Σεμινάρια rss feed

CORPORATE COUNSEL EXECUTIVE TRAINING

CORPORATE COUNSEL EXECUTIVE TRAINING

18 Ιανουαρίου 2019
Στ. Μίχος Δικηγόρος, LL.M., M.A., τ. Πρόεδρος Association of Corporate Counsel Europe
ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ - ΝΕΟ ΤΜΗΜΑ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ - ΝΕΟ ΤΜΗΜΑ

Τετάρτη 23 Ιανουαρίου 2019
Ι. Βενιέρης Επίκουρος Καθηγητής Νομικής Σχολής Αθηνών, Δικηγόρος
DATA PROTECTION OFFICER (DPO), 13o ΤΜΗΜΑ, 4 Φεβρουαρίου έως 27 Φεβρουαρίου 2018

DATA PROTECTION OFFICER (DPO), 13o ΤΜΗΜΑ, 4 Φεβρουαρίου έως 27 Φεβρουαρίου 2018

4 Φεβρουαρίου 2019
Δ. Ζωγραφόπουλος ΔΝ, Δικηγόρος, Ειδικός Επιστήμονας , I. Γιαννακάκης Δικηγόρος, FIP, CIPM, CIPP/E, CIPP/US, CFE, Cert. GDPR P, Founding Member
DPO Academy, K. Παπαδάτος Information Security Executive, MSC Infosec, CISSP-ISSMP, CISM, ISO27001 LA, ISO27005 RM, PMP, MBCI, N. Γεωργόπουλος MBA cyRM, Cyber Privacy Risks Advisor / Cromar, Coverholder at Lloyd’s, Founding Member DPO Academy, Δ. Γεωργόπουλος Co-Founder - Managing Partner at Rethink Business Lab, Founding Member DPO Academy, Ν. Λουκάς MSc, PhD, C/DPO, PRINCE2/P, Founder STREAMLINE Training and Consulting, Founding Member DPO Academy
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ, ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΔΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΑΕ, ΜΕΤΑ ΤΟΝ Ν 4548/2018

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ, ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΔΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΑΕ, ΜΕΤΑ ΤΟΝ Ν 4548/2018

Πέμπτη 7 Φεβρουαρίου 2019
Ι. Λιναρίτης Δικηγόρος, ΔΝ, MBA (International Banking & Finance)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕ (Ν 4548/2018)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕ (Ν 4548/2018)

Παρασκευή 8 Φεβρουαρίου 2019
Γ. Τζίφας Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, Εισηγητής, Συγγραφέας , Ν. Σγουρινάκης Λογιστής Φοροτεχνικός, Διευθυντής Σύνταξης περιοδικού «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ», εκπαιδευτικός
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

Τρίτη, Τετάρτη & Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου 2019
Χ. Γκόρτσος Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ , Χ. Λιβαδά Επίκουρη Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ, Στ. Δρίτσας Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, Αναπλ. Δ/νων Σύμβουλος ΣΟΛ Συμβουλευτική, CroweSOL, Λ. Κοντογιάννη Δ/ντρια Εταιρικής Διακυβέρνησης & Εταιρικός Γραμματέας «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ»
INTRODUCTION TO INTERNATIONAL COMMERCIAL ARBITRATION

INTRODUCTION TO INTERNATIONAL COMMERCIAL ARBITRATION

Παρασκευή & Σάββατο 22 Φεβρουαρίου 2019
Ilias Bantekas Hamad bin Khalifa University (Qatar Foundation) and Institute of Advanced Legal Studies, University of London
ΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΦΟΡΟΑΠΟΦΥΓΗΣ

ΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΦΟΡΟΑΠΟΦΥΓΗΣ

Τρίτη & Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 2019
Π. Πόθος Δικηγόρος, LLM, Εταίρος της Δικηγορικής Εταιρίας «Κυριακίδης Γεωργόπουλος» , Λ. Πανέτσος Δικηγόρος, LLM (LSE), MSc (Oxon), Συνεργάτης της Δικηγορικής Εταιρίας «Κυριακίδης Γεωργόπουλος» MSc
Περισσότερα

Eγγραφή Newsletter

Εισάγετε το email σας για να λαμβάνετε δωρεάν το εβδομαδιαίο newsletter του epixeirisi .gr

18 Νοεμβρίου 2008

Ελάχιστο κόστος κατασκευής οικοδομής

ʼδεια οικοδομής εκδόθηκε σε ιδιώτη την 23.12.2004. Έγινε αναθεώρηση την 15η  Μαρτίου 2005. Σχετικά με την κατάθεση δικαιολογητικών στη ΔΟΥ,  πότε πρέπει να υποβάλει προσωρινό πίνακα Κ.Κ.Ο και δήλωση εργασιών (ημερομηνία-έτος), ώστε να μην θεωρηθεί εκπρόθεσμος και να κατοχυρώσει την αρχική τιμή κόστους εκκίνησης, υπολογίζοντας πάλι Κ.Κ.Ο ( με τιμές 2008);
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Οδηγίες της ΠΟΛ 1277/5.12.1994
 
1.Ο προσδιορισμός του ελάχιστου κόστους κατασκευής οικοδομής (ΚΚΟ), για  τις άδειες που θα εκδοθούν μετά την 31.12.1994, πραγματοποιείται κατά την έκδοση της άδειας οικοδομής, με την υποβολή των σχετικών εντύπων του μηχανικού. Αυτό είναι το πρώτο στάδιο, που συνυποβάλλεται και ο Αρχικός Πίνακας Ποσοστών, από τον οποίο προκύπτει η συμμετοχή, στο συνολικό κόστος, των επί μέρους εργασιών. Με την κατανομή αυτή της συμμετοχής, γίνεται ο προσδιορισμός των ελαχίστων εισοδημάτων των εργολάβων, υπεργολάβων κ.λπ., που εκτελούν οποιαδήποτε εργασία στην εν λόγω οικοδομή. Στη περίπτωση του ιδιώτη του ερωτήματός σας, αυτό έγινε την 23.12.2004.
 
2.Αν, περαιτέρω, κατά την διάρκεια του έργου πραγματοποιηθεί αναθεώρηση της (αρχικής) άδειας οικοδομής, ο υπόχρεος οφείλει να υποβάλει το σχετικό έντυπο, με τροποποίηση του υπολογισμού του ελάχιστου κόστους οικοδομής (ΚΚΟ) και του Αρχικού Πίνακα Ποσοστών. Η ως άνω υποβολή των σχετικών εντύπων, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την έγκριση της αναθεώρησης.
 
3.Στη συνέχεια, εάν η οικοδομή δεν έχει αποπερατωθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους, εντός του οποίου συμπληρώνεται τριετία από την έκδοση της άδειας οικοδομής, ο υπόχρεος οφείλει να υποβάλει εντός διμήνου, από το τέλος του έτους αυτού, Προσωρινό Πίνακα με το ελάχιστο κόστος οικοδομής (ΚΚΟ) και τα ποσοστά των επί μέρους εργασιών  του Αρχικού Πίνακα. Στον Προσωρινό αυτόν Πίνακα, θα περιλάβει τα στοιχεία των παραστατικών που εκδόθηκαν, για όλες τις εργασίες που έγιναν, εντός του χρονικού αυτού διαστήματος. Οίκοθεν, νοείται ότι με αυτή την διαδικασία, κατοχυρώνεται το κόστος των ως άνω εργασιών, με βάση το αρχικό ΚΚΟ. Στη περίπτωση του ερωτήματος, αυτό έπρεπε να είχε γίνει μέχρι την 29.2.2008.
 
4.Κατά την ίδια έννοια, θα επαναληφθεί η υποβολή των σχετικών, ως άνω, εντύπων, εντός διμήνου, από το τέλος της δεύτερης τριετίας, αν η οικοδομή δεν έχει αποπερατωθεί, μέχρι την ημερομηνία που συμπληρώνεται η δεύτερη τριετία, από την έκδοση της άδειας οικοδομής.
 
5.Τέλος, εάν ο υπόχρεος δεν υποβάλει τους παραπάνω πίνακες (στο τέλος της τριετίας), στον ΤΕΛΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ το ΚΚΟ, υπολογίζεται με βάση το ισχύον κατά τον χρόνο της υποβολής ΚΟΣΤΟΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ.
 
18.11.2008

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.