Σεμινάρια rss feed

ΒΑΣΙΚΕΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΗ ΝΟΜΙΚΟΥΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΗ ΝΟΜΙΚΟΥΣ

Τρίτη & Πέμπτη 26 Μαρτίου 2019
Κ. Σαϊτάκης Δικηγόρος, Δ.Ν.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

Παρασκευή 29 Μαρτίου 2019
Π. Γιώτης Λογιστής, MBA, Εισηγητής σεμιναρίων
BLOCKCHAIN - DISTRIBUTED LEDGER TECHNOLOGY (DLT): ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ

BLOCKCHAIN - DISTRIBUTED LEDGER TECHNOLOGY (DLT): ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ

Πέμπτη 4 Απριλίου 2019
Κ. Λογαράς Δικηγόρος, LL.M., Senior Associate στη Δικηγορική Εταιρία Ζέπος & Γιαννόπουλος
DATA PROTECTION OFFICER (DPO), 14o ΤΜΗΜΑ, 8 έως 23 Απριλίου 2019

DATA PROTECTION OFFICER (DPO), 14o ΤΜΗΜΑ, 8 έως 23 Απριλίου 2019

8 Απριλίου 2019
Δ. Ζωγραφόπουλος ΔΝ, Δικηγόρος, Ειδικός Επιστήμονας , I. Γιαννακάκης Δικηγόρος, FIP, CIPM, CIPP/E, CIPP/US, CFE, Cert. GDPR P, K. Παπαδάτος Information Security Executive, MSC Infosec, CISSP-ISSMP, CISM, ISO27001 LA, ISO27005 RM, PMP, MBCI, Δ. Γεωργόπουλος Co-Founder - Managing Partner at Rethink Business Lab, Founding Member DPO Academy, N. Γεωργόπουλος MBA cyRM, Cyber Privacy Risks Advisor / Cromar, Coverholder at Lloyd’s, Founding Member DPO Academy, Ν. Λουκάς MSc, PhD, C/DPO, PRINCE2/P, Founder STREAMLINE Training and Consulting, Founding Member DPO Academy
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ «GDPR»

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ «GDPR»

Δευτέρα 8 Απριλίου 2019
Α. Βενέρης ΔΝ, Νομικός σύμβουλος για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, Δ. Ζωγραφόπουλος ΔΝ, Δικηγόρος, Ειδικός Επιστήμονας
ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ
ΕΙΔΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ - ΈΞΟΔΟΣ / ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ - ΈΞΟΔΟΣ / ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Τετάρτη 10 Απριλίου 2019
Γ. Πανίτσας Δικηγόρος, ΜΔΕ, Συντονιστής Ν 4469/2017, Ι. Γεροντίδης Δικηγόρος, ΜΔΕ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 2019

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 2019

Πέμπτη 11 Απριλίου 2019
Ιωάννης Τριανταφύλλου Φοροτεχνικός – Σύμβουλος Επιχειρήσεων
Περισσότερα

Eγγραφή Newsletter

Εισάγετε το email σας για να λαμβάνετε δωρεάν το εβδομαδιαίο newsletter του epixeirisi .gr

14 Ιουλίου 2008

Εποχιακή απασχόληση σε τουριστικό γραφείο

Όσον αφορά τους εργαζομένους στα τουριστικά και ταξιδιωτικά γραφεία απαγορεύεται να εργάζονται πενθήμερο με δυο μέρες την εβδομάδα ανάπαυση. Αν ισχύει αυτή η περίπτωση, πρέπει να είναι συνεχόμενες οι μέρες ανάπαυσης; Μπορώ να καταγγείλω την σύμβαση εποχιακού ή θεωρείται ορισμένου χρόνου εκ φύσεως και πρέπει να τον πληρώσω μέχρι να κλείσει το τουριστικό γραφείο ή το ξενοδοχείο και γενικά με τις διατάξεις που ισχύουν για ορισμένου χρόνου συμβάσεις; Τι έντυπο ΟΑΕΔ συμπληρώνω; Απαγορεύεται δηλαδή ένας εποχιακός να έχει σύμβαση αορίστου χρόνου;
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Η εποχιακή εργασία προορίζεται να καλύψει έκτακτες ανάγκες της επιχείρησης σε περιόδους αύξησης της λειτουργικής της δραστηριότητας, όπως είναι πχ η αύξηση της ζήτησης διαμονής σε ξενοδοχεία κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Λόγω της φύσης της, λοιπόν, συνδέεται άμεσα με τη σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου. Προκειμένου η σύμβαση αυτή να είναι έγκυρη απαιτείται η τήρηση του έγγραφου τύπου (παρ. 2, του άρθρου 5, του ΠΔ 81/2003), χωρίς να υπάρχει υποχρέωση κατάθεσης αυτής στην Επιθεώρηση Εργασίας.
 
Με βάση τις διατάξεις της παρ. 1, του άρθρου 7, του ΒΔ 748/1966, εξαιρούνται από την υποχρέωση χορήγησης της Κυριακής ως υποχρεωτικής ημέρας ανάπαυσης,  τα ταξιδιωτικά γραφεία. Στην περίπτωση που ο μισθωτός εργαστεί την ημέρα της Κυριακής, περισσότερες από 5 ώρες, δικαιούται αναπληρωματική εβδομαδιαία ανάπαυση διάρκειας 24 ωρών, μια άλλη εργάσιμη ημέρα της επόμενης εβδομάδας (Ι. Ληξουριώτης, «Εργατικό Δίκαιο. Ατομικές Εργασιακές Σχέσεις», εκδ. 2005, 372). Επίσης, με την καθιέρωση του συστήματος της πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας, η έκτη μέρα της εβδομάδας (Σάββατο), θεωρείται ημέρα ανάπαυσης, χωρίς όμως να εξομοιώνεται με υποχρεωτική αργία, να δημιουργεί, δηλαδή, υποχρέωση καταβολής πρόσθετης αμοιβής - δικαίωμα προσαύξησης του ημερομισθίου (Ι. Ληξουριώτης, «Εργατικό Δίκαιο. Ατομικές Εργασιακές Σχέσεις», εκδ. 2005, 375).
 
Συνεπώς, από την κείμενη εργατική νομοθεσία δεν προκύπτει υποχρέωση του εργοδότη του τουριστικού γραφείου να χορηγήσει συνεχόμενες τις ημέρες ανάπαυσης στους μισθωτούς.
 
Βάσει του άρθρου 669 του ΑΚ, η σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου λύεται μετά την πάροδο του χρόνου λήξης αυτής, χωρίς καμία διατύπωση ή υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης (πέραν της αποζημίωσης για την μη χορηγηθείσα άδεια) των συμβαλλομένων μερών (εργοδότης – εργαζόμενος).  Στην περίπτωση αυτή, ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να αναγγείλει στον ΟΑΕΔ τη διακοπή της εργασιακής σχέσης λόγω λήξης της σύμβασης ορισμένου χρόνου (παρ. 3, άρθρο 9, του Ν 3198/1955). Επιπλέον, με τις διατάξεις του άρθρου 671 του ΑΚ, είναι δυνατή η μετατροπή της σύμβασης σε σύμβαση αορίστου διάρκειας, ύστερα από «σιωπηρή» συμφωνία των δύο πλευρών. Για παράδειγμα στην περίπτωση που ο εργαζόμενος εξακολουθεί να προσφέρει τις υπηρεσίες του και μετά τη λήξη της σύμβασής του, χωρίς να διατυπώνονται αντιρρήσεις από τον εργοδότη.
 
Επίσης, στο άρθρο 672 του ίδιου νομοθετήματος, ορίζεται ότι μπορεί να επέλθει καταγγελία της σύμβασης, με την συνακόλουθη πρόωρη λήξη αυτής, όταν συντρέχει «σπουδαίος» λόγος.
 
Τέλος, η σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου μπορεί να λυθεί «..με την οικειοθελή αποχώρηση του μισθωτού που τυχόν προβλέπεται από τη σύμβαση εργασίας ή από τον ισχύοντα κανονισμό εργασίας, η οποία δεν ταυτίζεται με την καταγγελία για σπουδαίο λόγο», Ι. Ληξουριώτης, «Εργατικό Δίκαιο. Ατομικές Εργασιακές Σχέσεις», εκδ. 2005, 549). Στην περίπτωση αυτή, απαιτείται, μέσα σε οχτώ (8) ημέρες,  αναγγελία της οικειοθελούς αποχώρησης του μισθωτού στον ΟΑΕΔ, βάσει των παρ. 1, του άρθρου 2, του Ν 2556/1997 και παρ. 1, του άρθρου 6, του Ν 2972/2001.
 
Υπόδειγμα του εντύπου της παραπάνω δήλωσης περιλαμβάνεται στην ηλεκτρονική σελίδα του περιοδικού «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ» και συγκεκριμένα στη δνση: http://www.epixeirisi.gr/?pgtp=1&aid=1181032379
 
14.7.2008

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.