Σεμινάρια rss feed

ΒΑΣΙΚΕΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΗ ΝΟΜΙΚΟΥΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΗ ΝΟΜΙΚΟΥΣ

Τρίτη & Πέμπτη 26 Μαρτίου 2019
Κ. Σαϊτάκης Δικηγόρος, Δ.Ν.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

Παρασκευή 29 Μαρτίου 2019
Π. Γιώτης Λογιστής, MBA, Εισηγητής σεμιναρίων
BLOCKCHAIN - DISTRIBUTED LEDGER TECHNOLOGY (DLT): ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ

BLOCKCHAIN - DISTRIBUTED LEDGER TECHNOLOGY (DLT): ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ

Πέμπτη 4 Απριλίου 2019
Κ. Λογαράς Δικηγόρος, LL.M., Senior Associate στη Δικηγορική Εταιρία Ζέπος & Γιαννόπουλος
DATA PROTECTION OFFICER (DPO), 14o ΤΜΗΜΑ, 8 έως 23 Απριλίου 2019

DATA PROTECTION OFFICER (DPO), 14o ΤΜΗΜΑ, 8 έως 23 Απριλίου 2019

8 Απριλίου 2019
Δ. Ζωγραφόπουλος ΔΝ, Δικηγόρος, Ειδικός Επιστήμονας , I. Γιαννακάκης Δικηγόρος, FIP, CIPM, CIPP/E, CIPP/US, CFE, Cert. GDPR P, K. Παπαδάτος Information Security Executive, MSC Infosec, CISSP-ISSMP, CISM, ISO27001 LA, ISO27005 RM, PMP, MBCI, Δ. Γεωργόπουλος Co-Founder - Managing Partner at Rethink Business Lab, Founding Member DPO Academy, N. Γεωργόπουλος MBA cyRM, Cyber Privacy Risks Advisor / Cromar, Coverholder at Lloyd’s, Founding Member DPO Academy, Ν. Λουκάς MSc, PhD, C/DPO, PRINCE2/P, Founder STREAMLINE Training and Consulting, Founding Member DPO Academy
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ «GDPR»

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ «GDPR»

Δευτέρα 8 Απριλίου 2019
Α. Βενέρης ΔΝ, Νομικός σύμβουλος για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, Δ. Ζωγραφόπουλος ΔΝ, Δικηγόρος, Ειδικός Επιστήμονας
ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ
ΕΙΔΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ - ΈΞΟΔΟΣ / ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ - ΈΞΟΔΟΣ / ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Τετάρτη 10 Απριλίου 2019
Γ. Πανίτσας Δικηγόρος, ΜΔΕ, Συντονιστής Ν 4469/2017, Ι. Γεροντίδης Δικηγόρος, ΜΔΕ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 2019

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 2019

Πέμπτη 11 Απριλίου 2019
Ιωάννης Τριανταφύλλου Φοροτεχνικός – Σύμβουλος Επιχειρήσεων
Περισσότερα

Eγγραφή Newsletter

Εισάγετε το email σας για να λαμβάνετε δωρεάν το εβδομαδιαίο newsletter του epixeirisi .gr

20 Ιανουαρίου 2009

Φορολογικές υποχρεώσεις συλλόγου

Σύλλογος παλαιών αυτοκινήτων μη κερδοσκοπικός διοργανώνει 4 αγώνες ετησίως και λαμβάνουν μέρος μέλη του συλλόγου καθώς και άλλων συλλόγων. Οι αγωνιζόμενοι πληρώνουν για να συμμετέχουν στον αγώνα. Από την άλλη, ο σύλλογος με τα χρήματα που λαμβάνει διοργανώνει τον αγώνα. Πληρώνει τα έξοδα για την διεξαγωγή του αγώνα και επίσης στο τέλος προσφέρει φαγητό σε εστιατόριο και κάνει απονομές κυπέλλων. Ποιες οι φορολογικές υποχρεώσεις του συλλόγου γι’ αυτή την δραστηριότητα και ποια παραστατικά πρέπει να εκδοθούν για τα έσοδα και τα έξοδα;
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Αρχικώς, θα πρέπει να διευκρινιστεί αν ο συγκεκριμένος σύλλογος αποτελεί σωματείο ή αστική, μη κερδοσκοπική εταιρεία, καθώς βάσει των διατάξεων του ΑΚ, το σωματείο επιδιώκει κοινωφελείς σκοπούς (πολιτιστικούς, εκπαιδευτικούς κ.λπ.) και όχι την παροχή οικονομικών ωφελημάτων προς στα μέλη του (βλέπε σχετική απάντηση σε παλαιότερο ερώτημα στη ηλεκτρονική δνση: http://www.epixeirisi.gr/?pgtp=1&aid=1211890059)
 
Με προϋπόθεση, λοιπόν, ότι ο συγκεκριμένος σύλλογος αποτελεί σωματείο, υποχρεούται στην υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος μέχρι τις 10 Μαρτίου του οικείου οικ. έτους για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν το αμέσως προηγούμενο ημερολογιακό έτος, βάσει των διατάξεων της παρ. 2, του άρθρου 101, του Ν 2238/1994, καθώς και των αντίστοιχων διατάξεων της περ. β, της παρ. 2, του άρθρου 107, του ίδιου νόμου.  Αναφέρουμε, επίσης, ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. ε, της παρ. 1, του άρθρου 99, του Ν 2238/1994, ως εισόδημα που υπόκειται σε φορολογία, θεωρείται μόνο εκείνο που αποκτάται: α) από την εκμίσθωση ακινήτων και β) από κινητές αξίες (άρθρα 24 – 27 του ΚΦΕ). Δηλαδή, δεν υπόκεινται σε φορολογία τα λοιπά εισοδήματα των σωματείων, καθώς και τα κάθε είδους άλλα έσοδα που πραγματοποιούνται κατά την επιδίωξη της εκπλήρωσης του σκοπού τους. Ειδικά, η είσπραξη συνδρομών από τα μέλη μη κερδοσκοπικού νομικού προσώπου δεν υπόκειται σε φορολογία εισοδήματος, καθώς δεν θεωρείται ότι μέσω αυτής αποκτάται εισόδημα, καθώς οι συνδρομές αυτές θεωρούνται ως εισφορές κεφαλαιουχικού χαρακτήρα (Πολ.1031/2001) Για την είσπραξη των συνδρομών αρκεί να εκδίδεται απλή (αθεώρητη) απόδειξη.
 
Περαιτέρω, σκόπιμο είναι να αναφέρουμε ότι:
 
1) Σε περιπτώσεις πραγματοποίησης συγκεντρώσεων, χορών ή δεξιώσεων, τα σωματεία υποχρεούνται σε υποβολή αίτησης προς την αρμόδια ΔΟΥ του ξενοδοχείου ή του κέντρου όπου πρόκειται να διεξαχθεί η εκδήλωση και πριν την πραγματοποίησή της. Στη συνέχεια, μέσα σε 5 ημέρες από την διεξαγωγή της, θα πρέπει να προσκομιστεί στην ΔΟΥ, φωτοτυπία του σχετικού τιμολογίου που εκδόθηκε για το σκοπό αυτό (παρ. 4, του άρθρου 82, του Ν 2238/1994).
 
2) Σε περίπτωση που διενεργούνται πράξεις υπαγόμενες σε ΦΠΑ ή σε φόρο εισοδήματος, το σωματείο θεωρείται επιτηδευματίας και κατά συνέπεια υπόχρεος τήρησης βιβλίων του ΚΒΣ, μόνο για τις πράξεις αυτές (παρ. 3, του άρθρου 2, του ΚΒΣ).
 
Ειδικά η συμμετοχή των μελών του συλλόγου σε εκδηλώσεις όπως αυτή που αναφέρετε, δεν υπάγεται  σε ΦΠΑ, εφόσον πρόκειται για παροχή υπηρεσιών που συνδέονται στενά με τον αθλητισμό και αφορά την οργάνωση ευκαιριακού (μέχρι 2 φορές το χρόνο, βάσει της Πολ.1071/1995) χαρακτήρα εκδηλώσεων (περ. ιδ & ιη, της παρ. 1, του άρθρου 22, του ΦΠΑ). Αντίθετα υπάγεται σε ΦΠΑ με χαμηλό συντελεστή (9%) η τυχόν είσπραξη αντιτίμου για την παρακολούθηση των αγώνων από θεατές, για την οποία υπάρχει και υποχρέωση έκδοσης θεωρημένου εισιτηρίου.
 
3) Υφίσταται η υποχρέωση υποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεων (περ. α, του άρθρου 20, του ΚΒΣ).
 
20.1.2009

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.