Σεμινάρια rss feed

ΒΑΣΙΚΕΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΗ ΝΟΜΙΚΟΥΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΗ ΝΟΜΙΚΟΥΣ

Τρίτη & Πέμπτη 26 Μαρτίου 2019
Κ. Σαϊτάκης Δικηγόρος, Δ.Ν.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

Παρασκευή 29 Μαρτίου 2019
Π. Γιώτης Λογιστής, MBA, Εισηγητής σεμιναρίων
BLOCKCHAIN - DISTRIBUTED LEDGER TECHNOLOGY (DLT): ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ

BLOCKCHAIN - DISTRIBUTED LEDGER TECHNOLOGY (DLT): ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ

Πέμπτη 4 Απριλίου 2019
Κ. Λογαράς Δικηγόρος, LL.M., Senior Associate στη Δικηγορική Εταιρία Ζέπος & Γιαννόπουλος
DATA PROTECTION OFFICER (DPO), 14o ΤΜΗΜΑ, 8 έως 23 Απριλίου 2019

DATA PROTECTION OFFICER (DPO), 14o ΤΜΗΜΑ, 8 έως 23 Απριλίου 2019

8 Απριλίου 2019
Δ. Ζωγραφόπουλος ΔΝ, Δικηγόρος, Ειδικός Επιστήμονας , I. Γιαννακάκης Δικηγόρος, FIP, CIPM, CIPP/E, CIPP/US, CFE, Cert. GDPR P, K. Παπαδάτος Information Security Executive, MSC Infosec, CISSP-ISSMP, CISM, ISO27001 LA, ISO27005 RM, PMP, MBCI, Δ. Γεωργόπουλος Co-Founder - Managing Partner at Rethink Business Lab, Founding Member DPO Academy, N. Γεωργόπουλος MBA cyRM, Cyber Privacy Risks Advisor / Cromar, Coverholder at Lloyd’s, Founding Member DPO Academy, Ν. Λουκάς MSc, PhD, C/DPO, PRINCE2/P, Founder STREAMLINE Training and Consulting, Founding Member DPO Academy
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ «GDPR»

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ «GDPR»

Δευτέρα 8 Απριλίου 2019
Α. Βενέρης ΔΝ, Νομικός σύμβουλος για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, Δ. Ζωγραφόπουλος ΔΝ, Δικηγόρος, Ειδικός Επιστήμονας
ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ
ΕΙΔΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ - ΈΞΟΔΟΣ / ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ - ΈΞΟΔΟΣ / ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Τετάρτη 10 Απριλίου 2019
Γ. Πανίτσας Δικηγόρος, ΜΔΕ, Συντονιστής Ν 4469/2017, Ι. Γεροντίδης Δικηγόρος, ΜΔΕ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 2019

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 2019

Πέμπτη 11 Απριλίου 2019
Ιωάννης Τριανταφύλλου Φοροτεχνικός – Σύμβουλος Επιχειρήσεων
Περισσότερα

Eγγραφή Newsletter

Εισάγετε το email σας για να λαμβάνετε δωρεάν το εβδομαδιαίο newsletter του epixeirisi .gr

10 Δεκεμβρίου 2008

Εγγραφή μη εκπιπτόμενου ΦΠΑ κατασκευαστή οικοδομών

Με αφορμή το άρθρο των Καζαντζή - Μιχελινάκη στο τεύχος 41/2008, θα ήθελα να διατυπώσω την εξής ερώτηση:
Στην περίπτωση της έκδοσης του στοιχείου παράδοσης κτισμάτων (αντιπαροχή), το ποσό επί του οποίου υπολογίζεται ΦΠΑ (αν αντιλαμβάνομαι σωστά), δεν αποτελεί έσοδο που φορολογείται (στη φορολογία εισοδήματος). Επομένως θα καταχωρισθεί στο βιβλίο εσόδων-εξόδων (Β’κατηγορίας), μόνο για τους σκοπούς του ΦΠΑ. Σε βιβλία Γ’ κατηγορίας, ποια εγγραφή θα γίνει κατά την έκδοση του στοιχείου παράδοσης κτισμάτων;
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Με την έκδοση του στοιχείου παράδοσης κτισμάτων πραγματοποιούνται δύο κινήσεις. Αφ’ ενός μεν, ο κατασκευαστής μεταβιβάζει στον οικοπεδούχο το τμήμα της κατασκευής που έχει συμφωνηθεί, αφ’ ετέρου δε, αποκτά σε αντάλλαγμα την κυριότητα του μέρους του οικοπέδου, που επίσης, είχε συμφωνηθεί. Η απόκτηση του οικοπέδου επιβαρύνει το κόστος της οικοδομής, άρα πρέπει να καταχωρισθεί σε κατάλληλο υπολογαριασμό του 24, ο οποίος μπορεί να ανοιχθεί σύμφωνα με τις ανάγκες της οικονομικής μονάδας (π.χ. 24.01.00.001 Οικόπεδο οικοδομής οδού ΧΧΧΧ).
 
Από την άλλη πλευρά, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στην εγκύκλιο ΠΟΛ. 1067/2006, η καθαρή αξία του στοιχείου παράδοσης κτισμάτων αποτελεί μειωτικό στοιχείο του συνολικού κόστους κατασκευής των κτισμάτων της «οικοδομής» για τον εργολάβο. Ωστόσο, σύμφωνα με την συνήθη λογιστική πρακτική και τις (παλαιότερες) γνωματεύσεις του ΕΣΥΛ, ο συμψηφισμός θετικών και αρνητικών στοιχείων του κόστους στους ίδιους λογαριασμούς, δεν είναι θεμιτός. Έτσι, σε αναλογία με τα οριζόμενα, σε αντίστοιχες περιπτώσεις, θεωρούμε ότι το σχετικό ποσό πρέπει να καταχωρισθεί σε υπολογαριασμό του 78 που θα δημιουργήσει η οικονομική μονάδα σύμφωνα με τις ανάγκες της και ο οποίος στο τέλος της χρήσης θα κινηθεί με χρήση των υπολογαριασμών 78.10, 78.11 κλπ. Συνεπώς, θα εμφανιστεί αφαιρετικά στη χρέωση του λογαριασμού της γενικής εκμετάλλευσης.
 
Πέραν των παραπάνω, από την συναλλαγή αυτή δημιουργείται και υποχρέωση για την επιχείρηση, απόδοσης του ΦΠΑ, που θα καταχωρισθεί σε ανοιγόμενο υπολογαριασμό του 54.00 (π.χ. 54.00.78), ενώ παράλληλα υπάρχει και απαίτηση είσπραξης του ΦΠΑ από τον οικοπεδούχο η οποία θα καταχωρισθεί είτε στη χρέωση του ταμείου (38), είτε σε λογαριασμό απαιτήσεων (30) ανάλογα με τον τρόπο καταβολής του ποσού από τον οικοπεδούχο.
 
Με την ευκαιρία πρέπει να επισημάνουμε ότι σημαντικότατη συμβολή στην εξέλιξη της λογιστικής επιστήμης και της λογιστικής τυποποίησης στην Ελλάδα, μετά την καθιέρωση του ΕΓΛΣ, απετέλεσε η ύπαρξη και η λειτουργία του Εθνικού Συμβουλίου Λογιστικής αρχικά και του Συμβουλίου Λογιστικής Τυποποίησης στη συνέχεια, όργανα τα οποία με το έργο και τις γνωματεύσεις τους συνέβαλαν στην επίλυση με τρόπο ομοιόμορφο, των ζητημάτων, που κατά καιρούς παρουσιάζονταν.
 
Δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια παρακολουθούμε την υποβάθμιση και τον μαρασμό των οργάνων αυτών, που έχουν ως αποτέλεσμα την μη ύπαρξη της ομοιόμορφης λογιστικής αντιμετώπισης των νέων προβλημάτων που ανακύπτουν, όπως είναι αυτά των οικοδομικών επιχειρήσεων, μετά την εφαρμογή του ΦΠΑ και στα ακίνητα, αλλά και σε διάφορα αλλά θέματα.
 
Έτσι, είναι φανερό ότι όχι μόνο δημιουργούνται εμπόδια στους συναδέλφους προκειμένου να επιλέξουν τον ενδεδειγμένο τρόπο παρακολούθησης των συναλλαγών, αλλά δυσχεραίνεται και το έργο όλων των εμπλεκομένων φορέων (ελεγκτών, τραπεζών, Δημοσίου κλπ.).
 
Ελπίζουμε λοιπόν, ότι σύντομα το ΣΛΟΤ ή όποιο όργανο το αντικαταστήσει, να κινηθεί εντός των σύγχρονων προβληματισμών και να εξακολουθήσει να καθοδηγεί τις προσπάθειες προόδου της λογιστικής τυποποίησης στη χώρα μας.
 
10.12.2008

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.