κατά την άποψή μας, θα πρέπει η αξία αγοράς της συγκεκριμένης ποσότητας βενζίνης να μεταφερθεί από το βιβλίο αγορών (που τηρείται από το πρατήριο υγρών καυσίμων), στο βιβλίο εσόδων – εξόδων της άλλης δραστηριότητας (στο σκέλος των εξόδων).
 
Επίσης, η δαπάνη της βενζίνης που χρησιμοποιείται για την κίνηση επιβατικού αυτοκινήτου, δεν παρέχει δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών (περ. δ, της παρ. 4, του άρθρου 31 του Ν 2859/2000). Εφόσον, λοιπόν, η επιχείρηση άσκησε το δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ που αναλογεί στην ποσότητα που μεταφέρεται στο υποκατάστημά της κατά την υποβολή της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ της σχετικής περιόδου, χρειάζεται τώρα για την ποσότητα αυτή να εκδώσει απόδειξη αυτοπαράδοσης (ΑΥΟ Π. 7475/1986). Σχετικά με την καταχώριση του ειδικού στοιχείου αυτοπαράδοσης σε βιβλίο εσόδων – εξόδων και την συμπλήρωση των φορολογικών δηλώσεων, παρακαλούμε όπως ανατρέξετε σε παλαιότερη απάντηση στη δνση: http://www.epixeirisi.gr/?pgtp=1&aid=1208260782
 
Με βάση την απόδειξη αυτοπαράδοσης, θα γίνουν στη συνέχεια οι σχετικές καταχωρίσεις της αξίας βενζίνης που θα χρησιμοποιηθεί από το υποκατάστημα: α) αφαιρετικά στο βιβλίο αγορών, β) προσθετικά στο βιβλίο εσόδων – εξόδων, στο σκέλος των εξόδων, γ) προσθετικά σε χωριστή στήλη (με τίτλο π.χ. «αυτοπαραδόσεις αγαθών») σε ιδιαίτερο χώρο του βιβλίου (περ. β, παρ. 4, του άρθρου 6, του ΚΒΣ) και δ) καταχώριση του αναλογούν ΦΠΑ στη στήλη των δαπανών χωρίς δικαίωμα έκπτωσης.  Με τον τρόπο αυτό, διενεργείται ορθός επιμερισμός των αγορών καυσίμων στις δύο δραστηριότητες της επιχείρησης, με αποτέλεσμα να εξυπηρετούνται τόσο η φορολογία εισοδήματος, όσο και η φορολογία του ΦΠΑ.
 
3.4.2009

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.