Σεμινάρια rss feed

ΒΑΣΙΚΕΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΗ ΝΟΜΙΚΟΥΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΗ ΝΟΜΙΚΟΥΣ

Τρίτη & Πέμπτη 26 Μαρτίου 2019
Κ. Σαϊτάκης Δικηγόρος, Δ.Ν.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

Παρασκευή 29 Μαρτίου 2019
Π. Γιώτης Λογιστής, MBA, Εισηγητής σεμιναρίων
BLOCKCHAIN - DISTRIBUTED LEDGER TECHNOLOGY (DLT): ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ

BLOCKCHAIN - DISTRIBUTED LEDGER TECHNOLOGY (DLT): ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ

Πέμπτη 4 Απριλίου 2019
Κ. Λογαράς Δικηγόρος, LL.M., Senior Associate στη Δικηγορική Εταιρία Ζέπος & Γιαννόπουλος
DATA PROTECTION OFFICER (DPO), 14o ΤΜΗΜΑ, 8 έως 23 Απριλίου 2019

DATA PROTECTION OFFICER (DPO), 14o ΤΜΗΜΑ, 8 έως 23 Απριλίου 2019

8 Απριλίου 2019
Δ. Ζωγραφόπουλος ΔΝ, Δικηγόρος, Ειδικός Επιστήμονας , I. Γιαννακάκης Δικηγόρος, FIP, CIPM, CIPP/E, CIPP/US, CFE, Cert. GDPR P, K. Παπαδάτος Information Security Executive, MSC Infosec, CISSP-ISSMP, CISM, ISO27001 LA, ISO27005 RM, PMP, MBCI, Δ. Γεωργόπουλος Co-Founder - Managing Partner at Rethink Business Lab, Founding Member DPO Academy, N. Γεωργόπουλος MBA cyRM, Cyber Privacy Risks Advisor / Cromar, Coverholder at Lloyd’s, Founding Member DPO Academy, Ν. Λουκάς MSc, PhD, C/DPO, PRINCE2/P, Founder STREAMLINE Training and Consulting, Founding Member DPO Academy
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ «GDPR»

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ «GDPR»

Δευτέρα 8 Απριλίου 2019
Α. Βενέρης ΔΝ, Νομικός σύμβουλος για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, Δ. Ζωγραφόπουλος ΔΝ, Δικηγόρος, Ειδικός Επιστήμονας
ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ
ΕΙΔΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ - ΈΞΟΔΟΣ / ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ - ΈΞΟΔΟΣ / ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Τετάρτη 10 Απριλίου 2019
Γ. Πανίτσας Δικηγόρος, ΜΔΕ, Συντονιστής Ν 4469/2017, Ι. Γεροντίδης Δικηγόρος, ΜΔΕ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 2019

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 2019

Πέμπτη 11 Απριλίου 2019
Ιωάννης Τριανταφύλλου Φοροτεχνικός – Σύμβουλος Επιχειρήσεων
Περισσότερα

Eγγραφή Newsletter

Εισάγετε το email σας για να λαμβάνετε δωρεάν το εβδομαδιαίο newsletter του epixeirisi .gr

16 Ιουλίου 2008

Αυτοπαράδοση αγαθών

Στην περίπτωση που δωρίζονται εμπορεύματα σε ιδρύματα, τι στοιχεία εκδίδονται και τι προβλέπεται για τον ΦΠΑ;
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Με βάση την διάταξη της περίπτωσης β, του άρθρου 7 του Ν.2859/2000  (Κώδικας ΦΠΑ), η ανάληψη από υποκείμενο στον ΦΠΑ, αγαθών (εμ/των ή προϊόντων ή και λοιπών αποθεμάτων) της επιχείρησής του, με σκοπό να χρησιμοποιηθούν από τον ίδιο (για κάλυψη δικών του αναγκών), ή να δοθούν στο προσωπικό (όχι πώληση), ή ακόμη να χορηγηθούν δωρεάν σε τρίτους, συνιστούν πράξη θεωρούμενη ως παράδοση και συνεπώς, φορολογητέα στο ΦΠΑ.
 
Περαιτέρω, για μεν την διακίνηση των αγαθών αυτών, προς τον τελικό προορισμό τους,  θα εκδοθεί Δελτίο Αποστολής (άρθρο 11 ΚΒΣ) όπου, ως σκοπός διακίνησης θα αναφέρεται η λέξη: «αυτοπαράδοση», ενώ η αξία τους θα εμφανισθεί σε οποιοδήποτε στοιχείο αξίας του ΚΒΣ (Τιμολόγιο, Απόδ.Λιαν.Πώλησης κ.λπ.) εφ’όσον κατά την έκδοσή του, θα αναγραφεί η φράση: «απόδειξη αυτοπαράδοσης». Να σημειώσουμε ότι ο ΚΒΣ, στο άρθρο 14, προβλέπει στις περιπτώσεις αυτοπαράδοσης αγαθών ή ιδιοχρησιμοποίησης υπηρεσιών, την έκδοση της απόδειξης αυτοπαράδοσης (αθεώρητο στοιχείο).
 
Η αξία επί της οποίας θα υπολογισθεί ο αναλογών ΦΠΑ, είναι η αξία κτήσης του αγαθού, ή το κόστος παραγωγής του (αν πρόκειται για προϊόν). Στην πραγματικότητα, εφ’όσον η πράξη της αυτοπαράδοσης είναι φορολογητέα, με βάση τα ανωτέρω, αποδίδεται στο Δημόσιο ο ΦΠΑ, ο οποίος είχε εκπεσθεί (ή θα εκπεσθεί, αν είμαστε στην ίδια φορολογική περίοδο), κατά την απόκτηση των αγαθών, ως φόρος εισροών. Ο νόμος δηλαδή, δίνει το δικαίωμα της έκπτωσης του ΦΠΑ των εισροών, από τον ΦΠΑ των εκροών (πωλήσεων κ.λπ.), με την προϋπόθεση ότι θα ακολουθήσει διάθεση των αγαθών, με αντίτιμο. Αν, συνεπώς, τα αγαθά δεν πωληθούν, αλλά δωρισθούν (για οποιονδήποτε λόγο), αναζητείται ο ΦΠΑ που εκπέσθηκε κατά την απόκτησή τους. Έτσι, επιβάλλεται η έκδοση στοιχείου αξίας αυτοποαράδοσης (οιωνεί πώληση) και αποδίδεται ο ΦΠΑ που εκπέσθηκε, στο Δημόσιο.
 
Για τη λογιστική αντιμετώπιση, χρησιμοποιούνται υπολογαριασμοί του δευτεροβάθμιου 78.10 Τεκμαρτά έσοδα από ιδιόχρηση αποθεμάτων (πίστωση), με διαχωρισμό του ποσού του ΦΠΑ (πίστωση), ενώ θα χρεωθεί υπολογαριασμός του 64.06 Δωρεές-επιχορηγήσεις, με την προσθήκη του ΦΠΑ, ο οποίος γίνεται κόστος (μη εκπιπτόμενος).
 
16.7.2008

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.