Σεμινάρια rss feed

ΒΑΣΙΚΕΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΗ ΝΟΜΙΚΟΥΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΗ ΝΟΜΙΚΟΥΣ

Τρίτη & Πέμπτη 26 Μαρτίου 2019
Κ. Σαϊτάκης Δικηγόρος, Δ.Ν.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

Παρασκευή 29 Μαρτίου 2019
Π. Γιώτης Λογιστής, MBA, Εισηγητής σεμιναρίων
BLOCKCHAIN - DISTRIBUTED LEDGER TECHNOLOGY (DLT): ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ

BLOCKCHAIN - DISTRIBUTED LEDGER TECHNOLOGY (DLT): ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ

Πέμπτη 4 Απριλίου 2019
Κ. Λογαράς Δικηγόρος, LL.M., Senior Associate στη Δικηγορική Εταιρία Ζέπος & Γιαννόπουλος
DATA PROTECTION OFFICER (DPO), 14o ΤΜΗΜΑ, 8 έως 23 Απριλίου 2019

DATA PROTECTION OFFICER (DPO), 14o ΤΜΗΜΑ, 8 έως 23 Απριλίου 2019

8 Απριλίου 2019
Δ. Ζωγραφόπουλος ΔΝ, Δικηγόρος, Ειδικός Επιστήμονας , I. Γιαννακάκης Δικηγόρος, FIP, CIPM, CIPP/E, CIPP/US, CFE, Cert. GDPR P, K. Παπαδάτος Information Security Executive, MSC Infosec, CISSP-ISSMP, CISM, ISO27001 LA, ISO27005 RM, PMP, MBCI, Δ. Γεωργόπουλος Co-Founder - Managing Partner at Rethink Business Lab, Founding Member DPO Academy, N. Γεωργόπουλος MBA cyRM, Cyber Privacy Risks Advisor / Cromar, Coverholder at Lloyd’s, Founding Member DPO Academy, Ν. Λουκάς MSc, PhD, C/DPO, PRINCE2/P, Founder STREAMLINE Training and Consulting, Founding Member DPO Academy
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ «GDPR»

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ «GDPR»

Δευτέρα 8 Απριλίου 2019
Α. Βενέρης ΔΝ, Νομικός σύμβουλος για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, Δ. Ζωγραφόπουλος ΔΝ, Δικηγόρος, Ειδικός Επιστήμονας
ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ
ΕΙΔΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ - ΈΞΟΔΟΣ / ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ - ΈΞΟΔΟΣ / ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Τετάρτη 10 Απριλίου 2019
Γ. Πανίτσας Δικηγόρος, ΜΔΕ, Συντονιστής Ν 4469/2017, Ι. Γεροντίδης Δικηγόρος, ΜΔΕ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 2019

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 2019

Πέμπτη 11 Απριλίου 2019
Ιωάννης Τριανταφύλλου Φοροτεχνικός – Σύμβουλος Επιχειρήσεων
Περισσότερα

Eγγραφή Newsletter

Εισάγετε το email σας για να λαμβάνετε δωρεάν το εβδομαδιαίο newsletter του epixeirisi .gr

30 Μαϊου 2008

Ειδικό καθεστώς μεταχειρισμένων αυτοκινήτων

Έμπορος μεταχειρισμένων αυτοκινήτων υπαγόμενος στο καθεστώς περιθωρίου κέρδους , φέρνει ένα αυτοκίνητο φορτηγό από Γερμανία (το οποίο είναι ενδοκοινοτική απόκτηση-χρεοπίστωση ΦΠΑ, πληρωμή ΦΠΑ στο τελωνείο κτλ- και όχι αγορά του ειδικού καθεστώτος) και το οποίο προορίζεται να το ταξινομήσει ως επαγγελματικό για την επιχείρησή του. Θα πρέπει να κοπεί κάποιο ειδικό στοιχείο αυτοπαράδοσης γι΄ αυτό και αν ναι θα έχει ΦΠΑ; Τι θα ίσχυε αν ήταν αγορά του ειδικού καθεστώτος; Θα το γράψω στο βιβλίο εισερχομένων; Στην περίπτωση που φέρει σαν εμπόρευμα ένα Ι.Χ. επιβατικό και το κρατήσει για προσωπική χρήση, θα κάνω αυτοπαράδοση πάλι και πώς θα το χειριστώ αν είναι αγορά του ειδικού καθεστώτος ή ενδοκοινοτική απόκτηση;
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Η ενδοκοινοτική απόκτηση καινούργιου μεταφορικού μέσου δημιουργεί την υποχρέωση υποβολής ειδικής δήλωσης προς την αρμόδια τελωνειακή αρχή, με την οποία αποδίδεται και ο αναλογών ΦΠΑ, (παρ. 7, του άρθρου 38, του Ν 2859/2000). Σε αυτή την περίπτωση, το ποσό του ΦΠΑ που καταβάλλεται στο τελωνείο περιλαμβάνεται και στον κωδ. 402 της περιοδικής δήλωσης, προκειμένου να συμψηφιστεί με τον φόρο των εκροών της περιόδου (ΠΟΛ 1071/2002). Αν στη συνέχεια, ο υποκείμενος στο φόρο μεταπωλητής αποφασίσει να χρησιμοποιήσει το φορτηγό για τις ανάγκες της επιχείρησής του, δεν υποχρεούται να εκδώσει ειδικό στοιχείο αυτοπαράδοσης, εφόσον σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7, του Ν 2859/2000, το εν λόγω φορτηγό δεν περιλαμβάνεται στην κατηγορία των αγαθών που προβλέπουν οι διατάξεις της περ. ε΄, της παρ. 4, του άρθρου 30. Το συγκεκριμένο φορτηγό θα εμφανιστεί στα βιβλία της επιχείρησης ως πάγιο αγαθό επένδυσης με τιμή κτήσης, το κόστος αγοράς του (χωρίς ΦΠΑ) και για τους σκοπούς ΦΠΑ αποτελεί πλέον «αγαθό επένδυσης» που υπόκειται σε πενταετή διακανονισμό, σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 33.
 
Με την προϋπόθεση ότι το αυτοκίνητο που αγοράζεται είναι καινούργιο (παρ. 4, άρθρου 11 του ΦΠΑ), δεν έχει εφαρμογή το ειδικό καθεστώς του άρθρου 45 του Ν 2859/2000, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει υποχρέωση καταχώρισης του αυτοκινήτου αυτού στο ειδικό βιβλίο που προβλέπεται από το εν λόγω άρθρο.
 
Αντίθετα, στη περίπτωση που πραγματοποιείται αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 45, η αγορά καταχωρίζεται κανονικά στο ειδικό βιβλίο. Στη περίπτωση που το αυτοκίνητο διατεθεί στη συνέχεια για προσωπική χρήση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2, του άρθρου 7, υπάρχει υποχρέωση έκδοσης ειδικού στοιχείου αυτοπαρόδοσης. Το ποσό του αναλογούντος ΦΠΑ που θα αναγραφεί στην απόδειξη αυτοπαράδοσης είναι αυτό που αναγράφεται στο τιμολόγιο του ξένου προμηθευτή, δηλαδή, αυτό που πραγματικά προκύπτει από την φορολόγηση της συγκεκριμένης συναλλαγής στο κράτος - μέλος του εξωτερικού.
 
30.5.2008

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.