Σεμινάρια rss feed

CORPORATE FINANCE & LAW (ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ)

CORPORATE FINANCE & LAW (ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ)

Δευτέρα & Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου 2019
Ι. Λιναρίτης Δ.Ν., Δικηγόρος, MBA (International Banking & Finance), Αθ. Κουλορίδας Δικηγόρος, Λέκτορας Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Κ. Ντζούφας Δικηγόρος, LL.M. Αστικού Δικαίου, Msc in Banking and Finance Law, νομικός σύμβουλος επιχειρήσεων και εταιριών, A. Στάμου Αντιπρόεδρος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
ΔΙΚΑΙΟ ΙΚΕ ΚΑΙ ΕΠΕ: ΒΙΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ΔΥΟ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΤΥΠΩΝ

ΔΙΚΑΙΟ ΙΚΕ ΚΑΙ ΕΠΕ: ΒΙΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ΔΥΟ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΤΥΠΩΝ

Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου 2019
Α. Σπυρίδωνος Δ.Ν., LL.M. (L.S.E.), Δικηγόρος
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΑΔΕ (ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΑΔΕ (ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ)

Τρίτη 14 Ιανουαρίου 2020
Ι. Τριανταφύλλου Φοροτεχνικός – Σύμβουλος Επιχειρήσεων
Η ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ (Γ.Ε.ΜΗ.) ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ Ν 4635/2019

Η ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ (Γ.Ε.ΜΗ.) ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ Ν 4635/2019

Πέμπτη 16 Ιανουαρίου 2020
Ι. Βενιέρης Επικ. Καθηγητής Νομικής ΕΚΠΑ, Δικηγόρος, Κ. Ντζούφας Δικηγόρος, LL.M. Αστικού Δικαίου, Msc in Banking and Finance Law, νομικός σύμβουλος επιχειρήσεων και εταιριών
Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Ν 4548/2018 (ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ)

Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Ν 4548/2018 (ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ)

Πέμπτη 23 Ιανουαρίου 2020
Ε. Δρυλλεράκης Δικηγόρος, Κ. Γιαννίκας Δικηγόρος
DATA PROTECTION OFFICER 16ο ΤΜΗΜΑ (27 Ιανουαρίου έως 12 Φεβρουαρίου 2019)

DATA PROTECTION OFFICER 16ο ΤΜΗΜΑ (27 Ιανουαρίου έως 12 Φεβρουαρίου 2019)

27 Ιανουαρίου 2020
Δ. Ζωγραφόπουλος ΔΝ, Δικηγόρος, Ειδικός Επιστήμονας , Δ. Γεωργόπουλος Co-Founder - Managing Partner at Rethink Business Lab, Founding Member DPO Academy, N. Γεωργόπουλος MBA cyRM, Cyber Privacy Risks Advisor / Cromar, Coverholder at Lloyd’s, Founding Member DPO Academy, I. Γιαννακάκης Δικηγόρος, FIP, CIPM, CIPP/E, CIPP/US, CFE, Cert. GDPR P, K. Παπαδάτος Information Security Executive, MSC Infosec, CISSP-ISSMP, CISM, ISO27001 LA, ISO27005 RM, PMP, MBCI, Ν. Λουκάς MSc, PhD, C/DPO, PRINCE2/P, Founder STREAMLINE Training and Consulting, Founding Member DPO Academy
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ (ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ)

ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ (ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ)

Τετάρτη & Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2020
Π. Αρτίκης Καθηγητής Χρηματοοικονομικής Πανεπιστημίου Πειραιώς, Γ. Αρτίκης Ομ. Καθηγητής Χρηματοοικονομικής Πανεπιστημίου Πειραιώς, Ι. Λιναρίτης Δ.Ν., Δικηγόρος, MBA (International Banking & Finance)
ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ - ΝΕΑ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ - ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
Περισσότερα

Eγγραφή Newsletter

Εισάγετε το email σας για να λαμβάνετε δωρεάν το εβδομαδιαίο newsletter του epixeirisi .gr

25 Φεβρουαρίου 2009

Υποχρέωση έκδοσης ΑΦΜ σε κυπριακή εταιρεία

Κυπριακή εταιρεία (χωρίς ελληνικό ΑΦΜ) θέλει να μισθώσει διαμερίσματα στην Ελλάδα τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την κατοικία μελών της. Ερωτάται αν πρέπει να προχωρήσει στην απόκτηση ελληνικού ΑΦΜ και ποια είναι η διαδικασία. Επίσης, αν στην άνω περίπτωση δεν απαιτείται η απόκτηση ελληνικού ΑΦΜ απαιτείται μήπως στην περίπτωση που προχωρήσει στην επινοικίαση κάποιου διαμερίσματος σε τρίτο πρόσωπο και αν ναι ποια είναι η διαδικασία στην περίπτωση αυτή (αν είναι δυνατόν θα ήθελα και αναφορά στα δικαιολογητικά που θα χρειασθούν στο τμήμα μητρώου της εφορίας).
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Με την προϋπόθεση ότι η συγκεκριμένη κυπριακή (αλλοδαπή) εταιρεία: 1) δεν αποκτά εισόδημα από πηγή που βρίσκεται στην Ελλάδα (περ. δ΄, της παρ. 1, του άρθρου 99 του ΚΦΕ), 2) δεν διαθέτει εγκατάσταση στο εσωτερικό της χώρας, 3) δεν αποκτά ακίνητο στην Ελλάδα και 4) δεν ασκεί δραστηριότητα που δημιουργεί την υποχρέωση υποβολής φορολογικών δηλώσεων, δεν υποχρεούται βάσει των διατάξεων των παρ. 1,2,3 του άρθρου 36, του Ν 2859/2000, σε υποβολή δήλωσης έναρξης εργασιών και κατ’ επέκταση σε έκδοση ελληνικού ΑΦΜ.
 
Η εταιρεία, συνεπώς, υποχρεούται σε έκδοση ΑΦΜ μόνο εφόσον υπόκειται σε φόρο εισοδήματος (έχει την υποχρέωση υποβολής δηλώσεων φόρου εισοδήματος – περ. 4 ανωτέρω) στην Ελλάδα, ανεξάρτητα από το αν διαθέτει στη χώρα μας οποιαδήποτε εγκατάσταση. Σε φόρο εισοδήματος, γενικά, υπόκεινται οι αλλοδαπές επιχειρήσεις που λειτουργούν με οποιονδήποτε τύπο εταιρίας, καθώς και οι κάθε είδους αλλοδαποί οργανισμοί που αποβλέπουν στην απόκτηση οικονομικών ωφελημάτων (περ. δ, της παρ. 1, του άρθρου 101, του Ν 2238/1994).
 
Με βάση όλων των παραπάνω, θεωρούμε ότι η μίσθωση διαμερίσματος στην Ελλάδα από κυπριακή εταιρεία δεν δημιουργεί υποχρέωση έκδοσης ελληνικού ΑΦΜ και έναρξης εργασιών. Εν τούτοις, είναι φανερό ότι σε περίπτωση υπεκμίσθωσης του διαμερίσματος αυτού σε τρίτο πρόσωπο, η εταιρεία ξεκινά να αποκτά εισόδημα από ακίνητα στην Ελλάδα. Συνεπώς, θα πρέπει να προβεί σε έκδοση ελληνικού ΑΦΜ, καθώς και σε υποβολή σχετικής δήλωσης έναρξης εργασιών στην αρμόδια ΔΟΥ. Η αρμόδια ΔΟΥ στην περίπτωση ίδρυσης σχετικού υποκαταστήματος της κυπριακής εταιρείας στην Ελλάδα είναι η ΔΟΥ της περιοχής του υποκαταστήματος (παρ. 5, άρθρο 7, ΑΥΟ 1027411/1998). Η διαδικασία χορήγησης ΑΦΜ σε νομικά πρόσωπα ταυτίζεται με την διαδικασία έναρξης της δραστηριότητας τους και την υποβολή του σχετικού εντύπου Μ3 (Δήλωσης έναρξης / μεταβολής εργασιών μη φυσικού προσώπου) στην αρμόδια ΔΟΥ. Γενικά, η ανωτέρω διαδικασία αναλύεται στις οδηγίες της Πολ.1102/2005. Συνοπτικά αναφέρουμε τα πρόσθετα δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται με τη δήλωση της έναρξης εργασιών (Μ3) υποκαταστήματος αλλοδαπής επιχείρησης:
 
1. Καταστατικό επίσημα μεταφρασμένο προκειμένου για προσωπικές εταιρείες.
 
2. Το φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), στο οποίο δημοσιεύεται η άδεια εγκατάστασης υποκαταστήματος της αλλοδαπής επιχείρησης προκειμένου για Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. Εάν κατά την υποβολή της δήλωσης δεν έχει τυπωθεί το ΦΕΚ, υποβάλλεται η απόφαση της Νομαρχίας, αποδεικτικό είσπραξης τελών του Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού του Εθνικού Τυπογραφείου (Τ.Α.Π.Ε.Τ.) και υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 από τον αντιπρόσωπο, στην οποία δηλώνεται ότι θα προσκομισθεί το ΦΕΚ αμέσως μετά την κυκλοφορία του.
 
3. Επικυρωμένο αντίγραφο του εγγράφου πληρεξουσιότητας για το διορισμό νομίμου εκπροσώπου ή αντιπροσώπου επίσημα μεταφρασμένο.
 
4. Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής της χώρας έδρας του νομικού προσώπου για την ύπαρξη της εταιρείας.
 
Τέλος, επισημαίνουμε ότι αντί της ίδρυσης υποκαταστήματος, η κυπριακή εταιρεία μπορεί να επιλέξει τον ορισμό φορολογικού εκπροσώπου στην Ελλάδα για την κάλυψη των φορολογικών της υποχρεώσεων (υποβολή δήλωσης φόρου εισοδήματος). Σχετικά με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις ορισμού φορολογικού εκπροσώπου παρακαλούμε ανατρέξτε στις παρ. 4 – 6, της Πολ. 1010/2003, καθώς και παλαιότερη απάντηση στη δνση: http://www.epixeirisi.gr/?pgtp=1&aid=1230719588
 
25.2.2009

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.