Σεμινάρια rss feed

ΒΑΣΙΚΕΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΗ ΝΟΜΙΚΟΥΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΗ ΝΟΜΙΚΟΥΣ

Τρίτη & Πέμπτη 26 Μαρτίου 2019
Κ. Σαϊτάκης Δικηγόρος, Δ.Ν.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

Παρασκευή 29 Μαρτίου 2019
Π. Γιώτης Λογιστής, MBA, Εισηγητής σεμιναρίων
BLOCKCHAIN - DISTRIBUTED LEDGER TECHNOLOGY (DLT): ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ

BLOCKCHAIN - DISTRIBUTED LEDGER TECHNOLOGY (DLT): ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ

Πέμπτη 4 Απριλίου 2019
Κ. Λογαράς Δικηγόρος, LL.M., Senior Associate στη Δικηγορική Εταιρία Ζέπος & Γιαννόπουλος
DATA PROTECTION OFFICER (DPO), 14o ΤΜΗΜΑ, 8 έως 23 Απριλίου 2019

DATA PROTECTION OFFICER (DPO), 14o ΤΜΗΜΑ, 8 έως 23 Απριλίου 2019

8 Απριλίου 2019
Δ. Ζωγραφόπουλος ΔΝ, Δικηγόρος, Ειδικός Επιστήμονας , I. Γιαννακάκης Δικηγόρος, FIP, CIPM, CIPP/E, CIPP/US, CFE, Cert. GDPR P, K. Παπαδάτος Information Security Executive, MSC Infosec, CISSP-ISSMP, CISM, ISO27001 LA, ISO27005 RM, PMP, MBCI, Δ. Γεωργόπουλος Co-Founder - Managing Partner at Rethink Business Lab, Founding Member DPO Academy, N. Γεωργόπουλος MBA cyRM, Cyber Privacy Risks Advisor / Cromar, Coverholder at Lloyd’s, Founding Member DPO Academy, Ν. Λουκάς MSc, PhD, C/DPO, PRINCE2/P, Founder STREAMLINE Training and Consulting, Founding Member DPO Academy
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ «GDPR»

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ «GDPR»

Δευτέρα 8 Απριλίου 2019
Α. Βενέρης ΔΝ, Νομικός σύμβουλος για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, Δ. Ζωγραφόπουλος ΔΝ, Δικηγόρος, Ειδικός Επιστήμονας
ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ
ΕΙΔΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ - ΈΞΟΔΟΣ / ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ - ΈΞΟΔΟΣ / ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Τετάρτη 10 Απριλίου 2019
Γ. Πανίτσας Δικηγόρος, ΜΔΕ, Συντονιστής Ν 4469/2017, Ι. Γεροντίδης Δικηγόρος, ΜΔΕ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 2019

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 2019

Πέμπτη 11 Απριλίου 2019
Ιωάννης Τριανταφύλλου Φοροτεχνικός – Σύμβουλος Επιχειρήσεων
Περισσότερα

Eγγραφή Newsletter

Εισάγετε το email σας για να λαμβάνετε δωρεάν το εβδομαδιαίο newsletter του epixeirisi .gr

26 Ιουνίου 2008

Φορολογικός συντελεστής στις αμοιβές μελών ΔΣ ανώνυμης εταιρείας

Σε εταιρεία ΑΕ μέλη του Δ.Σ λαμβάνουν αμοιβές για τις υπηρεσίες που προσφέρουν στην εταιρεία και είναι ασφαλισμένοι στο ΤΑΕ. Η εταιρεία προήλθε από μετατροπή και στο καταστατικό της αναφέρθηκε ότι θα είχε υπερδωδεκάμηνη διαχειριστική χρήση από 1/1/2006-31/12/2007. Για το διάστημα 14/12/2006 έως 31/12/2006 οι αμοιβές Δ.Σ. που εδόθησαν στα μέλη  φορολογήθηκαν και αποδόθηκε με προσωρινή δήλωση στη ΔΟΥ φόρος 29%. Αρχές του 2007 γίνεται έκτακτη Γ.Σ. στην οποία αποφασίσθηκε-προεγκρίθηκε το ποσό των αμοιβών που θα λαμβάνουν τα μέλη κάθε μήνα. Για αυτές τις αμοιβές επειδή αφορούσαν τη χρήση 2007 κατά την οποία ο φορολογικός συντελεστής των ΑΕ είναι 25%, καταβλήθηκε φόρος με προσωρινές δηλώσεις ανά δίμηνο. Όταν υπεβλήθη η δήλωση της ΑΕ τον Απρίλιο του 2008 διαπιστώθηκε ότι ο φορολογικός συντελεστής είναι 29%, καθώς η εταιρεία είχε υπερδωδεκάμηνη διαχειριστική χρήση αρχόμενη το 2006. Είναι σωστή η απόδοση φόρου 25% επί των αμοιβών του 2007; Μήπως όλες οι αμοιβές έπρεπε να φορολογηθούν με 29%;
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Έχετε ενεργήσει ορθά, τόσο στην διαδικασία προσδιορισμού του φόρου της υπερδωδεκάμηνης χρήσης (2006-2007), όσο και στην παρακράτηση και απόδοση του φόρου επί των μισθών της περίπτωσης (στ), της παραγράφου 3, του άρθρου 28, του ΚΦΕ, που καταβάλλει η ΑΕ στα μέλη του ΔΣ, για υπηρεσίες επί τη βάσει ειδικής σύμβασης εργασίας ή εντολής (ασφάλιση των μελών σε οποιοδήποτε οργανισμό ή ταμείο, εκτός του ΙΚΑ). Η παρακράτηση γίνεται με βάση το άρθρο 55, παράγραφος 1, περίπτωση α του ΚΦΕ, όπου ρητά αναφέρεται ότι ο συντελεστής παρακράτησης του φόρου της ως άνω περίπτωσης, είναι από 1/1/2007, 25%.
 
Περαιτέρω, σε ότι αφορά τον συντελεστή φορολόγησης ΑΕ ή ΕΠΕ, με υπερδωδεκάμηνη χρήση, η οποία συνέπιπτε εντός των ετών 2004-2007 (μεταβατικό στάδιο μεταβολής των συντελεστών φορολογίας, αυτών των νομικών προσώπων), σχετική είναι η ΠΟΛ 1016/2005, η οποία αναφέρει ότι: «για τα κέρδη που προέκυψαν από διαχειριστικές περιόδους που άρχισαν μέσα στο έτος 2004, ο συντελεστής φορολογίας παραμένει 35%». Αυτό, κατά μείζονα λόγο, ισχύει και για τα επόμενα έτη, εντός των οποίων αρχίζει η υπερδωδεκάμηνη χρήση του νομικού προσώπου.
 
26.6.2008

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.