Σεμινάρια rss feed

ΒΑΣΙΚΕΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΗ ΝΟΜΙΚΟΥΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΗ ΝΟΜΙΚΟΥΣ

Τρίτη & Πέμπτη 26 Μαρτίου 2019
Κ. Σαϊτάκης Δικηγόρος, Δ.Ν.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

Παρασκευή 29 Μαρτίου 2019
Π. Γιώτης Λογιστής, MBA, Εισηγητής σεμιναρίων
BLOCKCHAIN - DISTRIBUTED LEDGER TECHNOLOGY (DLT): ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ

BLOCKCHAIN - DISTRIBUTED LEDGER TECHNOLOGY (DLT): ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ

Πέμπτη 4 Απριλίου 2019
Κ. Λογαράς Δικηγόρος, LL.M., Senior Associate στη Δικηγορική Εταιρία Ζέπος & Γιαννόπουλος
DATA PROTECTION OFFICER (DPO), 14o ΤΜΗΜΑ, 8 έως 23 Απριλίου 2019

DATA PROTECTION OFFICER (DPO), 14o ΤΜΗΜΑ, 8 έως 23 Απριλίου 2019

8 Απριλίου 2019
Δ. Ζωγραφόπουλος ΔΝ, Δικηγόρος, Ειδικός Επιστήμονας , I. Γιαννακάκης Δικηγόρος, FIP, CIPM, CIPP/E, CIPP/US, CFE, Cert. GDPR P, K. Παπαδάτος Information Security Executive, MSC Infosec, CISSP-ISSMP, CISM, ISO27001 LA, ISO27005 RM, PMP, MBCI, Δ. Γεωργόπουλος Co-Founder - Managing Partner at Rethink Business Lab, Founding Member DPO Academy, N. Γεωργόπουλος MBA cyRM, Cyber Privacy Risks Advisor / Cromar, Coverholder at Lloyd’s, Founding Member DPO Academy, Ν. Λουκάς MSc, PhD, C/DPO, PRINCE2/P, Founder STREAMLINE Training and Consulting, Founding Member DPO Academy
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ «GDPR»

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ «GDPR»

Δευτέρα 8 Απριλίου 2019
Α. Βενέρης ΔΝ, Νομικός σύμβουλος για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, Δ. Ζωγραφόπουλος ΔΝ, Δικηγόρος, Ειδικός Επιστήμονας
ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ
ΕΙΔΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ - ΈΞΟΔΟΣ / ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ - ΈΞΟΔΟΣ / ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Τετάρτη 10 Απριλίου 2019
Γ. Πανίτσας Δικηγόρος, ΜΔΕ, Συντονιστής Ν 4469/2017, Ι. Γεροντίδης Δικηγόρος, ΜΔΕ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 2019

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 2019

Πέμπτη 11 Απριλίου 2019
Ιωάννης Τριανταφύλλου Φοροτεχνικός – Σύμβουλος Επιχειρήσεων
Περισσότερα

Eγγραφή Newsletter

Εισάγετε το email σας για να λαμβάνετε δωρεάν το εβδομαδιαίο newsletter του epixeirisi .gr

24 Ιουνίου 2008

Παρακράτηση φόρου σε αποχωρούντα μισθωτό, εντός του έτους.

Ποιόs ΦΜΥ θα παρακρατηθεί σε μισθωτό που απολύεται πριν το τέλοs του έτουs,έστω 31/5/2008, όσον αφορά το δώρο Χριστουγέννων και το επίδομα αδείαs. Εχω ξεκινήσει τον Γενάρη να κάνω παρακράτηση κάθε μήνα με αναγωγή σε ετήσια βάση. Αν ο καθαρόs μηνιαίοs μισθόs την 1/1/08 ήταν 1000 ευρώ,με αναγωγή σε ετήσια βάση υπολογίζω 1000χ 12,5= 12500 και 1000 Χ 1,5 Χ 1,04166=1562.49 άρα σύνολο καθαρού ετήσιου εισοδήματοs 14062,49. Ο φόροs που παρακρατούσα κατά τα γνωστά κάθε μήνα ήταν 42,08. Παρακαλώ δώστε ένα παράδειγμα ΦΜΥ για κάποιον που απολύεται στα μέσα του έτουs και πρέπει να βρώ τι φόροs πρέπει να παρακρατηθεί για δώρα,επιδομα αδείαs.
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Έστω ότι μισθωτός υπάλληλος με σύμβαση αορίστου χρόνου και πενταετή υπηρεσία στον ίδιο εργοδότη, κατά την 1η Ιανουαρίου του 2008 , μισθοδοτείται  με ακαθάριστο μισθό 1500€. Οι κρατήσεις για τα ασφαλιστικά ταμεία (ΙΚΑ και ΤΕΑΥΕΚ) είναι 13% και 7%, αντίστοιχα. Είναι έγγαμος με ένα ανήλικο παιδί και η σύζυγός του δεν είναι μισθωτός. Ζητείται να υπολογισθεί ο παρακρατούμενος ΦΜΥ.
 
Ο ακριβής υπολογισμός του ετήσιου μικτού και καθαρού εισοδήματος του ως άνω μισθωτού (με βάση τον μισθό του Ιανουαρίου 2008) είναι:
 
1500€ Χ 20% = 300€ και 1500€ - 300€ = 1200€ Χ 14,0625 = 16875€
 
(Η συντελεστής 0,0625 προκύπτει ως εξής: 0,5/12 = 0,041666 είναι η προσαύξηση των επιδομάτων εορτών Πάσχα και Χριστουγέννων, ήτοι 1,5 μισθοί Χ 0,041666= 0,0625).
 
Αφορολόγητο ποσό (έγγαμος με ένα παιδί): 13000€, συνεπώς, με βάση την κλίμακα του άρθρου 9, θα έχουμε:
 
3875€ Χ 27% = 1046,25€ (ΦΜΥ που αναλογεί) και αν μειώσουμε κατά 1,5%, έχουμε τον ΦΜΥ που θα παρακρατηθεί: 1030,56€ (ετήσιος). Μηνιαία παρακράτηση φόρου ή ακριβέστερα σε κάθε μία από τις 14 (13+0,5+0,5) μισθοδοσίες του ημερολογιακού έτους θα παρακρατείται:  73,61€.
 
Περαιτέρω, υποθέτουμε ότι ο ως άνω υπάλληλος, αποχωρεί οικειοθελώς (ή απολύεται) την 31 Αυγούστου του ιδίου έτους, χωρίς να έχει λάβει την ετήσια άδειά του. Την ημερομηνία αυτή δικαιούται: (α) τις δεδουλευμένες αποδοχές του Αυγούστου, (β) μέρος από το Δώρο Χριστουγέννων (από 1/5 έως 31/8), (γ) αποζημίωση μη ληφθείσας άδειας (χωρίς ασφαλιστικές κρατήσεις, αλλά με παρακράτηση ΦΜΥ), (δ) επίδομα άδειας (με ασφαλιστικές κρατήσεις και παρακράτηση ΦΜΥ) και τέλος (ε) αποζημίωση απόλυσης, σε περίπτωση που δεν αποχωρεί οικειοθελώς, αλλά απολύεται (χωρίς ασφαλιστικές κρατήσεις και με αυτοτελή φορολόγηση, εφ’όσον το ποσό αυτής υπερβαίνει τις 20000€).
 
Με βάση τα ανωτέρω, έχουμε:
 
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ: Μικτά 1500€-Καθαρά 1200€, μείον ΦΜΥ 73,61€, ήτοι: 1126,39€
 
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΔΩΡΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ: Ημέρες εργασιακής σχέσης (31+30+31+31=123), οι οποίες αντιστοιχούν σε συντελεστή 0,5179 του μισθού (κάθε 19 ημέρες εργασιακής σχέσης, θεμελιώνουν 2/25 του μισθού, ως Δώρο Χριστουγέννων). Συνεπώς, 1500 Χ 0,5179 = 776,85 Χ 1,041666 = 809,22€ μικτά και καθαρά: 647,38€, μείον ΦΜΥ 39,71€, ήτοι: 607,67€. Ο ΦΜΥ υπολογίσθηκε αναλογικά προς τον καθαρό μισθό (1200€).
 
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ: Καθαρά 1500€ και μετά την παρακράτηση του ΦΜΥ (92,01€), προκύπτει καθαρό ποσό: 1407,99€. Ο ΦΜΥ υπολογίσθηκε επίσης αναλογικά προς τον καθαρό μισθό (1200€).
 
ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ: 1500 Χ 50% = 750€ μικτά και καθαρά 600€, τα οποία μετά την παρακράτηση του ΦΜΥ (36,81€) γίνονται: 563,19€.
 
24.6.2008

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.