Σεμινάρια rss feed

ΒΑΣΙΚΕΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΗ ΝΟΜΙΚΟΥΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΗ ΝΟΜΙΚΟΥΣ

Τρίτη & Πέμπτη 26 Μαρτίου 2019
Κ. Σαϊτάκης Δικηγόρος, Δ.Ν.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

Παρασκευή 29 Μαρτίου 2019
Π. Γιώτης Λογιστής, MBA, Εισηγητής σεμιναρίων
BLOCKCHAIN - DISTRIBUTED LEDGER TECHNOLOGY (DLT): ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ

BLOCKCHAIN - DISTRIBUTED LEDGER TECHNOLOGY (DLT): ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ

Πέμπτη 4 Απριλίου 2019
Κ. Λογαράς Δικηγόρος, LL.M., Senior Associate στη Δικηγορική Εταιρία Ζέπος & Γιαννόπουλος
DATA PROTECTION OFFICER (DPO), 14o ΤΜΗΜΑ, 8 έως 23 Απριλίου 2019

DATA PROTECTION OFFICER (DPO), 14o ΤΜΗΜΑ, 8 έως 23 Απριλίου 2019

8 Απριλίου 2019
Δ. Ζωγραφόπουλος ΔΝ, Δικηγόρος, Ειδικός Επιστήμονας , I. Γιαννακάκης Δικηγόρος, FIP, CIPM, CIPP/E, CIPP/US, CFE, Cert. GDPR P, K. Παπαδάτος Information Security Executive, MSC Infosec, CISSP-ISSMP, CISM, ISO27001 LA, ISO27005 RM, PMP, MBCI, Δ. Γεωργόπουλος Co-Founder - Managing Partner at Rethink Business Lab, Founding Member DPO Academy, N. Γεωργόπουλος MBA cyRM, Cyber Privacy Risks Advisor / Cromar, Coverholder at Lloyd’s, Founding Member DPO Academy, Ν. Λουκάς MSc, PhD, C/DPO, PRINCE2/P, Founder STREAMLINE Training and Consulting, Founding Member DPO Academy
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ «GDPR»

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ «GDPR»

Δευτέρα 8 Απριλίου 2019
Α. Βενέρης ΔΝ, Νομικός σύμβουλος για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, Δ. Ζωγραφόπουλος ΔΝ, Δικηγόρος, Ειδικός Επιστήμονας
ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ
ΕΙΔΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ - ΈΞΟΔΟΣ / ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ - ΈΞΟΔΟΣ / ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Τετάρτη 10 Απριλίου 2019
Γ. Πανίτσας Δικηγόρος, ΜΔΕ, Συντονιστής Ν 4469/2017, Ι. Γεροντίδης Δικηγόρος, ΜΔΕ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 2019

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 2019

Πέμπτη 11 Απριλίου 2019
Ιωάννης Τριανταφύλλου Φοροτεχνικός – Σύμβουλος Επιχειρήσεων
Περισσότερα

Eγγραφή Newsletter

Εισάγετε το email σας για να λαμβάνετε δωρεάν το εβδομαδιαίο newsletter του epixeirisi .gr

24 Ιουλίου 2008

Τόπος αποστολής εμπορευμάτων

H εταιρεία μας πρόκειται να κάνει έναρξη αποθηκευτικού χώρου σε μία εταιρεία logistics στον Ασπρόπυργο Αττικής. Θέλουμε να μάθουμε εάν μπορούμε να κάνουμε αποστολές των εμπορευμάτων μας από την αποθήκη σε πελάτες μας χρησιμοποιώντας παραστατικά (δελτία αποστολής, τιμολογία - δελτία αποστολής) της έδρας με ένδειξη τόπου αποστολής) της έδρας με ένδειξη τόπου αποστολής την αποθήκη. Τα παραστατικά αυτά θα συνοδεύουν τα εμπορεύματα προς τον πελάτη μας και θα παραλαμβάνονται από την αποθήκη του LOGISTICS από την ACS courier για την αποστολή.
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Σύμφωνα με την περίπτωση γ, της παραγράφου 5, του άρθρου 11, του ΚΒΣ στο Δελτίο Αποστολής, εκτός των άλλων, αναγράφεται και ο τόπος από τον οποίο αποστέλλονται τα αγαθά, όταν δεν συμπίπτει με την διεύθυνση του καταστήματος ή του υποκαταστήματος του αποστολέα καθώς και ο τόπος προορισμού.
 
Η πρώτη αναφορά σε αποστολή αγαθών σε τρίτο, κατ’εντολή του πελάτη, για οποιονδήποτε σκοπό, έγινε στην ΠΟΛ 31/30-1-1987, την οποία μνημονεύει η Εγκύκλιος 3/1992 ( η πρώτη ερμηνευτική του ΠΔ 186/1992-βλέπε παράγραφο 11.9.4, σελ.805 του ΚΒΣ 2007, έκδοση ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ), οπότε με ανάλογη εφαρμογή, στην περίπτωσή σας έχουμε τα εξής: «Αποστολή εμπορευμάτων με την φροντίδα της επιχείρησης LOGISTICS (αποθηκευτικοί χώροι), σε τρίτους (πελάτες σας), κατ’εντολή και για λογαριασμό σας (η επιχείρησή σας είναι ο αποθέτης)»
 
Από την επιχείρηση LOGISTICS, θα εκδοθεί Δελτίο Αποστολής, στο όνομα του πελάτη-παραλήπτη τρίτου. Σε αυτό το Δελτίο Αποστολής, η ως άνω επιχείρηση LOGISTICS, έχει υποχρέωση αναγραφής (εκτός των άλλων) όλων των στοιχείων σας, αλλά και ότι η σχετική αποστολή των εμπορευμάτων (αγαθών) αυτών, γίνεται κατόπιν εντολής δικής σας και φυσικά για λογαριασμό σας (η επιχείρηση LOGISTICS, θα σας αναφέρει ως αποθέτη).Το πρωτότυπο αυτό Δελτίο Αποστολής, θα συνοδεύσει τα εμπορεύματα, μέχρι τον τελικό τους προορισμό, οπότε θα παραδοθούν αυτά στον πελάτη σας.
 
Περαιτέρω, η «LOGISTICS-Αποθηκευτικοί χώροι», θα αποστείλουν στο κατάστημά σας (αποθέτης), ένα αντίτυπο του ως άνω Δελτίου Αποστολής, στο οποίο απαραιτήτως θα αναγράφεται η φράση: «ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ», ενώ στη θέση «προορισμός», θα αναγράψει: «για τον αποθέτη».
 
Στη συνέχεια η διαδικασία είναι η γνωστή. Η επιχείρησή σας θα τιμολογήσει τον πελάτη, με βάση το ευρισκόμενο στα χέρια της αντίτυπο του Δελτίου Αποστολής, μέσα στις προθεσμίες που ορίζουν οι σχετικές διατάξεις, ήτοι σε ένα (1) μήνα, από την παράδοση των εμπορευμάτων στον αγοραστή και πάντως εντός της διαχειριστικής περιόδου (άρθρο 12, παράγραφος 14 του ΚΒΣ). Επισημαίνεται, ότι θα εκδοθεί ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ (αθεώρητο), στο οποίο θα αναγραφούν και τα στοιχεία του εκδοθέντος ήδη Δελτίου Αποστολής, και όχι ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ-ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ..
 
Σε περίπτωση που έχουμε εκτύπωση του τιμολογίου από τον αποθηκευτικό χώρο «LOGISTICS», θα πρέπει να υπάρχει ON-LINE σύνδεση αυτού του χώρου με την έδρα του αποθέτη (δηλαδή, την επιχείρησή σας), η εντολή θα δίνεται μόνο από αυτόν (τον αποθέτη), ενώ τα παραστατικά αυτά, θα εκδίδονται από ιδιαίτερη σειρά.
 
Τέλος την ως άνω διαδικασία, πρέπει να γνωστοποιήσετε στο προϊστάμενο ΔΟΥ της έδρας σας. Αξίζει να σημειώσουμε, ότι ο αποθηκευτικός χώρος LOGISTICS, με βάση τα ανωτέρω, δεν μπορεί να λάβει, σε καμιά περίπτωση, τον χαρακτήρα του υποκαταστήματος, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 9 του ΚΒΣ.
 
24.7.2008

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.