Σεμινάρια rss feed

ΔΙΕΘΝΗΣ ΦΟΡΟΑΠΟΦΥΓΗ - ΑΠΑΤΗ ΦΠΑ - TAX RULINGS & ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ (ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ)

ΔΙΕΘΝΗΣ ΦΟΡΟΑΠΟΦΥΓΗ - ΑΠΑΤΗ ΦΠΑ - TAX RULINGS & ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ (ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ)

Δευτέρα, Τετάρτη & Πέμπτη 18 Νοεμβρίου 2019
Κ. Σαββαΐδου Κάτοχος της Έδρας Jean Monnet στην Ευρωπαϊκή Φορολογική Πολιτική και Διοίκηση, Επίκουρη Καθηγήτρια της Νομικής Σχολής ΑΠΘ, τ. ΓΓΔΕ, ADIT, Δικηγόρος-Φορολογική Σύμβουλος, Κ. Σαββαΐδου Κάτοχος της Έδρας Jean Monnet στην Ευρωπαϊκή Φορολογική Πολιτική και Διοίκηση, Επίκουρη Καθηγήτρια της Νομικής Σχολής ΑΠΘ, τ. ΓΓΔΕ, ADIT, Δικηγόρος-Φορολογική Σύμβουλος, Β. Αθανασάκη Ερευνήτρια της Έδρας Jean Monnet στην Ευρωπαϊκή Φορολογική Πολιτική και Διοίκηση, Διδάκτωρ Δημοσίου και Φορολογικού Δικαίου Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ, ADIT, Δικηγόρος - Φορολογική Σύμβουλος, Δ. Κούνη Δικηγόρος, MSc Business Law, ΜΔΕ Δημόσιο Δίκαιο
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΛΥΣΗ & ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΕ - ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ Ν 4548/2018 (ΝΕΟ ΤΜΗΜΑ)

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΛΥΣΗ & ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΕ - ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ Ν 4548/2018 (ΝΕΟ ΤΜΗΜΑ)

Παρασκευή 22 Νοεμβρίου 2019
Α. Γεωργαντάς Δικηγόρος, LL.M., Ε. Στυλιανού Δικηγόρος, LL.M.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Τετάρτη 27 Νοεμβρίου 2019
P. Pothos Attorney-at-law, LL.M., Partner at Kyriakides Georgopoulos Law Firm, Λ. Πανέτσος Δικηγόρος, LL.M. (LSE), MSc (Oxon), Συνεργάτης της Δικηγορικής Εταιρίας «Κυριακίδης Γεωργόπουλος», Ε. Δημητροπούλου Δικηγόρος, LL.M., DEA, Εταίρος Δικηγορικής Εταιρίας «Κυριακίδης – Γεωργόπουλος»
CORPORATE FINANCE & LAW (ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ)

CORPORATE FINANCE & LAW (ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ)

Δευτέρα & Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου 2019
Ι. Λιναρίτης Διδάκτωρ Νομικής, Δικηγόρος στον Άρειο Πάγο, Υποδιευθυντής Εταιρικών Σχεδιασμών και Μετασχηματισμών στη Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, Αθ. Κουλορίδας Δικηγόρος, Λέκτορας Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Κ. Ντζούφας Δικηγόρος, LL.M. Αστικού Δικαίου, Msc in Banking and Finance Law, νομικός σύμβουλος επιχειρήσεων και εταιριών, A. Στάμου Δικηγόρος, LLM, Επικεφαλής Μονάδας Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών
DATA PROTECTION OFFICER 16ο ΤΜΗΜΑ (3 έως 20 Δεκεμβρίου 2019)

DATA PROTECTION OFFICER 16ο ΤΜΗΜΑ (3 έως 20 Δεκεμβρίου 2019)

3 Δεκεμβρίου 2019
Δ. Ζωγραφόπουλος ΔΝ, Δικηγόρος, Ειδικός Επιστήμονας , Δ. Γεωργόπουλος Co-Founder - Managing Partner at Rethink Business Lab, Founding Member DPO Academy, N. Γεωργόπουλος MBA cyRM, Cyber Privacy Risks Advisor / Cromar, Coverholder at Lloyd’s, Founding Member DPO Academy, I. Γιαννακάκης Δικηγόρος, FIP, CIPM, CIPP/E, CIPP/US, CFE, Cert. GDPR P, K. Παπαδάτος Information Security Executive, MSC Infosec, CISSP-ISSMP, CISM, ISO27001 LA, ISO27005 RM, PMP, MBCI, Ν. Λουκάς MSc, PhD, C/DPO, PRINCE2/P, Founder STREAMLINE Training and Consulting, Founding Member DPO Academy
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2019
Γ. Τζίφας Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, Εισηγητής, Συγγραφέας
ΔΙΚΑΙΟ ΙΚΕ ΚΑΙ ΕΠΕ: ΒΙΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ΔΥΟ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΤΥΠΩΝ

ΔΙΚΑΙΟ ΙΚΕ ΚΑΙ ΕΠΕ: ΒΙΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ΔΥΟ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΤΥΠΩΝ

Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου 2019
Α. Σπυρίδωνος Δ.Ν., LL.M. (L.S.E.), Δικηγόρος
ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ - ΝΕΑ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ - ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
Περισσότερα

Eγγραφή Newsletter

Εισάγετε το email σας για να λαμβάνετε δωρεάν το εβδομαδιαίο newsletter του epixeirisi .gr

8 Δεκεμβρίου 2008

Μεταβίβαση ακινήτου σε νομικό πρόσωπο

Δύο φυσικά πρόσωπα έχουν πλήρη κυριότητα από 50% εξ αδιαιρέτου, σε οικόπεδο, το οποίο επιθυμούν να μεταβιβάσουν σε ΟΕ, στην οποία συμμετέχουν από 50%, προκειμένου αυτή να ανεγείρει ακίνητο, που στη συνέχεια θα χρησιμοποιήσει ως επαγγελματική στέγη. Οφείλεται Φόρος Αυτόματου Υπερτιμήματος; Απαιτείται τροποποίηση καταστατικού για αύξηση Κεφαλαίου ίση με την εκτίμηση του οικοπέδου και καταβολή αναλογούντος Φόρου Συγκέντρωσης Κεφαλαίου;
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Επισημαίνουμε ότι διαφορετική είναι η περίπτωση  της αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου με εισφορά ακινήτου, από αυτήν της μεταβίβασης της κυριότητας του ακινήτου σε νομικό πρόσωπο.
 
Στην πρώτη περίπτωση, εφόσον πραγματοποιείται αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου οφείλεται ΦΣΚ (άρθρο 17 του Ν 1676/1986) 1%, καθώς επίσης και οι αναλογούσες εισφορές υπέρ Ταμείου Νομικών 0,5% και του Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων 1%. Οι παραπάνω εισφορές υπολογίζονται επί της αξίας του οικοπέδου που προσδιορίστηκε από την ΔΥΟ, για το σκοπό της επιβολής του ΦΣΚ. Η αξία αυτή, μπορεί να διαφέρει από την αντικειμενική αξία του οικοπέδου, που υπολογίζεται με βάση το άρθρο 41 του Ν 1249/1982. Τονίζεται, ότι η εισφορά του οικοπέδου στην ΟΕ, θα γίνει με την σύνταξη συμβολαιογραφικού εγγράφου (άρθρο 369 του ΑΚ),το οποίο θα αποτελεί ταυτόχρονα και την τροποποίηση του καταστατικού της ΟΕ. Κατά την σύνταξη του παραπάνω συμβολαίου, απαιτείται και η καταβολή του σχετικού φόρου μεταβίβασης ακινήτων (ΦΜΑ - Ν 1587/1950), ο οποίος υπολογίζεται επί της αντικειμενικής αξίας του οικοπέδου. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την εισφορά ακινήτου σε προσωπική εταιρεία (ΟΕ-ΕΕ), παρακαλούμε να ανατρέξετε σε απάντηση παλαιότερου ερωτήματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
 
 
Στη δεύτερη περίπτωση, αν το οικόπεδο μεταβιβασθεί στην εταιρεία θα προκύψει Φόρος Μεταβίβασης Ακινήτων (ΦΜΑ), που επιβαρύνει τον αγοραστή (δηλαδή την ΟΕ). Κατ’ εξαίρεση, αν το οικόπεδο αποκτήθηκε μετά την 1/1/2006 και περαιτέρω μεταβιβάζεται με επαχθή αιτία, στην ΟΕ (δεύτερη μεταβίβαση), οφείλεται Φόρος Αυτόματου Υπερτιμήματος-ΦΑΥ- (Ν 3427/2005) από τους πωλητές - φυσικά πρόσωπα και Τέλος συναλλαγής Ακινήτων (ΤΣΑ) από τον αγοραστή - ΟΕ. Για την επιβολή του ΦΜΑ και του ΤΣΑ, ως φορολογητέα αξία, λαμβάνεται η αντικειμενική αξία του ακινήτου κατά το χρόνο της μεταβίβασης (άρθρα 41 και 41α του Ν 1249/1982) ή το συμφωνηθέν τίμημα της μεταβίβασης αν είναι μεγαλύτερο. Περαιτέρω, ο ΦΑΥ επιβάλλεται επί της διαφοράς μεταξύ της αντικειμενικής αξίας κατά το χρόνο της μεταβίβασης και της αντικειμενικής αξίας κατά το χρόνο της απόκτησης του οικοπέδου. Σημειώνεται ότι στις περιοχές που δεν εφαρμόζεται το αντικειμενικό σύστημα, η αξία του οικοπέδου προσδιορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2, του άρθρου 3, του ΑΝ 1521/1950.
 
Τέλος, υπενθυμίζεται ότι για τη μεταβίβαση ακινήτου απαιτείται η σύνταξη συμβολαιογραφικού εγγράφου.
 
8.12.2008

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.