Σεμινάρια rss feed

ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ - ΝΕΟ ΤΜΗΜΑ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ - ΝΕΟ ΤΜΗΜΑ

Τετάρτη 23 Ιανουαρίου 2019
Ι. Βενιέρης Επίκουρος Καθηγητής Νομικής Σχολής Αθηνών, Δικηγόρος
DATA PROTECTION OFFICER (DPO), 13o ΤΜΗΜΑ, 4 Φεβρουαρίου έως 27 Φεβρουαρίου 2019

DATA PROTECTION OFFICER (DPO), 13o ΤΜΗΜΑ, 4 Φεβρουαρίου έως 27 Φεβρουαρίου 2019

4 Φεβρουαρίου 2019
Δ. Ζωγραφόπουλος ΔΝ, Δικηγόρος, Ειδικός Επιστήμονας , I. Γιαννακάκης Δικηγόρος, FIP, CIPM, CIPP/E, CIPP/US, CFE, Cert. GDPR P, Founding Member
DPO Academy, K. Παπαδάτος Information Security Executive, MSC Infosec, CISSP-ISSMP, CISM, ISO27001 LA, ISO27005 RM, PMP, MBCI, N. Γεωργόπουλος MBA cyRM, Cyber Privacy Risks Advisor / Cromar, Coverholder at Lloyd’s, Founding Member DPO Academy, Δ. Γεωργόπουλος Co-Founder - Managing Partner at Rethink Business Lab, Founding Member DPO Academy, Ν. Λουκάς MSc, PhD, C/DPO, PRINCE2/P, Founder STREAMLINE Training and Consulting, Founding Member DPO Academy
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ, ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΔΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΑΕ, ΜΕΤΑ ΤΟΝ Ν 4548/2018

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ, ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΔΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΑΕ, ΜΕΤΑ ΤΟΝ Ν 4548/2018

Πέμπτη 7 Φεβρουαρίου 2019
Ι. Λιναρίτης Δικηγόρος, ΔΝ, MBA (International Banking & Finance)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕ (Ν 4548/2018)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕ (Ν 4548/2018)

Παρασκευή 8 Φεβρουαρίου 2019
Γ. Τζίφας Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, Εισηγητής, Συγγραφέας , Ν. Σγουρινάκης Λογιστής Φοροτεχνικός, Διευθυντής Σύνταξης περιοδικού «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ», εκπαιδευτικός
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

Τρίτη, Τετάρτη & Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου 2019
Χ. Γκόρτσος Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ , Χ. Λιβαδά Επίκουρη Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ, Στ. Δρίτσας Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, Αναπλ. Δ/νων Σύμβουλος ΣΟΛ Συμβουλευτική, CroweSOL, Λ. Κοντογιάννη Δ/ντρια Εταιρικής Διακυβέρνησης & Εταιρικός Γραμματέας «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ»
INTRODUCTION TO INTERNATIONAL COMMERCIAL ARBITRATION

INTRODUCTION TO INTERNATIONAL COMMERCIAL ARBITRATION

Παρασκευή & Σάββατο 22 Φεβρουαρίου 2019
Ilias Bantekas Hamad bin Khalifa University (Qatar Foundation) and Institute of Advanced Legal Studies, University of London
ΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΦΟΡΟΑΠΟΦΥΓΗΣ

ΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΦΟΡΟΑΠΟΦΥΓΗΣ

Τρίτη & Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 2019
Π. Πόθος Δικηγόρος, LLM, Εταίρος της Δικηγορικής Εταιρίας «Κυριακίδης Γεωργόπουλος» , Λ. Πανέτσος Δικηγόρος, LLM (LSE), MSc (Oxon), Συνεργάτης της Δικηγορικής Εταιρίας «Κυριακίδης Γεωργόπουλος» MSc
Η ΕΠΙΡΡΟΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ GDPR (ΚανΕΕ 2016/679) ΣΤΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Περισσότερα

Eγγραφή Newsletter

Εισάγετε το email σας για να λαμβάνετε δωρεάν το εβδομαδιαίο newsletter του epixeirisi .gr

10 Φεβρουαρίου 2009

Ζημιά σφραγισμένης επιταγής

Σφραγισμένη επιταγή ονομαστικής αξίας 350.000,00 και αφού έχουν γίνει όλεs οι νόμιμεs διαδικασίες,  μπορούν να εκπέσει ωs ζημιά από τα βιβλία μαs, πέραν του 0,5% που μαs δίνει δυνατότητα ο νόμοs για επισφαλείς απαιτήσεις;
 
Απάντηση
 
Το δέκατο τρίτο (σε σύνολο δεκαέξι)  εδάφιο της περίπτωσης θ, του άρθρου 31, του Ν.2238/94, αναφέρει ότι «εξαιρετικά, αν σε κάποια διαχειριστική χρήση το ποσό των πράγματι επισφαλών απαιτήσεων, για τις οποίες έχουν εξαντληθεί όλα τα ένδικα μέσα, είναι μεγαλύτερο εκείνου που προκύπτει από την εφαρμογή του αντίστοιχου ποσοστού πρόβλεψης, το επί πλέον ποσό που δεν καλύπτεται από την σχηματισθείσα πρόβλεψη, μπορεί να αποσβεσθεί στη διαχειριστική αυτή χρήση, με οριστικές εγγραφές.»
 
Από την ανάλυση της διάταξης αυτής, προκύπτουν τα εξής:
 
1. Έχει εξαντληθεί η σχηματισθείσα πρόβλεψη, ενώ απομένει ακόμη ποσό επισφαλούς απαίτησης, το οποίο δεν καλύπτεται στη συγκεκριμένη διαχειριστική χρήση. Με άλλα λόγια, δεν πρέπει να υπάρχει υπόλοιπο στον λογαριασμό 44.11.
 
2. Έχει προχωρήσει η επιχείρηση σε όλα τα ένδικα μέσα, τα οποία δεν είχαν αποτέλεσμα. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να παρατηρήσουμε, ότι επειδή οι διατάξεις της σχολιαζόμενης περίπτωσης θ του άρθρου 31, είχαν αλλάξει με τον Ν.3091/2002, σε σχέση με την αρχική εφαρμογή τους  από το 1992 (με τον Ν.2065/1992), και επανήλθαν (με κάποιες αλλαγές), το 2004 (με τον Ν.3296/2004), ισχύς από 1/1/2005, στο μεσοδιάστημα, δηλαδή κατά τις χρήσεις 2003 και 2004, ίσχυσαν τα αναφερόμενα στην Απ.Υπ.Οικ.Οικ, ΠΟΛ 1133/2003. Η απόφαση αυτή έθετε τις προϋποθέσεις για την αναγνώριση της απόσβεσης μιας επισφαλούς απαίτησης, με οριστικές εγγραφές. Συνεπώς, όταν ισχυρίζεσθε ότι έχουν γίνει όλες οι νόμιμες διαδικασίες, σχετικώς με την επισφαλή απαίτησή σας, θα πρέπει να ανατρέξετε στις προϋποθέσεις της πιο πάνω ΠΟΛ (σχετική είναι η ανάλυση του θέματος αυτού, στο άρθρο του ο.ε. Ευθ.Αναγνώστου, στο τεύχος Μαϊου 2006 της «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ», σελ.509 κ.ε.). Ενδεικτικά, αναφέρουμε ότι μεταξύ των προϋποθέσεων είναι: α) επίσημες οικονομικές καταστάσεις του οφειλέτη, από τις οποίες προκύπτει η μη υγιής οικονομική του θέση, β) τελεσίδικη απόφαση δικαστηρίου που υποχρεώνει τον οφειλέτη σε εξόφληση, γ)πιστοποιητικό Υποθηκοφυκακίου, από το οποίο προκύπτει η μη ύπαρξη περιουσιακών στοιχείων, δ) αντίγραφο του πίνακα κατάταξης από συμβολαιογράφο που ορίσθηκε για τον πλειστηριασμό της περιουσίας του οφειλέτη και περαιτέρω από το εκπλειστηρίασμα δεν ικανοποιήθηκε ο δανειστής (η επιχείρησή σας) κ.λπ.
 
3. Η απαίτηση αυτή, η οποία κατέληξε επισφαλής, προέρχεται από πελάτη της επιχείρησης και όχι από οποιαδήποτε άλλη αιτία ή συναλλαγή.
 
Τέλος, να σημειώσουμε ότι τα ποσά αυτά των επισφαλών απαιτήσεων που δεν καλύπτονται από την σχηματισθείσα πρόβλεψη και περαιτέρω αποσβένονται με οριστικές εγγραφές, δεν χαρακτηρίζονται έξοδα, αλλά μεταφέρονται απευθείας στον λογαριασμό 81.02.06 «Ζημιές από ανεπίδεκτες είσπραξης απαιτήσεις» , που βέβαια θα επηρεάσει το αποτέλεσμα χρήσης και όχι το λειτουργικό αποτέλεσμα.
 
10.2.2009

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.