Σεμινάρια rss feed

ΔΙΕΘΝΗΣ ΦΟΡΟΑΠΟΦΥΓΗ - ΑΠΑΤΗ ΦΠΑ - TAX RULINGS & ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ (ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ)

ΔΙΕΘΝΗΣ ΦΟΡΟΑΠΟΦΥΓΗ - ΑΠΑΤΗ ΦΠΑ - TAX RULINGS & ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ (ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ)

Δευτέρα, Τετάρτη & Πέμπτη 18 Νοεμβρίου 2019
Κ. Σαββαΐδου Κάτοχος της Έδρας Jean Monnet στην Ευρωπαϊκή Φορολογική Πολιτική και Διοίκηση, Επίκουρη Καθηγήτρια της Νομικής Σχολής ΑΠΘ, τ. ΓΓΔΕ, ADIT, Δικηγόρος-Φορολογική Σύμβουλος, Κ. Σαββαΐδου Κάτοχος της Έδρας Jean Monnet στην Ευρωπαϊκή Φορολογική Πολιτική και Διοίκηση, Επίκουρη Καθηγήτρια της Νομικής Σχολής ΑΠΘ, τ. ΓΓΔΕ, ADIT, Δικηγόρος-Φορολογική Σύμβουλος, Β. Αθανασάκη Ερευνήτρια της Έδρας Jean Monnet στην Ευρωπαϊκή Φορολογική Πολιτική και Διοίκηση, Διδάκτωρ Δημοσίου και Φορολογικού Δικαίου Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ, ADIT, Δικηγόρος - Φορολογική Σύμβουλος, Δ. Κούνη Δικηγόρος, MSc Business Law, ΜΔΕ Δημόσιο Δίκαιο
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΛΥΣΗ & ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΕ - ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ Ν 4548/2018 (ΝΕΟ ΤΜΗΜΑ)

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΛΥΣΗ & ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΕ - ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ Ν 4548/2018 (ΝΕΟ ΤΜΗΜΑ)

Παρασκευή 22 Νοεμβρίου 2019
Α. Γεωργαντάς Δικηγόρος, LL.M., Ε. Στυλιανού Δικηγόρος, LL.M.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Τετάρτη 27 Νοεμβρίου 2019
P. Pothos Attorney-at-law, LL.M., Partner at Kyriakides Georgopoulos Law Firm, Λ. Πανέτσος Δικηγόρος, LL.M. (LSE), MSc (Oxon), Συνεργάτης της Δικηγορικής Εταιρίας «Κυριακίδης Γεωργόπουλος», Ε. Δημητροπούλου Δικηγόρος, LL.M., DEA, Εταίρος Δικηγορικής Εταιρίας «Κυριακίδης – Γεωργόπουλος»
CORPORATE FINANCE & LAW (ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ)

CORPORATE FINANCE & LAW (ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ)

Δευτέρα & Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου 2019
Ι. Λιναρίτης Διδάκτωρ Νομικής, Δικηγόρος στον Άρειο Πάγο, Υποδιευθυντής Εταιρικών Σχεδιασμών και Μετασχηματισμών στη Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, Αθ. Κουλορίδας Δικηγόρος, Λέκτορας Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Κ. Ντζούφας Δικηγόρος, LL.M. Αστικού Δικαίου, Msc in Banking and Finance Law, νομικός σύμβουλος επιχειρήσεων και εταιριών, A. Στάμου Δικηγόρος, LLM, Επικεφαλής Μονάδας Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών
DATA PROTECTION OFFICER 16ο ΤΜΗΜΑ (3 έως 20 Δεκεμβρίου 2019)

DATA PROTECTION OFFICER 16ο ΤΜΗΜΑ (3 έως 20 Δεκεμβρίου 2019)

3 Δεκεμβρίου 2019
Δ. Ζωγραφόπουλος ΔΝ, Δικηγόρος, Ειδικός Επιστήμονας , Δ. Γεωργόπουλος Co-Founder - Managing Partner at Rethink Business Lab, Founding Member DPO Academy, N. Γεωργόπουλος MBA cyRM, Cyber Privacy Risks Advisor / Cromar, Coverholder at Lloyd’s, Founding Member DPO Academy, I. Γιαννακάκης Δικηγόρος, FIP, CIPM, CIPP/E, CIPP/US, CFE, Cert. GDPR P, K. Παπαδάτος Information Security Executive, MSC Infosec, CISSP-ISSMP, CISM, ISO27001 LA, ISO27005 RM, PMP, MBCI, Ν. Λουκάς MSc, PhD, C/DPO, PRINCE2/P, Founder STREAMLINE Training and Consulting, Founding Member DPO Academy
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2019
Γ. Τζίφας Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, Εισηγητής, Συγγραφέας
ΔΙΚΑΙΟ ΙΚΕ ΚΑΙ ΕΠΕ: ΒΙΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ΔΥΟ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΤΥΠΩΝ

ΔΙΚΑΙΟ ΙΚΕ ΚΑΙ ΕΠΕ: ΒΙΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ΔΥΟ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΤΥΠΩΝ

Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου 2019
Α. Σπυρίδωνος Δ.Ν., LL.M. (L.S.E.), Δικηγόρος
ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ - ΝΕΑ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ - ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
Περισσότερα

Eγγραφή Newsletter

Εισάγετε το email σας για να λαμβάνετε δωρεάν το εβδομαδιαίο newsletter του epixeirisi .gr

1 Αυγούστου 2008

Έκπτωση δαπανών από τη λειτουργία ΙΧ αυτοκινήτου

Έχω ένα πελάτη εμπορικός αντιπρόσωπος οποίος έχει ΙΧ αυτοκίνητο. Θα ήθελα να μου στείλετε τις δαπάνες που εκπίπτουν από το εισόδημα του και από ποιες δαπάνες εκπίπτει το ΦΠΑ.
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Εφόσον το εισόδημα του εμπορικού αντιπροσώπου, χαρακτηρίζεται ως προερχόμενο από Δ’ πηγή, εμπορικών επιχειρήσεων, (δεν εντάσσεται στα ελευθέρια επαγγέλματα του άρθρου 48, του Ν 2238/1994), όλες οι δαπάνες επισκευής, συντήρησης, λειτουργίας, κυκλοφορίας και αποσβέσεων του ιδιόκτητου ΕΙΧ αυτοκινήτου, το οποίο ο επιτηδευματίας αυτός  χρησιμοποιεί, στα πλαίσια της εμπορικής του δραστηριότητας, αναγνωρίζονται φορολογικά σε ποσοστό 60% της δαπάνης, για αυτοκίνητα με κυβισμό μηχανής έως 1.600 cc και σε ποσοστό 25% της δαπάνης, για εκείνα τα αυτοκίνητα, με μεγαλύτερο κυλινδρισμό μηχανής (περ. β΄ της παρ. 1 άρθρο 31 του ΚΦΕ).
 
Επισημαίνουμε, ότι σε κάθε περίπτωση, για την έκπτωση της δαπάνης, πρέπει να υφίσταται το προβλεπόμενο δικαιολογητικό, από τον ΚΒΣ. Επιπρόσθετα, τα έξοδα κίνησης (βενζίνη) του επιβατικού ΙΧ αυτοκινήτου εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης σύμφωνα με την περ. α΄, της παρ. 1, του άρθρου 31 του ΚΦΕ, καθώς και τις διευκρινίσεις της ΠΟΛ 1005/2005 (Παράρτημα, στο κεφάλαιο ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ και στη θέση: Έξοδα Μεταφοράς).
 
Σημειώνουμε, ότι στα τηρούμενα βιβλία, καταχωρίζεται το παραστατικό και αναγράφεται ολόκληρο το ποσό της δαπάνης. Εν συνεχεία δε, το σχετικό ποσό αναμορφώνεται, για εκείνα τα έξοδα που εκπίπτουν ως ποσοστό, κατά την συμπλήρωση των εντύπων της φορολογικής δήλωσης του υπόχρεου.
 
Στην σχολιαζόμενη περίπτωση, και εφ’όσον ο εμπορικός αντιπρόσωπος επιλέγει να χρησιμοποιεί το ΕΙΧ αυτοκίνητο ιδιοκτησίας  του, για τις ανάγκες της επιχείρησής του, έχει την ευχέρεια της σχετικής  καταχώρισης της αξίας κτήσης αυτού, σε ιδιαίτερο χώρο του βιβλίου εσόδων – εξόδων (περ.γ, της παρ.4, του άρθρου 6 του ΚΒΣ, ΠΔ 186/92) και, εν συνεχεία, την διενέργεια αποσβέσεων επί αυτής της αξίας, με βάση το ΠΔ 299/2003. Αν όμως, περαιτέρω, προχωρήσει σε πώληση του εν λόγω αυτοκίνητου, θα πρέπει να καταχωρίσει το  κέρδος από την πώληση, ως έσοδο από «λοιπές πράξεις»
 
Τέλος, σε ότι αφορά τον ΦΠΑ εισροών, που αναλογεί στα διάφορα έξοδα καυσίμων, επισκευής, συντήρησης, μίσθωσης και κυκλοφορίας γενικά, του ΕΙΧ αυτοκινήτου (μέχρι 9 θέσεις), αυτός δεν αναγνωρίζεται προς έκπτωση από τον ΦΠΑ  εκροών της αντίστοιχης φορολογικής περιόδου, βάσει των διατάξεων της περ. ε΄, της παρ. 4 του άρθρου 30 του Ν 2859/2000. Ωστόσο, το ποσό αυτό, συναθροίζεται με το ποσό του εξόδου και αποτελεί φορολογική δαπάνη που εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης, σύμφωνα με όσα προαναφέραμε (ΠΟΛ 1005/2005).
 
1.8.2008

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.