Σεμινάρια rss feed

DATA PROTECTION OFFICER (DPO), 18ο ΤΜΗΜΑ (21 Σεπτεμβρίου έως 7 Οκτωβρίου 2020)

DATA PROTECTION OFFICER (DPO), 18ο ΤΜΗΜΑ (21 Σεπτεμβρίου έως 7 Οκτωβρίου 2020)

21 Σεπτεμβρίου 2020
Δ. Γεωργόπουλος Co-Founder - Managing Partner at Rethink Business Lab, Founding Member DPO Academy, N. Γεωργόπουλος MBA cyRM, Cyber Privacy Risks Advisor / Cromar, Coverholder at Lloyd’s, Founding Member DPO Academy, I. Γιαννακάκης Δικηγόρος, FIP, CIPM, CIPP/E, CIPP/US, CFE, Cert. GDPR P, Δ. Ζωγραφόπουλος ΔΝ, Δικηγόρος, Ειδικός Επιστήμονας , Ν. Λουκάς MSc, PhD, C/DPO, PRINCE2/P, Founder STREAMLINE Training and Consulting, Founding Member DPO Academy, K. Παπαδάτος Information Security Executive, MSC Infosec, CISSP-ISSMP, CISM, ISO27001 LA, ISO27005 RM, PMP, MBCI
GDPR AUDITORS EXECUTIVE COURSE - ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ

GDPR AUDITORS EXECUTIVE COURSE - ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ

20 Οκτωβρίου 2020
I. Γιαννακάκης Δικηγόρος, FIP, CIPM, CIPP/E, CIPP/US, CFE, Cert. GDPR P, Ν. Λουκάς MSc, PhD, C/DPO, PRINCE2/P, Founder STREAMLINE Training and Consulting, Founding Member DPO Academy, Β. Καλαμποκίδου Σύμβουλος Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

1 Αυγούστου 2022
Ε. Δημητροπούλου Δικηγόρος, LL.M., DEA, Εταίρος Δικηγορικής Εταιρίας «Κυριακίδης – Γεωργόπουλος» , Π. Πόθος Δικηγόρος, LL.M., Εταίρος της Δικηγορικής Εταιρίας «Κυριακίδης Γεωργόπουλος», Λ. Πανέτσος Δικηγόρος, LL.M. (LSE), MSc (Oxon), Συνεργάτης της Δικηγορικής Εταιρίας «Κυριακίδης Γεωργόπουλος»
ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ - ΝΕΑ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ - ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
Περισσότερα

Eγγραφή Newsletter

Εισάγετε το email σας για να λαμβάνετε δωρεάν το εβδομαδιαίο newsletter του epixeirisi .gr

24 Σεπτεμβρίου 2008

Έκδοση στοιχείων από γραφείο τελετών

Έχω έναν πελάτη που έχει γραφείο τελετών. Γνωρίζω ότι για τα έσοδα εκδίδει τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών με ΦΠΑ και τα έξοδα του είναι δαπάνες. Έχετε κάτι άλλο να με ενημερώσετε;
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Βάσει του παραρτήματος ΙΙΙ του Ν 2859/2000 (κώδικας ΦΠΑ), η υπηρεσίες γραφείων κηδειών, καθώς και η παράδοση συναφών, με την δραστηριότητα αυτή, αγαθών υπάγονται σε συντελεστή ΦΠΑ 9%.
 
Εφόσον κατά την παροχή της συγκεκριμένης υπηρεσίας χρησιμοποιούνται και υλικά αγαθά (φέρετρο, στεφάνια κ.λπ.) των οποίων το κόστος υπερβαίνει το 1/3 της συνολικής αμοιβής, θεωρείται ότι λαμβάνουν χώρα δύο πράξεις: α) παροχή υπηρεσίας και β) πώληση αγαθών. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να εκδίδεται τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, βάσει των διατάξεων της παρ. 9, του άρθρου 12 του ΠΔ 186/1992, με το ποσό της αμοιβής του γραφείου και τιμολόγιο πώλησης  αγαθών για τα αγαθά που χρησιμοποιούνται. Αντί της έκδοσης δύο χωριστών στοιχείων, μπορεί να εκδίδεται ένα ΤΠΥ επί του οποίου να αναγράφονται αναλυτικά και τα αγαθά που προσφέρονται.
 
Τονίζεται επίσης, ότι ο επιχειρηματίας - ιδιοκτήτης του γραφείου τελετών για την ένταξή του στον κλάδο της παροχής υπηρεσιών ή της μικτής δραστηριότητας (πώληση αγαθών και παροχή υπηρεσιών), θα κριθεί βάσει του συνολικού, ετήσιου ύψους της αξίας των υλικών – αγαθών που χρησιμοποίησε κατά την άσκηση της δραστηριότητάς του, σε σχέση με το συνολικό ετήσιο τζίρο. Αν, δηλαδή, η συνολική αξία των αγαθών (κόστος), είναι μεγαλύτερη από το 1/3 του συνολικού, ετήσιου τζίρου, τότε ο ιδιοκτήτης του γραφείου θεωρείται ότι ασκεί μικτή δραστηριότητα. Το γεγονός αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη στη συμπλήρωση του εντύπου Ε3 που συνυποβάλλεται με την δήλωση εισοδήματος, καθώς και στην εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 13 - 16 του Ν 3296/2004 για την φορολογική περαίωση της χρήσης, χωρίς έλεγχο.
 
Τέλος, να προσθέσουμε, ότι με την ΠΟΛ 54/1987 (η οποία ισχύει), το Υπουργείο Οικονομικών, εγκρίνει την μη έκδοση Δελτίου Αποστολής για τα διακινούμενα από τα γραφεία τελετών είδη, με τα ειδικά διασκευασμένα αυτοκίνητα.
 
24.9.2008

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.