Σεμινάρια rss feed

ΒΑΣΙΚΕΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΗ ΝΟΜΙΚΟΥΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΗ ΝΟΜΙΚΟΥΣ

Τρίτη & Πέμπτη 26 Μαρτίου 2019
Κ. Σαϊτάκης Δικηγόρος, Δ.Ν.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

Παρασκευή 29 Μαρτίου 2019
Π. Γιώτης Λογιστής, MBA, Εισηγητής σεμιναρίων
BLOCKCHAIN - DISTRIBUTED LEDGER TECHNOLOGY (DLT): ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ

BLOCKCHAIN - DISTRIBUTED LEDGER TECHNOLOGY (DLT): ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ

Πέμπτη 4 Απριλίου 2019
Κ. Λογαράς Δικηγόρος, LL.M., Senior Associate στη Δικηγορική Εταιρία Ζέπος & Γιαννόπουλος
DATA PROTECTION OFFICER (DPO), 14o ΤΜΗΜΑ, 8 έως 23 Απριλίου 2019

DATA PROTECTION OFFICER (DPO), 14o ΤΜΗΜΑ, 8 έως 23 Απριλίου 2019

8 Απριλίου 2019
Δ. Ζωγραφόπουλος ΔΝ, Δικηγόρος, Ειδικός Επιστήμονας , I. Γιαννακάκης Δικηγόρος, FIP, CIPM, CIPP/E, CIPP/US, CFE, Cert. GDPR P, K. Παπαδάτος Information Security Executive, MSC Infosec, CISSP-ISSMP, CISM, ISO27001 LA, ISO27005 RM, PMP, MBCI, Δ. Γεωργόπουλος Co-Founder - Managing Partner at Rethink Business Lab, Founding Member DPO Academy, N. Γεωργόπουλος MBA cyRM, Cyber Privacy Risks Advisor / Cromar, Coverholder at Lloyd’s, Founding Member DPO Academy, Ν. Λουκάς MSc, PhD, C/DPO, PRINCE2/P, Founder STREAMLINE Training and Consulting, Founding Member DPO Academy
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ «GDPR»

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ «GDPR»

Δευτέρα 8 Απριλίου 2019
Α. Βενέρης ΔΝ, Νομικός σύμβουλος για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, Δ. Ζωγραφόπουλος ΔΝ, Δικηγόρος, Ειδικός Επιστήμονας
ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ
ΕΙΔΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ - ΈΞΟΔΟΣ / ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ - ΈΞΟΔΟΣ / ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Τετάρτη 10 Απριλίου 2019
Γ. Πανίτσας Δικηγόρος, ΜΔΕ, Συντονιστής Ν 4469/2017, Ι. Γεροντίδης Δικηγόρος, ΜΔΕ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 2019

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 2019

Πέμπτη 11 Απριλίου 2019
Ιωάννης Τριανταφύλλου Φοροτεχνικός – Σύμβουλος Επιχειρήσεων
Περισσότερα

Eγγραφή Newsletter

Εισάγετε το email σας για να λαμβάνετε δωρεάν το εβδομαδιαίο newsletter του epixeirisi .gr

24 Σεπτεμβρίου 2008

Έκδοση στοιχείων από γραφείο τελετών

Έχω έναν πελάτη που έχει γραφείο τελετών. Γνωρίζω ότι για τα έσοδα εκδίδει τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών με ΦΠΑ και τα έξοδα του είναι δαπάνες. Έχετε κάτι άλλο να με ενημερώσετε;
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Βάσει του παραρτήματος ΙΙΙ του Ν 2859/2000 (κώδικας ΦΠΑ), η υπηρεσίες γραφείων κηδειών, καθώς και η παράδοση συναφών, με την δραστηριότητα αυτή, αγαθών υπάγονται σε συντελεστή ΦΠΑ 9%.
 
Εφόσον κατά την παροχή της συγκεκριμένης υπηρεσίας χρησιμοποιούνται και υλικά αγαθά (φέρετρο, στεφάνια κ.λπ.) των οποίων το κόστος υπερβαίνει το 1/3 της συνολικής αμοιβής, θεωρείται ότι λαμβάνουν χώρα δύο πράξεις: α) παροχή υπηρεσίας και β) πώληση αγαθών. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να εκδίδεται τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, βάσει των διατάξεων της παρ. 9, του άρθρου 12 του ΠΔ 186/1992, με το ποσό της αμοιβής του γραφείου και τιμολόγιο πώλησης  αγαθών για τα αγαθά που χρησιμοποιούνται. Αντί της έκδοσης δύο χωριστών στοιχείων, μπορεί να εκδίδεται ένα ΤΠΥ επί του οποίου να αναγράφονται αναλυτικά και τα αγαθά που προσφέρονται.
 
Τονίζεται επίσης, ότι ο επιχειρηματίας - ιδιοκτήτης του γραφείου τελετών για την ένταξή του στον κλάδο της παροχής υπηρεσιών ή της μικτής δραστηριότητας (πώληση αγαθών και παροχή υπηρεσιών), θα κριθεί βάσει του συνολικού, ετήσιου ύψους της αξίας των υλικών – αγαθών που χρησιμοποίησε κατά την άσκηση της δραστηριότητάς του, σε σχέση με το συνολικό ετήσιο τζίρο. Αν, δηλαδή, η συνολική αξία των αγαθών (κόστος), είναι μεγαλύτερη από το 1/3 του συνολικού, ετήσιου τζίρου, τότε ο ιδιοκτήτης του γραφείου θεωρείται ότι ασκεί μικτή δραστηριότητα. Το γεγονός αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη στη συμπλήρωση του εντύπου Ε3 που συνυποβάλλεται με την δήλωση εισοδήματος, καθώς και στην εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 13 - 16 του Ν 3296/2004 για την φορολογική περαίωση της χρήσης, χωρίς έλεγχο.
 
Τέλος, να προσθέσουμε, ότι με την ΠΟΛ 54/1987 (η οποία ισχύει), το Υπουργείο Οικονομικών, εγκρίνει την μη έκδοση Δελτίου Αποστολής για τα διακινούμενα από τα γραφεία τελετών είδη, με τα ειδικά διασκευασμένα αυτοκίνητα.
 
24.9.2008

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.