Σεμινάρια rss feed

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

Παρασκευή 29 Μαρτίου 2019
Π. Γιώτης Λογιστής, MBA, Εισηγητής σεμιναρίων
BLOCKCHAIN - DISTRIBUTED LEDGER TECHNOLOGY (DLT): ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ

BLOCKCHAIN - DISTRIBUTED LEDGER TECHNOLOGY (DLT): ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ

Πέμπτη 4 Απριλίου 2019
Κ. Λογαράς Δικηγόρος, LL.M., Senior Associate στη Δικηγορική Εταιρία Ζέπος & Γιαννόπουλος
DATA PROTECTION OFFICER (DPO), 14o ΤΜΗΜΑ, 8 έως 23 Απριλίου 2019

DATA PROTECTION OFFICER (DPO), 14o ΤΜΗΜΑ, 8 έως 23 Απριλίου 2019

8 Απριλίου 2019
Δ. Ζωγραφόπουλος ΔΝ, Δικηγόρος, Ειδικός Επιστήμονας , I. Γιαννακάκης Δικηγόρος, FIP, CIPM, CIPP/E, CIPP/US, CFE, Cert. GDPR P, K. Παπαδάτος Information Security Executive, MSC Infosec, CISSP-ISSMP, CISM, ISO27001 LA, ISO27005 RM, PMP, MBCI, Δ. Γεωργόπουλος Co-Founder - Managing Partner at Rethink Business Lab, Founding Member DPO Academy, N. Γεωργόπουλος MBA cyRM, Cyber Privacy Risks Advisor / Cromar, Coverholder at Lloyd’s, Founding Member DPO Academy, Ν. Λουκάς MSc, PhD, C/DPO, PRINCE2/P, Founder STREAMLINE Training and Consulting, Founding Member DPO Academy
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ «GDPR»

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ «GDPR»

Δευτέρα 8 Απριλίου 2019
Α. Βενέρης ΔΝ, Νομικός σύμβουλος για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, Δ. Ζωγραφόπουλος ΔΝ, Δικηγόρος, Ειδικός Επιστήμονας
ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ
ΕΙΔΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ - ΈΞΟΔΟΣ / ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ - ΈΞΟΔΟΣ / ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Τετάρτη 10 Απριλίου 2019
Γ. Πανίτσας Δικηγόρος, ΜΔΕ, Συντονιστής Ν 4469/2017, Ι. Γεροντίδης Δικηγόρος, ΜΔΕ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 2019

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 2019

Πέμπτη 11 Απριλίου 2019
Ιωάννης Τριανταφύλλου Φοροτεχνικός – Σύμβουλος Επιχειρήσεων
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ: ΠΤΩΧΕΥΣΗ  ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ: ΠΤΩΧΕΥΣΗ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

Παρασκευή 12 Απριλίου 2019
Μ. Ορφανίδου Δικηγόρος, LLM, εταίρος της δικηγορικής εταιρίας «Δ.Κ. Αυγητίδης & Συνεργάτες»
Περισσότερα

Eγγραφή Newsletter

Εισάγετε το email σας για να λαμβάνετε δωρεάν το εβδομαδιαίο newsletter του epixeirisi .gr

28 Ιουλίου 2008

Μείωση των εργοδοτικών εισφορών του κλάδου σύνταξης

Το 2002 εγένετο επιδότηση εργοδοτικών εισφορών 50% για νέους πρωτοεργαζόμενους. Αντ’αυτού το ΙΚΑ αναγνώρισε μόνο 12,00€ μηνιαίως, αντί του αναλογούντος ποσού των 70,58€ (συνημμένη ΑΠΔ). Παρακαλούμε να μας γνωρίσετε τις σχετικές διατάξεις.
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Μείωση εργοδοτικών εισφορών του κλάδου σύνταξης
 
Με βάση τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.2874/2000, καθώς και του άρθρου 32 του Ν.2972/2001, μειώνονται κατά δύο (2) ποσοστιαίες μονάδες, οι εργοδοτικές εισφορές του κλάδου σύνταξης του ΙΚΑ, για τους εργαζόμενους που απασχολούνται με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας και οι μηνιαίες αποδοχές τους, δεν υπερβαίνουν τα εξακόσια (600) ευρώ. Το ποσό των εξακοσίων ευρώ προκύπτει, μετά την αφαίρεση τυχόν υπερωριών. Η μείωση αυτή είχε αρχική ισχύ από 1/4/2001 μέχρι 31/12/2003.
 
Σχετική είναι η Εγκύκλιος του ΙΚΑ με αριθμό 48/2001, καθώς και η Κ.Υ.Α. 2/27768/Α0024/14-2-2001, Οικονομικών-Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
 
Το ποσό της μείωσης των εργοδοτικών εισφορών του κλάδου σύνταξης του ΙΚΑ, υπολογίζεται με πολλαπλασιασμό των συνολικών μηνιαίων ακαθάριστων αποδοχών του εργαζόμενου,εφ’όσον αυτές δεν υπερβαίνων τα 600€, αφαιρουμένων τυχόν υπερωριών, με τον συντελεστή 2%. Περαιτέρω, όταν χορηγούνται αναδρομικές αποδοχές (όπως στην περίπτωσή σας), λόγω εφαρμογής της συλλογικής σύμβασης εργασίας, πρέπει να γίνεται επιμερισμός αυτών στις μισθολογικές περιόδους που αντιστοιχούν. Ακολούθως, αν οι προκύπτουσες μηνιαίες αποδοχές υπερβαίνουν, σε έναν ή περισσότερους μήνες, τα 600€ (μείον, πάντα τις τυχόν υπερωρίες) και ο εργοδότης έχει ήδη κάνει χρήση του μέτρου της μείωσης των εργοδοτικών εισφορών, δεν αναζητούνται τα ποσά αυτής της μείωσης.
 
Έτσι, το ΙΚΑ υπολόγισε:
 

600,00€ Χ 2% = 12,00€ μείωση εργοδοτικών εισφορών

 
Τέλος, να σημειώσουμε ότι διαφορετική είναι η περίπτωση της μείωσης της εργατικής εισφοράς του κλάδου σύνταξης του ΙΚΑ., 6,67% επί των εκάστοτε αποδοχών της ΕΓΣΣΕ (άγαμου εργαζόμενου υπαλλήλου ή εργατοτεχνίτη, χωρίς προϋπηρεσία και οικογενειακά επιδόματα). Σχετικές διατάξεις: Ν.2837/2000. Εγκύκλιος ΙΚΑ 56/2000 και έγγραφο ΙΚΑ Α41/1/21-1-2003, ανάλυση προϋποθέσεων κ.λπ. Η ανωτέρω εργατική εισφορά, δεν παρακρατείται από τον εργοδότη και έτσι αποδίδεται απ’ευθείας στους εργαζόμενους.
 
28.7.2008

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.