Σεμινάρια rss feed

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

Παρασκευή 29 Μαρτίου 2019
Π. Γιώτης Λογιστής, MBA, Εισηγητής σεμιναρίων
BLOCKCHAIN - DISTRIBUTED LEDGER TECHNOLOGY (DLT): ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ

BLOCKCHAIN - DISTRIBUTED LEDGER TECHNOLOGY (DLT): ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ

Πέμπτη 4 Απριλίου 2019
Κ. Λογαράς Δικηγόρος, LL.M., Senior Associate στη Δικηγορική Εταιρία Ζέπος & Γιαννόπουλος
DATA PROTECTION OFFICER (DPO), 14o ΤΜΗΜΑ, 8 έως 23 Απριλίου 2019

DATA PROTECTION OFFICER (DPO), 14o ΤΜΗΜΑ, 8 έως 23 Απριλίου 2019

8 Απριλίου 2019
Δ. Ζωγραφόπουλος ΔΝ, Δικηγόρος, Ειδικός Επιστήμονας , I. Γιαννακάκης Δικηγόρος, FIP, CIPM, CIPP/E, CIPP/US, CFE, Cert. GDPR P, K. Παπαδάτος Information Security Executive, MSC Infosec, CISSP-ISSMP, CISM, ISO27001 LA, ISO27005 RM, PMP, MBCI, Δ. Γεωργόπουλος Co-Founder - Managing Partner at Rethink Business Lab, Founding Member DPO Academy, N. Γεωργόπουλος MBA cyRM, Cyber Privacy Risks Advisor / Cromar, Coverholder at Lloyd’s, Founding Member DPO Academy, Ν. Λουκάς MSc, PhD, C/DPO, PRINCE2/P, Founder STREAMLINE Training and Consulting, Founding Member DPO Academy
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ «GDPR»

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ «GDPR»

Δευτέρα 8 Απριλίου 2019
Α. Βενέρης ΔΝ, Νομικός σύμβουλος για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, Δ. Ζωγραφόπουλος ΔΝ, Δικηγόρος, Ειδικός Επιστήμονας
ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ
ΕΙΔΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ - ΈΞΟΔΟΣ / ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ - ΈΞΟΔΟΣ / ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Τετάρτη 10 Απριλίου 2019
Γ. Πανίτσας Δικηγόρος, ΜΔΕ, Συντονιστής Ν 4469/2017, Ι. Γεροντίδης Δικηγόρος, ΜΔΕ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 2019

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 2019

Πέμπτη 11 Απριλίου 2019
Ιωάννης Τριανταφύλλου Φοροτεχνικός – Σύμβουλος Επιχειρήσεων
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ: ΠΤΩΧΕΥΣΗ  ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ: ΠΤΩΧΕΥΣΗ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

Παρασκευή 12 Απριλίου 2019
Μ. Ορφανίδου Δικηγόρος, LLM, εταίρος της δικηγορικής εταιρίας «Δ.Κ. Αυγητίδης & Συνεργάτες»
Περισσότερα

Eγγραφή Newsletter

Εισάγετε το email σας για να λαμβάνετε δωρεάν το εβδομαδιαίο newsletter του epixeirisi .gr

6 Μαρτίου 2009

Μετατροπή ΕΕ σε ΑΕ

Ετερόρρυθμη εταιρεία μετασχηματίζεται σε ΑΕ τον Δεκέμβριο 1996 και η εκτιμητική επιτροπή του άρθρου 9 λαμβάνει υπ΄ όψιν της τον ισολογισμό έτους 1995, όπου δεν εμφανίζεται ένα ακίνητο το οποίο απέκτησε η ετερόρρυθμη τον Ιανουάριο ‘96, πριν δηλαδή τη μετατροπή. Τι συνέπειες έχει; μπορεί να το μεταβιβάσει η ΑΕ πάσχει η μετατροπή;
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2, του άρθρου 27, του ΠΔ 186/1992, η νέα ΑΕ που θα προέλθει από μετατροπή, υποχρεούται να συντάξει απογραφή έναρξης με ημερομηνία αυτή της δημοσίευσης της σχετικής ανακοίνωσης στο ΦΕΚ (διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β, του ΚΝ 2190/1920 εφόσον έχουν τηρηθεί και οι διατυπώσεις δημοσιότητας των άρθ. 42, 43 και 44 του Εμπορικού Νομού). Για την αποτίμηση των στοιχείων της απογραφής (άρθρο 28, του ΠΔ 186/1992) θα ληφθεί υπόψη η έκθεση της εκτιμητικής επιτροπής του άρθρου 9 του ΚΝ 2190/1920. Είναι λογικό, ότι στην απογραφή έναρξης θα περιληφθούν και τυχόν μεταβολές που συνέβησαν από την ημερομηνία της σύνταξης της έκθεσης μέχρι την ημερομηνία της μετατροπής (δημοσίευσης στο ΦΕΚ), όπως για παράδειγμα πωλήσεις συμμετοχών, ακινήτων, πάγιου εξοπλισμού κ.λπ. Οι πράξεις αυτές πραγματοποιούνται στο όνομα της μετατρεπόμενης εταιρείας (ΕΕ), καθότι διενεργούνται μετά την σύνταξη της έκθεσης της επιτροπής του άρθρου 9, αλλά πριν την ολοκλήρωση των διατυπώσεων δημοσιότητας του άρθρου 7β και των αντίστοιχων άρθ. 42, 43 και 44 του Εμπορικού Νόμου. Συνεπώς, στην προκειμένη περίπτωση, θεωρούμε ότι ορθά η αγορά του ακινήτου έγινε στο όνομα της ΕΕ, αφού χρονικά πραγματοποιήθηκε πριν την ολοκλήρωση της μετατροπής. Το συγκεκριμένο ακίνητο, λοιπόν, θα εμφανιστεί στην απογραφή έναρξης της ΑΕ βάσει των διατάξεων που προαναφέραμε, με αξία κτήσης την αξία που πραγματικά αποκτήθηκε το ακίνητο, βάσει του σχετικού συμβολαίου αγοράς. Τέλος, θεωρούμε ότι δεν προκύπτει κανένα νομικό εμπόδιο σε περίπτωση πώλησης αυτού από την προερχόμενη της μετατροπής, ΑΕ. Τυχόν κέρδος από την πώληση του ακινήτου θα φορολογηθεί με τις γενικές διατάξεις στο όνομα της ΑΕ.
 
Στην εξαιρετική περίπτωση που η αγορά του ακινήτου είχε γίνει πριν την υποβολή της αίτησης σύστασης επιτροπής του άρθρου 9 στην Νομαρχία και για κάποιο λόγο δεν περιήλθε εις γνώση των αρμόδιων εκτιμητών (π.χ. το συγκεκριμένο ακίνητο δεν περιλήφθηκε στην τελική απογραφή της μετατρεπόμενης εταιρείας που υποβάλλεται για το σκοπό αυτό στην Νομαρχία), θεωρούμε ότι δεν υφίσταται θέμα ιδιοκτησίας του ακινήτου εφόσον έχουν συνταχθεί τα σχετικά νομιμοποιητικά έγγραφα της αγοραπωλησίας. Επίσης, κατά τη γνώμη μας, δεν προκύπτει θέμα νομιμότητας της μετατροπής, καθώς τηρήθηκε η νόμιμη διαδικασία (παρ. 2, του άρθρου 67, του ΚΝ 2190/1920) και οι κανόνες δημοσιότητας (άρθρο 7β, του ΚΝ 2190/1920).
 
6.3.2009

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.