Σεμινάρια rss feed

Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ (COVID-19)

Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ (COVID-19)

Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2020
Κ. Παπαχριστοφής Information Security Advisor, MSc, MBA, cDPO, CEH, CEHi, CISM, ISO27001-LA, CCAI, CCSP, CCNP, VCP, Κ. Γρατσία Δικηγόρος, MSc, Νομική Σύμβουλος, DPO, Ν. Πέρος Λέκτορας Τεχνικών Μαθημάτων στην Α.Σ.Τ.Ε.Ρ. (Ανώτατη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου) και Operations & Training Consultant της ESPERIA GROUP OF HOTELS
DATA PROTECTION OFFICER (DPO), 18ο ΤΜΗΜΑ (21 Σεπτεμβρίου έως 7 Οκτωβρίου 2020)

DATA PROTECTION OFFICER (DPO), 18ο ΤΜΗΜΑ (21 Σεπτεμβρίου έως 7 Οκτωβρίου 2020)

21 Σεπτεμβρίου 2020
Δ. Γεωργόπουλος Co-Founder - Managing Partner at Rethink Business Lab, Founding Member DPO Academy, N. Γεωργόπουλος MBA cyRM, Cyber Privacy Risks Advisor / Cromar, Coverholder at Lloyd’s, Founding Member DPO Academy, I. Γιαννακάκης Δικηγόρος, FIP, CIPM, CIPP/E, CIPP/US, CFE, Cert. GDPR P, Δ. Ζωγραφόπουλος ΔΝ, Δικηγόρος, Ειδικός Επιστήμονας , Ν. Λουκάς MSc, PhD, C/DPO, PRINCE2/P, Founder STREAMLINE Training and Consulting, Founding Member DPO Academy, K. Παπαδάτος Information Security Executive, MSC Infosec, CISSP-ISSMP, CISM, ISO27001 LA, ISO27005 RM, PMP, MBCI
ΠΕΔΙΑ ΥΨΗΛΟΥ ΡΙΣΚΟΥ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΠΕΔΙΑ ΥΨΗΛΟΥ ΡΙΣΚΟΥ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Τρίτη & Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου 2020
Α. Δόσχορης Head of Employment & Social Security Law Practice, KBVL Law Firm - Member of Deloitte Legal network, Χ. Μαχαίρας Head of Alternative Dispute Resolution, Financial Advisory Services, Deloitte, Α. Μιχαήλ Head of HR Greece & HRBP Europe, Textile Care – Ecolab S.A, Ι. Χριστοδουλοπούλου Group Organizational Development & Employee Engagement Manager, SYSTEMS SUNLIGHT S.A
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ OFF SHORE ΕΤΑΙΡΙΩΝ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ OFF SHORE ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2020
Δ. Πάσσιου Δικηγόρος, Εταίρος της δικηγορικής εταιρίας «Saplegal - Α.Σ. Παπαδημητρίου & Συνεργάτες»
Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Ν 4548/2018 (11ο ΤΜΗΜΑ)

Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Ν 4548/2018 (11ο ΤΜΗΜΑ)

Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2020
Ε. Δρυλλεράκης Δικηγόρος, Κ. Γιαννίκας Δικηγόρος
ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥΣ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ, ΔΕΙΚΤΕΣ & CASE STUDIES (6o TMHMA)

ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥΣ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ, ΔΕΙΚΤΕΣ & CASE STUDIES (6o TMHMA)

Δευτέρα & Τετάρτη & Παρασκευή 12 Οκτωβρίου 2020
Ιωάννης Καρδίζης Head of Reporting & Controlling, Deloitte Greece, Kωνσταντίνος Ρουμπής Δικηγόρος LL.M. International Taxation, Partner, Tax Services, Deloitte Greece
GDPR AUDITORS EXECUTIVE COURSE - ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ

GDPR AUDITORS EXECUTIVE COURSE - ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ

20 Οκτωβρίου 2020
I. Γιαννακάκης Δικηγόρος, FIP, CIPM, CIPP/E, CIPP/US, CFE, Cert. GDPR P, Ν. Λουκάς MSc, PhD, C/DPO, PRINCE2/P, Founder STREAMLINE Training and Consulting, Founding Member DPO Academy, Β. Καλαμποκίδου Σύμβουλος Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΦΝΙΔΙΑΣΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ (DAWN RAID) ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΦΝΙΔΙΑΣΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ (DAWN RAID) ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2020
Τζ. Πουρναρά Δικηγόρος, εταίρος στην Εταιρία ΠΛΑΤΗΣ – ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ (δικηγορική εταιρία συνδεδεμένη με την Ernst & Young)
Περισσότερα

Eγγραφή Newsletter

Εισάγετε το email σας για να λαμβάνετε δωρεάν το εβδομαδιαίο newsletter του epixeirisi .gr

23 Δεκεμβρίου 2008

Αναπτυξιακός Ν 3299/2004

Μια ομόρρυθμη εταιρεία  με βιβλία Γ΄  κατηγόριας, εντάχθηκε στον αναπτυξιακό νόμο 3299/2004, πήρε έγκριση το Μάιο του 2008 για ανέγερση κτιρίου και αγορά μηχανημάτων. Η αξία της επένδυσης είναι 1.500.000,00 ευρώ, ενώ η επιδότηση ανέρχεται στο 55%, η ίδια συμμετοχή στο 25% και το δάνειο 20%. Τα ερωτήματα μου είναι τα εξής:
α) Με δεδομένο ότι η έγκριση από την περιφέρεια αναφέρει ότι το ποσό της επιδότησης που θα πάρει η επιχείρηση θα πρέπει να εμφανισθεί σε λογαριασμό αφορολόγητου αποθεματικού και να παραμείνει εκεί για 10 χρόνια , εγώ θα πρέπει να σχηματίσω αφορολόγητο αποθεματικό από τα κέρδη που θα βγάλει η ΟΕ; Αν ναι σε ποιο πόσο και ποιο ποσοστό θα πρέπει να ανέλθει αυτό; Σε ποιο λογαριασμό θα εμφανισθεί  και ποια η τύχη του στη συνέχεια;
β) Πώς θα γίνουν οι αποσβέσεις των επιδοτούμενων πάγιων στην περίπτωση που δεν σχηματίσω αφορολόγητο αποθεματικό και πώς αν σχηματίσω;
γ) Σε ποια περίπτωση θα πρέπει να τηρήσω βιβλίο επενδύσεων;
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Σχετικά με τη λογιστική αντιμετώπιση των επιχορηγούμενων επενδύσεων του Ν. 3299/2004, παρακαλούμε να ανατρέξετε σε παλαιότερη απάντησή μας στην ηλεκτρονική δνση:
 
 
καθώς και στην:
 
 
Επιπλέον, διευκρινίζεται ότι για την υπαγωγή του επενδυτικού σχεδίου στις διατάξεις του Ν 3299/2004 απαιτείται η ίδια συμμετοχή, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη του 25% του συνολικού ύψους της επένδυσης (παρ. 3, του άρθρου 5, του Ν 3299/2004). Το ποσό αυτό της ίδιας συμμετοχής θα πρέπει υποχρεωτικά να εμφανίζεται σε ειδικό λογαριασμό αποθεματικού (41.04) αναλυτικά κατ’ έτος σχηματισμού και σκοπό, π.χ λογ. 41.04.00.00 – Αποθεματικό συμμετοχής στο επενδ. σχέδιο υπ. αριθμ. ΧΧ 2008του Ν. 3299/2004. Επίσης, το ποσό αυτό, ήτοι 1.500.000Χ25% = 375.000€ στην προκειμένη περίπτωση, μπορεί να προέρχεται είτε από φορολογηθέντα αποθεματικά (εκτός του τακτικού αποθεματικού), είτε από αφορολόγητα αποθεματικά, είτε από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου (περ. Α΄, παρ. παρ. 3, του άρθρου 5, του Ν 3299/2004). Αν για παράδειγμα υποθέσουμε ότι η ίδια συμμετοχή προέρχεται από φορολογηθέντα αποθεματικά, τότε κατά την έγκριση της παροχής της ενίσχυσης, θα χρεωθεί ο λογ. 42.00.00.00 – Κέρδη εις νέο χρήσης 2005, σε πίστωση του ανωτέρω 41.04.00.00, με το ποσό των 375.000€. Τέλος, τονίζεται ότι η ίδια συμμετοχή θα παραμείνει στον λμο 41.04 τουλάχιστο για μία πενταετία από την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης.
 
Ακόμη αναφέρουμε ότι, η επιχείρηση που θα υπαχθεί στις διατάξεις του αναπτυξιακού νόμου, έχει τη δυνατότητα να σχηματίζει στο τέλος κάθε χρήσης από την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης και για μία δεκαετία αφορολόγητο αποθεματικό. Το ποσό αυτό των κερδών που θα διατεθεί για το σχηματισμό αποθεματικού δεν θα υπαχθεί σε φόρο εισοδήματος και θα εμφανιστεί με χρέωση του 88.99 (Κέρδη προς διάθεση) σε πίστωση αναλυτικού λογαριασμού του δευτεροβαθμίου 41.08 – Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων, λ.χ 41.08.00.00 - Αφορολόγητα αποθεματικά του Ν 3299/2004. Τονίζεται ότι ο σχηματισμός αφορολόγητου αποθεματικού δεν είναι υποχρεωτικός, αλλά παρέχει τη δυνατότητα αναστολής της φορολόγησης μη διανεμηθέντων κερδών, για όσο διάστημα παραμένουν στην εταιρεία.
 
Εφόσον η επιχείρηση πραγματοποιεί επενδύσεις που υπάγονται στις διατάξεις του αναπτυξιακού νόμου 3299/2004, έχει την υποχρέωση να τηρεί πρόσθετο βιβλίο επενδύσεων βάσει των διατάξεων της παρ. 3, του άρθρου 10, του ΚΒΣ. Οδηγίες σχετικά με τον τρόπο τήρησης και ενημέρωσης του παραπάνω βιβλίου παρέχονται στην Εγκ. της ΥΠΕΕ υπ. αριθ. 11667/20.09.2007, η οποία βρίσκεται στην ακόλουθη ηλεκτρονική δνση:
 
 
Επίσης, η ανωτέρω εγκύκλιος αναφέρεται και στη σελ. 721 του βιβλίου «ΠΛΗΡΗΣ ΟΔΗΓΟΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 2008», Εκδόσεις Οικονομική Βιβλιοθήκη, 2008.
 
23.12.2008

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.